din anul 2007, atuul tau de DREPT!
4338 de useri onlinePrima pagină » Jurisprudenţă » Drept Civil » Contradictia dintre dispozitivul si considerentele unei hotarari judecatoresti. Imposibilitatea punerii in acord a acestora pe calea cererii de lamurire dispozitiv si inlaturare a dispozitiilor contradictorii

Contradictia dintre dispozitivul si considerentele unei hotarari judecatoresti. Imposibilitatea punerii in acord a acestora pe calea cererii de lamurire dispozitiv si inlaturare a dispozitiilor contradictorii

  Publicat: 31 Aug 2021       5624 citiri        Secţiunea: Drept Civil  


Obiectul lamuririi sau al interpretarii vizat de dispozitiile art. 443 Cod procedura civila are in vedere clarificarea obscuritatii hotararii judecatoresti, respectiv caracterul neclar sau contradictoriu al mentiunilor din dispozitiv, pentru ca, in situatia caracterului contradictoriu al considerentelor sau in cazul in care exista contradictie intre considerente si dispozitiv, neregularitatea nu poate fi indreptata dupa procedura prevazuta de art. 443 Cod procedura civila, ci poate face obiect al criticilor in caile de atac.

Este parte in cadrul unui proces care se afla in situatia unui parat in caz de recurs sau in alta cale de atac, respectiv persoana impotriva careia se declara recursul.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este modul de sesizare al organelor de urmarire penala facuta de catre o persoana sau organizatie publica, careia i s-a acuzat o vatamare prin infractiune.
Legea privind regimul juridic al unor imobile preluate �n mod abuziv �n perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
(din Legea 10 din 2001) Actul scris prin care un cult religios sau o comunitate a unei minoritati nationale care se pretinde a fi indreptatit/a,
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este modul de sesizare al organelor de urmarire penala facuta de catre o persoana sau organizatie publica, careia i s-a acuzat o vatamare prin infractiune.
Legea privind regimul juridic al unor imobile preluate �n mod abuziv �n perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
(In sensul Legii 10 din 2001). Orice teren si/sau constructie situat in intravilan, cu oricare din destinatiile avute la data preluarii, precum si orice bun mobil devenit imobil prin incorporare in aceasta constructie,
Din punct de vedere contabil, totalul lichiditatilor monetare curente (piese monetare, bilete de banca nationale si traine)
Legea 10 din 2001. Este orice titlu de valoare nominala emis de Ministerul Finantelor Publice p�na la data prezentei legi, neutilizat de catre detinator sau dob�nditorul subsecvent
Termen folosit de C. pen., la furt si alte fapte penale,
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
Grup de cuvinte prin care se individualizeaza si se identifica o persoana fizica in societate si familie.
Este persoana fizica sau juridica titulara in exclusivitate sau in indiviziune a dreptului real asupra corpului de proprietate supus inscrierii.
Reprezinta un mijloc de proba scris ce trebuie sa cuprinda mentiunile necesare si sa aiba forma ceruta de lege.
Este relatarea facuta de catre expertul desemnat de instanta, in scris sau oral, in care acesta expune constatarile si concluziile sale cu privire la imprejurarile de fapt a caror lamurire a fost solicitata.
( lat. expertus, de la experior "incerc, dovedesc"). Mijloc de proba, prevazut in sectiunea X, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala si in diferite legi speciale, consta in rezolvarea unor probleme de stricta specialitate de catre persoane care poseda cunostinte profunde intr-un domneiu dat.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Este puterea materiala pe care o exercita o persoana asupra bunului dandu-i posibilitatea de a se comporta ca si cum ar fi adevaratul proprietar al bunului.
Legea 10 din 2001. Suprafata de teren afectata utilizarii constructiei retrocedabile, in limita imprejmuirilor existente;
Este relatarea facuta de catre expertul desemnat de instanta, in scris sau oral, in care acesta expune constatarile si concluziile sale cu privire la imprejurarile de fapt a caror lamurire a fost solicitata.
( lat. expertus, de la experior "incerc, dovedesc"). Mijloc de proba, prevazut in sectiunea X, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala si in diferite legi speciale, consta in rezolvarea unor probleme de stricta specialitate de catre persoane care poseda cunostinte profunde intr-un domneiu dat.
Persoana care a dobandit aceasta calitate potrivit legii si care are competenta profesionala de a verifica si de a aprecia modul de organizare si de conducere a activitatii economico-financiare si de contabilitate,
(In sensul Legii 10 din 2001). Orice teren si/sau constructie situat in intravilan, cu oricare din destinatiile avute la data preluarii, precum si orice bun mobil devenit imobil prin incorporare in aceasta constructie,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Din punct de vedere contabil, totalul lichiditatilor monetare curente (piese monetare, bilete de banca nationale si traine)
Partea finala a hotararii pronuntata de catre un organ de jurisdictie,care cuprinde solutia data cauzei.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Partea finala a hotararii pronuntata de catre un organ de jurisdictie,care cuprinde solutia data cauzei.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Prevazut in cap. II, t. I, C.proc. pen.,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Schimbarea care se produce in realitatea obiectiva datorita unei cauze. Rezultatul.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Prevazut in cap. II, t. I, C.proc. pen.,
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
( lat. expertus, de la experior "incerc, dovedesc"). Mijloc de proba, prevazut in sectiunea X, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala si in diferite legi speciale, consta in rezolvarea unor probleme de stricta specialitate de catre persoane care poseda cunostinte profunde intr-un domneiu dat.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Partea finala a hotararii pronuntata de catre un organ de jurisdictie,care cuprinde solutia data cauzei.
Partea finala a hotararii pronuntata de catre un organ de jurisdictie,care cuprinde solutia data cauzei.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Contrarietate intre un fapt sau act juridic si prevederile actelor normative.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Contrarietate intre un fapt sau act juridic si prevederile actelor normative.
Act adoptat de organele de stat,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.

Prin cererea formulata la data de 24.11.2017, in cadrul dosarului nr. a�� al a��, petenta a��, in contradictoriu cu intimatul a�� a solicitat lamurirea dispozitivului sentintei civile nr. 686/15.06.2017 pronuntata de a�� si inlaturarea dispozitiilor contradictorii.


In motivarea cererii, in esenta, petenta, a sustinut urmatoarele:


Prin sentinta civila nr. x pronuntata de a�� definitiva prin decizia civila nr. 280/20.11.2017 pronuntata de a��, s-a admis in parte plangerea la Legea 10/2001 formulata de reclamantul a��., impotriva Dispozitiei nr. 1/15.06.2015 emisa de parata a��. S-a anulat Dispozitia nr. 1/15.06.2015 emisa de parata a��, s-a admis in parte cererea la Legea 10/2001, formulata de reclamant, privind restituirea imobilului situat in intravilanul a��, compus din teren si constructii, proprietatea lui a�� . S-a dispus restituirea prin echivalent, conform art.1 alin.2 din Legea 165/2013, a imobilului situat in intravilanul a��, compus din teren in suprafata de 2264 mp. si constructii, astfel cum sunt descrise in schita plan a Deciziei nr. 234/19.03.1964 emisa de a��. S-a dispus ca parata a�� sa plateasca reclamantului, suma de 1504,50 lei, cu titlu de cheltuieli de judecata .


In opinia petentei, intre dispozitivul sentintei civile nr. a�� pronuntata de a�� si considerente, exista contradictii, generate de aspectele consemnate in Decizia nr. 234/19.03.1964 emisa de a��, dar si de considerentele consemnate in pag. 7 alin. 5, 6 si 8 si pag. 8 alin.1 si 6.


Din coroborarea dispozitivului si a considerentelor, este evident ca s-a dispus restituirea prin echivalent a suprafetei de 2264 mp teren, dar sunt neclaritati in ceea ce priveste restituirea prin echivalent a constructiilor, deoarece in Decizia nr. 234/19.03.1964 emisa de a��, sunt consemnate 6 constructii, din care, in prezent, doar corpul ... mai exista.


Deoarece intre parti exista neintelegeri in referire la suprafata construita, care trebuie restituita prin echivalent, petenta a formulat prezenta cerere .


In drept a invocat disp. art. 443 C.pr.civ.


Prin incheierea din data de 15.01.2018, a�� a respins ca nefondata cererea de lamurire a dispozitivului sentintei civile nr. a��.


Pentru a hotari astfel, instanta de fond a retinut urmatoarele:


Prin cererea inregistrata pe rolul a��, sectia I civila, sub nr. a��, la data de a��, reclamantii a�� si a��., in contradictoriu cu parata a��, au formulat contestatie impotriva Dispozitiei nr. 1/15 iunie 2015 emisa de catre parata, prin care a fost respinsa cererea reclamantilor de restituire a imobilului, situat in a��.


Parata a solicitat respingerea plangerii ca nefondata, in esenta, cu motivarea ca reclamantul putea obtine restituirea imobilului prin intermediul Legii 18/1991 si nu pe calea Legii 10/2001.


Prin sentinta civila nr. a�� pronuntata de a�� definitiva prin decizia civila nr. a�� pronuntata de a��, s-a admis in parte plangerea la Legea 10/2001 formulata de reclamantul a�� impotriva Dispozitiei nr. 1/15.06.2015 emisa de parata a��. S-a anulat Dispozitia nr. 1/15.06.2015 emisa de parata a��, s-a admis in parte cererea la Legea 10/2001, formulata de reclamant, privind restituirea imobilului situat in intravilanul a��, compus din teren si constructii, proprietatea lui a��. S-a dispus restituirea prin echivalent, conform art.1 alin.2 din Legea 165/2013, a imobilului situat in intravilanul a��, compus din teren in suprafata de 2264 mp. si constructii, astfel cum sunt descrise in schita plan a Deciziei nr. 234/19.03.1964 emisa de a�� S-a dispus ca parata a�� sa plateasca reclamantului, suma de 1504,50 lei, cu titlu de cheltuieli de judecata .


Pentru a pronunta astfel, Tribunalul a retinut, in esenta urmatoarele:


Cu copia contractului din data de 03.11.1931 s-a dovedit ca la data de 03.11.1931, numitul ... a dobandit un imobil teren si constructii, compus din 3500 mp. loc de casa in vatra satului ... si doua corpuri de casa, de care a fost deposedat abuziv si fara titlu . Reclamantul este mostenitor al defunctului a�� Parte din imobilul preluat abuziv se afla in detentia paratei. Restituirea in natura nu este posibila, deoarece imobilul face parte din categoria ``bunuri de interes national``.


In ceea ce priveste suprafata imobilului care poate fi restituit, s-au constatat urmatoarele:


Potrivit art. 24 din Legea 10/2001, in absenta unor probe contrare, existenta si, dupa caz, intinderea dreptului de proprietate, se prezuma a fi cea recunoscuta in actul normativ sau de autoritate prin care s-a dispus masura preluarii abuzive sau s-a pus in executare masura preluarii abuzive. In aplicarea acestor dispozitii si in absenta unor probe contrare, persoana individualizata in actul normativ sau de autoritate prin care s-a dispus sau, dupa caz, s-a pus in executare masura preluarii abuzive este presupusa ca detine imobilul sub nume de proprietar.


In cauza, prin procesul verbal de confiscare din data de 05.03.1949 suprafata imobilului (teren si constructie) nu este descrisa sau individualizata.


Prin Decizia nr. 234/19.03.1964 in administrarea a�� a trecut suprafata de 2587,50 mp. teren si 307,11 mp. constructii.


Din raportul de expertiza efectuat in cauza a rezultat ca din suprafata preluata, in posesia detinatorului, se afla suprafata de 2264 mp. teren .


Cu raportul de expertiza efectuat de d-nul expert ..., s-a dovedit ca in prezent, imobilul constructie are 7 corpuri, din care doar corpul C1 reprezinta partea de imobil ce a fost preluata, restul constructiilor C2-C7, fiind constructii noi, corpurile C1 si C2 avand destinatia de cladire administrativa, pentru functionarea a��


In aplicarea art. 24 din Legea 10/2001, instanta a concluzionat ca unitatea detinatoare nu poate fi obligata sa restituie decat ceea ce se afla in proprietatea sa, respectiv suprafata de 2264 mp. teren si constructia identificata prin reperul C1, care reprezinta fosta casa dobandita de autorul reclamantului.


Solutionand cererea de lamurire dispozitiv formulata de parata, cerere din cuprinsul careia rezulta ca obiectul lamuririlor este limitat la suprafata construita, pentru care s-a dispus restituirea prin echivalent, a�� a constatat ca, intr-adevar, exista dispozitii contradictorii intre considerente si dispozitiv.


Insa, procedura prevazuta de art. 443 C.pr.civ., se refera la modalitatea de intocmire a dispozitivului, care poate contine dispozitii insuficient de clare sau confuze.


In speta, dispozitivul este clar, nu contine dispozitii echivoce sau contradictorii, iar in ceea ce priveste imobilul-constructie, ca si elemente de identificare, face trimitere la Decizia nr. 234/19.03.1964 emisa de a��.


Ca urmare, Tribunalul a retinut ca, din acest punct de vedere, cererea petentei este nefondata.


Avand, in vedere ca puterea executorie este atasata dispozitivului, fata de principiile de restituire prev. de Legea 10/2001, Tribunalul a retinut, in continuare, ca petenta are de restituit prin echivalent suprafata construita, astfel cum este descrisa in schita plan a Deciziei nr. 234/19.03.1964 emisa de a��, chiar daca parte din constructie a fost demolata.


Aceasta concluzie este sustinuta de mentiunile din dispozitiv, dar si de considerentele sentintei civile nr. a�� pronuntata de a��, potrivit cu care prin definitivarea Deciziei nr. 2641/24.06.2004 emisa de petenta, reclamantul a dobandit un bun. La baza emiterii acestei Dispozitii, a stat un raport de evaluare, care, in ceea ce priveste constructia, nu s-a limitat numai la evaluarea corpului C1, care mai exista in prezent.


Aceasta varianta de evaluare, este intarita si de disp. art. 10 din Legea 10/2001, consemnat si in raportul de evaluare, potrivit cu care, in situatia imobilelor preluate in mod abuziv si ale caror constructii edificate pe acestea au fost demolate total sau partial, restituirea in natura se dispune pentru terenul liber si pentru constructiile ramase nedemolate, iar pentru constructiile demolate si terenurile ocupate masurile reparatorii se stabilesc prin echivalent .


Concluzionand, fata de modul de redactare a dispozitivului si fata de valoarea data de instanta Deciziei nr. 2641/24.06.2004 emisa de petenta, Tribunalul, in baza art. 443 C.proc.civ., a respins cererea de lamurire dispozitiv, ca nefondata, apreciind ca o solutie contrara, in sensul celei solicitate de petenta, are ca efect modificarea nejustificata a dispozitivului unei sentinte, care a ramas definitiva prin epuizarea cailor de atac.


Impotriva incheierii din data de 15.01.2018 a a�� a declarat apel parata.


Apelanta a reiterat, in esenta, sustinerile formulate si in fata instantei de fond, in sensul ca exista contradictie intre dispozitivul hotararii pronuntate si considerentele acesteia cu privire la suprafata construita pentru care s-a dispus restituirea prin echivalent . Astfel, apelanta a solicitat sa se constate ca, desi in dispozitivul hotararii se mentioneaza ca se restituie prin echivalent, conform art.1 alin.2 din Legea 165/2013, imobilul situat in intravilanul a��, compus din teren in suprafata de 2264 mp. si constructii, astfel cum sunt descrise in schita plan a Deciziei nr. 234/19.03.1964 emisa de a��, in considerentele aceleiasi hotarari se consemneaza ca se impune restituirea prin echivalent numai in ceea ce priveste constructia C1 care, conform expertizelor efectuate in cauza, are suprafata de 132 mp.


In opinia apelantei, data fiind aceasta contradictie, Tribunalul ar fi trebuit sa lamureasca dispozitivul hotararii pronuntate in sensul aratat prin considerente, respectiv ca, ceea ce se restituie este doar constructia C1 si nu constructiile descrise in Decizia nr. 234 din 19.03.1964.


Prin solutia adoptata, insa, de respingere a cererii, si prin modul in care a motivat incheierea din data de 15.01.2018, Tribunalul a incalcat autoritatea de lucru judecat a hotararii pronuntate pe fondul cauzei, ajungandu-se la concluzia ca ceea ce trebuie restituit prin echivalent este suprafata constructiilor descrise in decizia nr. 234/1964, chiar daca parte a acestora este demolata.


A solicitat, pe cale de consecinta, admiterea apelului si schimbarea in tot a incheierii atacate in sensul admiterii cererii formulate si lamuririi dispozitivului sentintei civile nr. 686/2017 in sensul ca restituirea prin echivalent priveste doar constructia C1 identificata prin expertiza efectuata in cauza.


Prin decizia civila nr. a��, a�� a respins apelul ca nefondat, retinand, in esenta, urmatoarele:


Potrivit art. 443 Cod procedura civila, in cazul in care sunt necesare lamuriri cu privire la intelesul, intinderea sau aplicarea dispozitivului hotararii ori daca acesta cuprinde dispozitii contradictorii, partile pot cere instantei care a pronuntat hotararea sa lamureasca dispozitivul sau sa inlature dispozitiile potrivnice.


Obiectul lamuririi sau al interpretarii vizat de dispozitiile legale mai sus citate are in vedere clarificarea obscuritatii hotararii judecatoresti, dand astfel posibilitatea executarii ei in limitele avute in vedere prin modalitatea de solutionare a litigiului.


Aceasta putere de interpretare, recunoscuta judecatorului dupa ce s-a dezinvestit, de interpretari sau sa nu ridice dificultati de punere in executare prin mentionarea unor dispozitii contradictorii in chiar dispozitivul hotararii.


Textul are in vedere, asadar, caracterul neclar sau contradictoriu al mentiunilor din dispozitiv pentru ca, in situatia caracterului contradictoriu al considerentelor, hotararea ar fi afectata de viciul nemotivarii, neregularitate care nu poate fi indreptata dupa procedura prevazuta de art. 443 Cod procedura civila, ci poate face obiect al criticilor in caile de atac.


De asemenea, nu este posibila prin recurgerea la aceasta procedura nici asigurarea concordantei intre dispozitiv si considerente, constatarea existentei unei astfel de contradictii putand constitui cel mult motiv de declansare a cailor de atac prevazute de lege impotriva hotararii respective.


Or, in speta, ceea ce se solicita de catre petenta prin cererea dedusa judecatii este tocmai punerea de acord a dispozitivului hotararii pronuntate, cu considerentele acesteia, cu privire la intinderea suprafetei constructiilor pentru care s-a dispus restituirea prin echivalent, chestiune care, in lumina celor mai sus aratate, nu poate fi rezolvata pe calea prezentei proceduri.


Chiar daca sustinerea apelantei, in sensul ca aspectele retinute in cuprinsul considerentelor nu isi gasesc corespondent in dispozitivul hotararii, este reala, aceasta nu justifica admiterea cererii si lamurirea dispozitivului in sensul solicitat, intrucat dispozitiile art. 443 Cod procedura civila nu permit o astfel de solutie.


Odata constatata aceasta contradictie, parata avea posibilitatea de a solicita instantei de control judiciar, investita cu solutionarea apelului declarat impotriva sentintei civile nr. 686/2017 a Tribunalului Galati, sa indrepte situatia, contrarietatea dintre dispozitivul hotararii si considerentele acestuia constituind o chestiune de nelegalitate a sentintei astfel pronuntate.


Cum parata nu a procedat in aceasta maniera si cum sentinta civila nr. 686/2017 a Tribunalului Galati a ramas si definitiva, ca urmare a respingerii apelului paratei (apel in care nu a fost invocata aceasta chestiune), Tribunalul nu avea cum sa mai remedieze aceasta nelegalitate pe calea prevazuta de art. 443 Cod procedura civila, o eventuala solutie de admitere a cererii petentei si de lamurire a dispozitivului hotararii in sensul dorit de aceasta fiind de natura sa conduca, asa cum in mod judicios a retinut si prima instanta, la modificarea nejustificata a dispozitivului unei sentinte, care a ramas definitiva prin epuizarea cailor de atac.


In aceste conditii, Curtea a constatat ca in mod corect cererea de lamurire hotarare si inlaturare a dispozitiilor contradictorii formulata de petenta a fost respinsa ca nefondata, dispozitivul sentintei civile nr. a�� a a�� fiind clar, fara a contine dispozitii echivoce sau contradictorii.


Cum, pentru identificarea imobilului constructie cu privire la care s-a dispus restituirea prin echivalent, dispozitivul hotararii face trimitere la Decizia nr. 234/19.03.1964 emisa de a��, in mod corect instanta de fond a retinut ca, punerea in executare a sentintei a�� urmeaza a se face in functie de dispozitiile acestuia.


In consecinta, constatand ca nu exista motive care sa justifice schimbarea incheierii atacate, Curtea, in temeiul art. 480 alin. 1 Cod procedura civila, a respins apelul petentei ca nefondat, mentinand hotararea atacata ca temeinica si legala.
Pronuntata de: Decizia civila nr. 71 din 24.04.2018 a Curtii de Apel Galati


Citeşte mai multe despre:   
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Articole Juridice

Oportunitatea - prerogativa angajatorului de a-si organiza activitatea. Rolul activ al instantei de judecata in aflarea adevarului
Sursa: MCP avocati

Perioada de proba si abuzul de drept in relatiile de munca. Sarcina probei
Sursa: MCP avocati

Obligatiile, drepturile si diligentele angajatorului pe parcursul evaluarii profesionale a salariatului
Sursa: MCP avocatiŞtiri Juridice
Legislaţie

OUG 127/2023 pentru modificarea si completarea unor acte normative, prorogarea unor termene, precum si unele masuri bugetare
Ordonanta de urgenta 127/2023 pentru modificarea si completarea unor acte normative, prorogarea unor ...

OUG 128/2023 pentru unele masuri referitoare la salarizarea personalului din invatamant si alte sectoare de activitate bugetara
Ordonanta de urgenta 128/2023 pentru unele masuri referitoare la salarizarea personalului din invata ...

Legea 414/2023 privind desfasurarea actiunilor in reprezentare pentru protectia intereselor colective ale consumatorilor
Legea nr. 414/2023 privind desfasurarea actiunilor in reprezentare pentru protectia intereselor cole ...