Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Materiale juridice despre Legea 340/2004 (6)


    Jurisprudenta   Arendare. Anularea actului administrativ al autoritatii locale
  Pe rol judecarea cererii de chemare in judecata formulata de reclamantul P.J. Gorj impotriva paratilor C.L. C si P. Comunei C.
   Data aparitiei: 15 Aprilie 2013

    Jurisprudenta   Anularea hotararii Consiliului local pentru neintrunirea majoritatii prevazute imperativ de lege
  Asupra actiunii civile de fata: Prin cererea inregistrata la aceasta instanta sub nr.1494/87/04.03.2011, reclamanta Institutia Prefectului Judetului Teleorman, in contradictoriu cu paratul Consiliul Local al comunei S. G. a solicitat anularea hotararii nr.30/13.08.2010.
   Data aparitiei: 15 Aprilie 2013

    Jurisprudenta   Dovada indeplinirii obligatiei de a comunica actul administrativ impus prin hotararea judecatoreasca. Sanctiunea penalitatilor
  Prin sentinta civila nr.1510/12.04.2011 pronuntata de Tribunalul Bucuresti - Sectia a IX a de Contencios Administrativ si Fiscal, in dosarul nr.47421/3/2010, instanta a dispus: "Admite actiunea formulata de catre reclamanta P. E., in contradictoriu cu parata INSTITUTIA PREFECTULUI MUNICIPIULUI BUCURESTI - COMISIA MUNICIPIULUI BCUURESTI PENTRU APLICAREA LEGII NR.9/1998. Obliga parata sa emita o hotarare prin care sa solutioneze cererea reclamantului de acordare de despagubiri inregistrata in dosarul nr.4769/2006, in termen de 30 de zile de la ramanerea irevocabila a hotararii, sub sanctiunea unor penalitati de 100 lei pe zi de intarziere".
   Data aparitiei: 14 Noiembrie 2012

    Jurisprudenta   Suspendarea dreptului de a conduce autovehicule
  Constata ca, la 23.07.2009 contestatorul VI a chemat in judecata pe paratul I P JUDETULUI ARGES, solicitand anularea adresei nr.11785/08.07.2009.
   Data aparitiei: 26 Septembrie 2012

    Jurisprudenta   Diminuarea suprafetei de teren din islazul comunal pentru a putea fi pus la dispozitia comisiei locale de fond funciar pentru reconstituirea dreptului de proprietate
  Prin cererea inregistrata la aceasta instanta sub nr.3551/87/13.11.2009, reclamantul Institutia Prefectului Judetului Teleorman , in contradictoriu cu paratul Consiliul Local al comunei Botoroaga , judetul Teleorman a solicitat anularea hotararii nr.32/30 iulie 2009.
   Data aparitiei: 11 Septembrie 2012

    Jurisprudenta   Cerere de restituire sprijin financiar pentru producatorii agricoli. Competenta materiala a Judecatoriei
  Potrivit prevederilor art. 15 din H.G. nr. 962/2001, de aprobare a normelor pentru aplicarea Legii nr. 152/1993, lista solicitantilor care au acces la locuintele pentru tineri destinate inchirierii , precum si stabilirea listei de prioritati , se aproba prin hotarare a consiliului local.
   Data aparitiei: 19 Iulie 2011