din anul 2007, atuul tau de DREPT!
2554 de useri onlinePrima pagină » Articole juridice » Drept Civil » Noul Cod Civil: Accesiunea imobiliara artificiala

Noul Cod Civil: Accesiunea imobiliara artificiala

  Publicat: 02 Oct 2011       21971 citiri       Sursa: EuroAvocatura.ro        Secţiunea: Drept Civil  


Este dreptul persoanelor fizice sau juridice, al statului sau unitatilor administrativ-teritoriale asupra bunurilor mobile sau imobile, bunuri asupra carora proprietarul exercita atributele dreptului de proprietate in interes propriu, dar in limitele legii.
In esenta, accesiunea este un mod de dobandire a dreptului de proprietate .

Mod de dobandire a proprietatii, derivat, intre vii, care consta in incorporarea unui lucru mai putin important intr-unul mai important.
Este persoana fizica sau juridica titulara in exclusivitate sau in indiviziune a dreptului real asupra corpului de proprietate supus inscrierii.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Este persoana fizica sau juridica titulara in exclusivitate sau in indiviziune a dreptului real asupra corpului de proprietate supus inscrierii.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Drept real ce presupune dreptul de proprietate asupra unei constructii si dreptul de folosinta asupra terenului pe care se gaseste aceasta.
Mod de dobandire a proprietatii, derivat, intre vii, care consta in incorporarea unui lucru mai putin important intr-unul mai important.
Presupunere, supozitie cu privire la anumite (legaturi, relatii intre) fenomene; presupunere cu caracter provizoriu, formulata pe baza datelor experimentale existente la un moment dat.
Drept real ce presupune dreptul de proprietate asupra unei constructii si dreptul de folosinta asupra terenului pe care se gaseste aceasta.
Este persoana fizica sau juridica titulara in exclusivitate sau in indiviziune a dreptului real asupra corpului de proprietate supus inscrierii.
Partea introductive a hotararii judecatoresti, care cuprinde: denumirea instantei; ziua, luna si anul sedintei de judecata, cu mentiunea daca aceasta a fost sau nu publica; numele si prenumele judecatorilor,
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Este persoana fizica sau juridica titulara in exclusivitate sau in indiviziune a dreptului real asupra corpului de proprietate supus inscrierii.
Este persoana fizica sau juridica titulara in exclusivitate sau in indiviziune a dreptului real asupra corpului de proprietate supus inscrierii.
Este persoana fizica sau juridica titulara in exclusivitate sau in indiviziune a dreptului real asupra corpului de proprietate supus inscrierii.
Este persoana fizica sau juridica titulara in exclusivitate sau in indiviziune a dreptului real asupra corpului de proprietate supus inscrierii.
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
1. Persoana careia ii apartine un drept sau ii revine o obligatie in mod direct. De exemplu, o persoana poate fi titulara a dreptului de proprietate, a dreptului de autor, a unui drept de creanta etc.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
(Concession) (1) In general: drept legal de folosire a unei proprietati in anumite scopuri.
Este persoana fizica sau juridica titulara in exclusivitate sau in indiviziune a dreptului real asupra corpului de proprietate supus inscrierii.
Incorectitudine, atitudine a unei persoane care savarseste un fapt sau un act contrar legii sau celorlalte norme de convietuire sociala, pe deplin constienta de caracterul illicit al conduitei sale.
Este persoana fizica sau juridica titulara in exclusivitate sau in indiviziune a dreptului real asupra corpului de proprietate supus inscrierii.
Incorectitudine, atitudine a unei persoane care savarseste un fapt sau un act contrar legii sau celorlalte norme de convietuire sociala, pe deplin constienta de caracterul illicit al conduitei sale.
Incorectitudine, atitudine a unei persoane care savarseste un fapt sau un act contrar legii sau celorlalte norme de convietuire sociala, pe deplin constienta de caracterul illicit al conduitei sale.
Presupunere, supozitie cu privire la anumite (legaturi, relatii intre) fenomene; presupunere cu caracter provizoriu, formulata pe baza datelor experimentale existente la un moment dat.
Este persoana fizica sau juridica titulara in exclusivitate sau in indiviziune a dreptului real asupra corpului de proprietate supus inscrierii.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Este persoana fizica sau juridica titulara in exclusivitate sau in indiviziune a dreptului real asupra corpului de proprietate supus inscrierii.
Este persoana fizica sau juridica titulara in exclusivitate sau in indiviziune a dreptului real asupra corpului de proprietate supus inscrierii.
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
Presupunere, supozitie cu privire la anumite (legaturi, relatii intre) fenomene; presupunere cu caracter provizoriu, formulata pe baza datelor experimentale existente la un moment dat.
Incorectitudine, atitudine a unei persoane care savarseste un fapt sau un act contrar legii sau celorlalte norme de convietuire sociala, pe deplin constienta de caracterul illicit al conduitei sale.
Facultatea proprietarului de a intrebuinta bunul sau, culegand sau percepand in proprietate toate fructele pe care acesta le produce.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Incorectitudine, atitudine a unei persoane care savarseste un fapt sau un act contrar legii sau celorlalte norme de convietuire sociala, pe deplin constienta de caracterul illicit al conduitei sale.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Presupunere, supozitie cu privire la anumite (legaturi, relatii intre) fenomene; presupunere cu caracter provizoriu, formulata pe baza datelor experimentale existente la un moment dat.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Este persoana fizica sau juridica titulara in exclusivitate sau in indiviziune a dreptului real asupra corpului de proprietate supus inscrierii.
Este persoana fizica sau juridica titulara in exclusivitate sau in indiviziune a dreptului real asupra corpului de proprietate supus inscrierii.
Este persoana fizica sau juridica titulara in exclusivitate sau in indiviziune a dreptului real asupra corpului de proprietate supus inscrierii.
Una dintre modalitatile de reparare a pagubei pricinuite prin infractiune.
Presupunere, supozitie cu privire la anumite (legaturi, relatii intre) fenomene; presupunere cu caracter provizoriu, formulata pe baza datelor experimentale existente la un moment dat.
Incorectitudine, atitudine a unei persoane care savarseste un fapt sau un act contrar legii sau celorlalte norme de convietuire sociala, pe deplin constienta de caracterul illicit al conduitei sale.
Este persoana fizica sau juridica titulara in exclusivitate sau in indiviziune a dreptului real asupra corpului de proprietate supus inscrierii.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Este persoana fizica sau juridica titulara in exclusivitate sau in indiviziune a dreptului real asupra corpului de proprietate supus inscrierii.
Facultatea proprietarului de a intrebuinta bunul sau, culegand sau percepand in proprietate toate fructele pe care acesta le produce.
Este persoana fizica sau juridica titulara in exclusivitate sau in indiviziune a dreptului real asupra corpului de proprietate supus inscrierii.
Incorectitudine, atitudine a unei persoane care savarseste un fapt sau un act contrar legii sau celorlalte norme de convietuire sociala, pe deplin constienta de caracterul illicit al conduitei sale.
Denumire generica pentru toate felurile de monede si semne ale valorii. Au aparut din necesitatea de a facilita schimburile de marfuri.
Este persoana fizica sau juridica titulara in exclusivitate sau in indiviziune a dreptului real asupra corpului de proprietate supus inscrierii.
Este persoana fizica sau juridica titulara in exclusivitate sau in indiviziune a dreptului real asupra corpului de proprietate supus inscrierii.
Una dintre modalitatile de reparare a pagubei pricinuite prin infractiune.

In cazul accesiunii imobiliare artificiale, ca tip de accesiune de care se leaga cele mai frecvente cazuri intalnite in practica, proprietarul terenului dobandeste si dreptul de proprietate asupra constructiilor care s-ar edifica pe terenul sau.

Accesiunea apare ca o regula ce comporta exceptii, intrucat nu in toate cazurile constructiile, lucrarile sau plantatiile edificate pe un teren apartin proprietarului terenului.

Astfel, accesiunea nu este aplicabila daca proprietarul terenului a convenit cu o persoana ca lucrarile sau constructiile ce urmeaza a fi edificate pe acel teren sa devina proprietatea acestei din urma persoane; in acest din urma caz, pentru a se justifica posibilitatea proprietarului constructiei de a utiliza terenul in masura necesara exercitarii dreptului sau de proprietate asupra constructiei, se recunoaste in favoarea sa un drept de superficie (art. 693 NCC). Se poate spune, asadar, ca exceptia de la accesiune o reprezinta acea ipoteza care reclama constituirea dreptului de superficie.

Proprietarul terenului devine proprietarul constructiei edificate pe terenul sau chiar daca nu el este autorul constructiei, ci o alta persoana, care a edificat, insa, constructia fara a avea acordul proprietarului terenului. Nu sunt rare situatiile intalnite in practica in care, dupa desfiintarea unui contract de vanzare-cumparare avand ca obiect un teren vandut fara a avea edificate constructii, proprietarul terenului redevine nu doar proprietarul terenului vandut, gratie efectului retroactiv al nulitatii sau rezolutiunii contractului, ci, in plus, apare ca proprietar si cu privire la constructia edificata de cumparator dupa perfectarea vanzarii.

Proprietarul terenului devine proprietarul constructiei edificate pe teren ori de cate ori nu si-a dat acordul la edificarea constructiei, inclusiv in cazul in care constructorul a fost de buna-credinta. Constructorul este de buna-credinta atunci cand, la data la care a inceput edificarea constructiei, era inscris in cartea funciara ca titular al dreptului de proprietate asupra terenului ori al altui drept care il indreptatea sa construiasca (de exemplu, dreptul de concesiune sau dreptul de superficie), si numai daca au fost respectate dispozitiile in materie de autorizare de constructii (art. 586 NCC).

Chiar daca accesiunea poate fi invocata de proprietarul terenului chiar si in raport cu un constructor de buna-credinta, obligatiile pe care le are fata de un asemenea constructor sunt mai extinse decat cele nascute in raporturile cu un constructor de rea-credinta. Altfel spus, proprietarul terenului are o situatie mai avantajoasa, concretizata in optiuni mai convenabile, atunci cand se ``confrunta`` cu un constructor de rea-credinta.

Totodata, in compararea situatiei constructorului de buna-credinta cu aceea a constructorului de rea-credinta intervine si o alta distinctie, inedita in raport cu reglementarea din actualul Cod civil, si anume distinctia dintre ``lucrarile autonome`` si ``lucrarile adaugate``:

- lucrarile autonome (art. 578 alin .2 NCC) sunt constructii sau lucrari cu caracter de sine statator (exemplul constructiei edificate pe un teren sau al unui corp, nou, de constructie, edificat pe un teren pe care se afla deja un corp de constructie),
- lucrarile adaugate (art.578 alin.3 NCC) sunt lucrari care nu au existenta de sine-statatoare (exemplul etajului adaugat la o constructie existenta).


II. Drepturile si optiunile proprietarului terenului in ipoteza lucrarilor autonome. Cazul constructiei edificate cu buna-credinta (art. 581 NCC)

Astfel, in cazul in care constructia, de tip lucrare autonoma, a fost edificata cu buna-credinta, proprietarul terenului, daca prefera varianta accesiunii, sens in care solicita inscrierea in cartea funciara a dreptului sau de proprietate asupra constructiei edificate, va plati constructorului :

a) fie valoarea materialelor si a manoperei (deci ``valoarea investitiei`` facute de constructor),
b) fie sporul de valoare adus fondului imobiliar in urma edificarii constructiei.

Desigur, proprietarul terenului, avand, potrivit legii, alegerea intre cele doua variante, o va alege pe aceea care va indica o suma de plata mai mica;

c) nu mai putin, in acelasi caz al constructorului de buna-credinta, proprietarul terenului, daca estimeaza ca fiecare dintre variantele mai sus enumerate creeaza in sarcina sa obligatii de plata prea oneroase in raport cu starea sa patrimoniala, are la dispozitie solutia de a-l obliga pe constructorul de buna-credinta sa cumpere imobilul la valoarea de circulatie pe care ar fi avut-o in lipsa constructiei (practic, este vorba de valoarea de circulatie a terenului liber de constructie, determinata la epoca anterioara edificarii constructiei).

III. Drepturile si optiunile proprietarului terenului in ipoteza lucrarilor autonome. Cazul constructiei edificate cu rea-credinta (art. 582 NCC)

Dimpotriva, in cazul unei constructii, de tip lucrare autonoma, edificate cu rea-credinta, Noul cod civil il ``sanctioneaza`` pe constructor prin aceea ca permite proprietarului terenului sa aleaga intre

a) a cere obligarea constructorului la desfiintarea constructiei edificate, pe cheltuiala acestuia din urma si cu despagubirea proprietarului terenului pentru lipsirea sa de folosinta utila a terenului;
b) a retine constructia in proprietate, invocand accesiunea (si solicitand inscrierea in cartea funciara a dreptului sau de proprietate asupra constructiei), caz in care este obligat sa plateasca jumatate din valoarea investitiei ori, tot la alegerea sa, din sporul de valoare a imobilului.
c) a-l obliga pe constructorul de rea-credinta la cumpararea imobilului in aceleasi conditii in care obligatia de cumparare poate fi impusa constructorului de buna-credinta.

IV. Drepturile si optiunile proprietarului terenului in ipoteza lucrarilor adaugate. Cazul constructiei edificate cu buna-credinta

Daca este vorba de o lucrare adaugata, solutiile Noului cod civil se delimiteaza nu doar in functie de buna sau reaua credinta a constructorului, ci si in raport cu caracterul lucrarii efectuate, si anume :

- lucrare necesara (art. 578 alin.3 lit.a NCC) (fara efectuarea lucrarii, imobilul ar fi suferit deteriorari sau degradari iminente - spre exemplu lucrari de consolidare a fundatiei imobilului)
- lucrare utila (art. 578 alin.3 lit.b NCC) (prin efectuarea lucrarii, s-a adus un spor de valoare fondului, de exemplu edificarea unui garaj in interiorul proprietatii)
- lucrare voluptuara, adica ``de simpla placere`` (art.578 alin.3 lit.c NCC) (a fost zugravit imobilul intr-o alta culoare, in conditiile in care culoarea initiala nu prezenta semne de vechime ori uzura).

Astfel, in raporturile cu un constructor de buna-credinta, proprietarul terenului :

a) daca lucrarea adaugata este necesara, poate dobandi proprietatea lucrarii prin accesiune, insa este dator sa plateasca cheltuielile rezonabile facute de constructor (art. 583 alin.1 NCC);
b) daca lucrarea adaugata este utila, poate deveni proprietar, prin accesiune, cu plata, la alegerea sa, a sumei reprezentand investitia sau sporul de valoare adus fondului in urma edificarii constructiei (art.584 alin.1 NCC); daca valoarea lucrarii este considerabila, proprietarul terenului il poate obliga pe constructor sa cumpere imobilul la valoarea de circulatie anterior edificarii (art.584 alin.3 NCC)
c) daca lucrarea adaugata este una de simpla placere, poate invoca accesiunea devenind proprietar fara a avea vreo obligatie de despagubire (art. 585 alin.1 NCC), insa numai in masura care constructorul de buna-credinta nu a ridicat pentru sine aceasta lucrare anterior restituirii fondului catre proprietar, ridicare ce trebuie facuta fara prejudicirea fondului (art.585 alin.3 NCC).

V. Drepturile si optiunile proprietarului terenului in ipoteza lucrarilor adaugate. Cazul constructiei edificate cu rea-credinta.

In raporturile cu un constructor care a edificat, cu rea-credinta, o lucrare adaugata, proprietarul terenului :

a) daca lucrarea adaugata este necesara, va retine in proprietate constructia, platind cheltuielile rezonabile facute de constructor, diminuate, insa, cu valoarea fructelor imobilului (deoarece proprietarul a fost lipsit de folosinta imobilului), valoare, la randul sau, redusa cu cheltuielile facute cu culegerea lor (art.583 alin.2 NCC)
b) daca lucrarea adaugata este utila, proprietarul poate alege intre:
- a invoca accesiunea, platind numai jumatate din contravaloarea investitiei ori, la alegerea sa, sporul de valoare a fondului, (art.584 alin.2 lit.a NCC)
- a-l obliga pe constructorul de rea-credinta la desfiintarea constructiei, cu daune-interese (art.584 alin.2 lit.b NCC)
- daca apare ca preferabila varianta obtinerii unei sume de bani in urma situatiei create, poate sa il oblige pe constructor la cumpararea imobilului la valoarea de circulatie anterioara edificari constructiei (art. 548 alin.3 NCC).
c) daca lucrarea adaugata este una de simpla placere, proprietarul poate alege intre:
- a invoca accesiunea devenind proprietar fara a avea vreo obligatie de despagubire (art.585 alin.1 NCC),
- a cere obligarea constructorului la desfiintarea constructiei si readucerea imobilului la situatia anterioara, cu daune-interese (art. 585 alin.3 NCC).
Document redactat de Uniunea Nationala a Executorilor Judecatoresti

Citeşte mai multe despre:    Accesiunea    Accesiunea imobiliara naturala    Accesiunea artificiala    Constructor de buna-credinta    Constructor de rea-credinta    Daune materiale    Daune-interese

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Titluri

Accesiunea. Dispozitii generale (Art. 567 - 568 - Noul Cod Civil)
Sursa: EuroAvocatura.ro

Accesiunea imobiliara naturala (Art. 569 - 576 - Noul Cod Civil)
Sursa: EuroAvocatura.ro

Accesiunea imobiliara artificiala (Art. 577 - 597 - Noul Cod Civil)
Sursa: EuroAvocatura.ro

Accesiunea mobiliara (Art. 598 - 601 - Noul Cod Civil)
Sursa: EuroAvocatura.ro

Superficia (Art. 693 - 702 - Noul Cod Civil)
Sursa: EuroAvocatura.ro

Ipoteca legal constituita asupra terenului se va intinde asupra unor constructii noi realizate pe acesta?
Sursa: Doina Dunca, Sef Serviciu UNNPRJurisprudenţă

Accesiune reala imobiliara artificiala. Actiuni in constatare formulate, succesiv, cu privire la aceeasi suprafata de teren
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia a II-a civila, decizia nr. 1883 din 7 octombrie 2020

Decizia ICCJ nr. 13/2019: Lipsa autorizatiei de construire sau nerespectarea prevederilor acesteia - impedimente pentru recunoasterea dreptului de proprietate
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Restituire in natura unor bunuri mobile trecute, prin efectul legii, in proprietate publica
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia a II-a civila, Decizia nr. 685 din 5 aprilie 2016

Evacuare. Despagubiri lipsa de folosinta teren. Omisiune instanta de apel de a se pronunta pe un capat de cerere
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Galati - Decizie nr.124 din data 18.02.2009

Dreptul de superficie. Accesiunea imobiliara artificiala
Pronuntaţă de: Judecatoria Videle - Sentinta civila nr. 1406 din data 20.08.2009