din anul 2007, atuul tau de DREPT!


Prima pagină » Jurisprudenţă » Drept Comercial » Pact comisoriu de ultim grad in favoarea locatorului, dublat de clauza penala

Pact comisoriu de ultim grad in favoarea locatorului, dublat de clauza penala

  Publicat: 15 Nov 2012       4135 citiri        Secţiunea: Drept Comercial  


Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Prin sentinta comerciala nr.4581/10.06.2011, pronuntata de Tribunalul Bucuresti - Sectia a VII-a Comerciala in dosar nr.9156/3/2011, tribunalul a respins ca nefondata contestatia debitoarei SC A F SRL, a admis cererea creditoarei ING R E PFCEE H SRL si, in temeiul art.33 alin.6 din Legea nr.85/2006, a deschis procedura generala a insolventei impotriva debitorului, luand toate masurile subsecvente potrivit art.33 si 35 din Legea nr.85/2006.

Persoana care, in cadrul unui raport juridic de obligatie este indreptatita sa pretinda unei alte persoane, denumita debitor, executarea unei prestatii determinate; de a da, de a face ori de a nu face ceva.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Act de drept civil sau international, care exprima o intelegere, un accord de vointa, o invoiala, contract, conventie.
Care duce la desfiintarea unui contract.
Prevedere cuprinsa intr-un contract, tratat etc. ce are drept
1. Datoria persoanei creditate.
Desfiintarea unui contract sinalagmatic cu executare succesiva, la cererea uneia dintre parti, ca urmare a faptului ca cealalta parte nu si-a executat in mod culpabil obligatiile contractactuale.
Contract prin care este asigurata plata de catre debitor/garantul/garantii sai a obligatiilor sale fata de creditorul sau.
Suma pe care o plateste o persoana pentru un prejudiciu, unei lipse in gestiune etc.
Determinare a modului si ordinei de stingere a datoriilor care au aceeasi natura si sunt asumate fata de acelasi creditor, in cazurile cand plata efectuata de catre debitor nu acopera toate aceste datorii.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.
Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.
Termen care defineste creanta
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
Desfiintarea unui contract sinalagmatic cu executare succesiva, la cererea uneia dintre parti, ca urmare a faptului ca cealalta parte nu si-a executat in mod culpabil obligatiile contractactuale.
Parte in contractul de locatiune care se obliga sa asigure prestatia obiect al locatiunii,
Creante de recuperat de catre unitate in urma vanzarii pe credit a bunurilor sau a avansurilor de fonduri.
Contracte incheiate la bursa bazate pe activele suport (subiacente), precum cele referitoare la valori mobiliare, valute selective, marfuri negociabile la bursa etc.
In cadrul unui contract de inchiriere a suprafetelor locative,
Contract prin care este asigurata plata de catre debitor/garantul/garantii sai a obligatiilor sale fata de creditorul sau.
Document justificativ care sta la baza operatiunilor de vanzare - cumparare, emisa de catre furnizor si care cuprinde:
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Contract prin care este asigurata plata de catre debitor/garantul/garantii sai a obligatiilor sale fata de creditorul sau.
Contract prin care este asigurata plata de catre debitor/garantul/garantii sai a obligatiilor sale fata de creditorul sau.
Suma pe care o plateste o persoana pentru un prejudiciu, unei lipse in gestiune etc.
Prevedere cuprinsa intr-un contract, tratat etc. ce are drept
Efect negativ, cu caracter patrimonial sau nepatrimonial, produs unei persoane prin fapta ilicita a altei persoane ori prin actiunea lucrurilor sau animalelor care se afla sub paza juridica a altei persoane.
Act procesual pe care paratul are facultatea sa-l indeplineasca inainte de a incepe dezbaterea orala a procesului
Creante de recuperat de catre unitate in urma vanzarii pe credit a bunurilor sau a avansurilor de fonduri.
In cadrul lucrarilor Conferintei Internationale a Muncii, delagatiile tripartite ale statelor adopta normele internationale ale muncii si sub forma Conventiilor si Recomandarilor. Pana in prezent au fost adoptate 184 Conventii OIM.
Contract prin care este asigurata plata de catre debitor/garantul/garantii sai a obligatiilor sale fata de creditorul sau.
Suma pe care o plateste o persoana pentru un prejudiciu, unei lipse in gestiune etc.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Prag electoral - procentajul minim din voturile valabil exprimate separat pentru Camera Deputatilor si Senat sau numarul minim de colegii uninominale in care se situeaza pe primul loc in ordinea numarului de voturi valabil exprimate,
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.
Contract prin care este asigurata plata de catre debitor/garantul/garantii sai a obligatiilor sale fata de creditorul sau.
Determinare a modului si ordinei de stingere a datoriilor care au aceeasi natura si sunt asumate fata de acelasi creditor, in cazurile cand plata efectuata de catre debitor nu acopera toate aceste datorii.
Act normativ care cuprinde principiile si cele mai importante reglementari referitoare la relatiile sociale ce formeaza obiectul specific al dreptului civil:
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
Contract prin care este asigurata plata de catre debitor/garantul/garantii sai a obligatiilor sale fata de creditorul sau.
Determinare a modului si ordinei de stingere a datoriilor care au aceeasi natura si sunt asumate fata de acelasi creditor, in cazurile cand plata efectuata de catre debitor nu acopera toate aceste datorii.
Componentele structurale ale actului juridic civil, adica elementele sale constitutive, care pot fi comune tuturor actelor civile
Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.
O substanta care indeplineste criteriile referitoare la pericolele fizice, pericolele pentru sanatate sau pericolele pentru mediu, stabilite in partile 2-5 din anexa I la Regulamentul CLP si clasificate in functie de clasele de pericol respective prevazute in aceeasi anexa.
Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.
Sintagma ce desemneaza creanta ce are o existenta neindoielnica in sensul ca asupra ei nu s-a conturat un litigiu.
Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.
Persoana fizica sau juridica care a primit o suma de bani sau alte valori de la creditor,
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Persoana care, in schimbul muncii, primeste un salariu.
Desfiintarea unui contract sinalagmatic cu executare succesiva, la cererea uneia dintre parti, ca urmare a faptului ca cealalta parte nu si-a executat in mod culpabil obligatiile contractactuale.
Prevedere cuprinsa intr-un contract, tratat etc. ce are drept
Persoana fizica sau juridica care a primit o suma de bani sau alte valori de la creditor,
Capacitatea unei intreprinderi de a face fata obligatiilor sale de plata pe termen scurt, prin transformarea unor active circulante in disponibilitati banesti care sa permita efectuarea platilor ce devin exigibile.
Prevedere cuprinsa intr-un contract, tratat etc. ce are drept
Persoana fizica sau juridica care a primit o suma de bani sau alte valori de la creditor,
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.
Termen care defineste creanta
Contracte incheiate la bursa bazate pe activele suport (subiacente), precum cele referitoare la valori mobiliare, valute selective, marfuri negociabile la bursa etc.
(lat. culpa "vina")Forma a vinovatiei, prevazuta in cap. I, t. II, art. 19, C. pen., partea generala.
Sintagma ce desemneaza creanta ce are o existenta neindoielnica in sensul ca asupra ei nu s-a conturat un litigiu.
Imprimat emis de un organ official, folosit pentru plata unor taxe sau impozite.


In motivarea acestei hotarari s-a aratat ca, potrivit art.3 alin.1 pct.1, pct.6 si pct.12 din Legea nr.85/2006, raportat la art.31 din aceeasi lege, orice creditor indreptatit sa solicite deschiderea procedurii este tinut doar sa dovedeasca calitatea creantei sale, situarea sa peste limita valorii prag si un anumit termen de la scadenta, pentru a activa prezumtia insolventei impotriva debitorului.


S-a retinut ca intre parti s-a incheiat contractul de inchiriere din 17.04.2007 pentru spatiul situat in C c F, Iasi, iar potrivit art.4, locatarul, in speta debitoarea SC A F SRL, avea obligatia de a plati chiria, costurile de promovare, de servicii, depozitul si celelalte sume prevazute in contract, sub sanctiunea platii penalitatilor de intarziere, stabilite conventional.


De asemenea, prin art.11.2.1 din contract partile au convenit un pact comisoriu de ultim grad in favoarea locatorului, dublat de o clauza penala, a carei intindere si stabilire a fost stabilita in art.11.2.1 din conventia de inchiriere.


In acest sens, debitoarea datoreaza cu titlu de debit principal si penalitati 104.474,37 lei, pentru toata durata in care a ocupat spatiul inchiriat fara plata, dar si penalitati calculate ca urmare a notificarii de reziliere a contractului in suma de 51.865,19 lei, din care s-au platit 51.787,80 lei, reprezentand contravaloarea scrisorii de garantie bancara nr.64 emisa de catre BRD GSG, incasata de catre creditoare prin prezentare la plata la 16.12.2010.


Aplicand conditiile de imputatie a platii potrivit Codului civil si stabilind ca imputatia platii a fost facuta de catre creditor, stingandu-se debitul calculat ca urmare a clauzei penale instituita prin art.11.2.1 din contract si ca cealalta creanta (chirie, costuri, plus penalitati) reprezinta o creanta certa, lichida si exigibila potrivit art.4 si art.10.2 din conventia partilor, tribunalul a considerat ca este activata impotriva SC Adona Fashion SRL prezumtia de insolventa, pe care aceasta nu a rasturnat-o in cadrul apararilor formulate in contestatie, pronuntand solutia mentionata.


Impotriva acestei hotarari a declarat recurs SC A F SRL, solicitand modificarea in tot a hotararii atacate, pe care a considerat-o nelegala si netemeinica, si, pe fond, admiterea contestatiei sale, respingerea cererii ING R E PFCEE H SRL ca nefondata, precum si obligarea intimatei la plata cheltuielilor de judecata .


Se arata ca dupa negocieri privind modalitatea de executare a contractului din 17.04.2007, la 24.11.2010 SC A F SRL a comunicat ING R E PFCEE H SRL intentia de incetare a contractului, urmata de notificarea de reziliere inregistrata cu nr.829 din 25.11.2010 emisa de catre locator.


Fara a contesta debite restante la plata, derivate din neplata facturilor reprezentand chirie in perioada iulie 2010 - noiembrie 2010, costuri comune, regularizare utilitati, costuri de promovare sau depozitare pentru aceeasi perioada, care au insumat 100.182,90 lei, la care s-au adaugat penalitatile corespunzatoare pentru intarzierea la plata, recurenta a aratat ca parte a acestora, 51.787,80 lei au fost platite prin valorificarea scrisorii de garantie bancara emisa de BRD GSG cu nr.64 din 21.05.2010.


De asemenea, dupa incetarea contractului de inchiriere, la 25.01.2011, creditoarea a emis facturi prin care a stornat partial sau total facturi anterioare, respectiv: factura nr.2808, nr.10676, nr.10599 si nr.1730, ramanand de plata o suma concreta de 18.630,41 lei, aflata sub limita valorii prag, de 45.000 lei prevazuta de lege.


A aratat recurenta ca nu poate fi primita interpretarea intimatei potrivit careia scrisoarea de garantie bancara a stins prin plata debitele rezultate din calculul generat prin art.11.2 din contract, intrucat asa cum rezulta din chiar scrisoarea de plata adresata de ING R E PFCEE H SRL catre BRD GSG pentru plata scrisorii de garantie bancara, facturile pentru care creditoarea a cerut plata sunt facturi referitoare la debitul principal si nu la aceste penalitati.


De aceea, nu se poate face o noua imputatie a platii, ea fiind facuta in momentul cererii de plata si incasarii sumei.


In ceea ce priveste debitul datorat cu titlu de clauza penala, recurenta a aratat ca, creditoarea a prezentat un calcul nereal, ca nu a avut prejudiciu ca urmare a rezilierii, intrucat inchiriase spatiul in discutie cu 10 zile inaintea notificarii de reziliere, si nu au fost generate alte costuri penalizatoare determinabile in conditiile contractului.


Impotriva acestui recurs a formulat intampinare intimata, aratand, pe de o parte, ca debitul afirmat s-a nascut din contractul de inchiriere, ca excede valorii prag prevazute de art.3 pct.12 din Legea nr.85/2006, iar ca nerecunoasterile debitoarei, referitoare la anumite debite contractuale, sunt lipsite de temeinicie.


Contestand o parte a facturilor pretins stornate de catre creditoare, intimata ING R E PFCEE H SRL arata ca, dincolo de debitul principal, SC A F SRL datoreaza penalitati/daune pentru rezilierea contractului de inchiriere in conditiile art.11.2.2 si art.11.2.3 din contract, respectiv sumele datorate potrivit contractului intre data rezilierii si data urmatoarei chirii conforme unui nou contract, precum si diferenta pozitiva dintre chiria platibila conform conventiei dintre parti si cea platibila in baza unei noi conventii .


In masura in care situatia prevazuta de parti pentru activarea clauzei penale a fost realizata, cuantumul clauzei penale se ridica la51.865 lei, recuperate prin plata scrisorii de garantie bancara.


Se arata ca introducerea la plata a acestei scrisori a fost determinata de neexecutarea obligatiilor contractuale ale SC A F SRL si ca prin aceasta operatiune creditoarea a intentionat stingerea debitului derivand din cuantificarea clauzei penale si care corespunde regulilor de imputatie a platii.


Se arata ca, si in masura in care instanta de recurs va considera platita mai intai datoria derivand din debitul principal si penalitatile de intarziere, rezultatul deducerii din catimea acestora (104.437,37 lei) rezultatul nestins prin plata este peste limita valorii prag .


In dovedirea motivelor de recurs, respectiv in aparare, partile au administrat probe cu acte, iar potrivit dezbaterilor prin sedinta publica din 31.01.2012, Curtea a luat act de schimbarea denumirii intimatei din ING R E PFCEE H SRL in SC F S C SRL.


Recursul este intemeiat.


Curtea subliniaza ca din ansamblul motivelor si apararilor analizate rezulta ca SC A F SRL, in calitate de locatar al unui spatiu din incinta C c F din Iasi, potrivit contractului de inchiriere din 17.04.2007, este certa si necontestata creanta calculata potrivit facturilor enumerate pentru calculul debitului principal, al penalitatilor de intarziere aplicare acestuia si a penalitatii de inchidere a spatiului, asa cum au fost identificate in cererea ING R E PFCEE H SRL, care insumeaza un total de 104.396,98 lei.


Aceasta suma a fost partial platita prin introducerea la plata de catre ING R E PFCEE H SRL, la 16.12.2010 a scrisorii de garantie bancara nr. 64, emisa de BRD GSG in favoarea ING R E PFCEE H SRL, pentru garantarea executarii obligatiilor asumate de catre locatar prin contractul de inchiriere, fiind astfel platita suma de 51787,80 lei.


Desi intimata sustine ca potrivit regulilor privind imputatia platii statornicite prin Codul civil s-a stins obligatia de plata a clauzei penale calculate in conditiile art. 11.2.2-11.2.3 din contractul de inchiriere din 17.04.2007, in fapt aceste afirmatii nu sunt intemeiate pe probele dosarului care impun o alta concluzie.


Astfel, potrivit corespondentei initiate intre beneficiarul scrisorii de garantie si beneficiarul solicitant, ING R E PFCEE H SRL, la plata au fost cerute facturile identificate in corespondenta dintre aceste parti din data de 09.12.2010. Aceste facturi corespund numai debitului reprezentand costuri principale, chirie, costuri de servicii, promovare, depozitare, integrate in debitul principal necontestat de catre debitoare. Plata sumei identifica datoria stinsa prin plata, astfel incat in conditiile art. 1112 Cod civil, imputatia platii este in aceste conditii opozabila nu doar debitorului, ci si creditorului care a cerut si primit plata in aceste conditii .


De aceea, Curtea arata ca asupra acestui aspect intimata nu mai poate reveni pentru a pretinde stingerea prin plata a unei alte datorii, Curtea stabilind ca din creanta de 104.396,98 lei, suma de 51.787,80 lei a fost platita prin incasarea contravalorii garantiei de executie a contrcatului platita de BRD.


De asemenea, Curtea mai retine si ca dupa incetarea contractului, la 25.01.2011, ING R E PFCEE H SRL a stornat total sau partial o serie de facturi, dintre care numai unele au fost identificate de catre creditoare, iar altele contestate, dar fara o aparare de substanta .


Astfel, sumele mentionate in facturile stornate, emise de catre intimata la 25.01.2010, deduse din restul debitului principal scad valoarea creantei certe sub valoarea prag impusa de Legea nr.85/2006, potrivit art. 12 pct. 6.


In ceea ce priveste creanta rezultand din calculul clauzei penale, Curtea considera ca suma afirmata de creditoare in cererea de deschidere a procedurii insolventei, 51.865,19 lei nu reprezinta o creanta certa.


Plecand de la dispozitiile art. 379 Cod procedura civila, Curtea arata ca este certa creanta a carei existenta este asumata de catre debitor prin semnatura sau orice mijloc de recunoastere a datoriei admis de lege.


Imprejurarea ca prin art. 11.2.2-.11.2.3 din contractul de inchiriere din 17.04.2007 SC A F SRL s-a angajat sa plateasca locatorului, in caz de reziliere anterior termenului de finalizare a locatiunii, sumele datorate potrivit contractului intre data rezilierii si data urmatoarei chirii conforme unui nou contract, precum si diferenta pozitiva dintre chiria platibila conform conventiei dintre parti si cea platibila in baza unei noi conventii reprezinta o clauza obligationala pentru debitor dar nu contureaza certitudinea creantei.


Obligatia de plata a clauzei penale - in sensul determinarii expresiei sale banesti - trebuie stabilita atat ca existenta cat si ca lichiditate prin analiza interventiei rezilierii, lipsa oricarei dispute intre parti privind justificarea sa, dar si de dovedirea faptului conex al existentei prejudiciului determinat prin criteriile stabilite in clauza penala, adica durata de timp intre doua contracte succesive pentru inchirierea aceluiasi bun si valoarea pozitiva intre chiria stabilita in conventiile succesive.


Numai in conditile stabilirii acestor limite, a insusirii lor de catre debitor sau opozabilitatii lor printr-un mijloc admis de lege Curtea ar putea aprecia creanta cu acest izvor ca certa si lichida.


Aceste conditii insa nu sunt indeplinite in privinta creantei derivate din aplicabilitatea clauzei penale pentru rezilierea contractului din culpa debitoarei, astfe incat aceasta catime de 51.865,19 lei nu reprezinta o creanta certa care sa poate fi considerata in analiza unei cereri de deschidere a procedurii insolventei ca temei al acesteia.


De aceea, fata de cele considerate, Curtea arata ca motivele de recurs invederate de recurenta sunt intemeiate si, admitand recursul, modifica in tot hotararea atacata potrivit art. 304 pct. 9 raportat la art. 312 alin. 2 Cod procedura civila, in sensul admiterii contestatiei debitoarei si, in consecinta, al respingerii ca neintemeiata a cererii de deschidere a procedurii formulata de SC F S C SRL, fosta ING R E PFCEE H SRL.


Totodata, fata de cererea intemeiata pe dispozitiile art. 274 Cod procedura civila, Curtea a admis si cererea recurentei vizand plata cheltuielilor de judecata, obligand intimata la plata acestora, insumate la valoarea taxei judiciare de timbru si a timbrului judiciar.

Pronuntata de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizie nr.546 din data 28.02.2012


Citeşte mai multe despre:    Curtea de Apel Bucuresti    Tribunalul Bucuresti    Insolventa    Faliment    Creditor    Debitor    Legea 85/2006    Contract de inchiriere    Chirias    Proprietar    Chirie    Penalitati de intarziere    Locator    Pact comisoriu de ultim grad    Garantie bancara    Reziliere contract    Clauza penala    Creanta certa    Creanta lichida    Creanta exigibila
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Principiul non bis in idem in ceea ce priveste sanctiunile disciplinare
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Restituirea sumelor incasate de salariat ca urmare a interpretarii eronate a prevederilor legale privind salarizarea
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Negocierea si includerea clauzei de confidentialitate in contractul individual de munca
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti

Temeinicia concedierii care in aparenta nu are la baza motive care tin de persoana salariatului
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti

Acordarea nejustificata a calificativului nesatisfacator. Metoda de hartuire la locul de munca
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti

Dreptul utilizatorului de a dispune incetarea contractului individual de munca a salariatului temporar pentru motive disciplinare
Pronuntaţă de: Curtea de apel Bucuresti

Anulare Hotarare CNSSU privind instituirea carantinei si interzicerea de participare doar la evenimente religioase
Pronuntaţă de: CURTEA DE APEL SUCEAVA SECTIA DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL Sedinta publica din 24 mai 2021 Dosar nr. 479/32/2020

Restituirea, cu titlu de plata nedatorata, a drepturilor salariale incasate fara temei legal
Pronuntaţă de: Decizia civila nr.410/14.06.2018 a Curtii de Apel Galati

Comunicarea publica a fonogramelor. Obligatia utilizatorului de a achita organismelor de gestiune colectiva remuneratiile cuvenite atat artistilor interpreti sau executanti cat si producatorilor de fonograme
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia I civila, decizia nr. 2516 din 24 noiembrie 2020

Pensionarii militari decorati cu ordinul �Meritul Militar�. Beneficiul semnului onorific se acorda in favoarea beneficiarului pensionar militar sub forma unui spor adaugat la cuantumul pensiei brute
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Litigii de munca si asigurari sociale, Decizia civila nr. 304/16.07.2020Articole Juridice

Plata drepturilor cuvenite salariatilor detasati. Aspecte particulare
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Inlaturarea inechitatilor salariale dintre functionarii publici. Anularea hotararilor Consiliilor Locale
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Perimarea executarii silite. Termenul de invocare
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Hotarare definitiva pronuntata intr-un litigiu privind nerespectarea dreptului de interventie asupra datelor si a dreptului de opozitie
Sursa: Raportul pe anul 2020 al ANSPDCP

Cererea abuziva a falimentului introdusa de catre creditor. Mijloacele de aparare ale debitorului vizat
Sursa: avocat Irina Maria Diculescu | MCP Cabinet avocati

Timpul de lucru si perioada de repaus in cazul incheierii mai multor contracte individuale de munca
Sursa: Curtea de Justitie a Uniunii Europene

Necesitate sau absurditate? Formularea plangerii prealabile la autoritatea emintenta a actului administrativ de sanctionare disciplinara, inainte de sesizarea instantei competente
Sursa: avocat Gales Iulian | MCP Cabinet avocati