din anul 2007, atuul tau de DREPT!
2799 de useri onlinePrima pagină » Jurisprudenţă » Contencios Administrativ » Diminuarea suprafetei de teren din islazul comunal pentru a putea fi pus la dispozitia comisiei locale de fond funciar pentru reconstituirea dreptului de proprietate

Diminuarea suprafetei de teren din islazul comunal pentru a putea fi pus la dispozitia comisiei locale de fond funciar pentru reconstituirea dreptului de proprietate

  Publicat: 11 Sep 2012       7584 citiri        Secţiunea: Contencios Administrativ  


Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Prin cererea inregistrata la aceasta instanta sub nr.3551/87/13.11.2009, reclamantul Institutia Prefectului Judetului Teleorman , in contradictoriu cu paratul Consiliul Local al comunei Botoroaga , judetul Teleorman a solicitat anularea hotararii nr.32/30 iulie 2009.

Totalitatea terenurilor (inclusiv cele acoperite de ape) de pe teritoriul unei tari.
Prevazuta in cap II, t. III, art. 130, C. proc. pen., partea generala; procedeu folosit de organele juridice in scopul aflarii adevarului
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Facultatea proprietarului de a intrebuinta bunul sau, culegand sau percepand in proprietate toate fructele pe care acesta le produce.
Este dreptul persoanelor fizice sau juridice, al statului sau unitatilor administrativ-teritoriale asupra bunurilor mobile sau imobile, bunuri asupra carora proprietarul exercita atributele dreptului de proprietate in interes propriu, dar in limitele legii.
Ansamblu de lucrari care au ca scop prevenirea consecintelor nevaforabile ale actinuii factorilor naturali asupra tarenurilor
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Act procesual pe care paratul are facultatea sa-l indeplineasca inainte de a incepe dezbaterea orala a procesului
Totalitatea terenurilor (inclusiv cele acoperite de ape) de pe teritoriul unei tari.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Este dreptul persoanelor fizice sau juridice, al statului sau unitatilor administrativ-teritoriale asupra bunurilor mobile sau imobile, bunuri asupra carora proprietarul exercita atributele dreptului de proprietate in interes propriu, dar in limitele legii.
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Facultatea proprietarului de a intrebuinta bunul sau, culegand sau percepand in proprietate toate fructele pe care acesta le produce.
Este dreptul persoanelor fizice sau juridice, al statului sau unitatilor administrativ-teritoriale asupra bunurilor mobile sau imobile, bunuri asupra carora proprietarul exercita atributele dreptului de proprietate in interes propriu, dar in limitele legii.
Ansamblu de lucrari care au ca scop prevenirea consecintelor nevaforabile ale actinuii factorilor naturali asupra tarenurilor
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Reglementate in sectiunea I, cap. II, t. II, C. proc. pen., partea speciala;
Act procesual pe care paratul are facultatea sa-l indeplineasca inainte de a incepe dezbaterea orala a procesului
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.

In motivarea actiunii reclamantul a aratat ca prin hotararea nr.32/30.07.2009 paratul Consiliul Local al comunei Botoroaga , judetul Teleorman a dispus diminuarea suprafetei de 50,15 ha teren din islazul comunal pentru a fi pus la dispozitia comisiei locale de fond funciar pentru reconstituirea dreptului de proprietate potrivit unor hotarari judecatoresti.
Hotararea este nelegala intrucat incalca prevederile art.33 din Legea nr.18/1991 privind fondul funciar , republicata, potrivit carora terenurile provenite din fostele islazuri comunale - pajisti si arabil - care s-au aflat in folosinta cooperativelor agricole de productie, trec in proprietatea privata a comunelor , oraselor sau, dupa caz, a municipiilor si in administrarea primariilor , urmand a fi folosite ca pasuni comunale si pentru producerea de furaje si seminte pentru culturi furajere.
In acest sens sunt si dispozitiile art.18 alin.1) si 2) din Legea nr.72/2002, republicata, in baza carora terenurile evidentiate ca pajisti se folosesc in exclusivitate pentru pasunat, cultivarea plantelor de nutret, lucrari de imbunatatiri funciare pentru cresterea potentialului de productie al pajistilor.
Totodata, suprafata cu care s-a diminuat islazul comunal, adica 50,15 ha nu este echivalenta cu suprafetele ce se vor atribui in proprietate dupa cum se mentioneaza in actul administrativ contestat.
In drept cererea a fost intemeiata pe dispozitiile Legilor nr.554/2004, nr.340/2004, nr.18/1991, nr.215/2001 si HG nr.890/2005.
Pentru dovedirea actiunii reclamantul a depus la dosarul cauzei hotararea nr.32/30.07.2009 - fila nr.6.
Paratul Consiliul Local al comunei Botoroaga a formulat intampinare - fila nr.15, prin care a solicitat respingerea actiunii reclamantului ca nefondata, pentru urmatoarele motive:
Prin hotararea contestata s-a diminuat islazul comunal cu suprafata de 50,15 ha pentru a fi pus la dispozitia comisiei locale de fond funciar intrucat atat la nivelul comunei cat si al localitatilor invecinate nu exista teren in rezerva pentru constituirea dreptului de proprietate conform unor hotarari judecatoresti.
Conform prevederilor Legii nr.215/2001, republicata, islazul comunal este proprietatea privata a consiliului local , acesta putand fi administrat conform legii.
Spre proba paratul a depus la dosarul cauzei inscrisurile care au stat la baza adoptarii hotararii nr.32/30.07.2009 - filele nr.17-18.
Analizand cererea in raport de probele administrate si prevederile legale incidente in cauza , instanta retine ca aceasta este intemeiata, pentru urmatoarele considerente:
Potrivit prevederilor art.33 din Legea nr.18/1991 a fondului funciar, republicata ``terenurile provenite din fostele islazuri comunale - pajisti si arabil - care s-au aflat in folosinta cooperativelor agricole de productie, trec in proprietatea privata a comunelor, oraselor sau, dupa caz, a municipiilor si in administrarea primariilor, urmand a fi folosite ca pasuni comunale si pentru producerea de furaje si seminte4 pentru culturi de furajare.``
In baza dispozitiilor art.18 din Legea nr.72/2002 a zootehniei, terenurile evidentiate ca pajisti ``se folosesc in exclusivitate pentru pasunat, faneata, cultivarea plantelor de nutret, in vederea obtinerii de masa verde, fan sau seminte, perdele de protectie a pajistilor , constructii zoopastorale, lucrari de imbunatatiri funciare pentru cresterea potentialului de productie al pajistilor`` iar ``gospodarirea acestor suprafete se face cu consultarea crescatorilor de animale``.
Din interpretarea acestor prevederi legale rezulta in mod neechivoc ca terenurile provenite din fostele islazuri comunale, ca in cauza de fata, pot fi folosite numai in scopurile prevazute de legiuitor in mod expres si limitativ, nicidecum in alte scopuri pe care sa le aprecieze consiliul local, cum gresit sustine paratul.
Daca scopul folosirii acestor terenuri ar fi putut primi doar dimensiunea unei folosinte relative, legiuitorul nu ar mai fi utilizat termenul ``exclusivitate`` , iar pe de alta parte, daca ar fi admis unele exceptii derogatorii de la regula, ar fi reglementat in acest mod, ceea ce nu s-a intamplat.
Ori, unde legea nu distinge, nimeni nu este indreptatit sa faca aceasta, nici macar judecatorul, pentru ca este cunoscut ca acesta este chemat sa aplice legea, nu sa adauge la ea.
De altfel, insusi paratul precizeaza prin intampinare - fila nr.16, ca islazul comunal se administreaza conform legii, Consiliul local ca autoritate deliberativa, fiind obligat conform art.36 alin.1) din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale, republicata, sa hotarasca exclusiv in conditiile legii.
Din aceasta perspectiva juridica, in conditiile in care nu exista text de lege care sa permita schimbarea scopului terenurilor provenite din fostele islazuri comunale, instanta retine ca hotararea ner.32/30.07.2009 este adoptata cu incalcarea legii si urmeaza sa o anuleze ca atare prin admiterea actiunii reclamantului.
Pronuntata de: Tribunalul Teleorman - Sentinta civila nr. 134 din data 26.01.2010


Citeşte mai multe despre:    Tribunalul Teleorman    Institutia Prefectului Judetului Teleorman    Legea 215/2001    HG 890/2005    Legea 340/2004    Legea 18/1991    Legea 72/2002    Consiliul Local al comunei Botoroaga    Fond funciar    Drept de proprietate
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Prelungirea raportului de serviciu dupa implinirea varstei de pensionare, pana la varsta de 65 de ani. Conditii. Aplicarea prioritara a dreptul european
Pronuntaţă de: Curtea de Apel BUCURESTI - 533/28.05.2020

Pretentiile intemeiate pe un contract de bursa. Inexistenta unor raporturi de munca ale partilor
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizia civila nr. 43 din data de 02 Septembrie 2020

Nerespectarea dreptului la aparare al salariatului. Nulitatea absoluta a deciziei de sanctionare disciplinara
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizia civila nr. 6839/2019

Nicio retinere din salariu nu poate fi operata in afara cazurilor si conditiilor prevazute de lege
Pronuntaţă de: Tribunalul Teleorman - Sentinta civila nr. 339 din data de 01.10.2020

Dovada intervalului de timp lucrat. Neimplicarea salariatilor de catre angajator in atestarea nemijlocita a timpului de lucru
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizia civila nr. 6084 din data de 23.12.2019

Sustinerile angajatorului au valoarea juridica a unei recunoasteri. Prestare muncii in zilele de sambata si duminica
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizia civila nr. 62 din data de 14 ianuarie 2020

Munca suplimentara. Clarificarea si dovedirea aspectelor de fapt si de drept.
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizia civila nr. 3743/2020

ICCJ: Contractul privind serviciile financiare incheiat la distanta constituie titlu executoriu in lipsa semnaturii olografe sau a semnaturii electronice extinse
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ

ICCJ: Situatia masurilor asiguratorii infiintate in cadrul unui proces penal asupra bunurilor unei persoane juridice, anterior deschiderii procedurii insolventei, in vederea confiscarii speciale
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ

ICCJ: Pot fi atacate in justitie, cu actiune in anulare, si hotararile adoptate de adunarea speciala a actionarilor
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ