din anul 2007, atuul tau de DREPT!


Prima pagină » Jurisprudenţă » Drept Civil » Cerere de asigurare dovezi

Cerere de asigurare dovezi

  Publicat: 20 Nov 2012       6069 citiri        Secţiunea: Drept Civil  


1. Unitate de constructie specializata in executarea de lucrari de constructii pe baza de contract.
Prin cererea inregistrata pe rolul Judecatoriei Bolintin Vale la data de 19.07.2010 sub nr.2290/192/2010, reclamanta SC G 3 C SRL a solicitat ca, fara citarea paratei SC A M SRL, sa se dispuna in baza art.235 Cod pr.civ. efectuarea unei expertize tehnice judiciare in specialitatea constructii civile industriale si agricole, prin care sa se stabileasca stadiul lucrarilor de constructii si instalatii realizate de catre G 3 C potrivit contractului de antrepriza nr.1011/19.05.2006 cu privire la complexul "Abator de pasari" si "corp administrativ" imobile situate in judetul Giurgiu, oras Mihailesti, sat Draganescu, Str. Abatorului proprietatea paratei.

1. Unitate de constructie specializata in executarea de lucrari de constructii pe baza de contract.
Contract prin care este asigurata plata de catre debitor/garantul/garantii sai a obligatiilor sale fata de creditorul sau.
Tranzactia este un contract prin care partile termina un proces inceput sau preintampina un proces ce se poate naste (art. 1704 Cod Civil) prin concesii reciproce, .
Act procesual pe care paratul are facultatea sa-l indeplineasca inainte de a incepe dezbaterea orala a procesului
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Denumire data monedei unice europene.
Efect negativ, cu caracter patrimonial sau nepatrimonial, produs unei persoane prin fapta ilicita a altei persoane ori prin actiunea lucrurilor sau animalelor care se afla sub paza juridica a altei persoane.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
1. Unitate de constructie specializata in executarea de lucrari de constructii pe baza de contract.
(In sensul Legii 10 din 2001). Orice teren si/sau constructie situat in intravilan, cu oricare din destinatiile avute la data preluarii, precum si orice bun mobil devenit imobil prin incorporare in aceasta constructie,
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Imprejurarea sau evenimentul conditie nu s-au realizat.
( lat. expertus, de la experior "incerc, dovedesc"). Mijloc de proba, prevazut in sectiunea X, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala si in diferite legi speciale, consta in rezolvarea unor probleme de stricta specialitate de catre persoane care poseda cunostinte profunde intr-un domneiu dat.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.


In motivarea cererii, reclamanta a aratat ca intre parti s-a incheiat la data de 19.05.2006 contractul de antrepriza nr.1011 avand ca obiect executarea si predarea unor lucrari de constructii si instalatii privind complexul "Abator de pasari si Corp Administrativ, in conformitate cu planul de situatie".


Reclamanta a sustinut ca a respectat prevederile contractuale realizand lucrarile prevazute in cuprinsul documentatiei tehnice. La data de 09.01.2008 s-a incheiat intre parti procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor (nr.32) ocazie cu care s-a constatat existenta unor elemente lipsa in ceea ce priveste documentatia scrisa si desenata, existenta unor lucrari care nu respectau prevederile proiectului. Pentru remedierea acestor probleme au fost stabilite termene in cuprinsul anexelor procesului-verbal.


Prin conventia nr.2282/07.05.2008 partile au stabilit valoarea finala a contractului, suma totala ramasa de achitat de catre parata si lucrarile ramase de executat de catre reclamanta.


Reclamanta a sustinut ca parata nu a respectat termenele stabilite pentru plata ultimei transe, aceasta fiind achitata abia la data de 08.08.2008, in acelasi timp A atentionand reclamanta cu privire la obligatiile de realizare a lucrarilor si amenintand ca va apela la terti contractori desi termenul de 60 de zile stabilit pentru realizarea lucrarilor nu incepuse sa curga.


Cu toate ca reprezentantilor A li s-a invederat de catre reclamanta ca lucrarile asumate prin conventie au fost executate, parata a refuzat nejustificat semnarea proceselor-verbale de stingere a obiectiunilor si a refuzat restituirea sumelor retinute cu titlu de garantii de buna executie. In acest context reclamanta a initiat demersuri legale in sensul recuperarii sumelor reprezentand garantie de buna executie in cuantum de 1.434.166,28 lei.


S-a mai sustinut ca exista riscul ca in mod abuziv Avicola sa initieze demersuri pentru obligarea reclamantei la plata unor sume ce ar rezulta din asa zise lucrari de executie/remediere realizate cu terte societati comerciale, chiar daca reclamanta si-a respectat obligatiile contractuale, riscul fiind evidentiat si de dispozitiile art.7.4 din contract .


Parata a formulat intampinare prin care a invocat exceptia necompetentei materiale a Judecatoriei Bolintin Vale; a apreciat ca actiunea este inadmisibila si nu are obiect, solicitand ca in subsidiar sa fie respinsa ca neintemeiata.


Prin sentinta civila nr.2243/24.09.2010 a fost admisa exceptia de necompetenta materiala a Judecatoriei Bolintin Vale, competenta solutionarii cauzei fiind declinata in favoarea Tribunalului Bucuresti - Sectia a VI-a Comerciala, unde a fost inregistrata in data de 14.10.2010, sub nr.49675/3/2010.


Prin incheierea din sedinta din Camera de Consiliu de la data de 29.10.2010, pronuntata de Tribunalul Bucuresti - Sectia a VI a Comerciala in dosarul nr. 49675/3/2010 cererea reclamantei a fost respinsa.


Pentru a pronunta aceasta sentinta, tribunalul a apreciat ca solicitarea reclamantei privind efectuarea unei expertize tehnice judiciare in specialitatea constructii civile industriale si agricole prin care sa se stabileasca stadiul lucrarilor de constructii si instalatii realizate de catre G 3 C la complexul "Abator de pasari" si "corp administrativ" din judetul Giurgiu, oras Mihailesti, sat Draganescu, Str. Abatorului proprietatea paratei nu poate fi admisa deoarece in cauza de fata nu este indeplinita conditia urgentei si nici aceea a existentei unei primejdii ca dovezile sa dispara sau sa fie greu de administrat in viitor.


Impotriva acestei sentinte a declarat recurs, in termen legal prevazut de art. 238 alin. 1 Cod procedura civila, reclamanta SC G 3 C SRL, inregistrat pe rolul Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a V a Comerciala, motivul invocat fiind acela ca instanta de fond a ignorat elementele care contureaza necesitatea asigurarii de dovezi.


Astfel, au fost relevate circumstantele desfasurarii relatiei contractuale dintre G 3 C si A, fiind semnalate: refuzul repetat al A de a incheia procese-verbale privind stingerea obiectiunilor cu privire la lucrarile ce fusesera realizate de catre subscrisa, refuz nejustificat, avand in vedere atat dispozitiile contractuale, cat si conventiile incheiate de catre parti referitor la procedurile de finalizare a lucrarilor; riscul de a se face aplicarea abuziva a prevederilor art. 7.4. din Contract, privind obligarea Antreprenorului (in speta, Grup 3 Contracting) la suportarea unor pretinse cheltuieli de remediere/ completare lucrari - cheltuieli realizate urmare a contractarii de catre Avicola a unor terti prestatori; demersurile legale deja initiate de catre Avicola, avand drept scop obligarea recurentei la plata unei sume semnificative - 784.904,95 Euro ce se pretinde ca ar reprezenta un prejudiciu generat de neexecutarea de catre Grup 3 Contracting a unor lucrari, respectiv de remedierea/refacerea unor lucrari executate necorespunzator, dar si riscul ca orice dovada privind lucrarile/remedierile realizate de catre subscrisa sa dispara, G 3 C fiind in imposibilitatea de a supraveghea sau controla in prezent (dupa finalizarea Proiectului) situatia lucrarilor efectuate potrivit Contractului.


In cauza au fost intrunite cerintele legale pentru formularea unei cereri de asigurare dovezi, norma procedurala impunand analiza aparentei dreptului (existenta Contractului si Conventiei, existenta unor obligatii contractuale, necesitatea constatarii situatiei lucrarilor realizate de catre subscrisa potrivit prevederilor contractuale), dar si a urgentei (respectiv necesitatea constatarii starii lucrarilor in cel mai scurt timp, date fiind pretentiile nejustificate formulate de catre A, dar si faptul ca starea lucrarilor constituie un element aflat in prezent in afara sferei de control a petentei).


Intimata SC A M SRL a formulat intampinare, prin care a solicitat respingerea recursului ca nefondat motivat de faptul ca in speta nu sunt indeplinite conditiile urgentei si existentei unei primejdii ca dovezile sa dispara sau sa fie greu de administrat in viitor, conditii absolut necesare in situatia in care nu este de acord cu administrarea probei pe calea asigurari dovezilor.


In drept: art. 115 Cod procedura civila.


Analizand incheierea atacata, in raport de probele administrate, sustinerile partilor si temeiul de drept invocat, Curtea apreciaza ca recursul este nefondat avand in vedere urmatoarele considerente:


Reclamanta a investit instanta cu o actiune intemeiata pe dispozitiile art. 235 si urmatoarele Cod procedura civila, prin care a solicitat efectuarea unei expertize tehnice judiciare in specialitatea Constructii civile, industriale si agricole, avand ca obiect stadiul lucrarilor de constructie si instalatii realizate de catre G 3 C, potrivit Contractului de antrepriza nr. 1011/19.05.2006, cu privire la Complexul "Abator de pasari" si "Corp Administrativ" - imobil situat in Judetul Giurgiu, Orasul Mihailesti, Sat Draganescu, Str. Abatorului, proprietate a SC A M SRL.


Potrivit dispozitiile art. 235 alin. 1 Cod procedura civila "oricine are interes sa constate de urgenta marturia unei persoane, parerea unui expert, starea unor lucruri, mobile sau imobile, sau sa dobandeasca recunoasterea unui inscris, a unui fapt ori a unui drept, va putea cere administrarea acestor dovezi daca este primejdie ca ele sa dispara sau sa fie greu de administrat in viitor".


Dupa cum insasi reclamanta recurenta sustine, bunul care se solicita a fi expertizat a format obiectul unui proces verbal de receptie la terminarea lucrarilor (nr.32/9.01.2008), prin care s-a constatat ca acestea ar prezenta anumite deficiente . Asadar, nu exista urgenta in constatarea starii de fapt a unui complex industrial (abator de pasari si corp administrativ) finalizat cu peste doi ani in urma si, cu atat mai putin, primejdia ca acesta sa dispara.


Divergentele care exista intre parti vor fi clarificate cu ocazia solutionarii fondului litigiului care este inregistrat pe rolul Tribunalului Bucuresti - Sectia a VI a Comerciala si care face obiectul dosarului nr. 32469/3/2010, ocazie cu care se va administra si proba cu expertiza tehnica, prin care sa se raspunda tuturor obiectivelor propuse de parti si incuviintate de instanta.


Fata de cele expuse, in temeiul dispozitiilor art. 312 alin. 1 Cod procedura civila a respins recursul ca nefondat.

Pronuntata de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizie nr. 742 din data 27.04.2011


Citeşte mai multe despre:    Curtea de Apel Bucuresti    Judecatoria Bolintin Vale    Expertiza tehnica judiciara    Antreprenor    Contract de antrepriza    Proces-verbal de receptie    Societate comerciala    Exceptia de necompetenta materiala
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Principiul non bis in idem in ceea ce priveste sanctiunile disciplinare
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Restituirea sumelor incasate de salariat ca urmare a interpretarii eronate a prevederilor legale privind salarizarea
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Negocierea si includerea clauzei de confidentialitate in contractul individual de munca
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti

Temeinicia concedierii care in aparenta nu are la baza motive care tin de persoana salariatului
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti

Acordarea nejustificata a calificativului nesatisfacator. Metoda de hartuire la locul de munca
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti

Dreptul utilizatorului de a dispune incetarea contractului individual de munca a salariatului temporar pentru motive disciplinare
Pronuntaţă de: Curtea de apel Bucuresti

Anulare Hotarare CNSSU privind instituirea carantinei si interzicerea de participare doar la evenimente religioase
Pronuntaţă de: CURTEA DE APEL SUCEAVA SECTIA DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL Sedinta publica din 24 mai 2021 Dosar nr. 479/32/2020

Restituirea, cu titlu de plata nedatorata, a drepturilor salariale incasate fara temei legal
Pronuntaţă de: Decizia civila nr.410/14.06.2018 a Curtii de Apel Galati

Comunicarea publica a fonogramelor. Obligatia utilizatorului de a achita organismelor de gestiune colectiva remuneratiile cuvenite atat artistilor interpreti sau executanti cat si producatorilor de fonograme
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia I civila, decizia nr. 2516 din 24 noiembrie 2020

Pensionarii militari decorati cu ordinul �Meritul Militar�. Beneficiul semnului onorific se acorda in favoarea beneficiarului pensionar militar sub forma unui spor adaugat la cuantumul pensiei brute
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Litigii de munca si asigurari sociale, Decizia civila nr. 304/16.07.2020Articole Juridice

Inlaturarea inechitatilor salariale dintre functionarii publici. Anularea hotararilor Consiliilor Locale
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Necesitate sau absurditate? Formularea plangerii prealabile la autoritatea emintenta a actului administrativ de sanctionare disciplinara, inainte de sesizarea instantei competente
Sursa: avocat Gales Iulian | MCP Cabinet avocati

Motivarea decizie de concediere versus Oportunitatea acesteia. Solutii jurisprudentiale
Sursa: avocat Emilia Alexandra Ioana | MCP Cabinet avocati

Forma si continutul contractului de munca la domiciliu, in cazul activitatii de telemunca
Sursa: MCP Cabinet avocati

Plata cheltuielilor de judecata. Aspecte practice. Netemeinicia solicitarii de cenzurare a cheltuielilor de judecata. Solutii jurisprudentiale
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu

Incidenta Deciziei CCR nr. 279/2015 asupra contractelor de munca suspendate la data pronuntarii. Neretroactivitate si neconstitutionalitate
Sursa: Irina Maria Diculescu

Legea contenciosului administrativ: atacarea ordonantelor declarate neconstitutionale � intre disciplinarea justitiabililor si incalcarea principiului neretroactivitatii legii
Sursa: Irina Maria Diculescu