din anul 2007, atuul tau de DREPT!
2361 de useri onlinePrima pagină » Articole juridice » Drept Succesoral » Procedura succesorala notariala

Procedura succesorala notariala

  Publicat: 26 Jul 2008       15244 citiri       Sursa: EuroAvocatura        Secţiunea: Drept Succesoral  


Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Procedura succesorala notariala se deschide, dupa caz, la cererea oricarei persoane interesate, a procurorului, precum si a secretarului consiliului local al localitatii in raza careia defunctul si-a avut ultimul domiciliu, daca in succesiune exista bunuri imobile.

Loc in care persoana fizica isi are locuinta statornica sau principala.
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Indicator care reflecta aportul valoric adus de o intreprindere prin activitatile sale asupra bunurilor cumparate.
Document care cuprinde enumerarea si descrierea existentei cantitative si valorice a mijloacelor pe care le poseda, le are in gestiune, in folosinta ori in raspundere al un moment dat, o persoana fizica sau juridica.
Este puterea materiala pe care o exercita o persoana asupra bunului dandu-i posibilitatea de a se comporta ca si cum ar fi adevaratul proprietar al bunului.
Rezultat financiar pozitiv al unei activitati economice,
Persoana care accepta oferta facuta de o alta persoana numita ofertant de a incheia cu acesta un contract
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
Este procesul psihic care se manifesta prin actiuni constiente indreptate spre realizarea unor scopuri stabilite.
(Sub beneficiu de inventar) Mod de acceptare a succesiunii prin care mostenitorul poate impiedica confuziunea patrimoniului sau cu patrimoniul defunctului, nemaifiind obligat la plata datoriilor mostenirii decat pana la concurenta valorii bunurilor succesorale
Document care cuprinde enumerarea si descrierea existentei cantitative si valorice a mijloacelor pe care le poseda, le are in gestiune, in folosinta ori in raspundere al un moment dat, o persoana fizica sau juridica.
Ansamblul bunurilor, drepturilor si obligatiilor care alcatuiesc patrimoniul lasat de defunct.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
1. Obiect alcatuit dintr-o placa de cauciuc, metal, lemn etc., de regula fixata pe un suport, avand gravata o emblema, o inscriptie, un semn distinctive, care se aplica pe inscrisuri oficiale, conferindu-le autenticitate.
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Persoana care are pentru pastrare si conservare bunuri mobile,
Este acel act juridic prin care o persoana (testatorul) dispune de patrimoniul sau, in tot sau in parte, dupa incetarea sa din viata.
Organ sau organizatie de stat care desfasoara activitati din domeniul conducerii statului sau al serviciilor publice
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Persoana care exercita drepturile si executa obligatiile decurgand din curatela.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Legea 10 din 2001. Masuri cu caracter reparator acordate in situatiile in care restituirea in natura nu este posibila, sub forma unor titluri de valoare nominala folosite in procesul de privatizare,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
1. Totalitatea atributelor si calitatilor unor persoane, izvorate din apartenenta acesteia la o familie, cum sunt calitatea de copil, de sot, de divortat etc.,
Mijloace de proba, prevazute in cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.Potrivit legii, inscrisurile pot servi ca mijloace de proba, daca in continutul lor se arata fapte sau imprejurari de natura sa contribuie la aflarea adevarului.
Prevazute in cap. I, t. III, C. proc. pen., partea generala, mijloace prin care se constata elementele de fapt ce pot servi ca proba
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Este acel act juridic prin care o persoana (testatorul) dispune de patrimoniul sau, in tot sau in parte, dupa incetarea sa din viata.
Mijloc de proba scris, prevazut in sectiunea V., cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Persoana care este chemata la mostenire in temeiul legii.
Functionar de stat care ajuta la executarea silita a hotararilor unor organe de jurisdictie.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Act oficial prin care se confirma (de catre anumite organe de stat)
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Act oficial prin care se confirma (de catre anumite organe de stat)
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Act oficial prin care se confirma (de catre anumite organe de stat)
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Daca persoana decedata nu a avut ultimul domiciliu in Romania, succesiunea se va deschide in locul in care defunctul a avut cele mai importante bunuri ca valoare . Ca masura pregatitoare, fie in virtutea legii, fie la cererea succesorilor, notarul va efectua, personal sau prin delegat, un inventar al bunurilor succesorale, cu conditia obtinerii acordului persoanei (persoanelor, daca este cazul) in posesia careia se afla bunurile succesorale.

Inventarul este obligatoriu atunci cand se face acceptarea mostenirii sub beneficiu de inventar, succesorul acceptant avand la dispozitie 3 luni de zile de la deschiderea succesiunii pentru a face inventarul si apoi inca 40 de zile pentru a-si manifesta vointa in sensul acceptarii pure si simple, a acceptarii sub beneficiu de inventar ori a renuntarii la mostenire. Cu ocazia inventarierii se poate descoperii un testament al defunctului, caz in care acesta va fi vizat de catre notar sau delegatul sau, spre a nu putea fi schimbat si va fi depus la biroul notarial pentru pastrare in siguranta.

Atunci cand exista pericolul dovedit de instrainare, pierdere, inlocuire sau distrugere a bunurilor, notarul public poate pune sigiliu pe acele bunuri sau le poate preda unui custode special numit in acest sens. In ce priveste sumele de bani, hartiile de valoare, cecurile sau alte valori, gasite in timpul efectuarii inventarului, acestea, la fel ca testamentul se depun la depozitul din biroul notarial, ori la o institutie specializata.

Atunci cand nu exista mostenitori, sau notarul are indicii ca mostenirea ar putea ramane vacanta, caz in care mostenitorul de drept este statul, notarul va putea incredinta administrarea provizorie a bunurilor succesorale unui curator desemnat in acest scop, avand obligatia sa instiinteze autoritatea administratativa de luarea acestei masuri .

Stabilirea drepturilor mostenitorilor

Toate masurile de conservare luate cu privire la bunurile succesorale se comunica obligatoriu mostenitorilor legali, legatarilor si, dupa caz, executorilor testamentari. Numarul si calitatea mostenitorilor si legatarilor, precum si intinderea drepturilor acestora se stabilesc de notarul public prin actele de stare civila prezentate de acestia si prin depozitiile lor, iar bunurile ce compun masa succesorala se stabilesc prin inscrisuri sau alte mijloace de proba permise de lege. Acceptarea succesiunii, ca si renuntarea se fac in termen de 6 luni de la data decesului.

Atunci cand exista un testament, notarul public procedeaza la deschiderea lui. Daca testamentul este olograf sau mistic, se constata starea lui materiala si se intocmeste un proces-verbal.

Emiterea titlului de mostenitor

Procedura succesorala se finalizeaza prin emiterea certificatului de mostenitor sau de legatar, iar in cazul in care nu s-a facut dovada existentei unor bunuri in patrimoniul defunctului ori determinarea acestora necesita operatiuni de durata, a certificatului de calitate de mostenitor . Certificatul de mostenitor contine si face dovada deplina atat a intinderii drepturilor titularului cat si a bunurile (sau cotei-parti), cu exactitate, care i-au revenit in urma realizarii procedurii succesorale. Certificatul de mostenitor se poate anula numai pe cale judecatoreasca.

In situatia in care s-a instituit un executor testamentar, se va putea emite de notarul public si un certificat constatator al acestei calitati.

In lipsa mostenitorilor legali sau testamentari, la cererea reprezentantului statului, notarul public constata ca succesiunea este vacanta si elibereaza un certificat de vacanta succesorala, dupa expirarea termenului legal de acceptare a succesiunii.

Dupa emiterea certificatului de mostenitor, de legatar, de calitate sau de vacanta succesorala, notarul public nu mai poate intocmi un alt certificat pentru acelasi defunct, decat in situatiile prevazute de lege.
Citeşte mai multe despre:   

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

In cat timp poate fi aplicata o sanctiune disciplinara unui salariat?
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Concursul si perioada de proba. Modalitati diferite de verificare a aptitudinilor profesionale ale salariatului
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Executarea catre salariati a obligatiilor de plata ale institutiilor publice. Care sume pot fi esalonate?
Pronuntaţă de: Tribunalul BucurestiŞtiri Juridice
Legislaţie

OUG 127/2023 pentru modificarea si completarea unor acte normative, prorogarea unor termene, precum si unele masuri bugetare
Ordonanta de urgenta 127/2023 pentru modificarea si completarea unor acte normative, prorogarea unor ...

OUG 128/2023 pentru unele masuri referitoare la salarizarea personalului din invatamant si alte sectoare de activitate bugetara
Ordonanta de urgenta 128/2023 pentru unele masuri referitoare la salarizarea personalului din invata ...

Legea 414/2023 privind desfasurarea actiunilor in reprezentare pentru protectia intereselor colective ale consumatorilor
Legea nr. 414/2023 privind desfasurarea actiunilor in reprezentare pentru protectia intereselor cole ...