din anul 2007, atuul tau de DREPT!
4276 de useri onlinePrima pagină » Articole juridice » Drept Civil » Noul Cod Civil: Gajul (Art. 2343-2499)

Noul Cod Civil: Gajul (Art. 2343-2499)

  Publicat: 30 Sep 2011       7510 citiri       Sursa: EuroAvocatura.ro        Secţiunea: Drept Civil  


Garantiile reale erau reglementate si in vechiul Cod Civil, dar au suferit multiple modificari in Noul Cod Civil (articolele 2343-2499);

(amanetul). Este o garantie reala, indeplinind aceeasi functie ca si ipoteca, cu deosebirea ca are intotdeauna ca obiect bunuri mobile care se incredinteaza creditorului sau unui tert.
Ordonanta de Guvern nr.124/2000 pentru �completarea cadrului juridic privind dreptul de autor si drepturile conexe, prin adoptarea de masuri pentru combaterea pirateriei in domeniile audio si video, precum si a programelor pentru calculator�, instituie pentru persoanele care produc, distribuie, comercializeaza sau inchiriaza programe pentru calculator pe teritoriul Romaniei, obligatia sa comunice Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor, urmatoarele:
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Caracteristica a unui bun mobil sau imobil care nu poate fi impartit,
(amanetul). Este o garantie reala, indeplinind aceeasi functie ca si ipoteca, cu deosebirea ca are intotdeauna ca obiect bunuri mobile care se incredinteaza creditorului sau unui tert.
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Contract prin care este asigurata plata de catre debitor/garantul/garantii sai a obligatiilor sale fata de creditorul sau.
Denumire generica pentru toate felurile de monede si semne ale valorii. Au aparut din necesitatea de a facilita schimburile de marfuri.
Termen sinonim cu arestarea preventiva,
Se aseaza asupra unui bun imobil, iar daca la scadenta debitorul nu plateste suma datorata, creditorul in favoarea caruia a fost constituita ipoteca e indreptatit sa ceara vanzarea bunului respectiv la licitatie.
Incetarea pentru viitor a raportului juridic de obligatie prin unul din modurile prevazute de lege sau convenite de parti.
Persoana care, in cadrul unui raport juridic de obligatie este indreptatita sa pretinda unei alte persoane, denumita debitor, executarea unei prestatii determinate; de a da, de a face ori de a nu face ceva.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Activitate de lamurire, de stabilire a adevaratului inteles al unei opere spirituale.
(amanetul). Este o garantie reala, indeplinind aceeasi functie ca si ipoteca, cu deosebirea ca are intotdeauna ca obiect bunuri mobile care se incredinteaza creditorului sau unui tert.
Persoana care, in cadrul unui raport juridic de obligatie este indreptatita sa pretinda unei alte persoane, denumita debitor, executarea unei prestatii determinate; de a da, de a face ori de a nu face ceva.

Garantiile reale sunt: ipotecile (imobiliara si mobiliara) si gajul. Ele sunt destinate sa asigure indeplinirea unei obligatii patrimoniale; alaturi de privilegii, constituie cauze de preferinta la executarea unei obligatii .

Caractere

Gajul este un drept real de garantie, mobiliar, accesoriu si indivizibil.

Corespunde, in cea mai mare parte, vechii reglementari a gajului cu deposedare.

Obiect: Gajul poate avea ca obiect:

- bunuri mobile corporale sau

- titluri negociabile emise in forma materializata.

Constituirea gajului

Gajul se constituie prin:

- remiterea bunului sau titlului catre creditor;
- pastrarea bunului sau titlului de catre creditor, cu consimtamantul debitorului, in scopul garantarii creantei;
- remiterea titlurilor nominative sau la purtator,
- andosarea titlurilor la ordin, in scop de garantie (indicarea pe dosul titlului a numelui persoanei imputernicite sa incaseze contravaloarea lui).

Publicitatea gajului pentru bunurile mobile corporale se realizeaza fie prin deposedarea debitorului, fie prin inscrierea gajului la arhiva.

Publicitatea gajului asupra sumelor de bani se realizeaza numai prin detinerea acestora.

Gajul asupra titlurilor negociabile este perfectat prin remiterea sau, dupa caz, prin andosarea titlurilor.

Stingerea gajului

Cauze de stingere comune cu ipoteca mobiliara (Art. 2494 alin.2)

a) stingerea obligatiei principale prin oricare dintre modurile prevazute de lege;
b) neindeplinirea evenimentului de care depinde nasterea obligatiei garantate ori indeplinirea evenimentului de care depinde stingerea acesteia;
c) neindeplinirea evenimentului de care depinde nasterea ipotecii ori indeplinirea evenimentului de care depinde stingerea acesteia;
d) dobandirea de catre creditor a bunului grevat;
e) renuntarea expresa sau tacita a creditorului la gaj;
f) in orice alte cazuri prevazute de lege. Continutul acestui material nu constituie o interpretare oficiala a Noului Cod civil si nu epuizeaza toate aspectele privitoare la acest subiect

Cauze de stingere specifice:

1. Pieirea bunului
2. Pierderea posesiei (Art. 2485). Prin exceptie, in urmatoarele situatii, desi creditorul nu mai detine posesia, gajul nu se stinge daca:

- creditorul nu mai detine bunul, fara voia sa, prin fapta altei persoane;
- creditorul a remis temporar bunul debitorului sau unui tert pentru a-l evalua, repara, transforma sau ameliora;
- creditorul a remis bunul unui alt creditor al debitorului sau in cadrul unei proceduri de urmarire silita.Citeşte mai multe despre:    Noul Cod Civil    Codul civil 2011    Codul civil republicat    Gaj    Creditor gajist    Creditor    Debitor    Ipoteca    Fructe    Stipulatie    Constituirea gajului    Publicitatea gajului

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Titluri

Actiunea in revendicare. Caracteristici si efecte
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Modificarea contractelor de munca in contextul noilor realitati economice
Sursa: avocat Irina Maria Diculescu

Raspunderea coordonatorului activitatii salariatului in accidentele de munca. Plata daunelor morale
Sursa: Irina Maria Diculescu

Legea anticoruptie: efectuarea de operatiuni financiare incompatibile cu functia ca acte de comert � aspecte de constitutionalitate si previzibilitate
Sursa: Irina Maria Diculescu

Limitele principiului retroactivitatii efectelor nulitatii deciziei de concediere. Neretroactivitatea deciziei de reintegrare a salariatului
Sursa: Irina Maria Diculescu

Determinarea expertului pentru stabilirea pretului intr-un contract prin incheiere definitiva prin prisma liberului acces la justitie
Sursa: Irina Maria Diculescu

Aplicarea in timp a legii darii in plata � aspecte de constitutionalitate
Sursa: Irina Maria DiculescuJurisprudenţă

Venituri care nu intra in categoria �veniturilor din alte surse� si care sunt supuse platii contributiei de asigurari sociale de sanatate
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 506/20.09.2018 a Curtii de Apel Galati

Clauza de arvuna si clauza de dezicere. Deosebiri. Actiune in denuntarea unilaterala a contractului
Pronuntaţă de: I.C.CJ., Sectia I civila, decizia nr. 2589 din 8 decembrie 2020

Contract de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apa si canalizare incheiat intre o asociatie intercomunitara de dezvoltare a serviciilor publice de apa-canal si un operator. Aderarea unei unitati administrativ teritoriale la asociatie. Aplicarea dispozitiilor legale privind stabilirea redeventei
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Contencios administrativ si fiscal, Decizia nr. 626/30.07.2020

Contestatie impotriva deciziei de pensionare, dovada vechimii in munca, stagiul de cotizare in sistemul public de pensii, dovedirea perioadelor de activitate desfasurate in locurile de munca si activitatile ce se incadreaza in grupele I si II de munca in vederea pensionarii
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Litigii de munca si asigurari sociale, Decizia nr. 403/29.09.2020

Prescriptia dreptului la actiune; dreptul de acces la instanta, componenta a dreptului la proces echitabil
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Litigii de munca si asigurari sociale, Decizia nr. 431/13.10.2020