din anul 2007, atuul tau de DREPT!
2122 de useri onlinePrima pagină » Articole juridice » Dreptul Proprietatii Intelectuale » Se poate prezuma juris tantum ca suporturile de inregistrare vandute unor persoane private vor fi utilizate in scopuri personale

Se poate prezuma juris tantum ca suporturile de inregistrare vandute unor persoane private vor fi utilizate in scopuri personale

  Publicat: 11 Jul 2013       5089 citiri       Sursa: EuroAvocatura.ro        Secţiunea: Dreptul Proprietatii Intelectuale  


Potrivit dreptului Uniunii [1], statele membre acorda, in principiu, autorilor, artistilor, producatorilor si organismelor de radiodifuziune si televiziune dreptul exclusiv de a autoriza sau de a interzice reproducerea operelor lor, a fixarilor interpretarilor sau executiilor lor, a fonogramelor lor, a filmelor lor, precum si a fixarilor programelor difuzate prin unde radio.

Reglementate in sectiunea I, cap. II, t. II, C. proc. pen., partea speciala;
Asociatie care colecteaza redeventele varsate de utilizatorii de drepturi de proprietate intelectuala in contul detinatorilor acestor drepturi.
Totalitate a actiunilor: primire, pastrare, evidenta, manuire, eliberare, care compun activitatea de administrare,
Denumire data monedei unice europene.
Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
1. Comunicare scrisa, adresata ardesata direct sau prin executorul judecatoresc, prin care se cere debitorului executarea obligatiei scadente.
Plata efectuata din eroare de catre o persoana pentru o datorie inexistenta sau de care nu era tinuta sa raspunda, avand ca urmare obligatia beneficiarului de a restitui cee ce a primit in mod necuvenit.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Locutiune latina exprimand caracterul relativ al unei prezumtii,
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Presupunere facuta de legiuitor sau judecator prin considerarea unui fapt ca existent, dedus din existenta altui fapt, vecin si conex.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Suma de bani platita periodic de catre persoane care au concesionat anumite bunuri [mine, terenuri etc.] ori au contractat licente prin know-how.
Suma de bani platita periodic de catre persoane care au concesionat anumite bunuri [mine, terenuri etc.] ori au contractat licente prin know-how.
Suma de bani platita periodic de catre persoane care au concesionat anumite bunuri [mine, terenuri etc.] ori au contractat licente prin know-how.
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.
Participant la savarsirea unei infractiuni,
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.

Cu toate acestea, statele membre pot sa prevada exceptii sau limitari de la aceste drepturi exclusive. Astfel, ele pot autoriza printre altele realizarea de copii private. Un stat membru care a utilizat aceasta posibilitate trebuie insa sa asigure faptul ca titularii drepturilor privesc o ``compensatie echitabila``. Aceasta urmareste sa despagubeasca titularii de drepturi pentru reproducerea, fara autorizatie, a operelor lor sau a altor obiecte protejate.

In Austria, compensatia echitabila ia forma unei redevente pentru copia privata, care se aplica cu ocazia primei vanzari a suporturilor de inregistrare care pot fi utilizate pentru reproducere, precum CD-urile si DVD-urile neinregistrate, cardurile de memorie si playerele MP3 (redeventa denumita ``remuneratia pentru casete neinregistrate``).

Austro-Mechana, o societate de gestiune colectiva a drepturilor de autor, a chemat in judecata Amazon in fata Handelsgericht Wien (Tribunalul Comercial din Viena, Austria) pentru plata remuneratiei pentru casete neinregistrate corespunzatoare suporturilor de inregistrare vandute in Austria in perioada 2002 - 2004. Aceasta a pretins suma de 1 856 275 de euro pentru primul semestru al anului 2004 si a solicitat ca Amazon sa fie somata sa furnizeze datele contabile necesare pentru a-i permite sa isi cuantifice creanta pentru restul perioadei. Tribunalul comercial a admis cererea de somatie si a amanat decizia in ceea ce priveste cererea de plata . Aceasta hotararea a fost confirmata in apel. In aceste conditii, Amazon, care considera ca remuneratia austriaca pentru casete neinregistrate este contrara dreptului Uniunii pentru mai multe motive, a sesizat Oberster Gerichtshof (Curtea Suprema din Austria). Acesta solicita Curtii de Justitie sa se pronunte cu privire la interpretarea dispozitiilor pertinente ale dreptului Uniunii.

Cu privire la aplicarea nediferentiata a remuneratiei pentru casete neinregistrate in Austria in cazul celei dintai vanzari a unui suport de inregistrare si la existenta posibilitatii de a obtine rambursarea in anumite situatii

Curtea aminteste in aceasta privinta ca dreptul Uniunii nu permite aplicarea redeventei pentru copia privata in cazurile in care utilizarea nu urmareste in mod vadit realizarea unor astfel de copii. Cu toate acestea, in anumite conditii, dreptul Uniunii nu se opune unui astfel de sistem general de aplicare insotit de posibilitatea de rambursare in situatiile in care utilizarea nu urmareste realizarea de copii private. Este astfel de competenta Curtii Supreme sa verifice in speta, tinand seama de imprejurarile specifice sistemului austriac si de limitele impuse prin dreptul Uniunii2, daca dificultati practice justifica un astfel de sistem de finantare a compensatiei echitabile si daca acest drept la rambursare este efectiv si nu face ca restituirea redeventei platite sa fie excesiv de dificila.

Cu privire la posibilitatea de a prezuma utilizarea in scopuri personale a suporturilor de inregistrare vandute unor persoane private

Curtea constata ca se poate prezuma juris tantum ca persoanele private utilizeaza suporturile de inregistrare in scopuri personale, in masura in care sunt indeplinite doua conditii: - (i) dificultati practice in legatura cu determinarea scopului personal al utilizarii suporturilor in cauza justifica stabilirea unei astfel de prezumtii; (ii) aceasta prezumtie nu are ca rezultat impunerea redeventei pentru copia privata in ipoteze in care aceste suporturi sunt utilizate in mod vadit in alt scop decat cel personal.

Cu privire la faptul ca jumatate din veniturile obtinute din remuneratia pentru casete neinregistrate nu sunt platite direct titularilor compensatiei echitabile, ci unor institutii sociale si culturale infiintate in beneficiul lor

Curtea observa ca acest lucru nu permite excluderea dreptului la compensatia echitabila sau a redeventei pentru copia privata destinata finantarii acesteia, in masura in care titularii dreptului beneficiaza in mod efectiv de aceste institutii sociale si culturale si modalitatile de functionare a acestor institutii nu sunt discriminatorii, aspect a carui verificare este de competenta Curtii Supreme.

Cu privire la neluarea in considerare a unei redevente pentru copia privata platita deja in alt stat membru

Curtea raspunde ca obligatia de a achita o redeventa precum remuneratia pentru casete neinregistrate nu poate fi exclusa pentru faptul ca o redeventa similara a fost deja platita in alt stat membru. Astfel, persoana care a platit in prealabil aceasta redeventa intr-un stat membru care nu este competent din punct de vedere teritorial sa o aplice poate sa solicite restituirea acesteia, in conformitate cu dreptul sau intern.

1 : Directiva 2001/29/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 22 mai 2001 privind armonizarea anumitor aspecte ale dreptului de autor si drepturilor conexe in societatea informationala (JO L 167, p. 10, Editie speciala, 17/vol. 1, p. 230)
2 : Directiva citata la nota de subsol de la pagina 1.

Citeşte mai multe despre:    Amazon    Drepturi de autor

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Titluri

Declaratia unica (212) pe 2024. Model Declaratia unica pe 2024
Sursa: EuroAvocatura.ro

Vanzarea unor carti electronice de ocazie prin intermediul unui site internet constituie o comunicare publica supusa autorizarii autorului
Sursa: EuroAvocatura.ro

Un semn care evoca marijuana nu poate fi inregistrat
Sursa: EuroAvocatura.ro

[Opinie] O platforma de comert electronic precum Amazon nu poate fi obligata sa puna un numar de telefon la dispozitia consumatorilor
Sursa: EuroAvocatura.ro

Un furnizor de acces la internet poate fi obligat sa blocheze accesul clientilor sai la un site web care aduce atingere dreptului de autor
Sursa: EuroAvocatura.ro

Punerea in libera circulatie si distrugerea "marfurilor contrafacute"
Sursa: EuroAvocatura.roJurisprudenţă

Decizia ICCJ nr. 2/2017. Consilierul in proprietate industriala poate reprezenta in instanta persoana juridica
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Drept de autor. Efectele juridice ale inregistrarii operei la ORDA
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti

Coregraf. Drepturi banesti acordate in baza Legii 8/1996
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Timisoara - Pronuntata in sedinta publica din 27.01.2010

Actiune in constatarea dreptului de autor
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Pronuntata in sedinta publica din 05.03.2009

Obligarea la plata sumei reprezentand cheltuieli de judecata
Pronuntaţă de: Tribunalul Gorj - Decizie nr. 1978 din data 16.09.2011