din anul 2007, atuul tau de DREPT!
1903 de useri onlinePrima pagină » Articole juridice » Dreptul muncii. Contractul de Munca » Incetarea automata a contractului de munca pentru motivul implinirii varstei de iesire la pensie nu este in mod obligatoriu discriminatorie

Incetarea automata a contractului de munca pentru motivul implinirii varstei de iesire la pensie nu este in mod obligatoriu discriminatorie

  Publicat: 13 Oct 2010       7535 citiri       Sursa: EuroAvocatura.ro        Secţiunea: Dreptul muncii. Contractul de Munca  


Desemneaza orice persoana care este asigurata, in baza unei asigurari obligatorii sau facultative continue, impotriva unuia sau mai multor riscuri ce corespund ramurilor unui regim de securitate sociala care se aplica salariatilor.
In Germania, potrivit Legii generale privind egalitatea de tratament (Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz), clauzele de incetare automata a contractelor de munca pentru motivul implinirii de catre salariat a varstei de pensionare pot constitui derogari de la interdictia discriminarilor pe criterii de varsta.

Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.
Prevedere cuprinsa intr-un contract, tratat etc. ce are drept
Calificativ propriu normei juridice care stabileste categoric cerinta ca subiectul de drept sa aiba numai o anumita conduita,
Totalitatea bunurilor si creantelor (drepturi de incasare) apartinand subiectului economic;
Ansamblul normelor juridice care reglementeaza raporturile sociale de munca ale muncitorilor si functionarilor, precum si alte raporturi sociale derivate din raporturile sociale de munca.
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Rezultatele finale ale transformarii factorilor de productie, bunurile economice. Acestea se exprima in unitati fizice, unitati conventionale si in unitati valorice.
Dispozitie cuprinsa in testament prin care testatorul dispune ca dupa decesul sau ca o anumita persoana sa primeasca intreaga mostenire (legat universal),
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.
Prevedere cuprinsa intr-un contract, tratat etc. ce are drept
Operatiune prin care se sting fara plata in numerar, unele datorii reciproce intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, ramanand sa se achite eventualele diferente de sume, nu in bani, ci prin simpla lor inregistrare.
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Contract incheiat intre un salariat si o unitate economica sau institutie prin care cel dintai se obliga sa presteze in favoarea celui din urma o anumita munca, in schimbul unui salariu.
Suma care se plateste periodic de catre titulsrul unei obligatii legale de
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.
Desemneaza orice persoana care este asigurata, in baza unei asigurari obligatorii sau facultative continue, impotriva unuia sau mai multor riscuri ce corespund ramurilor unui regim de securitate sociala care se aplica salariatilor.
Proces, pricina, cauza, conflict, neintelegere intre doua sau mai multe persoane,
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.

In conformitate cu reglementarea germana, dreptul de a negocia astfel de clauze poate fi conferit partenerilor sociali si poate fi pus in aplicare prin intermediul unei conventii colective.
Timp de 39 de ani, doamna Rosenbladt a efectuat servicii de curatenie. Potrivit conventiei colective aplicabile in sectorul serviciilor de curatenie industriala, contractul sau de munca inceteaza la sfarsitul lunii calendaristice in cursul careia poate obtine o pensie pentru limita de varsta, mai exact la finele lunii in care implineste 65 de ani. La implinirea varstei de 65 de ani, varsta de iesire la pensie, angajatorul a instiintat-o cu privire la incetarea contractului sau de munca . Doamna Rosenbladt a sesizat Arbeitsgericht Hamburg (Tribunalul pentru litigii de dreptul muncii), instanta de trimitere in prezenta cauza, sustinand ca incetarea contractului sau de munca reprezinta o discriminare pe motive de varsta.
Instanta de trimitere solicita sa se stabileasca, in esenta, daca incetarea automata a contractului de munca la implinirea varstei normale de iesire la pensie respecta interdictia discriminarilor pe motive de varsta prevazuta de Directiva 2000/78/CE1.
Prin hotararea pronuntata, Curtea constata, in primul rand, ca o clauza de incetare automata a contractului de munca, pentru motivul ca lucratorul poate beneficia de o pensie, instituie un tratament diferentiat intemeiat in mod direct pe varsta. In continuare, Curtea examineaza eventualul caracter justificat al acestui tratament diferentiat.
In aceasta privinta, Curtea considera ca o astfel de masura nu instituie un regim imperativ de pensionare obligatorie, ci constituie un mod de stingere a raporturilor de munca intemeiat pe varsta de la care se poate beneficia de o pensie pentru vechime in munca, distinct de ipotezele demisiei sau concedierii.
In ceea ce priveste obiectivul reglementarii in discutie, Curtea arata ca acest mecanism are la baza un echilibru intre consideratii de ordin politic, economic, social, demografic si/sau bugetar si depinde de decizia de a prelungi durata vietii active a lucratorilor sau, dimpotriva, de a prevedea iesirea mai rapida la pensie a acestora.
Curtea evidentiaza ca astfel de clauze de incetare automata fac parte, de mult timp, din dreptul muncii in vigoare in numeroase state membre si sunt de larga utilizare in cadrul raporturilor de munca . Intrucat garanteaza lucratorilor o anumita stabilitate a locului de munca si ofera, pe termen lung, promisiunea unei iesiri la pensie previzibile, si intrucat, in acelasi timp, permit angajatorilor o anumita flexibilitate in gestionarea personalului propriu, clauzele de incetare automata a contractelor de munca sunt, astfel, expresia unui echilibru intre o serie de interese divergente dar legitime, inscriindu-se intr-un context complex de raporturi de munca, indeaproape legat de alegerile de natura politica in materie de pensionare si de incadrare in munca. In principiu, aceste obiective trebuie considerate ca justificand a��in mod obiectiv si rezonabila��, a��in cadrul dreptului nationala��, astfel cum prevede Directiva 2000/78, un tratament diferentiat pe motive de varsta edictat de statele membre.
In continuare, Curtea considera ca nu pare nerezonabil ca autoritatile sau partenerii sociali din cadrul unui stat membru sa aprecieze ca astfel de clauze de incetare automata a contractelor de munca pot fi corespunzatoare si necesare pentru atingerea obiectivelor legitime. Din aceasta perspectiva, Curtea evidentiaza ca o clauza precum cea aplicabila in cazul doamnei Rosenbladt nu se intemeiaza numai pe o anumita varsta, ci ia in considerare de asemenea imprejurarea ca persoanele interesate beneficiaza de o compensatie financiara sub forma unei pensii pentru limita de varsta, si nu autorizeaza angajatorii sa puna capat in mod unilateral raportului de munca . Mai mult, temeiul conventional al clauzei ar conferi aplicarii acestui mecanism o flexibilitate importanta, permitand partenerilor sociali sa tina cont de situatia globala existenta pe piata muncii si de caracteristicile proprii locurilor de munca in cauza. In plus, reglementarea germana contine o limitare suplimentara, intrucat impune angajatorilor sa obtina sau sa confirme existenta consimtamantului salariatilor cu privire la orice clauze de incetare automata a unui contract de munca pentru motivul ca salariatul a implinit varsta la care poate beneficia de dreptul la pensie, in cazul in care varsta respectiva este inferioara varstei normale de iesire la pensie . In sfarsit, Curtea retine ca legislatia germana interzice ca unui lucrator care doreste sa continue sa isi exercite activitatea profesionala dupa implinirea varstei de iesire la pensie sa i se refuze acordarea unui loc de munca, fie de catre fostul angajator, fie de catre un tert, pentru cauze legate de varsta sa.
In consecinta, Curtea considera ca Directiva 2000/78 nu se opune unei clauze de incetare automata a contractelor de munca pentru motivul implinirii de catre salariat a varstei de la care poate beneficia de pensie, astfel cum se prevede in Germania prin Conventia colectiva a salariatilor din sectorul serviciilor de curatenie industriala.


1 Directiva 2000/78/CE a Consiliului din 27 noiembrie 2000 de creare a unui cadru general in favoarea egalitatii de tratament in ceea ce priveste incadrarea in munca si ocuparea fortei de munca (JO L 303, p. 16, Editie speciala, 05/vol. 6, p. 7).


MENTIUNE: Trimiterea preliminara permite instantelor din statele membre ca, in cadrul unui litigiu cu care sunt sesizate, sa adreseze Curtii intrebari cu privire la interpretarea dreptului Uniunii sau la validitatea unui act al Uniunii. Curtea nu solutioneaza litigiul national. Este de competenta instantei nationale sa solutioneze cauza conform deciziei Curtii. Aceasta decizie este obligatorie, in egala masura, pentru celelalte instante nationale care sunt sesizate cu o problema similara.

Citeşte mai multe despre:    Concediere    Contractul individual de munca    Decizie de concediere    Locuri de munca    Anulare decizie de concediere    Codul muncii    Art. 65 Codul muncii    Contractul Colectiv de Munca la nivel national

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Titluri

Concedierea Salariatilor. Modalitati de incetare a CIM si contestarea deciziei de concediere
Sursa: MCP Cabinet avocati

Interdictia suprapunerii programului de lucru in cazul salariatilor cu mai multe locuri de munca
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Calculul termenului de preaviz la concedierea salariatului. Aspecte practice si procedurale
Sursa: MCP Cabinet avocati

Conditiile si durata perioadei de proba. Noi obligatii in sarcina angajatorilor
Sursa: MCP Cabinet avocati

Codul muncii aplicabil 2023 | Descarca integral PDF
Sursa: MCP Cabinet avocati

Concediul de maternitate si concediul de crestere a copilului. Aspecte practice
Sursa: MCP Cabinet avocati

Aspecte practice privind necorespunderea profesionala a salariatului
Sursa: Avocat Marius-Catalin PredutJurisprudenţă

In cat timp poate fi aplicata o sanctiune disciplinara unui salariat?
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Concursul si perioada de proba. Modalitati diferite de verificare a aptitudinilor profesionale ale salariatului
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Executarea catre salariati a obligatiilor de plata ale institutiilor publice. Care sume pot fi esalonate?
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Principiul non bis in idem in ceea ce priveste sanctiunile disciplinare
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Calculul termenului de preaviz in cazul concedierii salariatului
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti