din anul 2007, atuul tau de DREPT!
1385 de useri onlinePrima pagină » Articole juridice » CEDO. Justitie Europeana » Orientarile Comisiei privind analiza pietei si evaluarea puterii semnificative pe piata nu impun obligatii particularilor

Orientarile Comisiei privind analiza pietei si evaluarea puterii semnificative pe piata nu impun obligatii particularilor

  Publicat: 12 May 2011       3541 citiri       Sursa: EuroAvocatura.ro        Secţiunea: CEDO. Justitie Europeana  


Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Prin urmare, lipsa publicarii acestor orientari in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene in limba unui stat membru nu impiedica autoritatea nationala de reglementare din acel stat sa se refere la acestea intr-o decizie avand ca destinatar un particular

Actiune diplomatica prin care un stat accepta prevederile unui tratat international, obligandu-se sa le respecte
1. Grup comstituit de catre o autoritate cu scopul desfasurarii, coordonarii, supravegherii, controlului unei activitati din diferite domenii ale vietii sociale
Banca Centrala Europeana (BCE)a fost inaugurata pe 30 iunie 1998. De la 1 ianuarie 1999 a preluat responsabilitatea implementarii politicii monetare europene, asa cum este definita de Sistemul European al Bancilor Centrale (SEBC).
Unitate economica autonoma de productie, de constructii, de circulatia marfurilor, de transporturi
Legea 10 din 2001. Intervalul de timp in care s-a facut preluarea abuziva, cuprins intre 6 martie 1945 si 22 decembrie 1989, in cazul Legii nr. 10 din 2001 si al O.U.G. nr.94/2000, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 501/2002, respectiv cuprins intre 6 septembrie 1940 si 22 decembrie 1989, in cazul O.U.G. nr. 83/1999, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 66/2004;
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Actiune diplomatica prin care un stat accepta prevederile unui tratat international, obligandu-se sa le respecte
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism care,
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Actiune diplomatica prin care un stat accepta prevederile unui tratat international, obligandu-se sa le respecte
Prevazute in cap. I, t. III, C. proc. pen., partea generala, mijloace prin care se constata elementele de fapt ce pot servi ca proba
O situatie pe piata, in care vanzatorii unui produs sau serviciu actioneaza independent, pentru captarea clientelei, pentru a atinge un obiectiv comercial precis, adica un anumit nivel al beneficiilor, al volumului de vanzari si / sau al cotei de piata.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Actiune diplomatica prin care un stat accepta prevederile unui tratat international, obligandu-se sa le respecte
(UE). Fondata la 1 ianuarie 1993 prin aplicarea Tratatului de la Maastricht , Uniunea Europeana (UE) preia initiativa constructiei europene de la Comunitatea Economica Europeana (CEE).
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.

Potrivit Actului de aderare din 20031, actele institutiilor si ale Bancii Centrale Europene adoptate inainte de aderarea la Uniune a noilor state membre si care au fost redactate de Consiliu, de Comisie sau de Banca Centrala Europeana in limbile acestor state sunt, de la data aderarii, autentice in aceleasi conditii ca si textele redactate in cele 11 limbi ale statelor membre in acea perioada . Acestea se publica in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene in cazul in care textele celor 11 limbi au facut obiectul unei astfel de publicari.
In conformitate cu directiva privind un cadru de reglementare comun pentru retelele si serviciile de comunicatii electronice (directiva ``cadru``)2, Comisia publica orientari privind analiza pietei si evaluarea puterii semnificative pe piata3, de care autoritatile nationale de reglementare (``ANR``) tin seama in cea mai mare masura pentru definirea pietelor relevante corespunzatoare circumstantelor nationale, in special pietele geografice relevante de pe teritoriul lor, in conformitate cu principiile dreptulul concurentei.
Polska Telefonia Cyfrowa sp. z o.o. (``PTC``) este unul dintre principalii operatori de telecomunicatii din Polonia. In anul 2006, Prezes UrzA�du Komunikacji Elektronicznej (presedintele Oficiului pentru Comunicatii Electronice, Polonia) a considerat ca PTC dispunea de o putere semnificativa pe piata serviciilor de terminare a apelurilor vocale si, in consecinta, a impus acestei intreprinderi anumite obligatii de reglementare.
Considerand ca Orientarile din 2002, pe care s-a intemeiat aceasta decizie, nu ii sunt opozabile in masura in care acestea nu au fost publicate in limba polona in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, PTC a introdus o actiune in justitie impotriva deciziei ANR.
Sesizata cu judecarea recursului, SA�d NajwyA�szy (Curtea Suprema, Polonia) solicita Curtii sa stabileasca daca Actul de aderare din 2003 se opune posibilitatii ca ANR poloneza sa se refere la Orientarile din 2002 intr-o decizie in care aceasta autoritate impune anumite obligatii de reglementare unui operator de servicii de comunicatii electronice, in masura in care orientarile respective nu au fost publicate in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene in limba acestui stat membru, chiar daca este o limba oficiala a Uniunii.

Curtea aminteste mai intai ca un principiu fundamental al ordinii de drept comunitare impune ca un act care emana de la autoritati publice sa nu fie opozabil justitiabililor inainte ca acestia sa aiba posibilitatea de lua cunostinta de acesta.
In continuare, Curtea subliniaza ca Actul de aderare din 2003 se opune posibilitatii ca obligatiile cuprinse intr-o reglementare a Uniunii care nu a fost publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene in limba unui nou stat membru, in conditiile in care aceasta limba este o limba oficiala a Uniunii, sa fie impuse particularilor in acest stat, chiar daca aceste persoane ar fi putut lua cunostinta de reglementarea respectiva prin alte mijloace .
In acest context, Curtea examineaza daca, prin continutul lor, Orientarile din 2002 impun obligatii particularilor. Astfel, Curtea arata ca aceste orientari enunta principiile pe care ANR trebuie sa isi intemeieze analiza cu privire la piete si la concurenta efectiva, in aplicarea cadrului de reglementare comun privind comunicatiile electronice.
Asadar, Curtea concluzioneaza ca Orientarile din 2002 nu contin nicio obligatie susceptibila sa poata fi impusa, direct sau indirect, particularilor. Prin urmare, lipsa publicarii acestor orientari in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene in limba polona nu se opune ca ANR poloneza sa se refere la acestea intr-o decizie adresata unui particular.1 Actul privind conditiile de aderare a Republicii Cehe, a Republicii Estonia, a Republicii Cipru, a Republicii Letonia, a Republicii Lituania, a Republicii Ungare, a Republicii Malta, a Republicii Polone, a Republicii Slovenia si a Republicii Slovace si adaptarile tratatelor pe care se intemeiaza Uniunea Europeana (JO 2003, L 236, p. 33).
2 Directiva 2002/21/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 7 martie 2002 privind un cadru de reglementare comun pentru retelele si serviciile de comunicatii electronice (Directiva-cadru) (JO L 108, p. 33, Editie speciala, 13/vol. 35, p. 195).
3 Orientarile privind analiza pietei si evaluarea puterii semnificative pe piata in conformitate cu cadrul comunitar de reglementare pentru retelele si serviciile de comunicatii electronice (JO 2002, C 165, p. 6).

Citeşte mai multe despre:    Curtea de Justitie a Uniunii Europene    Banca Centrala Europeana    Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Titluri

GDPR: Montarea unor camere video in perimetrul apartamentului proprietate personala
Sursa: Raportul pe anul 2020 al ANSPDCP

Instantele Uniunii Europene nu sunt competente sa judece actiuni in despagubire formulate impotriva Eurogrupului
Sursa: EuroAvocatura.ro

CJUE nu este competenta sa se pronunte asupra unui diferend frontalier cu caracter international care nu tine de dreptul Uniunii
Sursa: EuroAvocatura.ro

Legea concurentei: raportarea amenzii la cifra de afaceri realizata in anul anterior � pedeapsa justa sau grava inechitate
Sursa: Irina Maria Diculescu

Formalitatile necesare transferului salariatilor de la un angajator (cedent) la altul (cesionar)
Sursa: Av. Iulian Gales

Codul Fiscal: Stabilirea de catre Presedintele A.N.A.F. a criteriilor pentru evaluarea riscului fiscal � o incalcare a principiului separatiei puterilor in stat?
Sursa: Irina Maria Diculescu

Aplicarea in timp a legii darii in plata � aspecte de constitutionalitate
Sursa: Irina Maria DiculescuJurisprudenţă

Timpul de lucru; munca suplimentara; sarcina probei privind timpul de munca al salariatului
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Litigii de munca si asigurari sociale, Decizia nr. 355/15.09.2020

Dreptul la concediu de odihna in cazul cumulului de contracte de munca ale aceluiasi salariat. Principiul nediscriminarii in cazul salariatilor angajati cu fractiune de norma
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia litigii de munca si asigurari sociale, Decizia civila nr. 640/11.10.2018

Drept de autor asupra programului informatic. Obligatia de confidentialitate a fabricantului bazei de date
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia I civila, decizia nr. 179 din 28 ianuarie 2020

Actiune in contrafacere. Conflict intre o marca si un nume comercial. Invocarea notorietatii marcii. Conditii
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia I civila, decizia nr. 284 din 4 februarie 2020

Prelungirea raportului de serviciu dupa implinirea varstei de pensionare, pana la varsta de 65 de ani. Conditii. Aplicarea prioritara a dreptul european
Pronuntaţă de: Curtea de Apel BUCURESTI - 533/28.05.2020