din anul 2007, atuul tau de DREPT!
2387 de useri onlinePrima pagină » Jurisprudenţă » Drept Civil » Anularea hotararii Consiliului local pentru neintrunirea majoritatii prevazute imperativ de lege

Anularea hotararii Consiliului local pentru neintrunirea majoritatii prevazute imperativ de lege

  Publicat: 15 Apr 2013       7178 citiri        Secţiunea: Drept Civil  


Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Asupra actiunii civile de fata:
Prin cererea inregistrata la aceasta instanta sub nr.1494/87/04.03.2011, reclamanta Institutia Prefectului Judetului Teleorman, in contradictoriu cu paratul Consiliul Local al comunei S. G. a solicitat anularea hotararii nr.30/13.08.2010.

Prevazuta in sectiunea XIII, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala,
Desemneaza o invitatie publica adresata de catre AM/OI unei categorii clar identificate de solicitanti, in vederea depunerii cererilor de finantare pentru proiecte, in cadrul unui domeniu de interventie al axelor prioritare din Programul Operational Regional 2007-2013 sau din Programele Operationale Sectoriale.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Este dreptul persoanelor fizice sau juridice, al statului sau unitatilor administrativ-teritoriale asupra bunurilor mobile sau imobile, bunuri asupra carora proprietarul exercita atributele dreptului de proprietate in interes propriu, dar in limitele legii.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Act normativ care cuprinde principiile si cele mai importante reglementari referitoare la relatiile sociale ce formeaza obiectul specific al dreptului civil:
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Act procesual pe care paratul are facultatea sa-l indeplineasca inainte de a incepe dezbaterea orala a procesului
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Totalitatea activitatilor desfasurate, in regim de putere publica,
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Legea 10 din 2001. Suprafata de teren afectata utilizarii constructiei retrocedabile, in limita imprejmuirilor existente;
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Este dreptul persoanelor fizice sau juridice, al statului sau unitatilor administrativ-teritoriale asupra bunurilor mobile sau imobile, bunuri asupra carora proprietarul exercita atributele dreptului de proprietate in interes propriu, dar in limitele legii.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
(In sensul Legii 10 din 2001). Orice teren si/sau constructie situat in intravilan, cu oricare din destinatiile avute la data preluarii, precum si orice bun mobil devenit imobil prin incorporare in aceasta constructie,
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
(In sensul Legii 10 din 2001). Orice teren si/sau constructie situat in intravilan, cu oricare din destinatiile avute la data preluarii, precum si orice bun mobil devenit imobil prin incorporare in aceasta constructie,
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Obligatie ce revine partilor dintr-un proces de a face dovada imprejurarilor, faptelor, afirmatiilor, sustinerilor pe care isi intemeiaza pretentiile ori apararile prezentate in fata organului de jurisdictie.
Este dreptul persoanelor fizice sau juridice, al statului sau unitatilor administrativ-teritoriale asupra bunurilor mobile sau imobile, bunuri asupra carora proprietarul exercita atributele dreptului de proprietate in interes propriu, dar in limitele legii.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Act procesual pe care paratul are facultatea sa-l indeplineasca inainte de a incepe dezbaterea orala a procesului
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Expresie numerica rezultata din compararea a doua niveluri ale aceluiasi indicator, proces, fenomen etc. aflat in situatii diferite (perioade sau locuri diferite).
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Prevazuta in sectiunea XIII, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala,
Desemneaza o invitatie publica adresata de catre AM/OI unei categorii clar identificate de solicitanti, in vederea depunerii cererilor de finantare pentru proiecte, in cadrul unui domeniu de interventie al axelor prioritare din Programul Operational Regional 2007-2013 sau din Programele Operationale Sectoriale.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.

In motivarea actiunii reclamantul a aratat ca prin hotararea nr.30/13.08.2010, paratul Consiliul Local al comunei S. G., judetul Teleorman si-a insusit studiul de evaluare, caietul de sarcini si delegarea membrilor in comisia de licitatie pentru un spatiu in suprafata de 402 mp si terenul aferent de 1000,5 mp situate in fostul sector zootehnic, bun ce apartine domeniului privat al comunei.
Hotararea in cauza este nelegala pentru ca a fost adoptata cu un numar de 7 voturi din totalul de 11 consilieri locali in functie, nu de 8 consilieri locali cum prevede art.45din Legea nr.215/2001, republicata, intrucat hotararile privind patrimoniul se adopta cu votul a doua treimi din numarul total al consilierilor locali in functie.
De asemenea, nici in cuprinsul actului administrativ si nici in cuprinsul actelor care au stat la baza adoptarii acestuia , nu mentioneaza care este actul doveditor al dreptului de proprietate privata asupra imobilului in discutie si a terenului aferent acestuia.
Ori potrivit art.4 - 5 din Legea nr.213/1998 si art.475 din Codul civil, nimeni nu poate dispune decat de bunurile asupra carora are drept de proprietate dobandit in conditiile legii.
In drept au fost invocate prevederile Legilor nr.340/2004, nr.554/2004, nr.215/2001, nr.24/2000 si nr.213/1998 si Codul civil.
Pentru dovedirea actiunii reclamantul a depus hotararea nr.30/13.08.2010, expunerea de motive, studiul de oportunitate, caietul de sarcini, extras de acte normative, regulamentul privind inchirierea, studiu de evaluare - filele nr.5-27.
Paratul Consiliul Local al comunei S. G., judetul Teleorman nu a formulat intampinare insa a depus actele care au stat la baza adoptarii hotararii nr.30/13.08.2010 - filele nr.35-61.
Prin sentinta civila nr.398/17.05.2011 a Tribunalului Teleorman - SCAF instanta a respins cererea formulata de reclamanta Institutia Prefectului Judetului Teleorman, in contradictoriu cu paratul Consiliul Local al comunei S. G., ca nefondata.
Pentru a pronunta aceasta sentinta prima instanta a retinut urmatoarea situatie de fapt si de drept:
Potrivit prevederilor art.45 alin.3 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, hotararile privind patrimoniul se adopta cu votul a doua treimi din numarul total al consilierilor locali in functie.
Asa cum rezulta din adresa nr.1931/13.07.2010 - fila 6 si din partea finala a actului administrativ contestat, paratul Consiliul Local al comunei S. G., judetul Teleorman, are un numar total de 11 consilieri locali in functie.
Facand aplicarea dispozitiilor art.45 alin.3 din Legea nr.215/2001, republicata rezulta in mod neindoielnic ca pentru adoptarea unei hotarari privind patrimoniul - ca in cauza de fata, era necesar votul favorabil a unui numar de 7 consilieri locali din totalul de 11 consilieri locali in functie (11:3x2=7,33), neexistand vreo prevedere legala pentru intregirea la urma a celor doua zecimale.
Corelativ, in conditiile in care hotararea nr.30/13.08.2010 a fost adoptata cu votul unui numar de 7 consilieri locali din totalul de 11 consilieri locali in functie, instanta retine ca in cauza nu au fost respectate prevederile art.45 alin.3 din Legea nr.215/2001, republicata, cum gresit sustine reclamantul.
Cu privire la critica facuta de reclamant in sensul ca paratul nu a inserat in cuprinsul hotararii nr.30/13.08.2010 si nici in actele care au stat la baza adoptarii acesteia a modului de dobandire a proprietatii asupra imobilului in discutie - grajd nr.1 cu suprafata construita de 402 mp cu teren aferent in suprafata de 1000,5 mp - fila 20, instanta retine ca aceasta este neintemeiata, intrucat art.4 - 5 din Legea nr.213/1998 si art.475 din Codul civil, invocate in cererea de fata, nu reglementeaza o asemenea obligatie pentru parat.
Pe de alta parte, in expunerea de motive, studiul de oportunitate - filele 7-9, in caietul de sarcini - fila 11 si in studiul de evaluare - fila 20 este mentionat in mod expres ca imobilul in discutie precum si terenul aferent acestuia constituie proprietatea privata de interes local a paratului.
Totodata, asa cum rezulta din expunerea de motive - fila 7 si din adresa nr.1931/13.07.2010 - fila nr.61, acest imobil a facut obiectul unor contracte de inchiriere ce si-au incetat valabilitatea prin expirarea termenului, astfel ca si aceasta stare este de natura sa inlature suspiciunile reclamantului cum ca paratul nu detine in proprietate bunul imobil in cauza.
In fine, din perspectiva unei asemenea suspiciuni, in baza art.1169 Cod civil, sarcina probei in sensul inexistentei dreptului de proprietate privata al paratului, revine reclamantului.
In considerarea motivelor care preced, in baza art.18 din Legea nr.554/2004 instanta va respinge cererea ca nefondata.
Impotriva acestei sentinte a declarat recurs recurenta-reclamanta Institutia Prefectului Judetului Teleorman, solicitand pentru motivele de recurs atasate la dosarul cauzei admiterea recursului, modificarea in tot a sentintei civile recurate si,in consecinta, admiterea cererii de chemare in judecata astfel cum a fost formulata.
In dezvoltarea motivelor de recurs recurenta - reclamanta a aratat ca HCL Silistea Gumesti nr.30/13.08.2010 a fost adoptata cu incalcarea prevederilor art.45 alin.3 din Legea nr.215/2001.
Intimata - parata a formulat intampinare prin care a solicitat respingerea recursului ca nefondat.
Analizand recursul declarat in cauza prin prisma motivelor de recurs invocate si tinand cont de prevederile art.304 indice 1 din Cod procedura civila curtea retine ca recursul este fondat , urmand a fi admis ca atare cu consecinta modificarii sentintei civile recurate in sensul admiterii actiunii si a anularii HCL Silistea Gumesti nr.30/13.08.2010.
Astfel, prin Hotararea nr.30/13.08.2010 a Consiliului Local al comunei Silistea Gumesti, judetul Teleorman si-a insusit studiul de evaluare, caietul de sarcini si delegarea membrilor in comisia de licitatie pentru un spatiu in suprafata de 402 mp si terenul aferent de 1000,5 mp situate in fostul sector zootehnic, bun ce apartine domeniului privat al comunei.
Curtea retine ca hotararea in cauza este nelegala intrucat a fost adoptata cu un numar de 7 voturi din totalul de 11 consilieri locali in functie, iar nu de 8 consilieri locali cum prevede art.45 din Legea nr.215/2001, republicata, intrucat hotararile privind patrimoniul se adopta cu votul a doua treimi din numarul total al consilierilor locali in functie.
Asa cum rezulta din adresa nr.1931/13.07.2010 - fila 6 si din partea finala a actului administrativ contestat, paratul Consiliul Local al comunei S. G., judetul Teleorman, are un numar total de 11 consilieri locali in functie.
Astfel, potrivit art.45 alin.1 din Legea nr.215/2001, in exercitarea atributiilor ce ii revin consiliul local adopta hotarari, cu votul majoritatii membrilor prezenti, in afara de cazurile in care legea sau regulamentul de organizare si functionare a consiliului cere o alta majoritate.
Potrivit art.45 alin.3 din Legea nr.215/2001 hotararile privind patrimoniul se adopta cu votul a doua treimi din numarul total al consilierilor locali in functie.
Curtea retine ca instanta de fond a apreciat in mod gresit faptul ca pentru adoptarea Hotararea nr.30/13.08.2010 a Consiliului Local al comunei Silistea Gumesti era necesar un numar de 7 voturi valabil exprimate pentru ca hotararea in cauza sa fie valabila adoptata intrucat 7 voturi nu este egal si nu reprezinta doua treimi din numarul total de 11 consilieri, adica 7,33,astfel incat pentru respectarea prevederilor art 45 alin.3 din Legea nr.215/2001 pentru adoptarea valabila a hotararii in discutie era necesar un numar de 8 voturi.
Avand in vedere ca nu a fost respectata majoritatea imperativa ceruta de art.45 alin.1 si 3 din Legea nr.215/2001 la adoptarea Hotararii nr.30/13.08.2010 a Consiliului Local al comunei Silistea - Gumesti Curtea va admite recursul, va modifica in tot sentinta recurata in sensul ca va admite actiunea si va anula Hotararea nr.30/13.08.2010 a Consiliului Local al comunei Silistea - Gumesti
Pronuntata de: Curtea de Apel Bucuresi, Sectia a VIII-a Contencios Administrativ si Fiscal,Decizia civila nr. 1740 din 15.09.2011


Citeşte mai multe despre:    Curtea de Apel Bucuresti    Legea 215/2001    Legea 213/1998    Legea 340/2004    Legea 554/2004    Legea 24/2000    Studiu de oportunitate
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Principiul non bis in idem in ceea ce priveste sanctiunile disciplinare
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Restituirea sumelor incasate de salariat ca urmare a interpretarii eronate a prevederilor legale privind salarizarea
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Negocierea si includerea clauzei de confidentialitate in contractul individual de munca
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti

Temeinicia concedierii care in aparenta nu are la baza motive care tin de persoana salariatului
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti

Acordarea nejustificata a calificativului nesatisfacator. Metoda de hartuire la locul de munca
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti

Dreptul utilizatorului de a dispune incetarea contractului individual de munca a salariatului temporar pentru motive disciplinare
Pronuntaţă de: Curtea de apel Bucuresti

Anulare Hotarare CNSSU privind instituirea carantinei si interzicerea de participare doar la evenimente religioase
Pronuntaţă de: CURTEA DE APEL SUCEAVA SECTIA DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL Sedinta publica din 24 mai 2021 Dosar nr. 479/32/2020

Restituirea, cu titlu de plata nedatorata, a drepturilor salariale incasate fara temei legal
Pronuntaţă de: Decizia civila nr.410/14.06.2018 a Curtii de Apel Galati

Comunicarea publica a fonogramelor. Obligatia utilizatorului de a achita organismelor de gestiune colectiva remuneratiile cuvenite atat artistilor interpreti sau executanti cat si producatorilor de fonograme
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia I civila, decizia nr. 2516 din 24 noiembrie 2020

Pensionarii militari decorati cu ordinul ´┐ŻMeritul Militar´┐Ż. Beneficiul semnului onorific se acorda in favoarea beneficiarului pensionar militar sub forma unui spor adaugat la cuantumul pensiei brute
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Litigii de munca si asigurari sociale, Decizia civila nr. 304/16.07.2020Articole Juridice

Inlaturarea inechitatilor salariale dintre functionarii publici. Anularea hotararilor Consiliilor Locale
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Necesitate sau absurditate? Formularea plangerii prealabile la autoritatea emintenta a actului administrativ de sanctionare disciplinara, inainte de sesizarea instantei competente
Sursa: avocat Gales Iulian | MCP Cabinet avocati

Motivarea decizie de concediere versus Oportunitatea acesteia. Solutii jurisprudentiale
Sursa: avocat Emilia Alexandra Ioana | MCP Cabinet avocati

Forma si continutul contractului de munca la domiciliu, in cazul activitatii de telemunca
Sursa: MCP Cabinet avocati

Plata cheltuielilor de judecata. Aspecte practice. Netemeinicia solicitarii de cenzurare a cheltuielilor de judecata. Solutii jurisprudentiale
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu

Incidenta Deciziei CCR nr. 279/2015 asupra contractelor de munca suspendate la data pronuntarii. Neretroactivitate si neconstitutionalitate
Sursa: Irina Maria Diculescu

Autonomia locala. Principiu al administratiei publice in Noul Codul Administrativ (IV)
Sursa: Irina Maria Diculescu