Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Materiale juridice despre Stipulatie (6)


    Jurisprudenta   Actiune in raspundere civila contractuala versus actiune in raspundere civila delictuala. Garantie de buna executie
  Din perspectiva mecanismului juridic care o genereaza, garantia bancara are un caracter autonom si reprezinta angajamentul irevocabil si, in principiu, neconditionat al emitentului (banca) prin care aceasta se obliga fata de un ordonator (titularul contului), ca in baza unui raport juridic preexistent al acestuia cu un tert, sa plateasca tertului (beneficiarul garantiei) suma de bani afectata cu acest titlu.
   Data aparitiei: 28 Decembrie 2016

    Jurisprudenta   Stipulatie privind transferul unui imobil in situatia nerambursarii la scadenta a sumei imprumutate. Nulitatea absoluta a clauzei penale
  Stipularea in contractul de imprumut a clauzei privind transmiterea catre creditor a proprietatii unui imobil de catre debitor, in cazul neachitarii la scadenta a sumei imprumutate, nu constituie o „conventie legal facuta” in sensul prevederilor art. 969 C.civ., fiind bazata pe o cauza ilicita, intrucat este prohibita de lege. O asemenea stipulatie are natura juridica a unei clauze penale, interzisa de Legea nr. 313/1879, in vigoare la momentul incheierii contractului, astfel incat nu poate avea nici un efect, fiind nula absolut.
   Data aparitiei: 06 August 2014

    Jurisprudenta   Actiune in pretentii formulata de stipulant. Inadmisibilitate
  In cazul in care tertul beneficiar dintr-o stipulatie pentru altul, incheiata sub forma unui contract de investitie, accepta stipulatia exercitandu-si dreptul nascut in virtutea acesteia prin modificarea obligatiei asumata de catre promitent, stipulantul nu poate invoca clauza penala pentru neexecutarea obligatiei, intrucat modificarea convenita de beneficiar nu avea nevoie de acordul stipulantului, in patrimoniul caruia nu a existat niciodata acest drept cu niciun titlu.
   Data aparitiei: 14 Mai 2014

    Articole   Noul Cod Civil: Gajul (Art. 2343-2499)
  Garantiile reale erau reglementate si in vechiul Cod Civil, dar au suferit multiple modificari in Noul Cod Civil (articolele 2343-2499);
   Data aparitiei: 30 Septembrie 2011

    Articole   Gajul. Constituirea gajului (Art. 2.480 - 2.486 - Noul Cod Civil)
  Cartea V. Despre obligatii Titlu XI. Privilegiile si garantiile reale Capitolul V. Gajul Sectiunea 1. Constituirea gajului
   Data aparitiei: 24 Iunie 2011

    Articole   Drepturile si obligatiile creditorului gajist (Art. 2.487 - 2.494 - Noul Cod Civil)
  Cartea V. Despre obligatii Titlu XI. Privilegiile si garantiile reale Capitolul V. Gajul Sectiunea a 2-a. Drepturile si obligatiile creditorului gajist
   Data aparitiei: 24 Iunie 2011