Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Materiale juridice despre interventie accesorie (6)


    Jurisprudenta   Decizia C.C.R. nr. 80/2019 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 67 din Codul de Procedura Civila
  Decizia nr. 80/2019 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 67 alin. (4) teza intai din Codul de procedura civila a fost publicata in Monitorul Oficial nr. 407 din 24.05.2019.
   Data aparitiei: 24 Mai 2019

    Jurisprudenta   Conditii de admisibilitate pentru cererea de interventie accesorie
  Potrivit art. 61 alin. (3) C. proc. civ., interventia accesorie trebuie sa sprijine apararea uneia dintre parti.
   Data aparitiei: 05 Ianuarie 2017

    Jurisprudenta   Cerere de interventie principala. Lipsa indeplinirii conditiei de a fi pretins pentru sine dreptul dedus judecatii
  In considerarea rolului sau activ, consacrat prin art. 22 Cod procedura civila, instanta este datoare ca in sistuatia in care o cerere de interventie in interes propriu nu indeplineste conditiile procedurale pentru a fi admisa – intelegand ca finalitatea acesteia vizeaza respingerea actiunii introductive – sa califice judicios cererea ca fiind una de interventie accesorie, „care sprijina numai apararea uneia dintre parti”.
   Data aparitiei: 05 Ianuarie 2017

    Jurisprudenta   Modificare autorizatie de constructie
  Prin sentinta civila 3452/25.11.2009 a Tribunalului Cluj pronuntata in dosarul 5012/117/2008, s-a respins cererea formulata de reclamantele SC O.C. SRL si SC A.P.I.V. SRL impotriva Primarului municipiului Cluj-Napoca precum si cererea de interventie accesorie in interesul reclamantelor formulata de catre intervenientii accesorii.
   Data aparitiei: 09 Noiembrie 2012

    Jurisprudenta   Constatarea nulitatii absolute a actului de donatie. Repunerea partilor in situatia anterioara
  Prin actiunea inregistrata sub nr. 16514/318/2009 pe rolul Judecatoriei Tg-Jiu, dupa casare, reclamantii M A. N si M N. N au chemat in judecata pe paratii Consiliul Local Turcinesti si Consiliul Judetean Gorj si au solicitat sa se dispuna constatarea nulitatii absolute a actului de donatie autentificat sub nr. 3050/29 sept, 1975 la Notariatul de Stat Judetean Gorj in ceea ce priveste un teren in suprafata de 260 m.p. situat in com. Turcinesti, sat Rugi, jud. Gorj, avand ca vecini la E rest proprietate reclamanti, la V soseaua comunala, la N Ghibu Ion, iar la S rest proprietate reclamanti, cu repunerea partilor in situatia anterioara .
   Data aparitiei: 29 Septembrie 2012

    Jurisprudenta   Nulitate cerere de interventie principala si accesorie. Proces verbal de adjudecare
  Potrivit art. 31 alin.3 Legea 359/2004, in termen de 6 luni de la data pronuntarii incheierii de dizolvare, dispusa in temeiul art. 30 alin. 2 din lege, reprezentantul legal al persoanei juridice are obligatia numirii si inregistrarii in registrul comertului a lichidatorului; in conformitate cu art. 31 alin. 4 din lege, numirea lichidatorului, la cererea oricarei persoane interesate este subsidiara si incidenta numai in situatia in care, lichidatorul nu a fost desemnat de administrator.
   Data aparitiei: 18 Octombrie 2010