din anul 2007, atuul tau de DREPT!


Prima pagină » Jurisprudenţă » Dreptul Muncii » Calculul termenului de preaviz in cazul concedierii salariatului

Calculul termenului de preaviz in cazul concedierii salariatului

  Publicat: 19 Dec 2023       446 citiri        Secţiunea: Dreptul Muncii  


Pricipiu general de drept, potrivit caruia autoritatile de stat, institutiile publice si toti cetatenii sunt obligati sa respecte legea,comportamentul lor sa fie conform prevederilor acesteia.
Potrivit dispozitiilor Codului muncii, pentru ca decizia de concediere sa poata produce efectele juridice urmarite de angajator, aceasta trebuie sa fie deopotriva legala si temeinica, analiza cerintelor de legalitate prevaland celor referitoare la temeinicia deciziei.


Zile in care se cuprinde intreg intervalul de timp dintre momentul inceperii si implinirii termenului, inclusiv prima si ultima zi a termenului.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Sanctiune care consta in lipsirea actului juridic civil de efectele sale firesti intrucat acesta a fost incheiat cu nerespectarea dispozitiilor legale imperative sau cu incalcarea conditiilor de validitate ale actului respectiv.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Pricipiu general de drept, potrivit caruia autoritatile de stat, institutiile publice si toti cetatenii sunt obligati sa respecte legea,comportamentul lor sa fie conform prevederilor acesteia.
Propunere ce o adreseaza un subiect de drept, persoana fizica sau juridica, unui alt subiect de drept, cu privire la incheierea unei conventii, in conditii determinate.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Act normativ care cuprinde principiile si cele mai importante reglementari referitoare la relatiile sociale ce formeaza obiectul specific al dreptului civil:
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Act normativ care cuprinde principiile si cele mai importante reglementari referitoare la relatiile sociale ce formeaza obiectul specific al dreptului civil:
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Pricipiu prevazut in Codul penal al Romaniei potrivit caruia legea penal se aplica infractiunilor savarsite in afara teritoriului tarii,
Colectiv format din persoane fizice avand o organizare de sine statatoare, concretizata in structura de productie, de conceptie si functionala,
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Mijloace de proba, prevazute in cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.Potrivit legii, inscrisurile pot servi ca mijloace de proba, daca in continutul lor se arata fapte sau imprejurari de natura sa contribuie la aflarea adevarului.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Persoana care, in schimbul muncii, primeste un salariu.
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.

In privinta calculului termenului de preaviz sunt aplicabile prevederile art. 2553 Cod civil, care reglementeaza modul de calcul al termenelor stabilite pe zile .


Prin urmare, termenul de preaviz se calculeaza potrivit sistemului zilelor libere, in sensul ca nu se iau in calcul nici prima si nici ultima zi a termenului .


De asemenea, la calculul termenului se iau in considerare numai zilele lucratoare, astfel cum sunt definite de Codul muncii.


Potrivit art. 78 din Codul muncii, ``Concedierea dispusa cu nerespectarea procedurii prevazute de lege este lovita de nulitate absoluta``.


Chestiunea nerespectarii termenului de preaviz a fost transata de Inalta Curte de Casatie prin Decizia nr. 8/2014, pronuntata in recurs in interesul legii, prin care a decis ca ``In interpretarea si aplicarea dispozitiilor art. 78 din Codul muncii cu referire la art. 75 alin. (1) din acelasi cod, neacordarea preavizului cu durata minima prevazuta de art. 75 alin. (1) din Codul muncii, republicat, respectiv cu durata cuprinsa in contractele colective sau individuale de munca, daca aceasta este mai favorabila angajatului, atrage nulitatea absoluta a masurii de concediere si a deciziei de concediere``.


Astfel, neacordarea sau acordarea unui numar de zile de preaviz sub numarul minim prevazut de lege conduce la nulitatea deciziei de concediere, fara a mai fi necesara analiza celorlalte conditii de legalitate si temeinicie.


In speta ce urmeaza a fi prezentata, se va pune problema daca angajatorul a respectat termenul de preaviz ce nu poate fi mai mic de 20 de zile lucratoare.


In fapt, la data de 26.08.2021, salariatul a incheiat cu societatea N. S.R.L. Contractul individual de munca, ca urmare a unui proces de selectie organizat de parata, finalizat cu o oferta de colaborare adresata reclamantului.


Reclamantul a fost incadrat pe functia de Designer grafica pe durata nedeterminata, cu norma intreaga, activitatea acestuia incepand in data de 30.08.2021.


In data de 28.07.2022, Reclamantului i-a fost comunicata de catre Parata Notificarea nr. 1180/28.07.2022 , prin care i-a comunicat faptul ca ``incepand cu data de 28.07.2022 postul de Designer grafica pe care-l ocupati in cadrul N. SRL a fost desfiintat, in temeiul prevederilor art. 65 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii``, iar ``ca urmare a acestui fapt, contractul individual de munca (...) va inceta in termen de 20 de zile lucratoare de la comunicarea prezentei notificari, scop in care se va emite decizia de concediere conform dispozitiilor legale in vigoare``.


La data de 25.08.2022, reclamantului i-a fost comunicata Decizia nr. 1355/25.08.2022, prin care se arata ca ``avand in vedere Decizia Administratorului nr. 1129/18.07.2022 prin care s-a decis desfiintarea postului de Designer grafica din cadrul N. SRL din cauza restrangerii si reorganizarii activitatii companiei din motive financiare`` si i s-a adus, totodata, la cunostinta faptul ca ``incepand cu data de 26.08.2022 salariatul avand functia de Designer grafica ii inceteaza contractul individual de munca din initiativa angajatorului pentru motive care nu tin de persoana salariatului, ca urmare a concedierii individuale a acestuia generate de desfiintarea efectiva a postului ocupat, dintr-o cauza reala si serioasa``.


Astfel, Tribunalul Bucuresti a fost investit cu un conflict de munca avand ca obiect anularea deciziei de concediere a salariatului dispusa de societatea N. S.R.L.


Instanta a retinut ca parata a emis decizia de concediere inainte de expirarea perioadei legale de preaviz de 20 zile lucratoare, in conditiile in care ultima zi a termenului legal de preaviz nu a fost 25.08.2022, ci 26.08.2022.


Astfel notificarea de preaviz a fost emisa la data de 25.08.2022, iar termenul legal de preaviz este calculat pe zile libere conform art. 2553 din Codul civil coroborat cu art. 278 din Codul muncii prin urmare prima zi a termenului este 29.07.2022, iar data de 15.08.2022 nu era zi lucratoare conform art. 139 din Codul muncii ultima zi in care reclamantul s-a aflat in preaviz fiind 26.08.2022.


Conform art. 2.553, alin. (1) din Codul civil cand termenul se stabileste pe zile, nu se ia in calcul prima si ultima zi a termenului.


In aceste conditii, instanta a retinut ca salariata nu a beneficiat in fapt de termenul legal de preaviz de 20 zile lucratoare.


Drept urmare, opereaza sanctiunea cu nulitatea deciziei si a masurii concedierii, angajatorul nerealizand dovada ca i-a acordat salariatului preavizul cu durata minima prevazuta de art. 75 alin. (1) din Codul muncii, astfel cum impune decizia in interesul legii mentionata. Totodata, decizia de concediere nu cuprinde o descriere corespunzatoare a motivelor de fapt ce au stat la baza desfiintarii postului.


Desi se face referire la necesitarea adoptarii unor masuri urgente la nivelul societatii care sa asigure reducerea cheltuielilor si incadrarea acestora in veniturile estimate a fi incasate in urmatoarele luni, in contextul efectelor blocajului financiar si dificultatii contractarii de credite din sistemul bancar, nu se mentioneaza nici un motiv concret neutru pentru care postul salariatului a devenit redundant.


Sub aspectul temeiniciei deciziei de concediere, potrivit dispozitiilor art. 65 din Codul muncii desfiintarea locului de munca trebuie sa fie efectiva si sa aiba o cauza reala si serioasa.


Cauza este reala atunci cand prezinta un caracter obiectiv, adica este impusa de dificultatea economica sau transformari tehnologice.


Cauza este serioasa cand se impune din necesitati evidente privind imbunatatirea activitatii si nu disimuleaza realitatea . Persoana juridica are dreptul de a-si organiza activitatea in functie de necesitati, in scopul rentabilizarii. Angaiatorul este intr-adevar singurul in masura sa aprecieze asupra modalitatii de functionare a investitiei sale insa trebuie sa faca dovada ca desfiintarea postului este consecinta reorganizarii activitatii.


Instanta a retinut ca la dosarul cauzei nu au fost depuse inscrisuri din care sa rezulte ca intimata a efectuat o analiza concreta a acestor elemente, motiv pentru care Tribunalul a constatat ca desfiintarea postului contestatorului a fost facuta in mod aleatoriu, fara vreo justificare reala.


Mai mult, desi reclamantul a invocat in cererea de chemare in judecata ca nu a existat o desfiintare efectiva a postului sau, ca un alt coleg recent angajat indeplinea in fapt atributiile specifice postului de designer de grafica, parata nu formuleaza nicio aparare concreta si nu depune in dovedire niciun inscris.


Totodata, instanta a retinut ca parata nu a formulat nicio aparare, nu a dovedit problemele economice ale societatii in conditiile in care cu cateva luni inainte de reorganizare ii majorase salariul reclamantului, astfel incat nu s-a facut dovada caracterului serios, nedisimulat al reorganizarii.


In consecinta, retinand ca desfiintarea postului ocupat de reclamanta a fost efectuata fara respectarea tuturor dispozitiilor legale incidente, tribunalul a anulat decizia de concediere nr. xxxx/25.08.2022 emisa de catre parata si in temeiul art. 80 din Codul muncii, a dispus reintegrarea reclamantului in functia ocupata anterior concedierii.
Pronuntata de: Tribunalul Bucuresti


Citeşte mai multe despre:    preaviz    preaviz concediere    concediere salariat    avocat dreptul muncii    contestatie preaviz concediere    termenul de preaviz concedire    contestatie decizie de concediere    avocat litigii de munca    codul muncii    codul muncii 2024
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Concursul si perioada de proba. Modalitati diferite de verificare a aptitudinilor profesionale ale salariatului
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Impiedicarea salariatului de a intra in incinta unitatii justifica absenta acestuia de la locul de munca. Sanctionare disciplinara abuzaiva
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti

In ce masura (doar) forta majora poate fi motiv de concediere a salariatului?
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti

Greva, context in care angajatorul poate dispune concedierea salariatilor?
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti

Desfiintarea locului de munca presupune probleme financiare reale ale angajatorului
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Temeinicia concedierii care in aparenta nu are la baza motive care tin de persoana salariatului
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti

Hartuirea morala la locul de munca. Atingerea personalitatii, demnitatii sau integritatii unei persoane
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Dreptul utilizatorului de a dispune incetarea contractului individual de munca a salariatului temporar pentru motive disciplinare
Pronuntaţă de: Curtea de apel Bucuresti

Demisia salariatului. Angajatorul nu este in masura sa recalifice arbitrar cererea formulata de salariat
Pronuntaţă de: Tribunalul IlfovArticole Juridice

Calculul termenului de preaviz la concedierea salariatului. Aspecte practice si procedurale
Sursa: MCP Cabinet avocati

Demisia - drept unilateral al salariatului. Mecanism juridic si consecinte
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Efectele nerespectarii termenului de preaviz in cazul demisiei
Sursa: avocat Emilia Alexandra Ioana | MCP Cabinet avocati

Dialogurile MCP (XVI): Concedierea salariatului pentru inaptitudine fizica sau psihica
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Contract individual de munca, Model 2021. PDF si Word editabil
Sursa: MCP Cabinet avocati

Motivarea decizie de concediere versus Oportunitatea acesteia. Solutii jurisprudentiale
Sursa: avocat Emilia Alexandra Ioana | MCP Cabinet avocati

Protectia sociala a salariatilor. Drepturi si Proceduri de care acestia pot beneficia (II � pe durata starii de urgenta)
Sursa: avocat Irina Maria Diculescu