Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Materiale juridice despre Pact comisoriu (7)


    Jurisprudenta   Contract de vanzare-cumparare. Clauza privind nerestituirea avansului
  Potrivit dispozitiilor art. 1298 C. civ., „Daca vinderea nu s-a executat prin culpa uneia din partile contractante, aceasta va pierde arvuna data sau o va intoarce indoita, avand-o primita, daca partea care nu este in culpa nu ar alege mai bine sa ceara executarea vinderii”.
   Data aparitiei: 14 Iunie 2013

    Jurisprudenta   Interpretarea contractului. Pact comisoriu de ultim grad
  Din examinarea lucrarilor din dosar, constata urmatoarele:
   Data aparitiei: 07 Aprilie 2013

    Jurisprudenta   Pact comisoriu de ultim grad in favoarea locatorului, dublat de clauza penala
  Prin sentinta comerciala nr.4581/10.06.2011, pronuntata de Tribunalul Bucuresti - Sectia a VII-a Comerciala in dosar nr.9156/3/2011, tribunalul a respins ca nefondata contestatia debitoarei SC A F SRL, a admis cererea creditoarei ING R E PFCEE H SRL si, in temeiul art.33 alin.6 din Legea nr.85/2006, a deschis procedura generala a insolventei impotriva debitorului, luand toate masurile subsecvente potrivit art.33 si 35 din Legea nr.85/2006.
   Data aparitiei: 15 Noiembrie 2012

    Jurisprudenta   Reinscriere institutie publica implicata in privatizare ca actionar
  Prin cererea inregistrata sub nr. 35405/17.07.2007 la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Galati, petenta A.V.A.S. a solicitat inregistrarea mentiunii avand ca obiect reinscrierea institutiei publice implicate in privatizare ca actionar la S.C. „C” S.A. Galati cu un numar de 315.281 actiuni, reprezentand 97,69% din capitalul social.
   Data aparitiei: 26 Octombrie 2012

    Jurisprudenta   Restituirea in natura a bunului ce face obiectul contractului de comodat. Pact comisoriu de gradul IV
  Prin cererea inregistrata pe rolul instantei sub nr. (…), reclamanta (…) a chemat in judecata pe parata (…), solicitand obligarea acesteia la restituirea in natura a bunului ce face obiectul contractului de comodat nr. (…/…), iar in masura in care restituirea in natura nu va fi posibila, la plata sumei de (…) lei, conform facturii fiscale (…) si (…) si la plata cheltuielilor de judecata.
   Data aparitiei: 05 Octombrie 2012

    Articole   Executarea ipotecii. Dispozitii generale (Art. 2.429 - 2.434 - Noul Cod Civil)
  Cartea V. Despre obligatii Titlu XI. Privilegiile si garantiile reale Capitolul IV. Executarea ipotecii Sectiunea 1. Dispozitii generale
   Data aparitiei: 24 Iunie 2011

    Jurisprudenta   Contract de credit. Reziliere. Modificarea conditiilor de acordare a creditului. Pactul comisoriu expres de gradul IV
  Daca una din parti sesizeaza instanta cu rezilierea contractului de credit, aceasta nu poate decat sa constate daca au fost indeplinite conditiile trecute in pactul comisoriu expres prevazut in contract.
   Data aparitiei: 02 Noiembrie 2010