din anul 2007, atuul tau de DREPT!
1767 de useri onlinePrima pagină » Articole juridice » Drept Comercial » Constituirea societatilor comerciale

Constituirea societatilor comerciale

  Publicat: 01 Jan 2008       15570 citiri       Sursa: EuroAvocatura        Secţiunea: Drept Comercial  


Este procesul psihic care se manifesta prin actiuni constiente indreptate spre realizarea unor scopuri stabilite.
La baza constituirii oricarei societati comerciale sta vointa asociatilor, manifestata in conditiile legii. Asociatii se inteleg sa puna in comun anumite bunuri, sa desfasoare o activitate comerciala si sa imparta profitul, fundamentul societatii comerciale fiind astfel actul constitutiv.

Grup de cuvinte prin care se individualizeaza si se identifica o persoana fizica in societate si familie.
Contract de asociere in care una dintre parti, comanditatul, raspunde solidar si cu intreaga sa avere pentru obligatiile societatii fata de creditori, pe cand cealalta parte, comanditarul,
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Contract de asociere in care una dintre parti, comanditatul, raspunde solidar si cu intreaga sa avere pentru obligatiile societatii fata de creditori, pe cand cealalta parte, comanditarul,
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Totalitatea atributelor si calitatilor prin care o presoana este individualizata in societate si familie, din punct de vedere al normelor de drept; stare juridica a persoanei.
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Este procesul psihic care se manifesta prin actiuni constiente indreptate spre realizarea unor scopuri stabilite.
Este procesul psihic care se manifesta prin actiuni constiente indreptate spre realizarea unor scopuri stabilite.
Sunt participanti in procesul penal, alaturi de parti si organele judiciare. Persoanele sunt martorii, experti, interpretii, traducatorii, substituitii procesuali etc.
Apartenenta persoanei la o anumita natiune.
Totalitate a actiunilor: primire, pastrare, evidenta, manuire, eliberare, care compun activitatea de administrare,
Depasire a legalitatii,
Data calendaristica a unui inscris sub semnatura privata, care nu poate fi contestata de terti.
Totalitatea bunurilor mobile si imobile, precum si a altor valori cu care un asociat participa la constituirea sau majorarea capitalului social al unei societati comerciale.
Banii folositi pentru a desfasura o afacere. Stoc de valori sau de active care, intrate in circuitul economic, pot genera venituri posesorilor lor.
Grup de cuvinte prin care se individualizeaza si se identifica o persoana fizica in societate si familie.
Contract de asociere in care una dintre parti, comanditatul, raspunde solidar si cu intreaga sa avere pentru obligatiile societatii fata de creditori, pe cand cealalta parte, comanditarul,
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Legatura juridico-politica permanenta ce exista intre stat si cetatean se numeste cetatenie.In societatea noastra se discuta pe larg problema cetateniei.
Grup de cuvinte prin care se individualizeaza si se identifica o persoana fizica in societate si familie.
Grup de cuvinte prin care se individualizeaza si se identifica o persoana fizica in societate si familie.
Contract de asociere in care una dintre parti, comanditatul, raspunde solidar si cu intreaga sa avere pentru obligatiile societatii fata de creditori, pe cand cealalta parte, comanditarul,
Contract de asociere in care una dintre parti, comanditatul, raspunde solidar si cu intreaga sa avere pentru obligatiile societatii fata de creditori, pe cand cealalta parte, comanditarul,
Contract de asociere in care una dintre parti, comanditatul, raspunde solidar si cu intreaga sa avere pentru obligatiile societatii fata de creditori, pe cand cealalta parte, comanditarul,
Grup de cuvinte prin care se individualizeaza si se identifica o persoana fizica in societate si familie.
Contract de asociere in care una dintre parti, comanditatul, raspunde solidar si cu intreaga sa avere pentru obligatiile societatii fata de creditori, pe cand cealalta parte, comanditarul,
Contract de asociere in care una dintre parti, comanditatul, raspunde solidar si cu intreaga sa avere pentru obligatiile societatii fata de creditori, pe cand cealalta parte, comanditarul,
Examinare, analizare a unei probleme inainte de a se lua o hotarare definitiva.
Clasificarea activitatilor din economia nationala.
1. Persoana fizica membra a unei societati comerciale care, pe baza unui contract, convine sa contribuie cu bunuri,
Grup de cuvinte prin care se individualizeaza si se identifica o persoana fizica in societate si familie.
Contract de asociere in care una dintre parti, comanditatul, raspunde solidar si cu intreaga sa avere pentru obligatiile societatii fata de creditori, pe cand cealalta parte, comanditarul,
Contract de asociere in care una dintre parti, comanditatul, raspunde solidar si cu intreaga sa avere pentru obligatiile societatii fata de creditori, pe cand cealalta parte, comanditarul,
Contract de asociere in care una dintre parti, comanditatul, raspunde solidar si cu intreaga sa avere pentru obligatiile societatii fata de creditori, pe cand cealalta parte, comanditarul,
Termen care defineste creanta
Latura a capacitatii juridice, care consta in aptitudinea persoanei de a-si exercita singura drepturile
Facultatea proprietarului de a intrebuinta bunul sau, culegand sau percepand in proprietate toate fructele pe care acesta le produce.
Debitor care se angajeaza alaturi de debitorul initial (numit delegant) sau in locul acestuia sa execute obligatia pe care delegantul o are fata de creditorul delegatar.
Unitate a unei banci fara personalitate juridica, care primeste un anumit mandat din partea acesteia de a efectua operatiuni intr-o anumita zona de interes.
Legea privind Societatile comerciale
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Debitor care se angajeaza alaturi de debitorul initial (numit delegant) sau in locul acestuia sa execute obligatia pe care delegantul o are fata de creditorul delegatar.
Debitor care se angajeaza alaturi de debitorul initial (numit delegant) sau in locul acestuia sa execute obligatia pe care delegantul o are fata de creditorul delegatar.
Hotarare prin care instanta rezolva unele probleme ridicate in cursul judecatii,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Potrivit legii 31/1990, societatea in nume colectiv si in comandita simpla se constituie prin contract de societate, iar societatea pe actiuni, in comandita pe actiuni sau cu raspundere limitata se constituie prin contract de societate si statut . In cazul ultimelor trei, legea permite totusi ca cele doua acte sa se incheie sub forma unui inscris unic � actul constitutiv.

Incheierea contractului de societate presupune manifestarea de vointa a partilor, cel putin doi asociati, afara de cazul societatii cu raspundere limitata unde societatea se poate constitui si prin vointa unei singure persoane .

Asociatii unei societati comerciale pot fi persoane fizice sau persoane juridice, indiferent ca sunt de nationalitate romana sau straina.

Nu pot fi fondatori: persoanele incapabile si cele condamnate pentru: gestiune frauduloasa, abuz de incredere, fals, uz de fals, marturie mincinoasa, delapidare, inselaciune, dare sau luare de mita, infractiunile prevazute de legea 85/2005 privind procedura insolventei.

Actul constitutiv se incheie in forma scrisa, sub semnatura privata si se semneaza de toti asociatii, iar in caz de subscriptie publica de catre fondatori. Actul constitutiv incheiat sub semnatura privata dobandeste data certa prin depunerea lui la registrul comertului. In mod obligatoriu se va incheia sub forma autentica: daca printre bunurile subscrise ca aport la capital se afla un teren, in cazul constituirii societatii in nume colectiv sau in comandita simpla, daca societatea pe actiuni se constituie prin subscriptie publica.

Cuprinsul actului constitutiv

In primul rand in actul constitutiv se determina partile contractante. In cazul in care acestea sunt persoane fizice, in contract trebuie sa se prevada numele si prenumele, codul numeric personal, locul si data nasterii, domiciliul si cetatenia asociatilor. In cazul persoanelor juridice trebuie sa se arate denumirea, forma juridical, sediul si nationalitatea, numarul de inregistrare in registrul comertului.

Imediat dupa aceste date, se mentioneaza clauzele privind identificarea viitoarei societati comerciale si anume: denumirea, forma juridica, sediul societatii.

Pentru identificarea societatii, aceasta trebuie sa aiba o denumire, care poarta denumirea de firma.

Firma unei societati in nume colectiv trebuie sa cuprinda numele a cel putin unuia dintre asociati insotit de mentiunea � societate in nume colectiv� scrisa in intregime.

Firma unei societati in comandita simpla trebuie sa cuprinda tot numele a cel putin unuia din asociati, dar numai din randul asociatilor comanditati., insotit de mentiunea �societate in comandita� scrisa in intregime.

Firma unei societati pe actiuni sau in comandita pe actiuni se compune dintr-o denumire proprie, pentru a o deosebi de firma altor societati, insotita de mentiunea � societate pe actiuni� � SA, sau �societate in comandita pe actiuni�.

Firma unei societati cu raspundere limitata se compune dintr-o denumire proprie, la care se poate adauga numele unuia sau mai multor asociati, insotita de mentiunea �societate cu raspundere limitata� sau SRL.

Forma juridica a societatii este una din formele de societate reglementate de art. 2 L.31/1990 si anume: societatea in nume colectiv, in comandita simpla, in comandita pe actiuni, societatea pe actiuni si cu raspundere limitata.

Sediul societatii, denumit si sediu social, este atribuit pentru a situa societatea in spatiu, in cadrul raporturilor juridice la care participa. In general se considera sediul societatii locul unde se vor gasi organele de deliberare si administrare ale societatii.

In contractul de societate trebuie specificate si alte elemente caracteristice societatilor comerciale, precum: obiectul de activitate, durata societatii, capitalul social, referiri la administrarea si controlul asupra societatii, clauze privind drepturile si obligatiile asociatilor, sediile secundare, dizolvarea si lichidarea societatii.

Trebuie sa se arate obiectul de activitate al societatii, cu precizarea concreta a domeniului si activitatii principale, respectandu-se Nomenclatorul de clasificare al activitatilor din economia nationala � CAEN.

Asociatii se pot intelege asupra duratei societatii, indiferent ca este un anumit termen, sau se constituie pe durata nelimitata. La expirarea termenului societatea se va dizolva de drept, pe cand in cazul societatii constituita pe durata nelimitata, asociatii trebuie sa precizeze si conditiile in care societatea va continua cu mostenitorii asociatului decedat.

In cazul capitalului, trebuie aratat care este capitalul social subscris si cel varsat, apoi aportul fiecarui asociat , numarul si valoarea partilor sociale, precum si participarea asociatilor la profit si la suportarea pierderilor.

Asociatii trebuie sa prevada unele elemente referitoare la administrarea societatii.

Astfel in cazul societatilor in nume colectiv, in comandita simpla si cu raspundere limitata trebuie sa se arate datele de identificare ale persoanelor care administreaza si reprezinta societatea, puterile ce le sunt conferite, daca urmeaza sa le exercite impreuna sau separat, precum si durata mandatului

In cazul societatilor pe actiuni si in comandita pe actiuni, in actul constitutiv trebuie sa se mentioneze datele de identificare ale primilor membrii ai consiliului de administratie, respectiv a primilor membrii ai consiliului de supraveghere, precum si puterile de reprezentare conferite si daca ele se exercita impreuna sau separat.

Pentru societatile pe actiuni, in comandita pe actiuni sau cu raspundere limitata trebuie sa se prevada si datele de identificare ale cenzorilor sau auditului financiar.

Daca asociatii doresc sa infiinteze si sedii secundare, actul constitutiv trebuie sa cuprinda mentiunile referitoare la acestea.

In contractul de societate trebuie sa se prevada de asemenea si clauze privind incetarea existentei societatii, privind conditiile in care ea se va dizolva sau lichida.

Redactarea actului constitutiv se va face de catre un specialist cu vaste cunostinte juridice care poate fi avocat sau notar, sau in cadrul serviciului specializat al oficiului registrului comertului. Ca urmare a intocmirii actului constitutiv, viitoarea societate comerciala dobandeste anticipat o capacitate de folosinta si exercitiu restransa. Acestea privesc doar actele referitoare la aportul asociatilor si patrimonial societatii, precum si formalitatile de inregistrare ulterioara a societatii.

Dupa indeplinirea tuturor conditiilor cerute de lege, societatea comerciala este supusa inmatricularii in registrul comertului, procedura realizata de oficiul registrului comertului, prin judecatorul delegat. Inmatricularea se realizeaza in baza unei cereri tip adresate biroului unic al oficiului registrului comertului in a carei raza teritoriala societatea isi va avea sediul . Cererea poate fi facuta de fondatori, de persoanele desemnate ca administratori ai societatii, sau de imputerniciti ai acestora.

Cererea tip va fii insotita de urmatoarele documente:

actul constitutiv,
dovada efectuarii varsamintelor, a aportului asociatilor,
dovada sediului declarat si a disponibilitatii firmei,
actele constatatoare ale operatiunilor incheiate in contul societatii si aprobate de asociati,
alte acte sau avize prevazute de legile speciale in vederea constituirii societatii,
Declaratia pe propria raspundere a fondatorilor, a primilor administratori, a primilor directori, a primilor membrii ai directoratului si ai consiliului de supraveghere, ca indeplinesc conditiile prevazute de legea 31/1990.


Cererea de inmatriculare se depunde la oficiul registrului comertului in termen de 15 zile de la data incheierii actului constitutiv.

Judecatorul delegat examineaza actele depuse la dosar, verifica respectarea cerintelor legale privind cuprinsul actului constitutiv, verifica existenta sediului societatii si valabilitatea actelor anexate cererii de inmatriculare. Daca in urma examinarii, constata ca sunt indeplinite toate conditiile privind inregistrarea societatii, judecatorul delegat va da o incheiere prin care autorizeaza constituirea societatii si dispune inregistrarea ei in registrul comertului. Incheierea judecatorului este executorie de drept, supusa recursului in termen de 15 zile de la data pronuntarii, pentru parti, si de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, pentru orice persoana interesata.

Odata inregistrata in registrul comertului, societatea se considera constituita, dobandind personalitate juridica. Oficiul registrului comertului ii va elibera certificatul de inregistrare, care contine datele societatii si codul unic de inregistrare, fiind documentul care atesta, atat luarea societatii in evidenta oficiului registrului comertului, cat si luarea in evidenta organului fiscal.

Citeşte mai multe despre:   

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

In cat timp poate fi aplicata o sanctiune disciplinara unui salariat?
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Concursul si perioada de proba. Modalitati diferite de verificare a aptitudinilor profesionale ale salariatului
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Executarea catre salariati a obligatiilor de plata ale institutiilor publice. Care sume pot fi esalonate?
Pronuntaţă de: Tribunalul BucurestiŞtiri Juridice
Legislaţie

OUG 127/2023 pentru modificarea si completarea unor acte normative, prorogarea unor termene, precum si unele masuri bugetare
Ordonanta de urgenta 127/2023 pentru modificarea si completarea unor acte normative, prorogarea unor ...

OUG 128/2023 pentru unele masuri referitoare la salarizarea personalului din invatamant si alte sectoare de activitate bugetara
Ordonanta de urgenta 128/2023 pentru unele masuri referitoare la salarizarea personalului din invata ...

Legea 414/2023 privind desfasurarea actiunilor in reprezentare pentru protectia intereselor colective ale consumatorilor
Legea nr. 414/2023 privind desfasurarea actiunilor in reprezentare pentru protectia intereselor cole ...