din anul 2007, atuul tau de DREPT!
1492 de useri onlinePrima pagină » Articole juridice » Drept Fiscal » Stingerea obligatiei fiscale

Stingerea obligatiei fiscale

  Publicat: 01 Jan 2008       26686 citiri       Sursa: EuroAvocatura        Secţiunea: Drept Fiscal  


Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.
Obligatiile fiscale individualizate prin titlu de creanta se realizeaza si se sting prin urmatoarele modalitati :

Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Notiunea Stat de drept este, in general, utilizata pentru a sublinia diferentele existente intre regimurile democratice si regimurile autoritare (dictatoriale).
Operatiune de transferare a unei sume din contul bancar al unui titular in contul bancar al altui titular.
Efectuarea de incasari si pe aceasta baza lichidarea obligatiilor de plata prin intermediul conturilor deschise la banci, fara bani in numerar,
Mijloace de plata formate din monede si bancnote.
Mijloace de plata formate din monede si bancnote.
Plata efectuata din eroare de catre o persoana pentru o datorie inexistenta sau de care nu era tinuta sa raspunda, avand ca urmare obligatia beneficiarului de a restitui cee ce a primit in mod necuvenit.
Mijloace de plata formate din monede si bancnote.
Document care justifica primirea unei sume de bani. Constituie un act justificativ de inregistrare a sumelor incasate in registrul de casa si in contabilitate.
Document care justifica primirea unei sume de bani. Constituie un act justificativ de inregistrare a sumelor incasate in registrul de casa si in contabilitate.
Contractul in temeiul caruia o persoana numita mandant, imputerniceste pe o alta persoana, numita mandatar, sa incheie in numele ei si pentru ea anumite acte juridice.
Operatiune de transferare a unei sume din contul bancar al unui titular in contul bancar al altui titular.
Cont destinat inregistrarii resurselor obtinute in urma exploatarii capitalului.
Plata efectuata din eroare de catre o persoana pentru o datorie inexistenta sau de care nu era tinuta sa raspunda, avand ca urmare obligatia beneficiarului de a restitui cee ce a primit in mod necuvenit.
Institutie specializata care desfasoara o activitate complexa si care are ca functii: efectuarea de operatiuni intre titularii de conturi bancare
Una din masurile preventive privative de libertate reglementata in Codul de procedura penala si prevazuta si de Constitutia Romaniei, revizuita.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Imprimat emis de un organ official, folosit pentru plata unor taxe sau impozite.
Imprimat emis de un organ official, folosit pentru plata unor taxe sau impozite.
Semne utilizate de intreprinderi, de fabrici, de comert sau de servici, pentru a deosebi produsele, lucrarile si serviciile lor de cele identice sau similare ale altor intreprinderi si pentru a stimula imbunatatirea calitatii produselor, lucrarilor si serviciilor.
Data la care o obligatie devine exigibila si la care trebuie sa se plateasca o anumita suma, sa se presteze un serviciu,
Persoana fizica sau juridica care a primit o suma de bani sau alte valori de la creditor,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.
Data la care o obligatie devine exigibila si la care trebuie sa se plateasca o anumita suma, sa se presteze un serviciu,
Ansamblu de masuri prevazute de lege prin care creditorul realizeaza, cu ajutorul constrangerii de stat, drepturi patrimoniale recunoscute prin hotararea unui organ de jurisdictie sau prin alt titlu, daca debitorul nu-si indeplineste de buna voie obligatiile.
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Creante de recuperat de catre unitate in urma vanzarii pe credit a bunurilor sau a avansurilor de fonduri.
Loc in care persoana fizica isi are locuinta statornica sau principala.
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Colectiv format din persoane fizice avand o organizare de sine statatoare, concretizata in structura de productie, de conceptie si functionala,
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Ansamblu de masuri prevazute de lege prin care creditorul realizeaza, cu ajutorul constrangerii de stat, drepturi patrimoniale recunoscute prin hotararea unui organ de jurisdictie sau prin alt titlu, daca debitorul nu-si indeplineste de buna voie obligatiile.
Persoana fizica sau juridica obligata prin lege sa plateasca impozit.
(Legea 10 din 2001) 1. cu bunuri sau servicii - masura reparatorie alternativa const�nd in acordarea de bunuri si servicii, cu acceptul persoanei indreptatite, p�na la concurenta valorii imobilului preluat in mod abuziv.
O situatie pe piata, in care vanzatorii unui produs sau serviciu actioneaza independent, pentru captarea clientelei, pentru a atinge un obiectiv comercial precis, adica un anumit nivel al beneficiilor, al volumului de vanzari si / sau al cotei de piata.
Plata efectuata din eroare de catre o persoana pentru o datorie inexistenta sau de care nu era tinuta sa raspunda, avand ca urmare obligatia beneficiarului de a restitui cee ce a primit in mod necuvenit.
Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.
Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.
(Legea 10 din 2001) 1. cu bunuri sau servicii - masura reparatorie alternativa const�nd in acordarea de bunuri si servicii, cu acceptul persoanei indreptatite, p�na la concurenta valorii imobilului preluat in mod abuziv.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
- plata
- anulare
- prescriptia
- scadere
- compensare
- executare silita


Plata

Obligatiile fiscale se realizeaza de regula prin plata, contribuabilii executandu-si de buna voie obligatia impusa in mod unilateral de catre stat .
Plata sumelor cuvenite bugetului general consolidat se poate realiza in una din urmatoarele modalitati :
- plata directa
- prin retinere la sursa
- prin aplicare si anulare de timbre fiscale mobile

a) Plata directa
Executarea obligatiei bugetare prin plata directa poate avea loc :
- in numerar,
- prin virament ( decontare fara numerar ).

b) Plata in numerar � presupune achitarea sumei datorate bugetului de catre subiectul platitor, prin prezentarea acestuia sau a reprezentantului sau la organele fiscale competente sau prin mandat postal.
Obligatia fiscala se considera achitata la data inscrisa in documentul de plata eliberat de organul caruia i s-a facut plata .
Dovada executarii obligatiei fiscale prin plata in numerar se face cu chitanta eliberata de unitatea incasatoare sau cu chitanta eliberata de oficiul postal unde s-a depus mandatul.
Plata prin virament � presupune interventia unei unitati bancare la care subiectul platitor are deschis un cont .
La termenele stabilite legal, subiectul platitor va calcula si va dispune unitatii bancare virarea din contul sau la bugetul de stat a sumelor datorate. Ordinul dat bancii in acest sens se constata prin dispozitia de plata . Dispozitiile de plata intocmite si utilizate in acest scop, certificate de banca prin care s-a facut plata, constituie mijloacele de dovada a platii.

Plata prin retinere la sursa
Acest mod de realizare a obligatiei fiscale se realizeaza prin calcularea, retinerea si varsarea veniturilor bugetare de catre o alta persoana decat contribuabilul. Aceasta modalitate de executare a obligatiei fiscale este reglementata in legislatia noastra in materia impozitului pe salarii si in cea a impozitului pe dividende, contributia individuala de asigurari sociale retinuta de la asigurati, contributia pentru asigurari sociale de sanatate retinuta de la asigurati, contributia individuala de asigurari pentru somaj retinuta de la asigurati.
Plata prin aplicarea si anularea de timbre mobile fiscale � este prevazuta pentru perceperea unor taxe de timbru. Aceasta modalitate de plata se face in momentul intocmirii actului pentru care se datoreaza taxa de timbru.
Dovada platii realizate in aceasta modalitate se face prin marca timbrului aplicata pe actul intocmit.
Intre conditiile platii impozitelor si a altor creante bugetare este prevazuta plata distincta a fiecarui impozit, taxa, contributie si alte sume datorate bugetului general consolidat, inclusiv dobanzi si penalitati de intarziere, in urmatoarea ordine:
a) sume datorate in contul ratelor din graficele de plata a obligatiilor fiscale, pentru care s-au acordat inlesniri la la plata;
b) obligatii fiscale principale cu termene de plata in anul curent, precum si accesoriile acestora, in ordinea vechimii;
c) obligatii fiscale datorate si neachitate la data de 31 decembrie a anului precedent, in ordinea vechimii pana la stingerea integrala a acestora;
d) dobanzi, penalitati de intarziere aferente obligatiilor fiscale prevazute la lit. c);
e) obligatii fiscale cu termene de plata viitoare, la solicitarea debitorului.
Pentru neachitarea la termenul de scadenta de catre debitor a obligatiilor de plata, se datoreza dupa acest termen dobanzi si penalitati de intarziere.
Nu se datoreaza dobanzi si penalitati de intarziere pentru sumele datorate cu titlu de amenzi, dobanzi si penalitati de intarziere stabilite potrivit legii.
Dobanzile si penalitatile de intarziere se fac venit la bugetul caruia @i apartine creanta principala.
Dobanzile se calculeaza pentru fiecare zi, incepand cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei datorate inclusiv.
Plata cu intarziere a obligatiilor fiscale se sanctioneaza cu o penalitate de intarziere de 0,5% pentru fiecare luna si/sau fractiune de luna, incepand cu data de intai a lunii urmatoare scadentei acestora pana la data stingerii acestora inclusiv.
Penalitatea de intarziere se aplica pana la data inceperii procedurii de executare silita.

Inlesniri la plata
La cererea temeinic justificata a contribuabililor, organul fiscal competent poate acorda pentru obligatiile fiscale restante, atat inaintea inceperii executarii silite, cat si in timpul efectuarii acesteia , urmatoarele inlesniri la plata, in conditiile legii: esalonari, amanari, scutiri, reduceri.
Scaderea pentru cauze de insolvabilitate
Creantele fiscale urmarite de organele de executare pot fi scazute din evidenta acestora in cazul in care debitorul respectiv se gaseste in stare de insolvabilitate, procedura aplicabila in urmatoarele situatii:
a) cand debitorul nu are venituri sau bunuri urmaribile;
b) cand dupa incetarea executarii silite pornite @mpotriva debitorului raman debite neachitate;
c) cand debitorul a disparut sau a decedat fara sa lase avere;
d) cand debitorul nu este gasit la ultimul domiciliu fiscal cunoscut si la acestea ori in alte locuri, unde exista indicii ca a avut avere, nu se gasesc venituri sau bunuri urmaribile;
e) cand, potrivit legii, debitorul persoana juridica @si inceteaza existenta si au ramas neachitate obligatii fiscale.
Creantele fiscale ale debitorilor declarati insolvabili se trec intr-o evidenta separata; ulterior, in cazul in care se constata ca debitorii au dobandit venituri sau bunuri urmaribile, organele de executare vor lua masurile necesare de redebitare a sumelor si de executare silita.

Compensarea
Aceasta modalitate de stingere a obligatiei bugetare intervine in situatia in care un contribuabil a platit bugetului general consolidat o suma nedatorata sau a platit mai mult decat datora. Sumele astfel platite se vor compensa cu alte obligatii fiscale ale contribuabilului, restante sau viitoare.
Compensarea este alternativa cu restituirea acestor sume.
Prin compensare se sting creantele administrate de Ministerul Finantelor Publice cu creantele debitorului reprezentand sume de rambursat sau de restituit de la buget, pana la concurenta celei mai mici sume, cand ambele parti dobandesc reciproc atat calitatea de creditor, cat si pe cea de debitor, daca legea nu prevede altfel.
Debitorul obligatiei fiscale poate efectua o plata nedatorata in urmatoarele situatii :
- cand nu exista titlu de creanta bugetara,
- cand titlul de creanta bugetara a fost emis ca urmare a aplicarii eronate a prevederilor legale in materie.
Contribuabilul poate plati mai mult decat datoreaza fie ca urmare a unei erori de calcul, fie datorita altor imprejurari.
Compensarea se face de organul fiscal competent la cererea debitorului sau inainte de restituirea ori rambursarea sumelor cuvenite acestuia.
Organul fiscal poate efectua compensare din oficiu ori de cate ori constata existenta unor creante reciproce.
Compensarea creantelor debitorului se va efectua cu obligatii datorate aceluiasi buget, urmand ca din diferenta ramasa sa fie compensate obligatiile datorate altor bugete, in urmatoarea ordine:
a) bugetul de stat;
b) fondul de risc pentru garantii de stat, pentru imprumuturi externe;
c) bugetul asigurarilor sociale de stat;
d) bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate;
e) bugetul asigurarilor pentru somaj.
Organul competent va instiinta in scris pe platitor despre masura compensarii luata potrivit Codului de procedura fiscala in termen de 7 zile de la data efectuarii operatiunii rambursarea sumelor provenind din taxe pe valoarea adaugata si restituirea sumelor provenind din accize se fac conform prevederilor legale aplicabile in materie.
O alta modalitate de stingere a obligatiei bugetare este executarea silita a creantelor bugetare.
Citeşte mai multe despre:   

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

In cat timp poate fi aplicata o sanctiune disciplinara unui salariat?
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Concursul si perioada de proba. Modalitati diferite de verificare a aptitudinilor profesionale ale salariatului
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Executarea catre salariati a obligatiilor de plata ale institutiilor publice. Care sume pot fi esalonate?
Pronuntaţă de: Tribunalul BucurestiŞtiri Juridice
Legislaţie

OUG 127/2023 pentru modificarea si completarea unor acte normative, prorogarea unor termene, precum si unele masuri bugetare
Ordonanta de urgenta 127/2023 pentru modificarea si completarea unor acte normative, prorogarea unor ...

OUG 128/2023 pentru unele masuri referitoare la salarizarea personalului din invatamant si alte sectoare de activitate bugetara
Ordonanta de urgenta 128/2023 pentru unele masuri referitoare la salarizarea personalului din invata ...

Legea 414/2023 privind desfasurarea actiunilor in reprezentare pentru protectia intereselor colective ale consumatorilor
Legea nr. 414/2023 privind desfasurarea actiunilor in reprezentare pentru protectia intereselor cole ...