din anul 2007, atuul tau de DREPT!


Prima pagină » Legislaţie » Legislatie Proprietate Intelectuala » Legea nr. 15/2019 pentru modificarea si completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe

Legea nr. 15/2019 pentru modificarea si completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe

  Publicat: 12 Jan 2019       4938 citiri        Secţiunea: Legislatie Proprietate Intelectuala  


Participant la savarsirea unei infractiuni,
Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Legea nr. 15/2019 pentru modificarea si completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe

Publicata in Monitorul Oficial nr. 33 din 11.01.2019

Participant la savarsirea unei infractiuni,
Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Participant la savarsirea unei infractiuni,
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Participant la savarsirea unei infractiuni,
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Participant la savarsirea unei infractiuni,
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Participant la savarsirea unei infractiuni,
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Se refera la dezavantajul social, la pierderea si limitarea sanselor unei persoane de a lua parte la viata comunitatii la un nivel echivalent cu ceilalti membri.
Se refera la dezavantajul social, la pierderea si limitarea sanselor unei persoane de a lua parte la viata comunitatii la un nivel echivalent cu ceilalti membri.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Participant la savarsirea unei infractiuni,
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Participant la savarsirea unei infractiuni,
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Participant la savarsirea unei infractiuni,
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
(in sensul legii contenciosului administrativ, legea 554/2004) Orice drept fundamental prevazut de Constitutie sau de lege, caruia i se aduce o atingere printr-un act administrative.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Sume de bani (in lei sau in valuta) ale titularilor, aflate in conturi deschise la diverse banci.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Participant la savarsirea unei infractiuni,
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Participant la savarsirea unei infractiuni,
Este un acord incheiat in scris intre subiectele de drept international si guvernat de dreptul international, incheiat in scopul de a produce efecte juridice si consemnat intr-un instrument unic sau, in doua sau mai multe instrumente conexe, oricare ar fi denumirea sa.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Participant la savarsirea unei infractiuni,
Totalitate a actiunilor: primire, pastrare, evidenta, manuire, eliberare, care compun activitatea de administrare,
Mandatul de arestare european reprezinta o decizie juridica emisa de un stat membru pentru arestarea si predarea de catre un alt stat membru a unei persoane data in urmarire penala sau pentru executarea unei sanctiuni privative de libertate.
Totalitate a actiunilor: primire, pastrare, evidenta, manuire, eliberare, care compun activitatea de administrare,

Vezi forma actualizata a Legii 8/1996 >>>>AICI<<<<<.

___________

Articol unic.
Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 489 din 14 iunie 2018, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 1, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:
"(3) Dispozitiile prezentei legi se aplica numai in conditiile respectarii prevederilor legislatiei nationale in materia prelucrarii datelor cu caracter personal."
2. Dupa articolul 35 se introduc doua noi articole, articolele 351 si 352, cu urmatorul cuprins:
"Art. 351. -
(1) Sunt permise, fara consimtamantul titularului oricarui drept de autor sau al oricarui drept conex si fara plata vreunei remuneratii, reproducerea, distribuirea, comunicarea catre public, punerea la dispozitia publicului, radiodifuzarea, inchirierea si imprumutul unei opere sau altui obiect protejat, cu conditia ca acestea sa nu contravina exploatarii normale a operei si sa nu il prejudicieze pe autor sau pe titularii drepturilor, in scopul:
a) realizarii, de catre o persoana beneficiara sau o persoana care actioneaza in numele acesteia, a unui exemplar in format accesibil al unei opere sau al unui alt obiect protejat prin drept de autor sau drepturi conexe, la care persoana beneficiara are acces in mod legal, pentru uzul exclusiv al persoanei beneficiare;
b) realizarii, de catre o entitate autorizata, a unui exemplar in format accesibil al unei opere sau al unui alt obiect protejat prin drept de autor sau drepturi conexe, la care persoana beneficiara are acces in mod legal sau comunicarea publica, punerea la dispozitie, distribuirea sau imprumutul, fara scop lucrativ, al unui exemplar in format accesibil catre o persoana beneficiara sau o alta entitate autorizata in scopul utilizarii exclusive de catre o persoana beneficiara.
(2) Expresia persoana beneficiara prevazuta la alin. (1) inseamna, indiferent de orice alte dizabilitati, o persoana care:
a) este nevazatoare;
b) are deficiente de vedere ce nu pot fi corectate pentru a obtine o functie vizuala echivalenta, in esenta, cu cea a unei persoane fara astfel de deficiente si care, drept urmare, nu poate citi opere tiparite in aceeasi masura, in esenta, ca o persoana care nu este afectata de o astfel de deficienta;
c) are un handicap de perceptie sau dificultati de citire si, in consecinta, nu poate sa citeasca opere imprimate in aceeasi masura, in esenta, ca o persoana care nu sufera de un astfel de handicap;
d) sufera de un handicap fizic ce o impiedica sa tina in mana ori sa manipuleze o carte sau sa isi concentreze privirea ori sa isi miste ochii intr-o masura care ar fi acceptabila in mod obisnuit pentru citire.
(3) In sensul prezentei legi, termenii si expresiile de mai jos, prevazute la alin. (1), au urmatoarele semnificatii:
a) opera sau alt obiect protejat inseamna o opera care se prezinta sub forma de carte, publicatie periodica, ziar, revista sau alte tipuri de scrieri, notatii, inclusiv partituri, precum si ilustratiile aferente acestora, pe orice tip de suport, inclusiv in format audio, cum ar fi cartile audio, si in format digital, care este protejata prin drept de autor sau drepturi conexe si care este publicata sau pusa sub o alta forma la dispozitia publicului in mod legal;
b) exemplar in format accesibil inseamna un exemplar al unei opere sau al unui alt obiect protejat, care este realizat intr-un mod sau o forma alternativa si care ii permite persoanei beneficiare sa aiba acces la opere sau alte obiecte protejate, inclusiv acces in conditii la fel de viabile si confortabile ca cele de care se bucura o persoana care nu sufera de niciuna dintre deficientele sau de niciunul dintre handicapurile prevazute la alin. (2);
c) entitate autorizata inseamna o entitate care este autorizata sau recunoscuta de un stat membru in vederea furnizarii, fara scop lucrativ, catre persoane beneficiare, de servicii de educatie, formare pedagogica, citire adaptativa sau acces la informatii, incluzand si institutiile publice sau organizatiile fara scop lucrativ, care ofera aceleasi servicii persoanelor beneficiare ca una dintre activitatile lor de baza sau dintre obligatiile lor institutionale, sau ca parte a misiunilor acestora de interes public. In scopul luarii in evidenta, entitatile autorizate au obligatia sa notifice Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor, care urmeaza sa comunice informatiile catre punctul central de acces al Uniunii Europene si catre punctul de acces la informatii instituit de Biroul International al Organizatiei Mondiale pentru Proprietate Intelectuala.
(4) In vederea realizarii unui exemplar in format accesibil in conformitate cu prevederile alin. (1) sunt exceptate de la dreptul de reproducere:
a) orice acte necesare pentru a modifica, a converti sau a adapta o opera sau alt obiect protejat prin drept de autor sau drepturi conexe;
b) furnizarea mijloacelor necesare pentru a parcurge informatiile intr-un exemplar in format accesibil;
c) modificarile care ar putea fi necesare atunci cand formatul unei opere sau al unui alt obiect protejat este deja accesibil pentru anumite persoane beneficiare, in timp ce ar putea sa nu fie accesibil pentru alte persoane beneficiare, din cauza diferitelor deficiente sau handicapuri sau a diferitelor grade ale respectivelor deficiente sau handicapuri.
(5) Utilizarile prevazute la alin. (1) trebuie sa asigure si sa respecte integritatea operei sau obiectelor protejate prin drept de autor sau prin drepturi conexe, tinand seama in mod corespunzator de modificarile necesare pentru ca opera sau alt obiect al protectiei sa devina utilizabile in formatul accesibil.
(6) Orice dispozitie contractuala care are drept scop inlaturarea sau limitarea in orice mod a utilizarilor permise conform alin. (1) este nula de drept .


Art. 352. -
(1) Entitatile autorizate care desfasoara activitatea prevazuta la art. 351 alin. (1) lit. b) au obligatia stabilirii si respectarii unor proceduri clare si transparente cu ocazia indeplinirii urmatoarelor obligatii:
a) distribuie, comunica si pun la dispozitie exemplare in format accesibil numai catre persoanele beneficiare sau alte entitati autorizate;
b) adopta masurile corespunzatoare pentru a descuraja reproducerea, distributia, comunicarea catre public sau punerea la dispozitia publicului in mod neautorizat a exemplarelor in format accesibil;
c) da dovada de grija cuvenita atunci cand trateaza operele sau alte obiecte protejate, precum si exemplarele in format accesibil ale acestora si tine evidenta acestor operatiuni;
d) publica si actualizeaza, pe site-ul propriu, daca este cazul, sau prin intermediul altor canale online sau offline, informatii cu privire la modul in care isi respecta obligatiile prevazute la lit. a)-c);
e) respecta dispozitiile legale cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal ale persoanelor beneficiare.
(2) Orice persoana beneficiara sau entitate autorizata, din Romania sau din alt stat membru al Uniunii Europene, are dreptul sa obtina, de la o entitate autorizata care desfasoara activitatea prevazuta la art. 351 alin. (1) lit. b) si care are sediul in Romania, un exemplar in format accesibil al unei opere sau alt obiect protejat, daca acesta este disponibil .
(3) Entitatile autorizate din Romania au posibilitatea sa solicite si sa obtina de la o entitate autorizata din alt stat membru al Uniunii Europene un exemplar in format accesibil al unei opere sau al altui obiect protejat prin drept de autor sau drepturi conexe sau accesul la un astfel de exemplar, in conditiile legii nationale a statului respectiv.
(4) La cererea persoanelor beneficiare, a altor entitati autorizate sau a titularilor de drepturi de autor, entitatea autorizata care desfasoara activitatea prevazuta la art. 351 alin. (1) lit. b) este obligata sa puna la dispozitie, intr-o forma accesibila, urmatoarele informatii:
a) lista operelor sau a altor obiecte protejate prin drept de autor sau drepturi conexe, pentru care dispune de exemplare in format accesibil, precizand formatele disponibile;
b) numele si datele de contact referitoare la entitatile autorizate cu care a efectuat schimburi de exemplare in format accesibil.
(5) Exportul de exemplar in format accesibil, efectuat de o entitate autorizata stabilita intr-un stat membru catre o tara terta, care este parte la Tratatul de la Marrakesh, precum si importul de asemenea exemplare, dintr-o tara terta, membra a Tratatului de la Marrakesh, efectuat de o persoana beneficiara sau de o entitate autorizata dintr-un stat membru, se efectueaza in conditiile Regulamentului (UE) 2017/1.563 al Parlamentului European si al Consiliului din 13 septembrie 2017 privind schimbul transfrontalier intre Uniune si tarile terte de exemplare in format accesibil ale anumitor opere si ale altor obiecte ale protectiei prin drept de autor si drepturi conexe in beneficiul persoanelor nevazatoare, cu deficiente de vedere sau cu dificultati de citire a materialelor imprimate."


3. La articolul 142 alineatul (4), dupa litera c) se introduce o noua litera, litera d), cu urmatorul cuprins:
"d) in cazul in care orice act de reproducere, distribuire, transformare, extragere sau reutilizare se face in scopul prevederilor art. 351."


4. La articolul 145 alineatul (1), literele e) si i) se abroga.


5. La articolul 145, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:
"(3) Dreptul de comunicare publica a operelor muzicale este supus gestiunii colective extinse. In acest caz, organismul de gestiune colectiva reprezentativ ii reprezinta si pe autorii si titularii de drepturi care nu au acordat mandat . Autorul sau titularul de drepturi are libertatea sa inlature producerea efectelor gestiunii colective extinse printr-o notificare transmisa cu 30 de zile inainte organismului de gestiune colectiva reprezentativ."

Afişează Legea nr. 15/2019 pentru modificarea si completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Legea 8/1996    Drepturi de autor    Legea 15/2019

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Decizia ICCJ nr. 2/2017. Consilierul in proprietate industriala poate reprezenta in instanta persoana juridica
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Utilizarea unor fotografii in cadrul unei emisiuni tv. Nume patronimic inregistrat ca marca. Neindeplinirea cerintei legale a utilizarii semnului pentru servicii cu titlu de marca
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia I civila, decizia nr. 104 din 22 ianuarie 2016

Prin sentinta penala nr.3310/25.11.2003 a Judecatoriei Galati pronuntata in dosarul nr.1473/2003, avand ca obiect infractiunea prev. de art.142 lit.a
Pronuntaţă de: Judecatoria Galati Sentinta penala 3310 (25.11.2003)

Prin sentinta penala nr.3310/25.11.2003 a Judecatoriei Galati pronuntata in dosarul nr.1473/2003, avand ca obiect infractiunea prev. de art.142 lit.a
Pronuntaţă de: Judecatoria Galati Sentinta penala 3310 (25.11.2003)

Prin sentinta penala nr.3310/25.11.2003 a Judecatoriei Galati pronuntata in dosarul nr.1473/2003, avand ca obiect infractiunea prev. de art.142 lit.a
Pronuntaţă de: Judecatoria Galati Sentinta penala 3310 (25.11.2003)

Drept de autor. Efectele juridice ale inregistrarii operei la ORDA
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti

Coregraf. Drepturi banesti acordate in baza Legii 8/1996
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Timisoara - Pronuntata in sedinta publica din 27.01.2010

Actiune in constatarea dreptului de autor
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Pronuntata in sedinta publica din 05.03.2009

Obligarea la plata sumei reprezentand cheltuieli de judecata
Pronuntaţă de: Tribunalul Gorj - Decizie nr. 1978 din data 16.09.2011

Drept de autor. Lucrare cu caracter didactic. Inexistenta plagiatului
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia civila si de proprietate intelectuala, decizia nr. 8 din 11 ianuarie 2011Articole Juridice

Declaratia unica (212) pe 2024. Model Declaratia unica pe 2024
Sursa: EuroAvocatura.ro

Vanzarea unor carti electronice de ocazie prin intermediul unui site internet constituie o comunicare publica supusa autorizarii autorului
Sursa: EuroAvocatura.ro

Un semn care evoca marijuana nu poate fi inregistrat
Sursa: EuroAvocatura.ro

Un furnizor de acces la internet poate fi obligat sa blocheze accesul clientilor sai la un site web care aduce atingere dreptului de autor
Sursa: EuroAvocatura.ro

Se poate prezuma juris tantum ca suporturile de inregistrare vandute unor persoane private vor fi utilizate in scopuri personale
Sursa: EuroAvocatura.ro

Punerea in libera circulatie si distrugerea "marfurilor contrafacute"
Sursa: EuroAvocatura.ro

Organismele de radiodifuziune televizata pot interzice retransmiterea prin internet a emisiunilor lor de catre o alta societate
Sursa: EuroAvocatura.ro