din anul 2007, atuul tau de DREPT!
1927 de useri onlinePrima pagină » Articole juridice » Divortul. Desfacerea casatoriei » Cererea de chemare in judecata. Cuprinsul cererii de divort

Cererea de chemare in judecata. Cuprinsul cererii de divort

  Publicat: 01 Jan 2008       35534 citiri       Sursa: EuroAvocatura        Secţiunea: Divortul. Desfacerea casatoriei  


Desfacerea casatoriei prin hotarare judecatoreasca, la cererea unuia sau ambilor soti, atunci cand, datorita unor motive temeinice, raporturile dintre ei sunt atat de grav si iremediabil vatamate, incat continuarea casatoriei este vadit imposibila pentru cel care cere desfacerea ei.
Act normativ care cuprinde principiile si regulile referitoare la desfasurarea procesului civil.
Cererea de divort trebuie sa cuprinda pe langa elementele prevazute de art. 112 CODUL DE PROCEDURA CIVILA si anume:

1. Locuinta care, spre deosebire de domiciliu, nu este statornica sau principala. O persoana poate avea, in dreptul nostru, un singur domiciliu si mai multe resedinte.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Act normativ care cuprinde principiile si regulile referitoare la desfasurarea procesului civil.
Mod de organizare a vietii in comun a oamenilor,
Grup de cuvinte prin care se individualizeaza si se identifica o persoana fizica in societate si familie.
Mod de organizare a vietii in comun a oamenilor,
Grup de cuvinte prin care se individualizeaza si se identifica o persoana fizica in societate si familie.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Act normativ care cuprinde principiile si cele mai importante reglementari privind casatoria si familia, rudenia, ocrotirea celor lipsiti de capacitate, a celor cu capacitate restransa si a altor persoane.
Latura a capacitatii juridice, care consta in aptitudinea persoanei de a-si exercita singura drepturile
Asigurarea mijloacelor de existenta unui minor sau altei persoane fizice
1. Persoana careia ii apartine un drept sau ii revine o obligatie in mod direct. De exemplu, o persoana poate fi titulara a dreptului de proprietate, a dreptului de autor, a unui drept de creanta etc.
Desfacerea casatoriei prin hotarare judecatoreasca, la cererea unuia sau ambilor soti, atunci cand, datorita unor motive temeinice, raporturile dintre ei sunt atat de grav si iremediabil vatamate, incat continuarea casatoriei este vadit imposibila pentru cel care cere desfacerea ei.
Asigurarea mijloacelor de existenta unui minor sau altei persoane fizice
Desfacerea casatoriei prin hotarare judecatoreasca, la cererea unuia sau ambilor soti, atunci cand, datorita unor motive temeinice, raporturile dintre ei sunt atat de grav si iremediabil vatamate, incat continuarea casatoriei este vadit imposibila pentru cel care cere desfacerea ei.
Desfacerea casatoriei prin hotarare judecatoreasca, la cererea unuia sau ambilor soti, atunci cand, datorita unor motive temeinice, raporturile dintre ei sunt atat de grav si iremediabil vatamate, incat continuarea casatoriei este vadit imposibila pentru cel care cere desfacerea ei.
Act normativ care cuprinde principiile si regulile referitoare la desfasurarea procesului civil.
Loc in care persoana fizica isi are locuinta statornica sau principala.
Dovada scrisa prin care
Pretul la care se vand si se cumpara hartiile de valoare si valuta straina.
Calificativ propriu normei juridice care stabileste categoric cerinta ca subiectul de drept sa aiba numai o anumita conduita,
Desfacerea casatoriei prin hotarare judecatoreasca, la cererea unuia sau ambilor soti, atunci cand, datorita unor motive temeinice, raporturile dintre ei sunt atat de grav si iremediabil vatamate, incat continuarea casatoriei este vadit imposibila pentru cel care cere desfacerea ei.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Act normativ care cuprinde principiile si regulile referitoare la desfasurarea procesului civil.
Desfacerea casatoriei prin hotarare judecatoreasca, la cererea unuia sau ambilor soti, atunci cand, datorita unor motive temeinice, raporturile dintre ei sunt atat de grav si iremediabil vatamate, incat continuarea casatoriei este vadit imposibila pentru cel care cere desfacerea ei.
Act normativ care cuprinde principiile si regulile referitoare la desfasurarea procesului civil.
Imprimat emis de un organ official, folosit pentru plata unor taxe sau impozite.
1.numele, domiciliul sau resedinta partilor;
2. obiectul cererii:
3. indicarea motivelor de fapt si de drept pe care se intemeiaza cererea;
4. indicarea dovezilor pe care se sprijina fiecare capat de cerere;
5. semnatura si unele precizari specifice acestei cereri:
- numele copiilor minori nascuti din casatorie sau care se bucura de starea legala de copii legitimi fata de amandoi sotii, precum si a copiilor recunoscuti de acestia. Daca nu sunt copii minori, se va face aratare despre aceasta. ( art. 612 al. l-2 CODUL DE PROCEDURA CIVILA ).
Intrucat reclamantul nu poate obtine divortul invocand propria sa culpa, el va trebui sa arate sprijinindu-se pe dovezi - in ce consta vina paratului. Sotul reclamant poate solicita instantei si rezolvarea unor cereri accesorii si incidentale.

Astfel, prin chiar cererea de divort, sotul care a purtat in timpul casatoriei numele de familie a celulalt sot, poate cere - motivat - ca si dupa desfacerea casatoriei sa pastreze acel nume ( art.40 Codul Familiei). Sotii se pot invoi insa ca acela care. conform art. 27 Codul Familiei, a purtat in timpul casatoriei numele de familie a celulalt sot. sa poarte acest nume si dupa desfacerea casatoriei. Daca nu a intervenit o invoiala sau daca instanta nu a dat incuviintare, fiecare dintre fostii soti va purta numele ce-1 avea inainte de casatorie.

Daca sotii au copii minori, cererile accesorii cu privire la incredintarea acestora si la stabilirea contributiei fiecarui parinte la cheltuielile de crestere, educare si pregatire profesionala a acestora trebuie solutionate odata cu cererea principala. Aceasta, chiar si atunci cand partile n-au solicitat expres si rezolvarea unor asemenea probleme ( art.42 al. l Codul Familiei ). in cazul minorilor care au implinit 14 ani, avand deci capacitate de exercitiu restransa, cererea privind obligarea la plata unei contributii de intretinere va trebui facuta de ei. asistati fiind de parintele titular .al actiunii (A. Bacaci - Dreptul Familiei, pg.206 ).
Tot odata cu cererea de divort sau separat, dupa pronuntarea divortului, se poate formula cererea de impartire a bunurilor comune, obligarea paratului la plata unei pensii de intretinere in favoarea reclamantului, cererea pentru atribuirea locuintei comune unuia dintre soti, cererea parintelui de a i se incuviinta administrarea bunurilor minorului, reprezentarea acestuia sau incuviintarea actelor sale.

Pe langa aceste cereri accesorii reclamantul poate cere si obligarea paratului la plata cheltuielilor de judecata (cand desfacerea casatoriei este ceruta din vina exclusiva a paratului).

Pentru introducerea actiunii de divort sunt necesare urmatoarele acte:
- originalul sau copii legalizate de pe certificatul de casatorie si de pe certificatul de nastere a copiilor minori ( atunci cand exista ), acestea fiind indispensabile pentru judecarea proceselor de divort ( art.612 al.3 CODUL DE PROCEDURA CIVILA );
- copia actelor de spatiu, atunci cand se pune probleme locative;
- adeverinta cu veniturile nete incasate de reclamant, de la locul sau de munca;
- adeverinta eliberata de sectia financiara a locului de domiciliu al reclamantului (ori de la perceptii, in mediul rural ) din care sa rezulte daca reclamantul realizeaza si alte venituri.;
- orice alte acte in sustinerea actiunii si dovedirea motivelor invocate;
- declaratia data pe propria raspundere de reclamant ca nu realizeaza, alte venituri decat cele pentru care a prezentat adeverinta (declaratia se intocmeste intr-un singur exemplar).
Instantele judecatoresti nu vor putea da curs acelor cereri care nu cuprind elementele si anexele mentionate, aceste cerinte avand caracter imperativ.

Actiunea, redactata in doua exemplare (atunci cand din casatorie nu au rezultat copii) sau in trei exemplare (atunci cand exista copii din casatorie), se depune impreuna cu actele mentionate, de catre reclamant personal, la presedintele judecatoriei pe raza caruia locuiesc sau au locuit sotii.

In cazul in care cererea de divort se intemeiaza pe acordul partilor, ea va fi semnata de ambii soti dar prezentarea ei presedintelui judecatoriei poate fi facuta numai de catre unul dintre soti.

La primirea cererii de divort, presedintele instantei va da sfaturi de impacare, dar, in cazul in care se staruie in rezolvarea cererii va fixa un termen pentru judecarea cauzei. ( art.613 CODUL DE PROCEDURA CIVILA ).

Se va proceda astfel si in cazul in care cererea de divort se intemeiaza pe acordul sotilor deoarece art.613 CODUL DE PROCEDURA CIVILA nu face nici o distinctie desi din art. 613 al.2 pare sa rezulte contrariul, caci textul arata ca presedintele instantei va verifica existenta consimtamantului sotilor, dupa care va fixa termenul de 2 luni in sedinta publica. Textul reglementeaza numai aspectele particulare divortului intemeiat pe acordul sotilor, dar care se inlatura solutia de a da sfaturi de impacare, in toate cazurile, sfaturile de impacare se dau reclamantului. Alta obligatie a presedintelui instantei este aceea de fixare a taxei de timbru.
Citeşte mai multe despre:   

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

In cat timp poate fi aplicata o sanctiune disciplinara unui salariat?
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Concursul si perioada de proba. Modalitati diferite de verificare a aptitudinilor profesionale ale salariatului
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Executarea catre salariati a obligatiilor de plata ale institutiilor publice. Care sume pot fi esalonate?
Pronuntaţă de: Tribunalul BucurestiŞtiri Juridice
Legislaţie

OUG 62/2024, privind unele masuri pentru solutionarea proceselor privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, precum si a proceselor p
Ordonanta de urgenta nr. 62/2024 privind unele masuri pentru solutionarea proceselor privind salariz ...

Legea nr. 183/2024 privind statutul personalului de cercetare, dezvoltare si inovare
Legea nr. 183/2024 privind statutul personalului de cercetare, dezvoltare si inovare Publicata in ...

OUG 127/2023 pentru modificarea si completarea unor acte normative, prorogarea unor termene, precum si unele masuri bugetare
Ordonanta de urgenta 127/2023 pentru modificarea si completarea unor acte normative, prorogarea unor ...