din anul 2007, atuul tau de DREPT!
4013 de useri onlinePrima pagină » Articole juridice » Drept Civil » Actiunea in revendicare. Caracteristici si efecte

Actiunea in revendicare. Caracteristici si efecte

  Publicat: 05 May 2020       18652 citiri       Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati        Secţiunea: Drept Civil  


Este dreptul persoanelor fizice sau juridice, al statului sau unitatilor administrativ-teritoriale asupra bunurilor mobile sau imobile, bunuri asupra carora proprietarul exercita atributele dreptului de proprietate in interes propriu, dar in limitele legii.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Proprietatea privata este dreptul titularului de a poseda, folosi si de a dispune de un bun in mod exclusiv, absolut si perpetuu, in limitele stabilite de lege.

Este dreptul persoanelor fizice sau juridice, al statului sau unitatilor administrativ-teritoriale asupra bunurilor mobile sau imobile, bunuri asupra carora proprietarul exercita atributele dreptului de proprietate in interes propriu, dar in limitele legii.
Omul considerat in mod individual, ca membru al societatii, avand calitatea de subiect de drept.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Este dreptul persoanelor fizice sau juridice, al statului sau unitatilor administrativ-teritoriale asupra bunurilor mobile sau imobile, bunuri asupra carora proprietarul exercita atributele dreptului de proprietate in interes propriu, dar in limitele legii.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Este dreptul persoanelor fizice sau juridice, al statului sau unitatilor administrativ-teritoriale asupra bunurilor mobile sau imobile, bunuri asupra carora proprietarul exercita atributele dreptului de proprietate in interes propriu, dar in limitele legii.
Este dreptul persoanelor fizice sau juridice, al statului sau unitatilor administrativ-teritoriale asupra bunurilor mobile sau imobile, bunuri asupra carora proprietarul exercita atributele dreptului de proprietate in interes propriu, dar in limitele legii.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Este puterea materiala pe care o exercita o persoana asupra bunului dandu-i posibilitatea de a se comporta ca si cum ar fi adevaratul proprietar al bunului.
(In sensul Legii 10 din 2001). Orice teren si/sau constructie situat in intravilan, cu oricare din destinatiile avute la data preluarii, precum si orice bun mobil devenit imobil prin incorporare in aceasta constructie,
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Inscris oficial reprezentand unitatea de baza in sistemul de publicitate imobiliara
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Schimbarea care se produce in realitatea obiectiva datorita unei cauze. Rezultatul.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Este persoana fizica sau juridica titulara in exclusivitate sau in indiviziune a dreptului real asupra corpului de proprietate supus inscrierii.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
(lat. culpa "vina")Forma a vinovatiei, prevazuta in cap. I, t. II, art. 19, C. pen., partea generala.
Despagubiri ce se acorda partii vatamate
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Este persoana fizica sau juridica care detine numai posesiunea si folosinta din dezmembramintele dreptului de proprietate.
Este persoana fizica sau juridica care detine numai posesiunea si folosinta din dezmembramintele dreptului de proprietate.
Incorectitudine, atitudine a unei persoane care savarseste un fapt sau un act contrar legii sau celorlalte norme de convietuire sociala, pe deplin constienta de caracterul illicit al conduitei sale.
Este persoana fizica sau juridica titulara in exclusivitate sau in indiviziune a dreptului real asupra corpului de proprietate supus inscrierii.
Incorectitudine, atitudine a unei persoane care savarseste un fapt sau un act contrar legii sau celorlalte norme de convietuire sociala, pe deplin constienta de caracterul illicit al conduitei sale.
Este procesul psihic care se manifesta prin actiuni constiente indreptate spre realizarea unor scopuri stabilite.
Este persoana fizica sau juridica titulara in exclusivitate sau in indiviziune a dreptului real asupra corpului de proprietate supus inscrierii.
(Lien) Dreptul legal al unui creditor de a vinde activele ipotecate atunci cand debitorul nu poate sau nu vrea sa-si indeplineasca obligatiile prevazute in contractul de imprumut.
Drept real de garantie imperfect, conform caruia persoana detinatoare a unui bun (indiferent de natura lui) pe care trebuie sa-l restituie are dreptul sa-l retina
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Drept real de garantie imperfect, conform caruia persoana detinatoare a unui bun (indiferent de natura lui) pe care trebuie sa-l restituie are dreptul sa-l retina
Este persoana fizica sau juridica titulara in exclusivitate sau in indiviziune a dreptului real asupra corpului de proprietate supus inscrierii.
Contract prin care este asigurata plata de catre debitor/garantul/garantii sai a obligatiilor sale fata de creditorul sau.
(Lien) Dreptul legal al unui creditor de a vinde activele ipotecate atunci cand debitorul nu poate sau nu vrea sa-si indeplineasca obligatiile prevazute in contractul de imprumut.
Drept real de garantie imperfect, conform caruia persoana detinatoare a unui bun (indiferent de natura lui) pe care trebuie sa-l restituie are dreptul sa-l retina
Drept real de garantie imperfect, conform caruia persoana detinatoare a unui bun (indiferent de natura lui) pe care trebuie sa-l restituie are dreptul sa-l retina
Tot ceea ce un lucru produce in mod periodic, fara ca substanta sa sa scada.
Viciu de consimtamant. Este amenintarea unei persoane cu un rau care sa-I produca o temere ce o determina sa consimta la incheierea unui act juridic civil, pe care altfel nu l-ar fi incheiat.
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Constituţia Rom�niei - Intrare in vigoare: 31/10/2003

Conform prevederilor Constitutiei Romaniei, proprietatea privata este garantata si ocrotita in mod egal de lege, indiferent de titular, iar potrivit art. 1 din Primul Protocol Aditional la Conventia pentru Apararea Drepturilor Omului si Libertatilor Fundamentale, orice persoana fizica sau juridica are dreptul la respectarea bunurilor sale si nimeni nu poate fi lipsit de proprietatea sa decat pentru cauza de utilitate publica si in conditiile prevazute de lege si de principiile generale ale dreptului international.


Actiunea in revendicare reprezinta mijlocul juridic specific de aparare al dreptului de proprietate privata si publica, fiind o actiune aflata la indemana proprietarului bunului impotriva posesorului sau al unei alte persoane care detine, fara drept, respectivul bun.


Cu alte cuvinte, prin intermediul actiunii in revendicare, o persoana cere sa i se recunoasca in justitie dreptul de proprietate asupra unui lucru de care a fost deposedata, scopul principal al acesteia constand in stabilirea existentei a insusi dreptului de proprietate privata si, pe cale de consecinta, redobandirea stapanirii acestuia.


Caracteristici


1. Titularul actiunii in revendicare


Actiunea in revendicare poate fi introdusa de catre titularul dreptului de proprietate privata ce a fost nesocotit. In cazul in care bunul se afla in coproprietatea mai multor persoane, oricare dintre coproprietari poate formula singur in justitie actiune in revendicare, nefiind necesar acceptul celorlalti coproprietari.


2. Termenul de introducere al actiunii in revendicare


Actiunea in revendicare este imprescriptibila, astfel ca poate fi introdusa in orice moment, nefiind stabilit un termen limita de exercitare a acesteia, cu exceptiile prevazute de lege.


3. Mijlocul de proba


Reclamantului ii incumba obligatia de a proba faptul ca este titluarul dreptului de proprietate asupra bunului revendicat. De asemenea, acesta trebuie sa dovedeasca faptul ca bunul a carui revendicare se solicita a iesit din posesia sa, fiind stapanit, fara drept, de catre o terta persoana (paratul).


In situatia in care bunul revendicat este un bun imobil inscris in cartea funciara, legea prevede obligativitatea ca reclamantul sa faca dovada dreptului sau de proprietate cu extrasul de carte funciara .


Efectele actiunii in revendicare


Efectele actiunii in revendicare pot fi clasificate sub forma a doua categorii, si anume, efecte care determina aparitia unor obligatii in sarcina paratului, precum si efecte care stabilesc o serie de obligatii inclusiv in sarcina reclamantului.


I. Efecte cauzatoare de obligatii in sarcina paratului


A. Recunoasterea dreptului de proprietate privata


Asa cum am specificat anterior, este necesar ca reclamantul sa dovedeasca faptul ca este titularul dreptului de proprietate revendicat. Astfel, principalul efect al admiterii actiunii in revendicare este reprezentat de recunoasterea dreptului de proprietate al reclamantului si, implicit, recunoasterea calitatii de proprietar al acestuia asupra bunului a carui revendicare se solicita.


Acesta reprezinta efectul firesc al admiterii actiunii in revendicare, specificul acesteia fiind de a proteja dreptul de proprietate privata, atat din perspectiva recunoasterii existentei sale, cat si din perspectiva asigurarii stapanirii acestuia.


B. Restituirea bunului revendicat


Consecinta specifica a recunoasterii dreptului de proprietate al reclamantului este reprezentata de nasterea obligatiei paratului de a restitui bunul a carui revendicare se solicita. Ca regula, restituirea va avea loc in natura, iar atunci cand aceast lucru nu este posibil, restituirea va imbraca forma despagubirilor.


Cabinet avocat Bucuresti


C. Despagubirea


In situatia in care bunul a carui revendicare se solicita a pierit din culpa paratului sau a fost instrainat (spre exemplu, atunci cand bunul a fost vandut unei terte persoane), paratul va fi obligat la plata unei despagubiri .


Cu titlu de particularitate, in situatia in care bunul a pierit dintr-un caz fortuit sau de forta majora, paratul va raspunde in functie de fiecare dintre aceste situatii. Astfel, posesorul de buna-credinta (persoana care avea aparenta faptului ca este proprietar) nu va fi obligat la despagubiri, in timp ce posesorul de rea-credinta (persoana care cunostea faptul ca nu este proprietar) va fi obligat la despagubiri, cu exceptia cazului in care dovedeste ca bunul ar fi pierit chiar si in situatia in care s-ar fi aflat in acel moment la proprietar.


D. Restituirea fructelor


Posesorul de rea-credinta sau detentorul precar (persoana care detine un bun, stapanindu-l fara intentia sau vointa de a efectua aceasta stapanire pentru sine, de a se comporta cu privire la bun ca proprietar) va fi obligat, la cerere, si la restituirea fructelor (naturale, civile, industriale) produse de bun pana la momentul inapoierii acestuia catre proprietar.


II. Efecte cauzatoare de obligatii in sarcina reclamantului


A. Restituirea cheltuielilor efectuate de catre parat in legatura cu bunul revendicat


Proprietarul bunului poate fi obligat, la cerere, sa restituie paratului cheltuielile necesare cu privire la bun (cheltuieli pentru conservarea bunului), cat si cele efectuate in scopul producerii si culegerii fructelor sau a productelor.


In ceea ce priveste cheltuielile utile (cheltuieli care, desi nu sunt necesare, sporesc valoarea bunului), paratul, la cerere, are dreptul la restituirea acestora, insa doar in limita sporului sporului de valoare adus respectivului bun.


In ceea ce priveste cheltuielile voluptuare (cheltuielile efectuate pentru placerea personala a posesorului, fara a spori valoarea bunului), reclamantul nu este dator sa le restituie, iar paratul poate sa isi insuseasca lucrarile realizate, numai in masura in care, prin acest fapt, bunul nu se deterioreaza.


Restituirea cheltuielilor necesare si a celor utile, precum si insusirea lucrarilor efectuate cu cheltuielile voluptuare, nu se pot solicita in situatia in care cheltuielile/lucrarile se concretizeaza intr-o lucrare noua, in acest din urma caz aplicandu-se dispozitiile din materia accesiunii imobiliare artificiale.


B. Dreptul de retentie al paratului


Paratul beneficiaza de un drept de retentie asupra produselor pana la restituirea cheltuielilor efectuate pentru producerea si culegerea acestora, cu exceptia situatiei in care proprietarul ofera posesorului o garantie indestulatoare privind executarea obligatiilor sale.


Cu toate acestea, dreptul de retentie nu se poate exercita, sub nicio forma, atunci cand:


- bunul cu privire la care se doreste exercitarea dreptului de retentie este un bun frugifer (bun susceptibil de a produce fructe naturale/industriale/civile);


- intrarea in stapanirea materiala a bunului s-a facut prin violenta ori frauda;


- produsele sunt bunuri perisabile;


- produsele sunt supuse, ca urmare a trecerii unei perioade scurte de timp, unei scaderi semnificative a valorii lor.


Autor: avocat Andreea-Cristina Deaconu, MCP Cabinet avocati, fondat in anul 2008, specializat in relatii de munca, civile si comerciale.


Bibliografie:


1. Codul civil


2. Fl. A. Baias, E. Chelaru, R. Constantinovici, I. Macovei, Noul Cod civil. Comentariu pe articole, Editia 2, 2014.


3. Primul Protocol Aditional la Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale, incheiat la Paris la 20 martie 1952, publicat in M.Of. nr. 135/31 mai 1994.


4. Constitutia Romaniei.

Citeşte mai multe despre:    mcp avocati    avocat predut    avocat civil    cabinet avocati bucuresti    avocat revendicare    revendicare    avocat revendicare bucuresti    avocat drept de proprietate

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Titluri

Model contract de munca 2024. CIM editabil 2024!
Sursa: EuroAvocatura.ro

Contestarea deciziei de pensionare conform Noii Legi a Pensiilor (Legea 360/2023)
Sursa: MCP Cabinet avocati

Plata drepturilor cuvenite salariatilor detasati. Aspecte particulare
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Interviu avocat Predut: Oportunitatea digitalizarii relatiilor de munca. Efecte imediate si pe termen lung
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Raspunderea operatorului de date cu caracter personal in cazul unui incident de securitate
Sursa: avocat Irina Maria Diculescu | MCP Cabinet avocati

Raspunderea si sarcinile Responsabilului cu Protectia Datelor
Sursa: avocat Irina Maria Diculescu | MCP Cabinet avocati

Despagubirile acordate pentru exproprierea pentru cauza de utilitate publica
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocatiJurisprudenţă

Decizie de sanctionare disciplinara. Caracterul restrictiv al dispozitiilor inscrise Codul muncii. Analiza elementelor constitutive ale abaterii disciplinare prin raportare la prevederile actului emis de angajator
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Litigii de munca si asigurari sociale, Decizia civila nr. 40/06.02.2020

Litigii de munca - contestatie decizie de concediere; concediere pentru motive care nu tin de persoana salariatului, lipsa descrierii in cuprinsul deciziei a motivelor care determina concedierea - trimiterea la raportul intern al unitatii
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Litigii de munca si asigurari sociale, Decizia nr. 124/20.05.2020

Contestatie impotriva deciziei de concediere; nulitatea absoluta a deciziei de concediere; continutul deciziei de sanctionare; nemotivare
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Litigii de munca si asigurari sociale, Decizia nr. 429/13.10.2020

Incetarea contractului de munca din initiativa angajatului. Nedatorare a cheltuielilor privind cursurile de perfectionare profesionala
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bacau � Sectia I Civila - Decizia civila nr. 501 din 24 iunie 2019

Efectuarea cercetarii disciplinare in lipsa salariatului care nu a fost legal citat. Incalcare drept la aparare
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bacau � Sectia I Civila - Decizia civila nr. 481 din 14 iunie 2019