din anul 2007, atuul tau de DREPT!
3599 de useri onlinePrima pagină » Articole juridice » Drept Fiscal » Lipsa de diligenta a autoritatilor vamale nationale poate crea o situatie speciala care sa justifice remiterea unei datorii vamale

Lipsa de diligenta a autoritatilor vamale nationale poate crea o situatie speciala care sa justifice remiterea unei datorii vamale

  Publicat: 22 Mar 2012       4310 citiri       Sursa: EuroAvocatura.ro        Secţiunea: Drept Fiscal  


Contract prin care este asigurata plata de catre debitor/garantul/garantii sai a obligatiilor sale fata de creditorul sau.
Aceasta situatie se regaseste atunci cand autoritatile vamale nationale accepta o garantie insuficienta pentru a acoperi datoria vamala rezultata dintr-un ansamblu de operatiuni de tranzit comunitar extern

Act normativ care cuprinde principii si reglementari de baza ale regimului vamal.
Orice actiune a autoritatii vamale pentru asigurarea respectarii reglementarilor vamale si,
Partea introductive a hotararii judecatoresti, care cuprinde: denumirea instantei; ziua, luna si anul sedintei de judecata, cu mentiunea daca aceasta a fost sau nu publica; numele si prenumele judecatorilor,
Orice actiune a autoritatii vamale pentru asigurarea respectarii reglementarilor vamale si,
Stari, situatii, intamplari calitati sau alte date, care nu fac parte din continutul infractiunii,
Forma a culpei, care consta in neprevederea rezultatului faptei pagubitoare de catre autorul ei,
Contract prin care este asigurata plata de catre debitor/garantul/garantii sai a obligatiilor sale fata de creditorul sau.
Suma de bani sau alte valori care trebuie platite de catre un debitor unei alte persoane,
Este un mijloc legal sau conventional de asigurare a executarii obligatiilor;
Contract prin care este asigurata plata de catre debitor/garantul/garantii sai a obligatiilor sale fata de creditorul sau.
Este un mijloc legal sau conventional de asigurare a executarii obligatiilor;
Contract prin care este asigurata plata de catre debitor/garantul/garantii sai a obligatiilor sale fata de creditorul sau.
Unitate a autoritatii vamale in care pot fi indeplinite, in totalitate sau in parte, formalitatile prevazute in reglementarile vamale
Mijloace de proba prevazute in cap . II, t. III, C. proc. pen., partea generala.
Descoperire de cont ce apare atunci cand titularul a efectuat prelevari superioare activelor existente sau limitei de credit acordate.
Mijloace de proba prevazute in cap . II, t. III, C. proc. pen., partea generala.
Depasire a legalitatii,
Reprezinta o faza a procesului penal, constand in activitatea desfasurata de organele de urmarire penala
(lat. fraus, fraudis). Inducere in eroare, inselaciune, act de rea-credinta savarsit sprea a realiza un profit material prin atingere adusa drepturilor altei persoane
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Comisia Europeana este organul executiv al Uniunii Europene. Este o institutie independenta politic de guvernele statelor membre si reprezinta interesele Uniunii in ansamblu. In cadrul orientarilor politice generale stabilite de Consiliul European, pregateste si implementeaza deciziile Consiliului Uniunii Europene si ale Parlamentului European.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Contract prin care este asigurata plata de catre debitor/garantul/garantii sai a obligatiilor sale fata de creditorul sau.
Mijloace de proba prevazute in cap . II, t. III, C. proc. pen., partea generala.
Este un mijloc legal sau conventional de asigurare a executarii obligatiilor;
Mijloace de proba prevazute in cap . II, t. III, C. proc. pen., partea generala.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Act normativ care cuprinde principii si reglementari de baza ale regimului vamal.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Este un mijloc legal sau conventional de asigurare a executarii obligatiilor;
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Este un mijloc legal sau conventional de asigurare a executarii obligatiilor;
(termen CNA) Drepturile obtinute de catre un radiodifuzor, �n temeiul unui contract, de la organizatorul unui eveniment si/sau de la proprietarul ori, dupa caz, administratorul locului unde se desfasoara evenimentul, de la autori si de la alti detinatori de drepturi vizati,
Legatura de cauzalitate sau raportul cauzal, nereglementat expres in legea penala, unul din elementele laturii obiective ale infractiunii, care consta in legatura dintre fapta (actiune-inactiune)si rezultatul sau urmarea imediata (ex. la infractiunea de dare de mita, activitatea de promitere, oferire sau dare a creat rezultatul constand in starea de pericol).
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Legatura de cauzalitate sau raportul cauzal, nereglementat expres in legea penala, unul din elementele laturii obiective ale infractiunii, care consta in legatura dintre fapta (actiune-inactiune)si rezultatul sau urmarea imediata (ex. la infractiunea de dare de mita, activitatea de promitere, oferire sau dare a creat rezultatul constand in starea de pericol).
Datorii aparute ca urmare a desfasurarii ciclului de exploatare.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Mijloace de proba prevazute in cap . II, t. III, C. proc. pen., partea generala.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.

In principiu, toate marfurile necomunitare care intra pe teritoriul Uniunii Europene trebuie sa fie vamuite la momentul sosirii. Pentru a nu supraaglomera frontierele Uniunii si pentru a face posibila vamuirea cat mai aproape de intreprinderea destinatara a marfurilor, Codul vamal al Uniunii1 permite plasarea acestor marfuri sub regimul de tranzit comunitar extern.

In temeiul acestui regim, marfurile pot sa circule sub supraveghere vamala pe teritoriul vamal si sa nu fie puse in libera practica a�� in special prin plata taxelor la import a�� decat la biroul vamal de la locul lor de destinatie. Datoria vamala la import ia nastere in cazul in care marfurile sunt sustrase de sub supraveghere vamala in cursul tranzitului.

Totusi, o rambursare sau o remitere a datoriei vamale in urma importarii marfurilor poate fi justificata de o situatie speciala care rezulta din circumstante care nu implica inselaciune sau neglijenta evidenta din partea persoanei interesate.

Titularul regimului (cum ar fi de exemplu transportatorul) trebuie sa constituie o garantie pentru asigurarea platii datoriei vamale care poate lua nastere cu privire la marfurile care beneficiaza de regimul de tranzit comunitar extern. In aceasta privinta, autoritatile vamale pot permite constituirea unei garantii globale care sa acopere mai multe operatiuni pentru care a luat sau poate lua nastere o datorie vamala. Totusi, atunci cand autoritatile vamale constata ca garantia constituita nu asigura plata datoriei vamale sau ca aceasta nu mai este sigura sau suficienta pentru asigurarea platii in termenul prevazut, ele solicita titularului, la alegerea sa, sa constituie o garantie suplimentara sau sa inlocuiasca garantia initiala cu o garantie noua.

Transnautica - Transportes e Navegacao SA este o societate portugheza de transport rutier. Intre 14 aprilie 1994 si 12 octombrie 1994, vama din Xabregas (Portugalia) a emis, in calitate de birou vamal de plecare, 68 de declaratii de tranzit in favoarea acestei societati, pentru punerea in libera circulatie pe teritoriul vamal al Uniunii a 64 de transporturi de tutun si a 4 transporturi de alcool etilic, acestea facand obiectul regimului de tranzit comunitar extern.

Odata incheiata operatiunea de tranzit, au fost constatate anumite nereguli. Autoritatile portugheze au solicitat prin urmare Transnautica sa faca dovada faptului ca actionase in mod legal in cursul procedurii de tranzit comunitar extern, si, pe de alta parte, sa achite datoriile vamale corespunzatoare.

Neavand cunostinta de aceste operatiuni de tranzit, Transnautica a descoperit ca unul dintre angajatii sai actionase in mod fraudulos, semnand, fara stirea societatii, declaratii de tranzit pentru operatiuni de contrabanda. Angajatul respectiv a fost concediat si ulterior a fost declarat vinovat de abuz de incredere in forma continuata. In ceea ce priveste Transnautica, urmarirea penala initiata impotriva sa a fost incetata in luna septembrie 2005, pentru motivul ca nu a avut cunostinta de faptele angajatului sau si ca reprezentantii sai nu au fost implicati in aceasta frauda.

In luna noiembrie 2003, Transnautica a solicitat rambursarea si remiterea datoriei vamale rezultate din importul celor 68 de transporturi in cauza. La 6 iulie 2005, Comisia Europeana a respins cererea formulata de Transnautica2. Astfel, Comisia a considerat ca societatea nu se afla intr-o situatie speciala care sa justifice remiterea si rambursarea datoriei vamale.

In luna octombrie 2005, Transnautica a formulat o actiune in fata Tribunalului impotriva acestei decizii. Prin Hotararea din 23 septembrie 20093, Tribunalul a anulat decizia Comisiei. Astfel, Tribunalul a considerat ca autoritatile vamale portugheze acceptasera o garantie insuficienta pentru cele 68 de declaratii de tranzit. Daca autoritatile vamale portugheze ar fi verificat la momentul emiterii declaratiilor in cauza, ca valoarea drepturilor si a celorlalte impuneri care pot lua nastere pentru fiecare incarcatura era acoperita de garantia globala constituita de Transnautica, cele 68 de declaratii nu ar fi putut fi emise. Aceasta lipsa de diligenta a pus Transnautica intr-o situatie speciala care depaseste riscul comercial obisnuit inerent activitatii sale economice.

In acest context, Portugalia a formulat recurs in fata Curtii de Justitie impotriva acestei hotarari a Tribunalului.

Prin hotararea pronuntata Curtea respinge recursul si mentine hotararea Tribunalului de anulare a deciziei Comisiei. Astfel, Curtea apreciaza ca Tribunalul a considerat in mod intemeiat ca lipsa de diligenta a autoritatilor vamale portugheze a�� care a determinat ineficienta procedurilor de control efectuate de Transnautica a�� a creat o situatie speciala care justifica remiterea datoriei vamale.

Cu titlu introductiv, Curtea subliniaza ca actiunea si controlul autoritatilor vamale nationale competente sunt esentiale nu numai la momentul intocmirii certificatului de garantie, ci si la momentul constituirii oricarei garantii globale, destinate sa efectueze si sa acopere o serie de operatiuni de tranzit. In consecinta, desi Codul vamal nu prevede obligatia formala de a controla caracterul corespunzator al garantiei globale, revine in sarcina autoritatilor vamale competente sa ia toate masurile necesare atunci cand isi dau seama ca exista o diferenta intre cuantumul garantiei constituite si totalul drepturilor datorate pentru un ansamblu determinat de operatiuni de tranzit.

In continuare, Curtea confirma concluzia Tribunalului potrivit careia garantia solicitata de autoritatile vamale in prezenta cauza era necorespunzatoare. In aceasta privinta, Curtea subliniaza ca garantia globala constituita in mod real nu a acoperit niciodata mai mult de 7,29 % din drepturile datorate, desi cuantumul acesteia ar fi trebuit sa acopere cel putin 30 % din aceste drepturi .

De altfel, Curtea confirma rationamentul Tribunalului cu privire la legatura de cauzalitate intre, pe de o parte, lipsa de vigilenta de care au dat dovada autoritatile mentionate a�� care a avut drept consecinta faptul ca operatiunile de tranzit au eludat toate masurile de control prevazute in reglementarea aplicabila a�� si, pe de alta parte, existenta unei situatii speciale. Cu privire la acest aspect, Curtea precizeaza ca, in mod contrar sustinerilor Republicii Portugheze, Tribunalul nu a stabilit daca exista o legatura de cauzalitate intre eroarea de calcul cu privire la cuantumul garantiei globale si nasterea unei datorii . Astfel, Tribunalul a examinat daca faptele erau susceptibile sa creeze o ``situatie speciala`` care justifica remiterea datoriei vamale. Procedand astfel, daca autoritatile portugheze si-ar fi indeplinit obligatiile in ceea ce priveste calculul cuantumului garantiei globale care trebuie constituita, ar fi rezultat ca cele 68 de declaratii de tranzit nu ar fi putut fi emise si ca toate tranzactiile, care au fost considerate ulterior frauduloase, nu ar fi putut fi efectuate.


Hotararea in cauza C-506/09 P Portugalia/Transnautica - Transportes e Navegacao, SA

1 Regulamentul (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului din 12 octombrie 1992 de instituire a Codului Vamal Comunitar (JO L 302, p. 1, Editie speciala, 02/vol. 5, p. 58).
2 Decizia REM 05/2004 a Comisiei din 6 iulie 2005 de refuz al rambursarii si al remiterii anumitor taxe la import catre Transnautica - Transportes e Navegacao SA
3 Cauza Transnautica - Transportes e Navegacao SA/Comisia (T-385/05).

Citeşte mai multe despre:    Abuz de incredere    Tranzit comunitar    Datorii vamale    Codul Vamal Comunitar    Curtea de Justitie a Uniunii Europene    Codul vamal al Uniunii Europene

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Titluri

Cauzel de neimputabilitate in Noul Cod penal (art. 23 - 30)
Sursa: EuroAvocatura.ro | Av. Marius-Catalin Predut

Infractiunea de abuz de incredere
Sursa: EuroAvocatura.ro

Constituirea societatilor comerciale
Sursa: EuroAvocaturaJurisprudenţă

Decizia C.C.R. nr. 141/2019
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Cuantumul drepturilor salariale pe care angajatul le-ar fi obtinut in situatia in care contractul sau individual de munca nu ar fi fost suspendat reprezinta criteriul de cuantificare a intinderii despagubirilor
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti Sectia a VII-a pentru cauze privind C.M.A.S., Decizia civila nr. 1847/2017, in sedinta publica din 23 martie 2017

Elementele constitutive ale infractiunii de insusire a bunului gasit sau ajuns din eroare la faptuitor
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia penala, decizia nr. 55/A din 11 februarie 2016

Subiect calificat. Schimbare incadrare juridica
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti -Sentinta penala nr.347 din data 16.02.2011