Coordonator: Av. Marius-Cătălin PreduţMateriale juridice despre Legea 8/1996 (18)


    Legislatie   LEGEA nr. 8/1996, Actualizata 2019, privind dreptul de autor si drepturile conexe
  LEGEA nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe Actualizata 2019 prin: - Legea 15/2019 pentru modificarea si completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, publicata in M.Of. 33 din 11 ianuarie 2019.
   Data aparitiei: 14 Ianuarie 2019

    Legislatie   Legea nr. 15/2019 pentru modificarea si completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe
  Legea nr. 15/2019 pentru modificarea si completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe Publicata in Monitorul Oficial nr. 33 din 11.01.2019
   Data aparitiei: 12 Ianuarie 2019

    Jurisprudenta   Utilizarea unor fotografii in cadrul unei emisiuni tv. Nume patronimic inregistrat ca marca. Neindeplinirea cerintei legale a utilizarii semnului pentru servicii cu titlu de marca
  1. Cata vreme nu s-a retinut calitatea reclamantului de autor al fotografiilor inserate in cuprinsul cartii, ci s-a stabilit ca acestea constituie parte integranta din ansamblul operei derivate – opera avand un continut mixt constand din scrieri cu valoare literara, dar si din fotografii reprezentand simple amintiri de familie, fara o valoare artistica in sine - nu se poate retine existenta unei incalcari a dreptului de autor asupra operei derivate, intrucat reproducerea unora dintre fotografiile din cuprinsul acestei lucrari, in scop de ilustrare, in cadrul unei emisiuni difuzate pe un post tv, se circumscrie dispozitiilor art. 33 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 8/1996 ce reglementeaza una dintre limitele exercitarii drepturilor patrimoniale de autor si permite tertilor, in conditiile prevazute de lege, utilizarea operei fara consimtamantul autorului si fara plata vreunei remuneratii.
   Data aparitiei: 05 Ianuarie 2017

    Legislatie   Legea drepturilor de autor, Actualizata 2014. Legea 8/1996
  LEGEA nr. 8/1996, Actualizata 2014, privind dreptul de autor si drepturile conexe
   Data aparitiei: 27 Decembrie 2013

    Jurisprudenta   Drept de autor. Efectele juridice ale inregistrarii operei la ORDA
  Inregistrarea operei muzicale la organismul de gestiune colectiva a drepturilor de autor are un caracter facultativ, iar imprejurarea ca reclamantii au inregistrat si la ORDA opera muzicala nu este relevanta in ce priveste nasterea dreptului de autor, asa cum nu este constitutiva de drepturi nici inregistrarea la UCMR ADA, aceasta avand relevanta doar cu privire la data si avand drept scop asigurarea exercitarii colective, in conditiile legii, a drepturilor cuvenite pentru operele muzicale, mai ales a acelora pentru care gestiunea colectiva este obligatorie.
   Data aparitiei: 11 Martie 2013

    Jurisprudenta   Coregraf. Drepturi banesti acordate in baza Legii 8/1996
  Prin sentinta civila nr.1947/AI/14.10.2009 pronuntata de T r i b u n a l u l T i m i s in dosarul nr(...) a fost admisa cererea formulata de reclamantul B. E. A impotriva paratului TEATRUL PENTRU COPII SI TINERET „N.”; prin aceeasi sentinta a fost respinsa cererea de chemare in garantie formulata de parat impotriva chematei in garantie E. M. E..Coregraf.
   Data aparitiei: 11 Martie 2013

    Jurisprudenta   Actiune in constatarea dreptului de autor
  Prin cererea inregistrata sub numarul 11914/3/25.03.2008, petentul-reclamant T. T. a solicitat pronuntarea, in conditiile art. 331 C.pr.civ., a unei hotarari judecatoresti prin care sa se rezolve urmatoarele cereri:
   Data aparitiei: 11 Martie 2013

    Stiri   Precizari ref semnarea de catre Romania a Acordului comercial de combatere a marfurilor contrafacute (ACTA)
  “Semnarea de catre Romania a Acordului comercial de combatere a marfurilor contrafacute, in data de 26 ianuarie 2012, la Tokyo, nu echivaleaza cu intrarea imediata a acestuia in vigoare. Acordul va intra in vigoare pentru Romania dupa ce vor fi parcurse mai multe etape procedurale”, a declarat purtatorul de cuvant al Guvernului, Ioana Muntean.
   Data aparitiei: 30 Ianuarie 2012

    Jurisprudenta   Drept de autor. Lucrare cu caracter didactic. Inexistenta plagiatului
  Concordantele filologice in privinta infractiunilor, jurisprudentei medicale-veterinare, a expertizei medico-legale redhibitorii, respectiv a raportului de expertiza medico-legala veterinara (capitole considerate a fi plagiate) sunt firesti, din moment ce inserarea unor cunostinte medicale veterinare acceptate ca bun comun si a unor texte de natura legislativa, administrativa si judiciara nu se poate face decat folosind o exprimare standard, in afara careia respectivele cunostinte ar deveni inexacte.
   Data aparitiei: 04 Iunie 2011

    Jurisprudenta   Opera dramatico-muzicala. Drepturile interpretilor si executantilor
  Prin cererea inregistrata pe rolul Tribunalului Bucuresti sub nr.393/01.04.2004, reclamantii I. C., C. A., C. O., D. I., T. (S. D.), F.E., G. F.-Fl, R. A.-A., R. E., M. C.-A., C. C.-O., in contradictoriu cu parata C. R. L. din Romania, au solicitat sa se dispuna recunoasterea drepturilor conexe dreptului de autor ale reclamantilor, in calitate de artisti-interpreti, sa se constate incalcarea acestora, sa se dispuna publicarea hotararii ce se va pronunta in cauza, pe cheltuiala paratei, precum si obligarea paratei la repararea prejudiciului in valoare de 70 de milioane de lei pentru fiecare, cu cheltuieli de judecata.
   Data aparitiei: 27 Aprilie 2011

    Stiri   Ministerul Culturii si Cultelor a propus un proiect de modificare a Legii 8/1996, privind dreptul de autor
  Tinand seama de observatiile Comisiei Europene, modificarile propuse prin prezentul proiect de lege au ca obiect, in principal:
   Data aparitiei: 15 Septembrie 2010

    Articole   Creatii intelectuale excluse de la protectie
  In conformitate cu prevederile art.9 din lege, nu pot beneficia de protectia legala a dreptului de autor urmatoarele:
   Data aparitiei: 02 Septembrie 2010

    Articole   Categorii de opere protejate in cadrul dreptului de autor
  Cu privire la dreptul de autor, legislatia in domeniu din tara noastra enumera categoriile de opere protejate si, potrivit art.7 din Legea nr. 8/1996, constituie obiect al dreptului de autor operele de creatie intelectuala in domeniul literar, artistic sau stiintific, oricare ar fi modalitatea de creatie, modul sau forma concreta de exprimare si independent de valoarea si destinatia lor, cum sunt:
   Data aparitiei: 02 Septembrie 2010

    Jurisprudenta   Drept de autor. Actiune in raspundere civila contractuala. Inaplicabilitatea clauzei compromisorii
  In cazul in care raspunderea reclamantului nu se intemeiaza pe o raspundere contractuala, derivand din nerespectarea unor contracte in care este stipulat ca solutionarea litigiilor ivite ca urmare neexecutarii contractelor se va face de catre Arbitrajul Federatiei Ruse,
   Data aparitiei: 23 Decembrie 2009

    Legislatie   Legea nr. 8/1996, privind dreptul de autor si drepturile conexe
  Legea nr. 8/1996, privind dreptul de autor si drepturile conexe Actul include modificarile din urmatoarele acte: - Legea nr. 146/1997 - Legea nr. 285/2004 - O.U.G. nr. 123/2005 - O.U.G. nr. 190/2005 - Legea nr. 329/2006.
   Data aparitiei: 19 Martie 2009

    Articole   Dreptul de autor - Subiectul, obiectul si continutul acestuia
  Opera de creatie intelectuala este recunoscuta si protejata, independent de aducerea la cunostinta publica, prin simplul fapt al realizarii ei, chiar in cazul in care nu este terminata.
   Data aparitiei: 01 Ianuarie 2008

    Articole   Clauze in contractul individual de munca privind drepturile de proprietate intelectuala
  Legal, aceste drepturi cuprind: drepturile de autor; drepturile de proprietate industriala (asupra inventiei, marcii, know-how-ului, denumirilor de origine, modelelor de fabricatie, modelelor industriale).
   Data aparitiei: 01 Ianuarie 2008

    Jurisprudenta   Drept de autor. Opera derivata. Traducerea si publicarea unei lucrari prin incalcarea dreptului de autor acordat prin contract de licenta exclusiva ac
  Opera derivata. Traducerea si publicarea unei lucrari prin incalcarea dreptului de autor acordat prin contract de licenta exclusiva acordat unei alte edituri
   Data aparitiei: 25 Mai 2007