din anul 2007, atuul tau de DREPT!
3389 de useri onlinePrima pagină » Articole juridice » Drept Civil » Reglementarea contractului de donatie in Noul Cod Civil

Reglementarea contractului de donatie in Noul Cod Civil

  Publicat: 03 Apr 2017       23647 citiri       Sursa: avocat STOICA IOANA        Secţiunea: Drept Civil  


Contract prin care o persoana, donator, transmite, de regula in mod gratuit si irevocabil, dreptul de proprietate asupra unui bun catre o alta persoana, donatar, care il accepta.
Contractul de donatie reprezinta o forma de manifestare a conceptului de generozitate, modalitate in care se exprima personalitatea umana.

Contract prin care o persoana, donator, transmite, de regula in mod gratuit si irevocabil, dreptul de proprietate asupra unui bun catre o alta persoana, donatar, care il accepta.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Termen prin care se desemneaza, in mod generic, persoana care, prin efectul unui contract de donatie, dobandeste de la o alta persoana, numita donator, dreptul de proprietate asupra unuia sau mai multor bunuri determinate, in principiu fara contraprestatie.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Act normativ care cuprinde principiile si cele mai importante reglementari referitoare la relatiile sociale ce formeaza obiectul specific al dreptului civil:
Contractul de donatie prin care se impune donatarului o obligatie determinata (numita sarcina), fie in folosul lui insusi, fie in folosul donatorului, fie chiar in folosul unui tert.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Ansamblul bunurilor, drepturilor si obligatiilor care alcatuiesc patrimoniul lasat de defunct.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Termen prin care se desemneaza, in mod generic, persoana care, prin efectul unui contract de donatie, dobandeste de la o alta persoana, numita donator, dreptul de proprietate asupra unuia sau mai multor bunuri determinate, in principiu fara contraprestatie.
Este procesul psihic care se manifesta prin actiuni constiente indreptate spre realizarea unor scopuri stabilite.
Este procesul psihic care se manifesta prin actiuni constiente indreptate spre realizarea unor scopuri stabilite.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Obligatie ce revine partilor dintr-un proces de a face dovada imprejurarilor, faptelor, afirmatiilor, sustinerilor pe care isi intemeiaza pretentiile ori apararile prezentate in fata organului de jurisdictie.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Contract prin care o persoana, donator, transmite, de regula in mod gratuit si irevocabil, dreptul de proprietate asupra unui bun catre o alta persoana, donatar, care il accepta.
Presupunere, supozitie cu privire la anumite (legaturi, relatii intre) fenomene; presupunere cu caracter provizoriu, formulata pe baza datelor experimentale existente la un moment dat.
Act normativ care cuprinde principiile si cele mai importante reglementari referitoare la relatiile sociale ce formeaza obiectul specific al dreptului civil:
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Ansamblul unitar de reglementari avand ca obiect o anumita activitate, drepturile si obligatiile
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Contract prin care o persoana, donator, transmite, de regula in mod gratuit si irevocabil, dreptul de proprietate asupra unui bun catre o alta persoana, donatar, care il accepta.
Act normativ care cuprinde principiile si cele mai importante reglementari referitoare la relatiile sociale ce formeaza obiectul specific al dreptului civil:
Contract prin care o persoana, donator, transmite, de regula in mod gratuit si irevocabil, dreptul de proprietate asupra unui bun catre o alta persoana, donatar, care il accepta.
Contract prin care o persoana, donator, transmite, de regula in mod gratuit si irevocabil, dreptul de proprietate asupra unui bun catre o alta persoana, donatar, care il accepta.
Contract prin care o persoana, donator, transmite, de regula in mod gratuit si irevocabil, dreptul de proprietate asupra unui bun catre o alta persoana, donatar, care il accepta.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Act normativ care cuprinde principiile si cele mai importante reglementari referitoare la relatiile sociale ce formeaza obiectul specific al dreptului civil:
Propunere ce o adreseaza un subiect de drept, persoana fizica sau juridica, unui alt subiect de drept, cu privire la incheierea unei conventii, in conditii determinate.
Contract prin care o persoana, donator, transmite, de regula in mod gratuit si irevocabil, dreptul de proprietate asupra unui bun catre o alta persoana, donatar, care il accepta.
Contract prin care o persoana, donator, transmite, de regula in mod gratuit si irevocabil, dreptul de proprietate asupra unui bun catre o alta persoana, donatar, care il accepta.
Este dreptul persoanelor fizice sau juridice, al statului sau unitatilor administrativ-teritoriale asupra bunurilor mobile sau imobile, bunuri asupra carora proprietarul exercita atributele dreptului de proprietate in interes propriu, dar in limitele legii.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Act normativ care cuprinde principiile si cele mai importante reglementari referitoare la relatiile sociale ce formeaza obiectul specific al dreptului civil:
Contract prin care o persoana, donator, transmite, de regula in mod gratuit si irevocabil, dreptul de proprietate asupra unui bun catre o alta persoana, donatar, care il accepta.

In conformitate cu articolul 985 din Codul civil, contractul de donatie reprezinta contractul prin care, cu intentia de a gratifica, o parte, numita donator, transmite dreptul de proprietate celeilalte parti, numita donatar.


Intentia de a gratifica reprezinta insasi cauza liberalitatii.


Spre deosebire de Codul civil de la 1864, textul normativ al Codului civil in vigoare prevede , in mod expres, intentia de a transmite cu titlu gratuit ca fiind o trasatura definitorie a contractului de donatie .


Asadar, in mod cumulativ, trebuie intrunite doua elemente :


-intentia de a gratifica.


-micsorarea patrimoniului dispunatorului, in favoarea gratificatului, transmitand , asadar, un drept de proprietate, un drept de creanta, fara a exista o contraprestatie realizata.


2. SEDIUL MATERIEI


Codul civil cuprinde o reglementare exhaustiva a contractului de donatie, in CARTEA a IV-a- Despre mostenire si liberalitati, Titlul III-Liberalitatile, institutia fiind analizata impreuna cu legatul.


De asemenea, sunt aplicabile alte norme speciale, cuprinse in legea 32/1994, privind sponsorizarile, legea 95/2006, privind reforma in domeniul sanatatii, legea 334/2006, privind finantarea partidelor politice si a campaniilor electorale, O.U.G. 26/2000 privind asociatiile si fundatiile, aprobata prin legea 246/2005.


3. CARACTERELE JURIDICE ALE CONTRACTULUI DE DONATIE


Legiuitorul a transmis, prin prevederile art. 985 din Codul civil, sumarul elementelor esentiale ale contractului de donatie, insa intentia de a gratifica se poate manifesta si in mod indirect.


Donatia este un contract, nu un act juridic unilateral, chiar daca in acest contract se reflecta intentia anumus dobandi, precum si procurarea de catre donatar a unei prestarii financiare .


Manifestarea de vointa a donatarului se adauga manifestarii de vointa a dispunatorului, impreuna reprezentand acordul in vederea perfectarii contractului.


In absenta acordului manifestat de catre donatar, donatia reprezinta o simpla oferta, iar revocarea donatiei, cat si decesul ofertantului atrag imposibilitatea incheierii contractului.


Toate actele cu titlu gratuit, indiferent de modalitatea in care acestea sunt realizate, presupun o micsorare a patrimoniului dispunatorului, realizata cu intentia de a gratifica.


Donatia cu sarcina reprezinta o exceptie, efectele sale fiind diferite , fata de donatia simpla.


Donatia reprezinta un contract unilateral, producand efecte juridice numai cand sunt manifestate acordurile ambelor parti contractante.


Donatorul are obligatia de a transmite dreptul de proprietate cu titlu gratuit, fara a exista o contraprestatie din partea beneficiarului, cu exceptia donatiei cu sarcina .


Prin urmare, rezulta ca donatia este un contract unilateral, obligatiile ce rezulta din acest contract nefiind bilaterale si interdependente.


Contractul de donatie nu da nastere vreunei obligatii in sarcina donatarului, insa in sarcina acestuia incumba o obligatie morala, de recunostinta , fata de donator, si, in ipoteza in care aceasta indatorire nu este respectata, poate fi incidenta sanctiunea revocarii donatiei pentru ingratitudine, in conformitate cu articolul 1023 din Codul civil.


Donatia cu sarcini, este, in limita sarcinilor, un contract sinalagmatic.


Donatia afectata de modalitatea sarcinii comporta un regim juridic distinct fata de donatia pura si simpla, fiind incidente trasaturile de la contractul sinalagmatic.


Donatia cu sarcina este un veritabil contract comutativ, ceea ce caracterizeaza contractele comutative este faptul ca fiecare cunoaste, de la momentul incheierii contractului, intinderea obligatiilor ce le incumba.


De asemenea, in general, este exclus elementul de aleatorialitate, obligatiile partilor nu pot crea sansa unui castig ori riscul unei pierderi pentru partile contractante.


Daca donatia cu sarcina consta in plata unei rente viagere, pe perioada vietii donatorului, ori in prestarea intretinerii in favoarea acestuia , ori in favoarea unui tert, intervin elemente ce tin de aleatorialitate , obligatiile donatarului sunt tinute de durata vietii beneficiarului sarcinii, in cazul intretinerii , de nevoile concrete ale intretinutului.


Contractul de donatie este unul cu titlu gratuit, conform articolului 984 din Codul civil.


Diferentierea intre donatie si actele dezinteresate o reprezinta micsorarea patrimoniului dispunatorului.


In cazul unui act dezinteresat ( comodat, depozit gratuit, mandat gratuit) nu are loc o diminuare a activului patrimonial al celui care gratifica.


Intentia liberala lipseste in cazul unei obligatii civile imperfecte, intrucat implinirea termenului de prescriptie a determinat stingerea dreptului creditorului de a recurge la forta de coercitie a statului.


Nu reprezinta donatie nici intretinerea unei rude, fata de care nu este stabilita o obligatie legala de intretinere, iar prestarea unui serviciu gratuit, in beneficiul altei persoane, nu intruneste elementele insaracirii, respectiv cel al imbogatirii.


Contacterul gratuit al donatiei lipseste cand discutam de o donatie sub modo, in limita valorii sarcinii , donatia este un contract sinalagmatic, oneros.


Solemnitatea donatiei rezida in faptul ca incheierea contractului este supusa unei cerinte speciale, ad validitatem, anume perfectarea contractului in forma autentica.


Conform articolului 1011 din Codul civil , donatia se incheie in forma autentica, sub sanctiunea expresa a nulitatii, cu exceptia darurilor manuale, donatiilor deghizate si a darurilor indirecte.


Solemnitatea este consacrata si pentru faza precontractuala, in conformitate cu articolul 1.187 din Codul civil, oferta de donatie , cat si acceptarea acesteia trebuie sa imbrace forma autentica .


Promisiunea de donatie trebuie incheiata tot in forma autentica.


Darul manual presupune traditiunea bunului, remiterea manuala a acestuia, operatiunea predarii-primirii fiind de esenta sa, contractul fiind unul real.


Contractul cu titlu gratuit al donatiei presupune transferul dreptului de proprietate, care opereaza din momentul realizarii acordului de vointe, pentru perfectarea contractului.


Este posibil insa, prin intelegerea lor, partile sa amane momentul transferului dreptului de proprietate .


4. CONDITIILE DE FORMA ALE ACTULUI DE DONATIE


Consensualismul continua sa guverneze anumite acte juridice, exceptiile de aceasta regula fiind reglementate de lege.


Donatia se incheiere, sub sanctiunea nulitatii absolute, in forma autentica, asa cum mentioneaza articolul 1011 din Codul civil.


Forma autentica este necesare pentru formarea valabila a acordului de vointa, iar autentificarea, se realizeaza, in principiu, de catre notarul public, in conditiile Capitolul V , Sectiunea a2-a, din legea 36/1995, a notarilor publici si a activitatii notariale.


Toate clauzele contractului de donatie trebuie sa imbrace forma autentica, nefiind permis, spre exemplu sa sarcina donatiei sa fie relevata printr-un act sub semnatura privata.


Avocat STOICA IOANA- BAROUL CONSTANTA- TELEFON 0730 735 302

Citeşte mai multe despre:    Donatie    Revocarea donatiei    Donatia in noul cod civil

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Titluri

Formularul 230 model editabil 2024 PDF. Completeaza Declaratia 230!
Sursa: EuroAvocatura.ro

Restrictiile impuse de Ungaria in ceea ce priveste finantarea din strainatate a organizatiilor civile nu sunt compatibile cu dreptul Uniunii
Sursa: EuroAvocatura.ro

Logodna. Evolutie. Conditii de valabilitate. Efecte juridice. Exemple practice
Sursa: Liliana Gologan

Clauza de inalienabilitate in Noul Cod civil (art. 627-629)
Sursa: EuroAvocatura.ro

Conventia matimoniala. Privire aprofundata
Sursa: EuroAvocatura.ro

Unele consideratii privind efectul particular al reprezentarii succesorale in Noul cod civil
Sursa: EuroAvocatura.roJurisprudenţă

Expropriere de fapt. Conditii si efecte. ´┐ŻAsteptare legitima´┐Ż de recuperare a unei investitii, in sensul jurisprudentei Curtii Europene a Drepturilor Omului
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia civila, Decizia civila nr. 241/24.06.2020

Decizia ICCJ nr. 10/2019: in cazul nedepunerii armei la un armurier autorizat dupa expirarea permisului de arma, arma si munitia intra sub incidenta confiscarii speciale chiar daca a fost dispusa clasarea.
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Ordonanta presedinitiala. Analiza conditiilor de admisibilitate. Caracterul vremelnic al masurii (neindeplinire)
Pronuntaţă de: Tribunalul Gorj - Sectia I civila in sedinta publica din 05 mai 2016

Modificarea cadrului procesual de catre instanta prin mecanismul permis de art. 243 din CPC din 1865
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia a II-a civila, Decizia nr. 546 din 15 martie 2016

Conditiile de admisibilitate in cazul contestatiei in anulare intemeiata pe dispozitiile art. 318 alin. (1) teza a II-a din VCPC
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia a II-a civila, Decizia nr. 770 din 10 martie 2015