din anul 2007, atuul tau de DREPT!
2760 de useri onlinePrima pagină » Articole juridice » Drept Civil » Legea nr. 10/2001, art. 42 - dreptul de preemtiune al chiriasului

Legea nr. 10/2001, art. 42 - dreptul de preemtiune al chiriasului

  Publicat: 04 May 2010       10821 citiri       Sursa: CSM        Secţiunea: Drept Civil  


Dreptul unei parti de a fi preferata unei alte persoane
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Legea nr. 10/2001, art. 42 - dreptul de preemtiune al chiriasului. Optiune sau obligatia unitatii detinatoare � unitate administrativ-teritoriala de a vinde ( Curtea de Apel Iasi)

Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Conform Legii locuintei 114/1996, o locuinta care, \"prin gradul de satisfacere a raportului dintre cerinta utilizatorului si caracteristicile locuintei, la un moment dat,
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Este dreptul subiectiv ce apartine statului sau unitatilor administrativ-teritoriale si are ca obiect bunurile care, fie prin natura lor, fie printr-o dispozitie a legii sunt de uz sau de utilitate publica.
Totalitatea activitatilor desfasurate, in regim de putere publica,
Dreptul unei parti de a fi preferata unei alte persoane
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Conform Legii locuintei 114/1996, o locuinta care, \"prin gradul de satisfacere a raportului dintre cerinta utilizatorului si caracteristicile locuintei, la un moment dat,
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Omul considerat in mod individual, ca membru al societatii, avand calitatea de subiect de drept.
Este dreptul persoanelor fizice sau juridice, al statului sau unitatilor administrativ-teritoriale asupra bunurilor mobile sau imobile, bunuri asupra carora proprietarul exercita atributele dreptului de proprietate in interes propriu, dar in limitele legii.
Unica autoritate de justitie din Romania, garantul suprematiei Constitutiei, care se supune numai Constitutiei si legii sale de organizare si functionare.
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
Este dreptul persoanelor fizice sau juridice, al statului sau unitatilor administrativ-teritoriale asupra bunurilor mobile sau imobile, bunuri asupra carora proprietarul exercita atributele dreptului de proprietate in interes propriu, dar in limitele legii.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.

Problema de drept a fost supusa dezbaterii si la alte intalniri, fara a se pronunta un recurs in interesul legii, astfel ca a fost recomunicata in sensul luarii masurilor necesare.
Pe rolul instantelor, actiunile promovate de chirias avand ca obiect obligarea unitatii detinatoare de a transmite dreptul de proprietate, urmate de cereri pentru a se pronunta hotarari care sa tina loc de act de vanzare-cumparare sunt in numar insemnat, textul fiind susceptibil de interpretari diferite datorita redactarii a��pot fi instrainatea��, cat si deciziilor de speta ale I.C.C.J.-Sectia civila si de proprietate intelectuala (decizia civila nr. 6129 din 7 iulie 2007).
a) Intr-o opinie se sustine ca dispozitiile art. 9 din Legea nr. 112/1995 si ale art. 42 din Legea nr. 10/2001 trebuie interpretate in sensul ca, pentru locuintele ce nu se restituie fostilor proprietari deposedati de stat, a��chiriasula�� are a��optiuneaa�� cumpararii acelei locuinte, iar nu in sensul ca unitatea detinatoare poate opta in a nu vinde locuinta .
b) O alta opinie este in sensul ca solutia este de respingere a actiunilor in a��obligatia de a daa��, de a transmite dreptul de proprietate si pronuntare a hotarari care sa tina loc de act autentic de vanzare-cumparare, motivata astfel: locuinta apartine domeniului privat al unitatii administrativ-teritoriale, supusa regimului juridic de drept comun, daca legea nu dispune altfel, fiind incidente art. 4 alin. 2 si art. 5 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia si Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala.
In materia proprietatii, legiuitorul a reglementat vanzarea-cumpararea locuintelor detinute de chiriasi, pentru imobilele preluate abuziv in perioada 6 martie 1946 a�� 22 decembrie 1989, constituind pentru chiriasi dreptul de preemtiune.
In cazul dreptului de preemtiune se reglementeaza numai prioritatea la cumparare in conditii identice si nu dobandirea de bunuri in conditii avantajoase, fara a se crea privilegii pentru categoria de persoane ce le detin.
Reclamantii in calitate de chiriasi au dobandit vocatia de a cumpara, iar paratul de a vinde imobilul ce nu a fost revendicat si restituit, in conformitate cu dispozitiile art. 42 alin. (2) din Legea nr. 10/2001 si respectiv art. 9 din Legea nr. 112/1995. In interpretarea dispozitiilor mentionate vocatia nu echivaleaza cu obligatia, nu se poate pune semnul egalitatii si nici nu se poate retine ca numai chiriasul are a��optiuneaa�� cumpararii locuintei, iar unitatea detinatoare nu poate opta in a nu vinde locuinta .
In art. 44 alin. (1), Constitutia garanteaza dreptul de proprietate privata, oricare ar fi titularul acesteia, persoana fizica sau juridica, intre care si a unitatilor administrativ-teritoriale. Prin inlaturarea posibilitatii autoritatilor publice locale de a dispune in mod liber de bunurile aflate in proprietatea privata a unitatilor administrativ-teritoriale, in sensul de a opta sau nu pentru vanzarea acestora, se incalca dreptul acesteia de exercitare a prerogative dispozitiei ca atribut ce tine de esenta dreptului de proprietate, cat si principiul libertatii contractuale.
In acest sens s-a pronuntat Curtea Constitutionala prin Decizia nr. 871/2007 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 110/2005 privind vanzarea spatiilor proprietate privata a statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale, cu destinatia de cabinete medicale, precum si a spatiilor in care se desfasoara activitati conexe actului medical, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 236/2006, dar care poate fi retinuta si in speta, regimul juridic al bunurilor fiind acelasi, acestea apartinand domeniului privat.
c) Conform unui alt punct de vedere, numai in conditiile Legii nr. 215/2001 autoritatea competenta poate dispune asupra bunurilor ce apartin domeniului privat si aproba vanzarea/concesiunea/inchirierea (art. 36 alin. 5 lit. a, b), iar in caz de refuz poate fi actionata in instanta de contencios administrativ.Cea de a doua opinie a fost considerata ca fiind opinia corecta.


Citeşte mai multe despre:    Legea 10/2001    Drept de preemtiune

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Titluri

Vanzarea la licitatie publica a bunurilor imobile urmarite silit
Sursa: EuroAvocatura.roJurisprudenţă

Contradictia dintre dispozitivul si considerentele unei hotarari judecatoresti. Imposibilitatea punerii in acord a acestora pe calea cererii de lamurire dispozitiv si inlaturare a dispozitiilor contradictorii
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 71 din 24.04.2018 a Curtii de Apel Galati

Revizuire. Inscrisurile descoperite in Arhivele Statului nu reprezinta �inscrisuri noi�
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 19/A din 02.02.2018 a Curtii de Apel Galati

Decizia C.C.R. nr. 82/2019 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a unor prevederi din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia ICCJ nr. 16/2019 - O hotarare judecatoreasca in materie civila, referitoare la restituirea despagubirilor acordate in baza Legii nr. 10/2001 este asimilata, in vederea executarii, unui titlu executoriu referitor la creante bugetare rezultate din raporturi juridice contractuale.
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Contravaloarea imbunatatirilor efectuate la un imobil restituit fostului proprietar solicitate de cumparatorul evins
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia I civila, decizia nr. 64 din 21 ianuarie 2016