din anul 2007, atuul tau de DREPT!


Prima pagină » Articole juridice » Noul Cod Penal - Comentarii articole » Infractiunile electorale din Noul Cod Penal (art. 382 - 390)

Infractiunile electorale din Noul Cod Penal (art. 382 - 390)

  Publicat: 21 Mar 2009       6189 citiri       Sursa: EuroAvocatura.ro | Av. Marius-Catalin Predut        Secţiunea: Noul Cod Penal - Comentarii articole  


Titlul IX din Partea Speciala a fost consacrat infractiunilor electorale, fapte regasite in prezent in mai multe legi speciale.

Una dintre pedepsele principale, prevazuta in cap. II, t. II, art. 53, C. pen., partea generala.
Una dintre pedepsele principale, prevazuta in cap. II, t. II, art. 53, C. pen., partea generala.
Prevazuta in cap. IV, t. III, art. 64, C. pen., partea generala,
(termen CNA) Drepturile obtinute de catre un radiodifuzor, �n temeiul unui contract, de la organizatorul unui eveniment si/sau de la proprietarul ori, dupa caz, administratorul locului unde se desfasoara evenimentul, de la autori si de la alti detinatori de drepturi vizati,
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Una dintre pedepsele principale, prevazuta in cap. II, t. II, art. 53, C. pen., partea generala.
Prevazuta in cap. IV, t. III, art. 64, C. pen., partea generala,
(termen CNA) Drepturile obtinute de catre un radiodifuzor, �n temeiul unui contract, de la organizatorul unui eveniment si/sau de la proprietarul ori, dupa caz, administratorul locului unde se desfasoara evenimentul, de la autori si de la alti detinatori de drepturi vizati,
(lat. fraus, fraudis). Inducere in eroare, inselaciune, act de rea-credinta savarsit sprea a realiza un profit material prin atingere adusa drepturilor altei persoane
Una dintre pedepsele principale, prevazuta in cap. II, t. II, art. 53, C. pen., partea generala.
Sanctiune administrativa, contraventionala, fiscala sau civila,
Prevazuta in cap. IV, t. III, art. 64, C. pen., partea generala,
(termen CNA) Drepturile obtinute de catre un radiodifuzor, �n temeiul unui contract, de la organizatorul unui eveniment si/sau de la proprietarul ori, dupa caz, administratorul locului unde se desfasoara evenimentul, de la autori si de la alti detinatori de drepturi vizati,
Una din institutiile fundamentale ale dreptului penal,
1. Act, livret oficial care atesta identitatea unei persoane. Adeverinta oficiala prin care se consemneaza ceva.
Conform art. 290 Cod Penal, falsificarea unui inscris sub semnatura privata prin vreunul din modurile aratate in art. 288 (falsul material in inscrisuri oficiale),
(lat. fraus, fraudis). Inducere in eroare, inselaciune, act de rea-credinta savarsit sprea a realiza un profit material prin atingere adusa drepturilor altei persoane
Una dintre pedepsele principale, prevazuta in cap. II, t. II, art. 53, C. pen., partea generala.
Sanctiune administrativa, contraventionala, fiscala sau civila,
Una din institutiile fundamentale ale dreptului penal,
Sanctiune administrativa, contraventionala, fiscala sau civila,
Prevazuta in cap. IV, t. III, art. 64, C. pen., partea generala,
(termen CNA) Drepturile obtinute de catre un radiodifuzor, �n temeiul unui contract, de la organizatorul unui eveniment si/sau de la proprietarul ori, dupa caz, administratorul locului unde se desfasoara evenimentul, de la autori si de la alti detinatori de drepturi vizati,
Una dintre pedepsele principale, prevazuta in cap. II, t. II, art. 53, C. pen., partea generala.
Sanctiune administrativa, contraventionala, fiscala sau civila,
Prevazuta in cap. IV, t. III, art. 64, C. pen., partea generala,
(termen CNA) Drepturile obtinute de catre un radiodifuzor, �n temeiul unui contract, de la organizatorul unui eveniment si/sau de la proprietarul ori, dupa caz, administratorul locului unde se desfasoara evenimentul, de la autori si de la alti detinatori de drepturi vizati,
Una dintre pedepsele principale, prevazuta in cap. II, t. II, art. 53, C. pen., partea generala.
Sanctiune administrativa, contraventionala, fiscala sau civila,
Prevazuta in cap. IV, t. III, art. 64, C. pen., partea generala,
(termen CNA) Drepturile obtinute de catre un radiodifuzor, �n temeiul unui contract, de la organizatorul unui eveniment si/sau de la proprietarul ori, dupa caz, administratorul locului unde se desfasoara evenimentul, de la autori si de la alti detinatori de drepturi vizati,
Una dintre pedepsele principale, prevazuta in cap. II, t. II, art. 53, C. pen., partea generala.
Prevazuta in cap. IV, t. III, art. 64, C. pen., partea generala,
(termen CNA) Drepturile obtinute de catre un radiodifuzor, �n temeiul unui contract, de la organizatorul unui eveniment si/sau de la proprietarul ori, dupa caz, administratorul locului unde se desfasoara evenimentul, de la autori si de la alti detinatori de drepturi vizati,
Una din institutiile fundamentale ale dreptului penal,
Lista electorala - lista ce cuprinde toti alegatorii care isi exercita dreptul de vot in cadrul unei sectii de votare;
Lista electorala - lista ce cuprinde toti alegatorii care isi exercita dreptul de vot in cadrul unei sectii de votare;
Una dintre pedepsele principale, prevazuta in cap. II, t. II, art. 53, C. pen., partea generala.
Prevazuta in cap. IV, t. III, art. 64, C. pen., partea generala,
(termen CNA) Drepturile obtinute de catre un radiodifuzor, �n temeiul unui contract, de la organizatorul unui eveniment si/sau de la proprietarul ori, dupa caz, administratorul locului unde se desfasoara evenimentul, de la autori si de la alti detinatori de drepturi vizati,
Una din institutiile fundamentale ale dreptului penal,
Prevederea in legea penala a unei fapte ca infractiune si sanctiunea ce se aplica in cazul savarsirii ei.
Este fapta ce prezinta pericol social, care a fost savarsita cu vinovatie si este prevazuta de legea penala.
Legea 10 din 2001. Persoana fizica sau juridica, proprietara a unui/unor imobil(e) la data preluarii abuzive, care indeplineste conditiile impuse de lege pentru a beneficia de dispozitiile acesteia;
Prevederea in legea penala a unei fapte ca infractiune si sanctiunea ce se aplica in cazul savarsirii ei.
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Element al laturii subiective a infractiunii si consta in obiectivul urmarit de faptuitor prin savarsirea faptei prevazute de legea penala.
Forma a infractiunii prevazuta in cap. II, t. II, art. 20-22, C. pen., partea generala, si consta in executare a hotararii de a savarsi infractiunea, executare care afost insa intrerupta sau nu si-a produs efectul.

Art. 382 Impiedicarea exercitarii drepturilor electorale
(1) Impiedicarea, prin orice mijloace, a liberului exercitiu al dreptului de a alege sau de a fi ales, se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani.
(2) Atacul, prin orice mijloace, asupra localului sectiei de votare, se pedepseste cu inchisoare de la 2 la 7 ani si interzicerea exercitarii unor drepturi .

Art. 383 Coruperea alegatorilor
(1) Oferirea sau darea de bani, bunuri ori de alte foloase in scopul determinarii alegatorului sa voteze sau sa nu voteze o anumita lista de candidati ori un anumit candidat, se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani si interzicerea exercitarii unor drepturi .
(2) Nu intra in categoria bunurilor prevazute in alin. (1) bunurile cu valoare simbolica, inscriptionate cu insemnele unei formatiuni politice.

Art. 384 Frauda la vot
(1) Fapta persoanei care voteaza:
a) fara a avea acest drept;
b) de doua sau mai multe ori;
c) prin introducerea in urna a mai multor buletine de vot decat are dreptul un alegator, se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amenda si interzicerea exercitarii unor drepturi .
(2) Cu aceeasi pedeapsa se sanctioneaza utilizarea unei carti de alegator sau a unui act de identitate nul ori fals, sau a unui buletin de vot fals .

Art. 385 Frauda la votul electronic
Tiparirea si utilizarea de date de acces false, accesarea frauduloasa a sistemului de vor electronic sau falsificarea prin orice mijloace a buletinelor de vot in format electronic se pedepseste cu inchisoare de la unu la 5 ani.

Art. 386 Violarea confidentialitatii votului
(1) Violarea prin orice mijloace a secretului votului se pedepseste cu amenda.
(2) Daca fapta a fost comisa de un membru al biroului electoral al sectiei de votare, pedeapsa este inchisoarea de la 6 luni la 3 ani sau amenda si interzicerea exercitarii unor drepturi .

Art. 387 Nerespectarea regimului urnei de vot
(1) Deschiderea urnelor, inainte de ora stabilita pentru inchiderea votarii, se pedepseste cu inchisoare de la unu la 3 ani sau cu amenda si interzicerea exercitarii unor drepturi .
(2) Incredintarea urnei speciale altor persoane decat membrilor biroului electoral al sectiei de votare, ori transportarea acesteia de catre alte persoane sau in alte conditii decat cele prevazute de lege, se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda si interzicerea exercitarii unor drepturi .

Art. 388 Falsificarea documentelor si evidentelor electorale
(1) Falsificarea, prin orice mijloace a inscrisurilor de la birourile electorale se pedepseste cu inchisoare de la unu la 5 ani si interzicerea exercitarii unor drepturi .
(2) Cu aceeasi pedeapsa se sanctioneaza si inscrierea in copia de pe lista electorala permanenta a unor persoane care nu figureaza in aceasta lista .
(3) Introducerea in uz sau folosirea unui program informatic cu vicii care altereaza inregistrarea ori insumarea rezultatelor obtinute in sectiile de votare sau determina repartizarea mandatelor in afara prevederilor legii, se pedepseste cu inchisoare de la 2 la 7 ani si interzicerea exercitarii unor drepturi .
(4) Cu aceeasi pedeapsa se sanctioneaza introducerea de date, informatii sau proceduri care duc la alterarea sistemului informational national necesar stabilirii rezultatelor alegerilor.

Art. 389 Fapte savarsite in legatura cu un referendum
(1) Dispozitiile art. 382 - 388 se aplica in mod corespunzator si in cazul faptelor savarsite cu prilejul unui referendum.

Art. 390 Sanctionarea tentativei
Tentativa la infractiunile prevazute in art. 382 si art. 384 - 388 se pedepseste.
Infractiuni electorale se regaseau in Legea nr. 3/2000 privind organizarea referendumului, in Legea nr. 67/2004 privind alegerea autoritatilor publice locale si in Legea nr. 373/2004 pentru alegerea Camerei deputatilor si Senatului.

La randul sau, art. 27 din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Presedintelui Romaniei face trimitere la textele de incriminare din Legea pentru alegerea Camerei Deputatilor si Senatului.

In aceste conditii, s-a considerat preferabila regruparea infractiunilor electorale intr-un titlu distinct al Codului penal, pentru a asigura o mai mare stabilitate acestor texte dar si pentru a elimina paralelismele existente in prezent in reglementare.

In legislatia in vigoare, desi faptele incriminate de diferitele legi sunt in mare masura similare, s-au strecurat si necorelari sau diferente in reglementare, care nu isi gasesc ratiunea de a exista. Asa de pilda, infractiunea de impiedicare a liberului exercitiu al drepturilor electorale are, potrivit art. 103 din Legea nr. 67/2004 si o forma agravata, dar in art. 100 din Legea nr. 373/2004 aceasta nu se mai regaseste.

Textele aduc si o mai buna sistematizare a incriminarilor in aceasta materie, avand in vedere obiectul juridic al acestora. In acelasi timp, au fost restructurate unele dintre incriminari, in scopul unei mai corecte individualizari legale.

Astfel, in cazul infractiunii de violare a confidentialitatii votului au fost create doua forme, cu sanctiuni distincte, in considerarea diferentei evidente de periculozitate intre situatia in care violarea se face de catre un membru al biroului sectiei de votare ori de catre o alta persoana . In prezent ambele variante se regasesc in cuprinsul aceluiasi text de incriminare si atrag aceeasi sanctiune.

De asemenea, au fost inlaturate cateva erori de reglementare strecurate in textele din legislatia speciala. Spre exemplu, art. 102 alin.(3) din Legea nr. 373/2004 prevede sanctionarea tentativei in cazul infractiunii de corupere a alegatorilor, constand in �promisiunea, oferirea sau darea de bani, bunuri ori alte foloase in scopul ...�.

Aceasta este insa o infractiune cu consumare anticipata, astfel incat ea nu este susceptibila de tentativa.
Citeşte mai multe despre:   

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

In cat timp poate fi aplicata o sanctiune disciplinara unui salariat?
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Concursul si perioada de proba. Modalitati diferite de verificare a aptitudinilor profesionale ale salariatului
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Executarea catre salariati a obligatiilor de plata ale institutiilor publice. Care sume pot fi esalonate?
Pronuntaţă de: Tribunalul BucurestiŞtiri Juridice
Legislaţie

OUG 127/2023 pentru modificarea si completarea unor acte normative, prorogarea unor termene, precum si unele masuri bugetare
Ordonanta de urgenta 127/2023 pentru modificarea si completarea unor acte normative, prorogarea unor ...

OUG 128/2023 pentru unele masuri referitoare la salarizarea personalului din invatamant si alte sectoare de activitate bugetara
Ordonanta de urgenta 128/2023 pentru unele masuri referitoare la salarizarea personalului din invata ...

Legea 414/2023 privind desfasurarea actiunilor in reprezentare pentru protectia intereselor colective ale consumatorilor
Legea nr. 414/2023 privind desfasurarea actiunilor in reprezentare pentru protectia intereselor cole ...