din anul 2007, atuul tau de DREPT!
1677 de useri onlinePrima pagină » Articole juridice » Drept Civil » Vanzarea la licitatie publica a bunurilor imobile urmarite silit

Vanzarea la licitatie publica a bunurilor imobile urmarite silit

  Publicat: 09 Jul 2011       10129 citiri       Sursa: EuroAvocatura.ro        Secţiunea: Drept Civil  


Desemneaza o invitatie publica adresata de catre AM/OI unei categorii clar identificate de solicitanti, in vederea depunerii cererilor de finantare pentru proiecte, in cadrul unui domeniu de interventie al axelor prioritare din Programul Operational Regional 2007-2013 sau din Programele Operationale Sectoriale.
Persoana care, in cadrul unui raport juridic de obligatie este indreptatita sa pretinda unei alte persoane, denumita debitor, executarea unei prestatii determinate; de a da, de a face ori de a nu face ceva.
Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.
Ca o consecinta a urmaririi silite imobiliare, vanzarea la licitatie publica este una dintre modalitatile prin care un creditor isi poate valorifica creanta pe care o are impotriva debitorului.

1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
1. Comunicare scrisa, adresata ardesata direct sau prin executorul judecatoresc, prin care se cere debitorului executarea obligatiei scadente.
Desemneaza o invitatie publica adresata de catre AM/OI unei categorii clar identificate de solicitanti, in vederea depunerii cererilor de finantare pentru proiecte, in cadrul unui domeniu de interventie al axelor prioritare din Programul Operational Regional 2007-2013 sau din Programele Operationale Sectoriale.
inseamna o persoana fizica sau juridica, autoritate publica, agentie sau organism altul decat persoana vizata, operatorul,
(Legea 10 din 2001). Este persoana fizica sau juridica cu experienta semnificativa in domeniu, competenta in evaluare pe piata proprietatilor imobiliare,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Reglementata in sectiunea V, cap. I, t. IV, C. proc. pen.,
Functionar de stat care ajuta la executarea silita a hotararilor unor organe de jurisdictie.
Expresie baneasca a valorii marfii ori suma care se plateste pentru un bun transmis, o lucrare sau o prestare de servicii.
Persoana fizica sau juridica care a primit o suma de bani sau alte valori de la creditor,
Persoana careia i se atribuie bunul castigat - adjudecat la o licitatie
Persoana careia i se atribuie bunul castigat - adjudecat la o licitatie
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Expresie baneasca a valorii marfii ori suma care se plateste pentru un bun transmis, o lucrare sau o prestare de servicii.
Persoana careia i se atribuie bunul castigat - adjudecat la o licitatie
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Expresie baneasca a valorii marfii ori suma care se plateste pentru un bun transmis, o lucrare sau o prestare de servicii.
Persoana careia i se atribuie bunul castigat - adjudecat la o licitatie
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.
O situatie pe piata, in care vanzatorii unui produs sau serviciu actioneaza independent, pentru captarea clientelei, pentru a atinge un obiectiv comercial precis, adica un anumit nivel al beneficiilor, al volumului de vanzari si / sau al cotei de piata.
Reglementata in sectiunea V, cap. I, t. IV, C. proc. pen.,
Persoana careia i se atribuie bunul castigat - adjudecat la o licitatie
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Credit deschis de un bancher si garantat printr-un drept de gaj asupra marfurilor sau titlurilor (valorilor mobiliare) apartinand clientului.

Conform art. 500 al Codului de Procedura Civila (denumit in continuare ``CPC``), debitorul are la dispozitie 15 zile de la primirea somatiei sa faca plata, somatie ce trebuie sa contina si datele de identificare a bunurilor imobile ce urmeaza a fi vandute la licitatie publica fiecare in parte .
Dupa evaluarea imobilului de catre insusi executorul judecatoresc sau de catre un evaluator si dupa stabilirea situatiei imobilului din extrasul de carte funciara, in termen de 5 zile, executorul va intocmi si afisa, potrivit art. 504 CPC, publicatia de vanzare a imobilului. Termenul stabilit pentru vanzare nu va fi mai scurt de 30 de zile, dar nici mai lung de 60 de zile de la data afisarii publicatiei de vanzare la locul unde va avea loc licitatia, aceasta putandu-se desfasura si in alt loc decat acela in care se afla imobilul.
Art. 506 CPC reglementeaza obligatia fiecarei persoane care doreste sa dobandeasca imobilul de a depune cautiune in valoare de 10% din valoarea estimata a bunului pe piata care, de altfel, este si pretul de incepere a licitatiei. Norma imperativa prevazuta de art. 507, alin. 2 ne spune ca ``debitorul nu poate licita nici personal, nici prin alte persoane``, insa acesta trebuie instiintat despre data, ora si locul vanzarii.
Inceputul procedurii licitatiei publice este marcat prin citirea de catre executor a publicatiei de vanzare si a ofertelor primite pana la acea data, continuandu-se cu oferirea spre vanzare a imobilului, prin trei strigari succesive, la interval de timp care sa permita optiuni si supralicitari, pornind de la pretul oferit care este mai mare decat cel la care s-a facut evaluarea sau, in lipsa unei asemenea oferte, chiar de la acest pret (art. 509, alin. 1 si 2, CPC).
Procesul-verbal in care vor fi mentionati toti cei care au participat la licitatie, sumele oferite de fiecare participant, precum si numele adjudecatarului imobilului trebuie, sub sanctiunea nulitatii absolute, semnat de catre executor, creditor, debitor si de catre adjudecatar.
Adjudecatar va fi numita acea persoana care ofera suma cea mai mare, urmand ca aceasta sa fie depusa in termen de cel mult 30 de zile de la data adjudecarii bunului imobil, deducandu-se valoarea cautiunii achitate anterior. La un pret egal, adjudecatar va fi desemnat cel care are un drept de preemtiune (creditorii) asupra imobilului respectiv. Insa, in toate cazurile, potrivit art. 510, alin. 2 CPC, creditorii urmaritori sau intervenienti nu pot sa adjudece bunurile oferite spre vanzare la un pret mai mic de 75% din cel la care imobilul a fost evaluat. Cand adjudecatar este un astfel de creditor, obligatia sa de plata va fi stinsa prin compensatie, creanta pe care o are impotriva debitorului si pretul imobilului compensandu-se pana la concurenta celei mai mici dintre ele.
Conform art. 513 CPC, adjudecatarul care nu a platit pretul imobilului va fi tinut responsabil pentru scoaterea in vanzare din nou a imobilului la un alt termen, iar creantele ocazionate de aceasta vor fi retinute cu precadere din suma depusa cu titlu de cautiune.
Executorul poate incuviinta, conform art. 515 CPC, plata de catre adjudecatar a ``pretului in rate, numarul acestora, cuatumul si data scadentei acestora, precum si suma care se plateste de indata drept avans .``
Ordinea de indestulare a creditorilor din suma obtinuta in urma executarii silite a debitorului este cea stabilita de art. 563 coroborat cu art. 564 CPC. In cazul in care aceasta suma nu este suficienta pentru acoperirea tuturor datoriilor, debitorul ramane in continuare obligat fata de creditori, conform art. 1718 al Codului Civil: "oricine este obligat personal este tinut de a indeplini indatoririle sale cu toate bunurile sale, mobile si imobile, prezente si viitoare".

Valuation across Romania


9 Haga St, et. 1, sector 1, Bucharest
Mobile: + 40 733 146 603
Phone: + 40 21 230 20 09
Fax: +40 36 281 46 17
E-mail: [email protected]
Web site: www.a-v.ro

Citeşte mai multe despre:    Licitatie publica    Vanzarea silita    Bunuri imobile    Executor judecatoresc

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Titluri

Deschiderea succesiunii si dezbaterea succesiunii. Modalitati de dezbatere a succesiunii
Sursa: avocat Emilia Alexandra Ioana | MCP Cabinet avocati

Aplicarea in timp a legii darii in plata ´┐Ż aspecte de constitutionalitate
Sursa: Irina Maria Diculescu

Momentul pana la care poate fi emisa decizia de sanctionare disciplinara. Doctrina si practica relevante
Sursa: Irina Maria Diculescu

Controverse jurisprudentiale in aplicarea Deciziei CCR nr. 405/2016 privind abuzul in serviciu
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim

Noul Cod Civil: Partajul (Art. 669-686)
Sursa: EuroAvocatura.ro

Noul Cod Civil: Proprietatea comuna (Art. 631-686)
Sursa: EuroAvocatura.roJurisprudenţă

ICCJ: Situatia masurilor asiguratorii infiintate in cadrul unui proces penal asupra bunurilor unei persoane juridice, anterior deschiderii procedurii insolventei, in vederea confiscarii speciale
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ

Decizia nr. 382/2019 referitoare la admiterea exceptiei de neconstitutionalitate a unor prevederi din Legea nr. 359/2004
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Reclamantul a urmarit in esenta transformarea cererii de ordonanta presedintiala in actiune de drept comun, chiar daca a indicat gresit dispozitiile art. 104 Cod procedura civila
Pronuntaţă de: Tribunalul Vrancea Sectia I Civila, Decizia civila nr. 393/2016, in sedinta publica din 31 mai 2016

Conventia de rezolutiune a unui contract de vanzare incheiata in temeiul prevederilor art. 1550 din Codul civil este un act de administrare
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia a II-a civila, Decizia nr. 525 din 17 februarie 2015

Antrenarea raspunderii personale a administratorului. Conditii.
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi- Sectia Comerciala Decizie 09 (16.01.2006)