din anul 2007, atuul tau de DREPT!
1827 de useri onlinePrima pagină » Jurisprudenţă » Drept Civil » Modificare autorizatie de constructie

Modificare autorizatie de constructie

  Publicat: 09 Nov 2012       9453 citiri        Secţiunea: Drept Civil  


Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Prin sentinta civila 3452/25.11.2009 a Tribunalului Cluj pronuntata in dosarul 5012/117/2008, s-a respins cererea formulata de reclamantele SC O.C. SRL si SC A.P.I.V. SRL impotriva Primarului municipiului Cluj-Napoca precum si cererea de interventie accesorie in interesul reclamantelor formulata de catre intervenientii accesorii.

Reprezinta un mijloc de proba scris ce trebuie sa cuprinda mentiunile necesare si sa aiba forma ceruta de lege.
Conform Ordonantei Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor (care a abrogat Legea 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor),
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Reprezinta un mijloc de proba scris ce trebuie sa cuprinda mentiunile necesare si sa aiba forma ceruta de lege.
Conform Ordonantei Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor (care a abrogat Legea 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor),
Sustinerile si punctele de vedere ale partilor si procurorului exprimate in cursul procesului penal cu privire la solutionarea cauzei deduse judecatii.
Pricipiu general de drept, potrivit caruia autoritatile de stat, institutiile publice si toti cetatenii sunt obligati sa respecte legea,comportamentul lor sa fie conform prevederilor acesteia.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Principiu juridic potrivit caruia hotararile judecatoresti definitive capata autoritate (putere) de lucru
Document eliberat de catre o autoritate prin care se atesta legalitatea efectuarii unei activitati
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este relatarea facuta de catre expertul desemnat de instanta, in scris sau oral, in care acesta expune constatarile si concluziile sale cu privire la imprejurarile de fapt a caror lamurire a fost solicitata.
( lat. expertus, de la experior "incerc, dovedesc"). Mijloc de proba, prevazut in sectiunea X, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala si in diferite legi speciale, consta in rezolvarea unor probleme de stricta specialitate de catre persoane care poseda cunostinte profunde intr-un domneiu dat.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
( lat. expertus, de la experior "incerc, dovedesc"). Mijloc de proba, prevazut in sectiunea X, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala si in diferite legi speciale, consta in rezolvarea unor probleme de stricta specialitate de catre persoane care poseda cunostinte profunde intr-un domneiu dat.
Act procesual pe care paratul are facultatea sa-l indeplineasca inainte de a incepe dezbaterea orala a procesului
Document eliberat de catre o autoritate prin care se atesta legalitatea efectuarii unei activitati
Reprezinta un mijloc de proba scris ce trebuie sa cuprinda mentiunile necesare si sa aiba forma ceruta de lege.
Conform Ordonantei Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor (care a abrogat Legea 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor),
Conform Ordonantei Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor (care a abrogat Legea 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor),
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Reprezinta un mijloc de proba scris ce trebuie sa cuprinda mentiunile necesare si sa aiba forma ceruta de lege.
Conform Ordonantei Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor (care a abrogat Legea 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor),
Legea privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Document eliberat de catre o autoritate prin care se atesta legalitatea efectuarii unei activitati
Subdiviziune a clasificatiei cheltuielilor din bugetul unui proiect functie de caracterul economic al operatiunilor respective (salarii, echipamente etc.), indiferent de activitatea la care se refera.
Reprezinta un mijloc de proba scris ce trebuie sa cuprinda mentiunile necesare si sa aiba forma ceruta de lege.
Conform Ordonantei Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor (care a abrogat Legea 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor),
Desemneaza persoana juridica, autoritatea publica locala, asociatia de persoane juridice/autoritati publice locale, care beneficiaza de finantare provenind din asistenta financiara nerambursabila, ca urmare a selectarii cererii de finantare.
Desemneaza persoana juridica, autoritatea publica locala, asociatia de persoane juridice/autoritati publice locale, care beneficiaza de finantare provenind din asistenta financiara nerambursabila, ca urmare a selectarii cererii de finantare.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Sustinerile si punctele de vedere ale partilor si procurorului exprimate in cursul procesului penal cu privire la solutionarea cauzei deduse judecatii.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Sustinerile si punctele de vedere ale partilor si procurorului exprimate in cursul procesului penal cu privire la solutionarea cauzei deduse judecatii.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Imobil asupra caruia greveaza o servitute.
Document eliberat de catre o autoritate prin care se atesta legalitatea efectuarii unei activitati
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.


In motivarea sentintei instanta de fond a aratat ca suprafata construita desfasurata propusa a fi autorizata este de 4453,60 mp ceea ce depaseste CUT-ul initial aprobat prin HCL 868/2004 si in ce priveste POT-ul propus acesta desi se incadreaza in regulamentul local de urbanism depaseste valorile stabilite prin PUD-ul aprobat prin HCL 868/2004. Prin urmare, modificarea indicilor urbanistici face imposibila emiterea autorizatiei solicitate.


Impotriva acestei sentinte au declarat recurs reclamantele SC O.C. SRL si SC A.P.I.V. SRL solicitand admiterea recursului si modificarea hotararii recurate in sensul admiterii actiunii introductive.


In motivarea recursului se arata ca prin autorizatia de construire 337/2005 s-au autorizat lucrarile de constructie pentru doua imobile de locuinte S+P+3E+M, 30, 32 apartamente iar prin procesul verbal de contraventie 162/2007 a fost sanctionata SC S.A. ISRL pentru nerealizarea adapostului pentru protectie civila considerandu-se ca prin aceasta nu se respecta autorizatia de construire si s-a dispus ca masura cu caracter complementar, luarea masurilor de incadrare in prevederile autorizatiei de construire.


Reclamantele au dobandit dreptul de proprietate asupra terenului vizat de autorizatia de construire mentionata si au depus la data de 4.11.2008 o cerere pentru modificarea autorizatiei de construire nr.337/2005, cerere ce a fost respinsa, refuzul fiind comunicat la data de 17.11.2008. Solicitarea reclamantelor a constat in modificarea autorizatiei de construire eliberata justificat de anumite modificari interioare la constructie si in ceea ce priveste adapostul de protectie civila.


Aceste modificari sunt interioare constructiei si nu modifica cu nimic conditiile de amplasament.


Reclamantele apreciaza ca procesul verbal de contraventie priveste pe beneficiarul autorizatiei de construire SC S.A. SRL intrucat raspunderea contraventionala este eminamente personala.


De asemenea, se arata ca intrucat prin HG 37/2006 a fost inlaturata cerinta asigurarii unui adapost de protectie civila, nu se mai poate impune realizarea acestui adapost. Se mai arata faptul ca in mod neintemeiat s-au inlaturat concluziile expertului nesocotindu-se prevederile art.201, 212 si 268 alin.3 C.proc.civ. In continuare, se arata ca modificarile propuse de reclamante nu pot conduce la marirea indicilor urbanistici si analiza caracterului justificat sau nu al refuzului urmeaza a fi analizat in raport de modificarile autorizatiei de construire 337/2005 si nu de analiza a acestei autorizatii care in calitate de act administrativ se bucura de o prezenta de legalitate.


Intervenientii au declarat recurs impotriva sentintei civile 3452/2009 a Tribunalului Cluj solicitand modificarea in totalitate a hotararii recurate in sensul admiterii cererii de chemare in judecata formulata de reclamanta si admiterea cererii de interventie accesorie.


Intervenientii arata faptul ca au incheiat cu reclamantele in cursul anului 2006 antecontracte de vanzare-cumparare avand ca obiect apartamentele edificate de catre reclamante in baza autorizatiei de construire 337/2005 si in prezent se afla in situatia imposibilitatii perfectarii contractelor de vanzare-cumparare in forma autentica deoarece Primarul municipiului Cluj-Napoca refuza sa elibereze autorizatia modificatoare.


Mai arata faptul ca sentinta privitoare la mentinerea sanctiunii contraventionale nu reprezinta autoritate de lucru judecat relativ la solicitarea reclamantelor de a se acorda o autorizatie de construire modificatoare cu respectarea normelor legale in vigoare.


In ceea ce priveste aspectele retinute de instanta de fond, intervenientii arata ca argumentele invocate de parat, trebuie analizate la etapa receptiei unei lucrari si nu autorizatiei acesteia. Pe de alta parte, intervenientii nu-si explica concluzia instantei de fond raportat la raportul de expertiza dispus in cauza unde se arata faptul ca indicii urbanistici nu sunt incalcati. Astfel, considera intervenientii ca instanta de fond a inlaturat proba cu expertiza fara nici un fel de motivare.


Paratul Primarul municipiului Cluj-Napoca a depus intampinare solicitand respingerea recursurilor ca nefondate.


Paratul apreciaza ca din moment ce la data intrarii in vigoare a HG 37/2006 a fost incheiat un proces verbal de sanctionare si constatare a contraventiei care a fost mentinut, solutia de eliberare a autorizatiei de construire pentru modificarea solutiei constructive contravine principiului autoritatii de lucru judecat.


Se mai arata faptul ca situatia existenta nu mai corespunde autorizatiei de construire astfel ca nu se poate elibera o noua autorizatie de construire cu depasire indicilor urbanistici.


Asupra recursurilor, Curtea va retine urmatoarele:


Prin autorizatia de construire 337 din 24.03.2005, emisa de Primarul municipiului Cluj-Napoca, s-a autorizat executarea lucrarilor de construire pentru doua imobile de locuinte S+P+3E+M in favoarea beneficiarului SC S.A. SRL.


Prin procesul verbal de contraventie nr.162 din 14.02.2007 s-a constatat ca SC S.A. SRL nu a realizat adapostul pentru protectie civila incalcand autorizatia de construire si dispunandu-se ca masura cu caracter complementar luarea masurilor de incadrare in prevederile autorizatiei de construire 337/2005. Acest proces verbal de contraventie a fost mentinut in urma solutiei de respingere a plangerii contraventionale de catre instantele de judecata .


In urma divizarii SC S.A. SRL imobilul vizat de autorizatia de construire a fost instrainat catre reclamante.


La data de 4.11.2008 reclamantele au depus cerere de modificare autorizatiei de construire nr.337/2005 inregistrata cu nr.194999/43/2.11.2008 la paratul Primarul municipiului Cluj-Napoca. Documentatia prezentata pentru autorizare s-a apreciat ca nu poate fi promovata intrucat prin procesul verbal de contraventie nr.162 din 14.02.2007 s-a dispus luarea masurilor de incadrare in prevederile autorizatiei de construire 337/2005 care urmeaza a fi respectata.


Proiectul de modificare propus de catre reclamanta prevedea neexecutarea subsolului cu destinatia de adapost de protectie civila, executarea parterului peste 32 de garaje prevazute la subsol in locul adapostului de protectie civila ,parter ce urma sa aiba 10 apartamente, 3 etaje pentru 30 de apartamente iar la mansarda 4 studiouri dotate cu bai. Suprafata de teren existenta la data emiterii autorizatiei de construire nr.337/2005 era de 4418 mp suprafata construita de 937,60 mp , suprafata construita desfasurata de 2885,94 mp, suprafata utila de 3020,66 mp rezultand un POT de 27,16% si un PUD de 0,69. Suprafata de teren aflata in proprietatea reclamantelor si pe care urmeaza a fi construit imobilul vizat de proiectul modificator este de 2774 mp.


Potrivit prevederilor art.7 alin.15 din Legea 50/1991 in situatia in care in timpul executiei lucrarilor si in perioada de valabilitate a autorizatiei de constructie survin modificari de tema privind constructia autorizata care conduc la necesitatea modificarii acesteia, titularul are obligatia de a solicita o noua autorizatie de constructie. Documentatia trebuie elaborata cu conditia incadrarii in prevederile documentatiilor de urbanism aprobate si in limitele avizelor si acordurilor obtinute pentru autorizatia initiala.


In cazul de fata, reclamantele au depus documentatii in perioada de valabilitate a vechii autorizatii de construire si exista modificari de tema constand in lipsa adapostului de protectie civila existenta unor modificari anterioare care conduc la marirea numarului de apartamente, astfel ca s-a aflat in situatia prevazuta de acest articol . Este real faptul ca procesul verbal de contraventie obliga primul beneficiar al autorizatiei de construire nr.337/2005 sa respecte autorizatia de construire in sensul executiei adapostului de protectie civila. Totusi, desi reclamantele nu au fost sanctionate ele insele si raspunderea contraventionala este o raspundere personala, le revine in calitate de beneficiar ca urmare a cumpararii imobilului unei parti din terenul vizat de autorizatia de construire 337/2005 sa respecte prevederile acestei autorizatii.


Aceasta cale nu a fost urmata de catre reclamante care au inteles ca propuna o modificare de tema constand in neexecutarea adapostului de protectie civila, situatie permisa ca urmare a faptului ca prin HG 37/2006 a fost inlaturata cerinta asigurarii adapostului de protectie civila in cazul constructiilor cu regim de inaltime similar celui prezentat de constructiile edificate de reclamante.


Reclamantele insa, au propus si alte modificari care incalca indicii urbanistici a caror respectare este ceruta de lege.


Art.52 alin.1 lit.c din Ordinul 1430/2005 arata ca in cazul modificarii conditiilor, datelor sau continutului documentatiei care a stat la baza emiterii autorizatiei aceasta isi pierde valabilitatea. De asemenea, schimbarea solutiilor tehnice din proiect pe parcursul executiei este posibila cu respectarea art.62 din Ordinul 1430/2005 care prevede incadrarea proiectului in documentatia de urbanism aprobate.


Prin proiectul depus suprafata construita desi ramane 937,60 mp, suprafata construita desfasurata este de 4453,60 mp iar suprafata utila de 3733 mp.


Expertul tehnic a apreciat fara a justifica concluziile sale ca indicii urbanistici sunt respectati de proiectul modificator fiind corespunzatori PUD-ului aprobat prin HCL 868/2004.


Prin urmare, instanta de fond a inlaturat concluziile acestei expertize apreciind ca aceste afirmatii sunt nesustinute aratand si modalitatea in care au fost depasiti acesti indici ca urmare a maririi suprafetei construite desfasurate raportata la suprafata de teren actuala aferenta celor doua blocuri pe care reclamantele intentioneaza sa le construiasca.


Asa cum indicii sunt definiti de anexa 2 a Legii 350/2001 si anume raportul dintre suprafata construita desfasurata (suprafata desfasurata a tuturor planseelor) si raportul dintre suprafata construita (amprenta la sol a cladirii) si suprafata parcelei luand in considerare suprafetele mai sus aratate, rezulta ca indicii urbanistici au fost incalcati prin proiectul de modificare a autorizatiei de construire. Exceptia aratata de reclamante de la calculul indicatorilor urbanistici nu poate fi luata in considerare pentru ca ar fi presupus ca si constructia ce se doreste a fi autorizata sa fie edificata pentru o parte de teren dezmembrata dintr-un teren deja construit.


In consecinta, Curtea va retine depasirea indicilor urbanistici prevazuti in planul urbanistic de detaliu aprobat prin HCL 868/2004 fiind corect calculul efectuat de catre instanta de fond .


Curtea, chiar daca opineaza ca se putea propune nerealizarea adapostului civil deoarece s-a solicitat o noua autorizatie de construire modificatoare in conditiile in care obligativitatea construirii acestuia nu mai este prevazuta de normele legale, cererea reclamantelor nu putea fi admisa pentru ca modificarile proiectului de autorizare a lucrarilor de construire presupun depasirea indicilor urbanistici astfel ca, sub acest aspect va fi mentinuta solutia Tribunalului Cluj.


In conformitate cu art.312 C.pr.civ. raportat la art.304 pct.7-9 C.pr.civ. , Curtea va respinge atat recursul reclamantelor cat si recursul formulat de intervenienti, mentinand in intregime sentinta civila atacata.

Pronuntata de: Curtea de Apel Cluj - Decizie nr.830 din data 01.04.2010


Citeşte mai multe despre:    Curtea de Apel Cluj    Tribunalu Cluj    Cerere de interventie accesorie    Drept de proprietate    Proces-verbal de contraventie    Autorizatie de constructie    Raspundere contraventionala    HG 37/2006    Tribunalul Cluj    Antecontract de vanzare-cumparare
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Hotararea CEDO in Cauza Danciu si altii impotriva Romaniei. ancheta prompta si efectiva
Pronuntaţă de: Curtea Europeana a Drepturilor Omului - CEDO

Cerere de recurs semnata electronic. Nulitatea recursului
Pronuntaţă de: Decizia nr. 520 din 7 martie 2019, pronuntata de Sectia I civila a Inaltei Curti de Casatie si Justitie

Clauza de arvuna si clauza de dezicere. Deosebiri. Actiune in denuntarea unilaterala a contractului
Pronuntaţă de: I.C.CJ., Sectia I civila, decizia nr. 2589 din 8 decembrie 2020

Pensionarii militari decorati cu ordinul ´┐ŻMeritul Militar´┐Ż. Beneficiul semnului onorific se acorda in favoarea beneficiarului pensionar militar sub forma unui spor adaugat la cuantumul pensiei brute
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Litigii de munca si asigurari sociale, Decizia civila nr. 304/16.07.2020

Stingerea litigiului prin tranzactie. Conditii si efecte
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia a II-a civila, decizia nr. 1042 din 17 iunie 2020

Principiile fundamentale ale procesului civil. Decaderea reclamantului din proba incuviintata. Conditii si efecte. Rolul judecatorului in aflarea adevarului
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia a II-a civila, decizia nr. 1572 din 16 septembrie 2020

Actiune in raspundere civila delictuala. Vatamarea integritatii corporale. Pierderea capacitatii de munca. Lipsa unui contract de munca valabil incheiat anterior producerii faptei ilicite
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia I civila, decizia nr. 38 din 15 ianuarie 2020

Nelegalitatea procedurii cercetarii disciplinare prealabile atrage nulitatea deciziei de sanctionare disciplinara
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Cluj - Decizia civila nr. 762/A/2019 din data de 21.05.2019

Contract de munca temporara. Angajarea muncitorilor pusi la dispozitie. Plata de daune compensatorii
Pronuntaţă de: CURTEA DE APEL CLUJ - DECIZIA CIVILa Nr. 473 din 18 Septembrie 2019

ICCJ: Situatia masurilor asiguratorii infiintate in cadrul unui proces penal asupra bunurilor unei persoane juridice, anterior deschiderii procedurii insolventei, in vederea confiscarii speciale
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJArticole Juridice

Ce se intampla cu sumele achitate in temeiul unui act administrativ fiscal anulat. Poate instanta dispune direct restituirea lor?
Sursa: Alex Slujitoru si Cristiana Ionescu, Avocati, Radu si Asociatii SPRL

O clauza contractuala care nu a fost negociata se aplica intre parti in lipsa unui acord diferit in aceasta privinta
Sursa: EuroAvocatura.ro

Concedierea salariatilor. Consecintele nerespectarii termenului de preaviz
Sursa: Avocat Andrei-Gheorghe Gherasim

Onorariile minime ale avocatilor. Si despre concurenta ...
Sursa: Avocat drd. Janos Szekely - Baroul Satu-Mare

[Av. Muncii] Scopul acordarii termenului de preaviz in cazul concedierii salariatilor
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim

CJUE. Este interzisa transmiterea si prelucrarea datelor cu caracter personal intre autoritatile administratiei publice fara informarea persoanelor vizate
Sursa: Euroavocatura.ro

Partile obligate sa participe la sedinta de informare. Cererile incidentale
Sursa: EuroAvocatura.ro