din anul 2007, atuul tau de DREPT!
1924 de useri onlinePrima pagină » Articole juridice » Dreptul muncii. Contractul de Munca » Salariatii NU pot fi obligati sa suporte cheltuielile cu testele PCR impuse de catre angajatori

Salariatii NU pot fi obligati sa suporte cheltuielile cu testele PCR impuse de catre angajatori

  Publicat: 14 Sep 2021       5263 citiri       Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut        Secţiunea: Dreptul muncii. Contractul de Munca  


In contextul masurilor luate de catre autoritati in vederea limitarii raspandirii virusului cu noul coronavirus (COVID ´┐Ż 19), la nivelul derularii relatiilor de munca si de serviciu s-au nascut discutii privind obligativitatea vaccinarii salariatilor sau obligativitatea suportarii de catre salariati a costurilor privind efectuarea testelor PCR.

Persoana juridica sau persoana fizica cu sediul, respectiv domiciliul, in Romania ori sucursala, filiala, agentia, reprezentanta din Romania a unei persoane juridice straine cu sediul in strainatate, autorizata potrivit legii, care incadreaza forta de munca in conditiile legii.
Desemneaza orice persoana care este asigurata, in baza unei asigurari obligatorii sau facultative continue, impotriva unuia sau mai multor riscuri ce corespund ramurilor unui regim de securitate sociala care se aplica salariatilor.
Sunt participanti in procesul penal, alaturi de parti si organele judiciare. Persoanele sunt martorii, experti, interpretii, traducatorii, substituitii procesuali etc.
Desemneaza orice persoana care este asigurata, in baza unei asigurari obligatorii sau facultative continue, impotriva unuia sau mai multor riscuri ce corespund ramurilor unui regim de securitate sociala care se aplica salariatilor.
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Desemneaza orice persoana care este asigurata, in baza unei asigurari obligatorii sau facultative continue, impotriva unuia sau mai multor riscuri ce corespund ramurilor unui regim de securitate sociala care se aplica salariatilor.
Rezultat al masurilor de protectie a muncii si al acelor masuri care urmaresc asigurarea confortului fizic, psihic si social al omului in procesul muncii.
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Legea 10 din 2001. Entitatea cu personalitate juridica care exercita, in numele statului, dreptul de proprietate publica/privata cu privire la un bun ce face obiectul legii (minister, primarie, prefectura sau orice alta institutie publica)
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Legea 10 din 2001. Masuri cu caracter reparator acordate in situatiile in care restituirea in natura nu este posibila, sub forma unor titluri de valoare nominala folosite in procesul de privatizare,
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Timpul de munca reprezinta timpul pe care salariatul il foloseste pentru indeplinirea sarcinilor de munca.
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Persoana juridica sau persoana fizica cu sediul, respectiv domiciliul, in Romania ori sucursala, filiala, agentia, reprezentanta din Romania a unei persoane juridice straine cu sediul in strainatate, autorizata potrivit legii, care incadreaza forta de munca in conditiile legii.

Ambele masuri/dispozitii luate de catre angajatori, atat cei din sectorul public, cat si cei din cei sectorul privat, au in vedere permiterea desfasurarii activitatii de catre salariati la locul de munca organizat de catre angajator sau desfasurarea de catre salariat a acelorasi tipuri de activitati (cu precadere a celor care presupun ori impugn contactul cu alte persoane - clienti, parteneri, colaboratori ai angajatorului).


In ceea ce priveste obligativitatea prezentarii de catre salariati a dovezii efectuarii vaccinului, conform dispozitiilor actuale, inclusiv a celor constitutionale, o astfel de masura nu poate fi impusa sub nicio forma niciunei persoane .


In acest cotext, al imposibiliatii legale de a impune salariatilor efectuarea vaccinului, s-a recurs la impunerea prezentarii de catre salariat a rezultatului unui test PCR, care sa faca dovada lipsei infectarii cu noul coronavirus (COVID - 19).


In opinia multor angajatori, stabilita de unii si prin regulamentele interne, nedepunerea periodica a rezultatului acestui test poate constitui o fapta care sa atraga raspunderea disciplinara a salariatului, inclusiv cu desfacerea contractului individual de munca .


Raspunzand acestei situatii, este necesar a ne raporta atat la dispozitiile legale privitoare la derularea raporturilor de munca ori de serviciu, cat si, mai ales, la specificul/natura acestor relatii, de subordonare a salariatilor fata de angajatori.


Dialogurile MCP


In primul rand, in conditiile legii, angajatorii au dreptul si obligatia de a-si organiza activitatea asa cum considera de cuviinta, inclusiv de a stabili si de a impune toate masurile privind sanatatea si securitatea in munca, atat in ceea ce priveste salariatii proprii, cat si persoanele terte.


In acest sens, art. 40 din Codul muncii stabileste ca angajatorul dreptul de a a-si stabili organizarea si functionarea unitatii, precum si de a da dispozitii cu caracter obligatoriu pentru salariat, sub rezerva legalitatii lor.


Astfel, impunerea efectuarii si prezentarii testelor PCR este conforma dispozitiilor legale care privesc dreptul angajatorului de a lua toate masurile organizatorile si functionale in domeniul sanatatii si securitatii in munca, mai ales in conditiile in care tot Codul muncii, prin art. 6 stabileste ca ``orice salariat care presteaza o munca beneficiaza de conditii de munca adecvate activitatii desfasurate, de protectie sociala, de securitate si sanatate in munca, precum si de respectarea demnitatii si a constiintei sale, fara nicio discriminare``, iar art. 39 din acelasi cod stabileste ca salariatul are dreptul la securitate si sanatate in munca .


De asemenea, art. 39 alin. 2 stabileste ca salariatul are obligatia de a respecta masurile de securitate si sanatate a muncii in unitate .


Astfel, daca angajatorul, prin raportare si la masurile sanitare impuse de catre autoritatile publice, stabileste ca masura de sanatate si securitate in munca obligativitatea prezentarii rezultatului PCR, salariatului are obligatia de a se conforma acestei masuri . In sens contrar, refuzul nejustificat poate constitui o fapta de indisciplina la locul de munca si temei pentru sanctionarea disciplinara a salariatului, inclusiv cu incetarea contractului individual de munca .


Lamurind acest aspect, in continuare este necesar a se avea in vedere si toate celelalte dispozitii legale privind dreptul angajatorului de a-si organiza activitatea si cele privind obligatia de a lua toate masurile privind sanatatea si securitatea in munca (art. 175 din Codul muncii ``angajatorul are obligatia sa asigure securitatea si sanatatea salariatilor in toate aspectele legate de munca``).


In primul rand, Codul muncii, prin acelasi articol 175 stabileste expres ca ``masurile privind securitatea si sanatatea in munca nu pot sa determine, in niciun caz, obligatii financiare pentru salariati.``


In acelasi sens Legea nr. 319/2006 a securitatii si sanatatii in munca, prin art. 7 alin. 6 stabileste ca ``masurile privind securitatea, sanatatea si igiena in munca nu trebuie sa comporte in nicio situatie obligatii financiare pentru lucratori.``


Astfel, daca angajatorul considera necesar ca salariatii sa prezinte rezultatul unui test PCR pentru ca acestia sa isi poata desfasura activitatea, tot acesta este obligat de a suporta toate cheltuilelile privind testarea salariatilor, ori de cate ori acesta considera necesar, la 72 de ore, la 1 saptamana, la 2 saptamani sau la orice interval de timp .


Salariatul nu poate fi obligat ca pe timpul sau (in timpul repausului zilnic ori saptamanal) si, mai ales, pe cheltuiala sa financiara sa efectuze teste medicale, impuse de catre angajator, in contextul implementarii de catre acesta a masurilor de sanatate si securitate in munca .


Dialogurile MCP


In aceste conditii, daca angajatorul impune salariatilor ca acestia sa efectueze periodic teste PCR pe cheltuiala lor, salariatii au posibilitatea de a aduce la cunostinta angajatorilor, in baza dispozitiilor legale mai sus citate, ca toate costurile privind testarea sunt obligatoriu in sarcina acestora.


Daca angajatorul, fiind informat asupra celor de mai sus (desi nu este obligatoriu, avand in vedere ca se prezuma ca acesta trebuie sa cunoasca dispozitiile legale din domeniul relatiilor de munca), nu permite/limiteaza accesul salariatului la locul de munca, nu are posibilitatea legala de a trece la cercetarea disciplinara a salariatului.


Si daca totusi, angajatorul a dispus desfacerea disciplinara a salariatului, acesta din urma are posibilitatea de a contesta in instanta masura dispusa de catre angajator, solicitand anularea deciziei de concediere, reintegrarea pe postul ocupat anterior si plata de despaguri.


Este esentia de precizat ca in cadrul procesului, angajatorul nu va putea sa invoce propria culpa, de nerespectare a obligatiei de a suporta TOATE cheltuielile privind sanatatea si securitatea in munca, inclusive cele privind efectuarea testelor PCR.


De asemenea, o alta optiune, este aceea ca in prima faza salariatul sa efectueze pe cheltuiala sa testele medicale solicitate de catre angajator, iar ulterior sa solicite angajatorului decontarea integrala acestora.


Daca angajatorul refuza acest lucru, atunci salariatul are posibilitatea de a se adresa instantei de judecata in vederea recuperarii tuturor cheltuielor efectuare cu testarile PCR impuse de catre angajator .


Avocat Marius-Catalin Predut, specializat in relatii de munca si comerciale

Citeşte mai multe despre:   

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

In cat timp poate fi aplicata o sanctiune disciplinara unui salariat?
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Concursul si perioada de proba. Modalitati diferite de verificare a aptitudinilor profesionale ale salariatului
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Executarea catre salariati a obligatiilor de plata ale institutiilor publice. Care sume pot fi esalonate?
Pronuntaţă de: Tribunalul BucurestiŞtiri Juridice
Legislaţie

OUG 127/2023 pentru modificarea si completarea unor acte normative, prorogarea unor termene, precum si unele masuri bugetare
Ordonanta de urgenta 127/2023 pentru modificarea si completarea unor acte normative, prorogarea unor ...

OUG 128/2023 pentru unele masuri referitoare la salarizarea personalului din invatamant si alte sectoare de activitate bugetara
Ordonanta de urgenta 128/2023 pentru unele masuri referitoare la salarizarea personalului din invata ...

Legea 414/2023 privind desfasurarea actiunilor in reprezentare pentru protectia intereselor colective ale consumatorilor
Legea nr. 414/2023 privind desfasurarea actiunilor in reprezentare pentru protectia intereselor cole ...