din anul 2007, atuul tau de DREPT!
2618 de useri onlinePrima pagină » Articole juridice » Dreptul Familiei » Proiectul noului Cod Civil va include si dispozitiile Dreptului Familiei

Proiectul noului Cod Civil va include si dispozitiile Dreptului Familiei

  Publicat: 12 Mar 2009       10206 citiri       Sursa: EuroAvocatura.ro        Secţiunea: Dreptul Familiei  


Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Cartea a II-a, �Familia�, isi propune, in primul rand, o regandire a modalitatii de reglementare a materiei familiei, renuntandu-se la ideea unui cod distinct care sa reglementeze acest domeniu - asa cum exista in prezent - si propune, totodata, o reglementare unitara a aspectelor de drept civil, inclusiv a celor legate de domeniul familiei.

Potrivit Legii 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, totalitatea bunurilor care formeaza obiectul dreptului de proprietate publica.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Dovada pe care o poate face cel chemat sa raspunda pentru insulta sau calomnie, in scopul de a stabili adevarul afirmatiei sau imputarii facute si a inlatura astfel caracterul penal al faptei.
Ansamblul unitar de reglementari avand ca obiect o anumita activitate, drepturile si obligatiile
Este persoana fizica sau juridica titulara in exclusivitate sau in indiviziune a dreptului real asupra corpului de proprietate supus inscrierii.
(comunitate de bunuri) Regim stabilit de lege sau prin invoiala partilor cu privire la bunurile lor.
(ternem CNA). Orice forma de mesaj, difuzat fie �n baza unui contract cu o persoana fizica sau juridica, publica ori privata, �n schimbul unui tarif sau al altor beneficii, privind exercitarea unei activitati comerciale, mestesugaresti, profesionale,
Este persoana fizica sau juridica titulara in exclusivitate sau in indiviziune a dreptului real asupra corpului de proprietate supus inscrierii.
Grup de cuvinte prin care se individualizeaza si se identifica o persoana fizica in societate si familie.
Data calendaristica a unui inscris sub semnatura privata, care nu poate fi contestata de terti.
Desfacerea casatoriei prin hotarare judecatoreasca, la cererea unuia sau ambilor soti, atunci cand, datorita unor motive temeinice, raporturile dintre ei sunt atat de grav si iremediabil vatamate, incat continuarea casatoriei este vadit imposibila pentru cel care cere desfacerea ei.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
1. Totalitatea atributelor si calitatilor unor persoane, izvorate din apartenenta acesteia la o familie, cum sunt calitatea de copil, de sot, de divortat etc.,
Act oficial prin care se confirma (de catre anumite organe de stat)
Desfacerea casatoriei prin hotarare judecatoreasca, la cererea unuia sau ambilor soti, atunci cand, datorita unor motive temeinice, raporturile dintre ei sunt atat de grav si iremediabil vatamate, incat continuarea casatoriei este vadit imposibila pentru cel care cere desfacerea ei.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Desfacerea casatoriei prin hotarare judecatoreasca, la cererea unuia sau ambilor soti, atunci cand, datorita unor motive temeinice, raporturile dintre ei sunt atat de grav si iremediabil vatamate, incat continuarea casatoriei este vadit imposibila pentru cel care cere desfacerea ei.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
Dincolo de schimbarea modalitatii de reglementare, prezentul Cod propune societatii romanesti o reglementare adaptata a realitatilor sociale, ca evolutie fireasca a acesteia in timp, introducand astfel o serie de noutati ce vizeaza fie modificari ale solutiilor actuale (cum este de exemplu in cazul regimului matrimonial), fie recunoasterea legislativa a unor situatii de fapt, care, in prezent, nu exista din punct de vedere juridic (cum este, de exemplu, logodna).
De asemenea, este de mentionat faptul ca la conceperea prevederilor Cartii a II-a au fost avute in vedere si conventiile internationale la care Romania este parte, precum si standardele europene in domeniu .

In Titlul I, �Dispozitii generale�, in principal:
i�� se intareste obligatia instituita in sarcina statului de a sprijini, prin masuri economice si sociale, casatoria, precum si dezvoltarea si consolidarea familiei si se mentioneaza caracterul liber al consimtamantului la casatorie, care este de ordin constitutional;
i�� se consacra principiul interesului superior al copilului in concordanta cu prevederile Conventiei O.N.U. cu privire la drepturile copilului si cu cele ale Legii nr.272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului;
i�� se stabileste competenta privind aplicarea dispozitiilor din materia familiei, respectiv se stabileste ca instanta competenta instanta tutelara.

Titlul al II-lea, �Casatoria�, cuprinde normele referitoare la conditiile de fond pentru incheierea casatoriei, formalitatile necesare, dovada casatoriei, nulitatea acesteia, drepturile si indatoririle sotilor, regimurile matrimoniale, precum si dispozitiile privind desfacerea casatoriei.
Ca noutate absoluta, Titlul al II-lea reglementeaza urmatoarele aspecte:
i�� Logodna
Ratiunea care a stat la baza acestei reglementari este data de realitatea sociala traditionala in Romania in ceea ce priveste logodna. Capacitatea de a incheia logodna este aceeasi cu capacitatea ceruta pentru incheierea casatoriei. Nu sunt impuse insa cerinta avizului medical si cea a autorizarii date de organul administrativ. Proiectul nu prevede formalitati aparte, speciale, pentru logodna, aceasta putand fi dovedita cu orice mijloc de proba . In acelasi context, proiectul reglementeaza restituirea darurilor facute in considerarea logodnei, precum si sanctionarea ruperii abuzive a acesteia.
i�� Locuinta familiei
In lumina Noului Cod civil, locuinta familiei beneficiaza de un regim juridic special, fiind o componenta a asa-numitului �regim primar imperativ�. Astfel, pentru a putea dispune asupra locuintei familiei este obligatoriu consimtamantul ambilor soti, chiar daca numai unul dintre ei este proprietarul acesteia. In cazul nerespectarii acestei conditii, proiectul stabileste sanctiuni diferite, dupa cum locuinta familiei a fost sau nu notata in cartea funciara.
i�� Alegerea regimului matrimonial
Pentru prima data se ofera sotilor posibilitatea de a alege intre regimul comunitatii legale, cel al comunitatii conventionale sau cel al separatiei de bunuri . Spre deosebire de reglementarea in vigoare, cei care nu vor dori sa li se aplice comunitatea legala vor putea incheia conventii matrimoniale, care vor fi autentificate de notar si, pentru a fi opozabile tertilor, vor fi inscrise in Registrul national al regimurilor matrimoniale, tinut in format electronic de Uniunea Nationala a Notarilor Publici din Romania (la cererea sotilor, conventiile pot fi notate si in cartea funciara sau inscrise in registrul comertului, precum si in alte registre de publicitate prevazute de lege).
In timpul regimului comunitatii, bunurile comune pot fi impartite, in tot sau in parte, prin buna invoiala sau pe cale judecatoreasca, fara nici o conditionare, lucru care nu este permis de legislatia in vigoare.
Potrivit regimului separatiei de bunuri, fiecare dintre soti este proprietar exclusiv asupra bunurilor dobandite inainte de incheierea casatoriei, precum si a celor pe care le dobandeste in nume propriu dupa aceasta data .
In ceea ce priveste modificarea regimului matrimonial, aceasta se poate realiza fie pe cale conventionala, fie pe cale judiciara, dupa caz.
i�� Divortul pe cale administrativa
Trebuie mentionat ca acest tip de divort poate interveni numai cu respectarea stricta a conditiilor expres prevazute de lege, si anume ca ambii soti sa fie de acord cu divortul si sa nu existe copii minori. Competenta este data ofiterului de stare civila de la locul casatoriei sau al ultimei locuinte comune a sotilor, care, constatand desfacerea casatoriei, va elibera, potrivit legii, un certificat de divort. In caz de refuz din partea ofiterului de stare civila, sotii pot introduce cerere de divort la instanta de judecata .
Solutia introducerii acestei institutii are in vedere faptul ca nimic nu justifica incarcarea activitatii instantelor judecatoresti cu o procedura pur administrativa, care nu presupune nici o opera de �judecata�.
Citeşte mai multe despre:    Noul Cod civil    Dreptul familiei    Legea 272/2004    Locuinta familiei    Alegerea regimului matrimonial    Divortul pe cale administrativa

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Titluri

Actiunea in revendicare. Caracteristici si efecte
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Modificarea contractelor de munca in contextul noilor realitati economice
Sursa: avocat Irina Maria Diculescu

Raspunderea coordonatorului activitatii salariatului in accidentele de munca. Plata daunelor morale
Sursa: Irina Maria Diculescu

Legea anticoruptie: efectuarea de operatiuni financiare incompatibile cu functia ca acte de comert � aspecte de constitutionalitate si previzibilitate
Sursa: Irina Maria Diculescu

Limitele principiului retroactivitatii efectelor nulitatii deciziei de concediere. Neretroactivitatea deciziei de reintegrare a salariatului
Sursa: Irina Maria Diculescu

Determinarea expertului pentru stabilirea pretului intr-un contract prin incheiere definitiva prin prisma liberului acces la justitie
Sursa: Irina Maria Diculescu

Aplicarea in timp a legii darii in plata � aspecte de constitutionalitate
Sursa: Irina Maria DiculescuJurisprudenţă

Venituri care nu intra in categoria �veniturilor din alte surse� si care sunt supuse platii contributiei de asigurari sociale de sanatate
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 506/20.09.2018 a Curtii de Apel Galati

Clauza de arvuna si clauza de dezicere. Deosebiri. Actiune in denuntarea unilaterala a contractului
Pronuntaţă de: I.C.CJ., Sectia I civila, decizia nr. 2589 din 8 decembrie 2020

Contract de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apa si canalizare incheiat intre o asociatie intercomunitara de dezvoltare a serviciilor publice de apa-canal si un operator. Aderarea unei unitati administrativ teritoriale la asociatie. Aplicarea dispozitiilor legale privind stabilirea redeventei
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Contencios administrativ si fiscal, Decizia nr. 626/30.07.2020

Contestatie impotriva deciziei de pensionare, dovada vechimii in munca, stagiul de cotizare in sistemul public de pensii, dovedirea perioadelor de activitate desfasurate in locurile de munca si activitatile ce se incadreaza in grupele I si II de munca in vederea pensionarii
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Litigii de munca si asigurari sociale, Decizia nr. 403/29.09.2020

Prescriptia dreptului la actiune; dreptul de acces la instanta, componenta a dreptului la proces echitabil
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Litigii de munca si asigurari sociale, Decizia nr. 431/13.10.2020