din anul 2007, atuul tau de DREPT!
3053 de useri onlinePrima pagină » Articole juridice » Noul Cod Penal - Comentarii articole » Intelesul unor termeni si expresii din Noul Cod Penal (art. 172 - 185)

Intelesul unor termeni si expresii din Noul Cod Penal (art. 172 - 185)

  Publicat: 21 Mar 2009       11979 citiri       Sursa: EuroAvocatura.ro | Av. Marius-Catalin Predut        Secţiunea: Noul Cod Penal - Comentarii articole  


Fata de reglementarea in veche, Noul cod penal aduce cateva modificari si completari.

Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Din punct de vedere lingvistic, constructie, de obicei concisa, care exprima, adesea figurat, o idee si constituie o unitate lexicala.
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Infractiunea se consuma in momentul in care,
Participant la savarsirea unei infractiuni,
Participant la savarsirea infractiunii, prevazut in cap. III, t. II, art. 26, C. pen., partea generala.
Alaturi de persoanele fizice, persoanele juridice apar in circuitul civil ca subiecte de drepturi si obligatii. In aceasta calitate, ele au aptitudinea generala si abstracta de a dobandi drepturi si de a-si asuma obligatii si, in virtutea acesteia, pot dobandi drepturi si isi pot asuma obligatii.
Puterile publice existente in stat. Potrivit Constitutiei Romaniei autoritatile publice sunt:
Ascendenti de gradul I ai unei persoane, tatal si mama, fata de care aceasta are stabilita filiatia din casatorie sau din afara casatoriei, parinti firesti, ori ca urmare a infierii.
Mijloace de proba, prevazute in cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.Potrivit legii, inscrisurile pot servi ca mijloace de proba, daca in continutul lor se arata fapte sau imprejurari de natura sa contribuie la aflarea adevarului.
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Colectiv format din persoane fizice avand o organizare de sine statatoare, concretizata in structura de productie, de conceptie si functionala,
Sunt participanti in procesul penal, alaturi de parti si organele judiciare. Persoanele sunt martorii, experti, interpretii, traducatorii, substituitii procesuali etc.
Document cu forma speciala, exprimat intr-o anumita moneda, utilizat in efectuarea operatiunilor de plati prin intermediul bancilor.
Partea finala a hotararii pronuntata de catre un organ de jurisdictie,care cuprinde solutia data cauzei.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Una din institutiile fundamentale ale dreptului penal,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Una din institutiile fundamentale ale dreptului penal,
Una din institutiile fundamentale ale dreptului penal,
Una din institutiile fundamentale ale dreptului penal,
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Este persoana numita intr-o functie publica.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Alaturi de persoanele fizice, persoanele juridice apar in circuitul civil ca subiecte de drepturi si obligatii. In aceasta calitate, ele au aptitudinea generala si abstracta de a dobandi drepturi si de a-si asuma obligatii si, in virtutea acesteia, pot dobandi drepturi si isi pot asuma obligatii.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Personal auxiliar incadrat pe langa tribunale si judecatorii,
Mod de organizare a vietii in comun a oamenilor,
Termen folosit in t. VIII, C. pen., partea generala, prin care se inteleg ascendentii si descendentii,
Persoanele, altele decat cele care apartin familiei extinse, care,
Mod de organizare a vietii in comun a oamenilor,
Ascendenti de gradul I ai unei persoane, tatal si mama, fata de care aceasta are stabilita filiatia din casatorie sau din afara casatoriei, parinti firesti, ori ca urmare a infierii.
Mod de organizare a vietii in comun a oamenilor,
Act normativ care grupeaza principiile si cele mai importante prevederi legale referitoare la stabilirea faptelor ce constituie infractiuni,
Presupunere, supozitie cu privire la anumite (legaturi, relatii intre) fenomene; presupunere cu caracter provizoriu, formulata pe baza datelor experimentale existente la un moment dat.
Partea introductive a hotararii judecatoresti, care cuprinde: denumirea instantei; ziua, luna si anul sedintei de judecata, cu mentiunea daca aceasta a fost sau nu publica; numele si prenumele judecatorilor,

Art. 172 Dispozitii generale
Ori de cate ori legea penala foloseste un termen sau o expresie din cele aratate in prezentul titlu, intelesul acestora este cel prevazut in articolele urmatoare, afara de cazul cand legea penala dispune altfel.

Art. 173 Legea penala
Prin "lege penala" se intelege orice dispozitie cu caracter penal cuprinsa in legi organice, ordonante de urgenta sau alte acte normative care la data adoptarii lor aveau putere de lege.

Art. 174 Savarsirea unei infractiuni
Prin �savarsirea unei infractiuni� sau �comiterea unei infractiuni� se intelege savarsirea oricareia dintre faptele pe care legea le pedepseste ca infractiune consumata sau ca tentativa, precum si participarea la comiterea acestora in calitate de coautor, instigator sau complice.

Art. 175 Functionar
(1) �Functionar� este persoana care exercita, permanent sau temporar, atributii care ii permit sa ia decizii, sa participe la luarea deciziilor sau sa influenteze luarea acestora in cadrul unei persoane juridice care desfasoara o activitate ce nu poate face obiectul domeniului privat.
(2) De asemenea, este considerat functionar in sensul legii penale persoana care exercita o activitate pentru care a fost investit de o autoritate publica si care este supusa controlului acesteia.

Art. 176 Membru de familie
(1) Prin �membru de familie� se intelege:
a) ascendentii si descendentii, fratii si surorile, copiii acestora, precum si persoanele devenite prin adoptie, potrivit legii, astfel de rude;
b) sotul;
c) persoanele care au stabilit relatii asemanatoare acelora dinte soti sau dintre parinti si copii, in cazul in care convietuiesc.
(2) Dispozitiile din legea penala privitoare la membru de familie, in limitele prevazute de alin.(1) lit.a), se aplica, in caz de adoptie, si persoanei adoptate ori descendentilor acesteia in raport cu rudele firesti.

Art. 177 Informatii secrete de stat si inscrisuri oficiale
(1) �Informatii secrete de stat� sunt informatiile clasificate astfel de autoritatile competente, potrivit legii.
(2) �Inscris oficial� este orice inscris care emana de la o persoana juridica dintre cele la care se refera art. 175 alin.(1) ori de la persoana prevazuta in art. 175 alin.(2) sau care apartine unor asemenea persoane .

Art. 178 Arme
(1) �Arme� sunt instrumentele, dispozitivele sau piesele declarate astfel prin dispozitii legale.
(2) Sunt asimilate armelor orice alte obiecte de natura a putea fi folosite ca arme si care au fost intrebuintate pentru atac.

Art. 179 Instrument de plata electronica
Prin �instrument de plata electronica� se intelege un instrument care permite titularului sa efectueze retrageri de numerar, incarcarea si descarcarea unui instrument de moneda electronica precum si transferuri de fonduri, altele decat cele ordonate si executate de catre institutii financiare.

Art. 180 Sistem informatic si date informatice
(1) Prin �sistem informatic� se intelege orice dispozitiv sau ansamblu de dispozitive interconectate sau aflate in relatie functionala, dintre care unul sau mai multe asigura prelucrarea automata a datelor, cu ajutorul unui program informatic
(2) Prin �date informatice� se intelege orice reprezentare a unor fapte, informatii sau concepte intr-o forma care poate fi prelucrata printr-un sistem informatic.

Art. 181 Exploatarea unei persoane
Prin �exploatarea unei persoane� se intelege:
a) supunerea la executarea unei munci sau indeplinirea de servicii, in mod fortat ori cu incalcarea normelor legale privind conditiile de munca, salarizare, sanatate si securitate;
b) tinerea in stare de sclavie sau alte procedee asemanatoare de lipsire de libertate ori de aservire;
c) obligarea la practicarea prostitutiei, la manifestari pornografice in vederea producerii si difuzarii de materiale pornografice sau la alte forme de exploatare sexuala;
d) obligarea la practicarea cersetoriei;
e) prelevarea de organe.

Art. 182 Fapta savarsita in public
Fapta se considera savarsita in public atunci cand a fost comisa:
a) intr-un loc care prin natura sau destinatia lui este totdeauna accesibil publicului, chiar daca nu este prezenta nici o persoana;
b) in orice alt loc accesibil publicului, daca sunt de fata doua sau mai multe persoane;
c) in loc neaccesibil publicului, insa cu intentia ca fapta sa fie auzita sau vazuta si daca acest rezultat s-a produs fata de doua sau mai multe persoane;
d) intr-o adunare sau reuniune de mai multe persoane, cu exceptia reuniunilor care pot fi considerate ca au caracter de familie, datorita naturii relatiilor dintre persoanele participante.

Art. 183 Timp de razboi
Prin �timp de razboi� se intelege durata starii de mobilizare a fortelor armate sau durata starii de razboi.

Art. 184 Calculul timpului
(1) La calcularea timpului ziua se socoteste de 24 de ore, saptamana de 7 zile iar anul de 12 luni. Luna si anul se socotesc implinite cu o zi inainte de ziua corespunzatoare datei de la care au inceput sa curga.
(2) Daca limita de pedeapsa este exprimata intr-un termen pe luni care nu este divizibil cu fractia de majorare sau reducere ce ar urma sa se aplice, fractia se va aplica asupra termenului transformat in zile, dupa care durata obtinuta se transforma in luni. In acest caz luna se socoteste de 30 de zile si se iau in calcul doar zilele intregi rezultate din aplicarea fractiei.
(3) In cazul limitelor de pedeapsa exprimate in ani, se aplica in mod corespunzator dispozitiile alin. (2), transformarea facandu-se intre ani si luni.

Art. 185 Pedeapsa prevazuta de lege
Prin �pedeapsa prevazuta de lege� se intelege pedeapsa prevazuta in textul de lege care incrimineaza fapta savarsita in forma consumata, fara luarea in considerare a cauzelor de reducere sau de majorare a pedepsei.---------------

Astfel, in ceea ce priveste intelesul notiunii de lege penala, acesta a fost pus de acord cu reglementarile constitutionale in vigoare, incluzand legea organica si ordonanta de urgenta, dar si acte adoptate anterior actualei Constitutii, care la data intrarii in vigoare constituiau izvoare de drept penal (legi, decrete ale fostului Consiliu de Stat, Decrete-legi etc.).

O modificare importanta a fost adusa si in privinta continutului notiunii de functionar . In reglementarea propusa, in acord cu solutiile in materie din alte legislatii, notiunea de functionar va desemna persoana care exercita, permanent sau temporar, atributii care ii permit sa ia decizii, sa participe la luarea deciziilor sau sa influenteze luarea acestora, in cadrul unei persoane juridice care desfasoara o activitate ce nu poate face obiectul domeniului privat.

In acelasi timp, Noul cod penal a optat pentru asimilarea cu functionarii a persoanelor fizice care exercita o profesie de interes public, pentru care este necesara o abilitare speciala a autoritatilor publice si care este supusa controlului acestora (notari, executori judecatoresti etc.).

Desi aceste persoane nu sunt propriu-zis functionari, ele exercita atribute de autoritate publica, ce le-au fost delegate printr-un act al autoritatii statale competente si sunt supuse controlului acesteia, ceea ce justifica asimilarea lor cu functionarii. Asa cum rezulta din cuprinsul partii speciale, atunci cand anumite incriminari nu sunt compatibile cu statutul acestor persoane, ori nu s-a dorit aducerea lor sub incidenta unui anumit text de incriminare, a fost prevazuta in mod expres neaplicarea textului cu privire la persoanele mentionate.

Notiunea de membru de familie a fost in egala masura vizata de o modificare, in conditiile renuntarii la paralelismul de reglementare din codul vechi, care opereaza atat cu notiunea de rude apropiate cat si cu cea de membri de familie . Sensul dat de noul cod notiunii de membru de familie vine sa absoarba integral in continutul sau notiunea de rude apropiate, dar cuprinde in egala masura si persoanele care au stabilit legaturi asemanatoare acelora dinte soti sau dintre parinti si copii, cu conditia convietuirii.

Solutia este pe deplin justificata in conditiile numarului mare de cupluri care traiesc astazi in uniune libera, neexistand niciun temei pentru a refuza acestora o protectie penala similara cu cea acordata cuplurilor casatorite. In acest fel, notiunea de membru de familie folosita de codul penal este armonizata cu cea deja consacrata de Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea si combaterea violentei in familie, dar si cu reglementari existente in alte coduri penale europene [a se vedea art. 173 alin.(2) C. pen. spaniol, art. 152 alin.(2) C. pen. portughez].

De asemenea, au fost definite o serie de notiuni ce nu se regasesc in codul vechi si care sunt utilizate in reglementarea unor infractiuni preluate din legislatia speciala (sistem informatic, mijloc de plata electronica etc.).
In fine, reglementarea calculului timpului a fost completata cu cateva precizari suplimentare, cerute datorita faptului ca, atat in partea generala cat si in partea speciala, exista numeroase norme care prevad majorarea ori reducerea limitelor speciale ale pedepsei cu o anumita fractie.

In absenta unei precizari legale referitoare la modul de calcul al termenelor in ipoteza in care prin aplicarea unei fractii de reducere sau majorare s-ar fi obtinut un rest, practica judiciara ar fi fost in mod cert confruntata cu solutii neunitare.
Citeşte mai multe despre:   

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

In cat timp poate fi aplicata o sanctiune disciplinara unui salariat?
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Concursul si perioada de proba. Modalitati diferite de verificare a aptitudinilor profesionale ale salariatului
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Executarea catre salariati a obligatiilor de plata ale institutiilor publice. Care sume pot fi esalonate?
Pronuntaţă de: Tribunalul BucurestiŞtiri Juridice
Legislaţie

OUG 62/2024, privind unele masuri pentru solutionarea proceselor privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, precum si a proceselor p
Ordonanta de urgenta nr. 62/2024 privind unele masuri pentru solutionarea proceselor privind salariz ...

Legea nr. 183/2024 privind statutul personalului de cercetare, dezvoltare si inovare
Legea nr. 183/2024 privind statutul personalului de cercetare, dezvoltare si inovare Publicata in ...

OUG 127/2023 pentru modificarea si completarea unor acte normative, prorogarea unor termene, precum si unele masuri bugetare
Ordonanta de urgenta 127/2023 pentru modificarea si completarea unor acte normative, prorogarea unor ...