din anul 2007, atuul tau de DREPT!
1678 de useri onlinePrima pagină » Articole juridice » Drept Civil » Procura

Procura

  Publicat: 01 Jan 2008       115082 citiri       Sursa: EuroAvocatura        Secţiunea: Drept Civil  


Act normativ care cuprinde principiile si cele mai importante reglementari referitoare la relatiile sociale ce formeaza obiectul specific al dreptului civil:
Inscris constatator al contractului de mandat care da posibilitatea ca mandatarul sa lucreze in numele si pe socoteala mandatului.
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Codul civil defineste, la art. 252, procura ca inscris intocmit pentru atestarea imputernicirilor conferite de reprezentat unui sau mai multor reprezentanti prin care se delega dreptul de a incheia acte juridice in numele si pe contul primului.

Inscris constatator al contractului de mandat care da posibilitatea ca mandatarul sa lucreze in numele si pe socoteala mandatului.
Este procesul psihic care se manifesta prin actiuni constiente indreptate spre realizarea unor scopuri stabilite.
Este procesul psihic care se manifesta prin actiuni constiente indreptate spre realizarea unor scopuri stabilite.
Inscris constatator al contractului de mandat care da posibilitatea ca mandatarul sa lucreze in numele si pe socoteala mandatului.
Inscris constatator al contractului de mandat care da posibilitatea ca mandatarul sa lucreze in numele si pe socoteala mandatului.
Este procesul psihic care se manifesta prin actiuni constiente indreptate spre realizarea unor scopuri stabilite.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Inscris constatator al contractului de mandat care da posibilitatea ca mandatarul sa lucreze in numele si pe socoteala mandatului.
inseamna o persoana fizica sau juridica stabilita in Uniune, desemnata in scris de catre operator sau persoana imputernicita de operator in temeiul articolului 27 din GDPR,
Procedura juridica prin care un act sau un inscris este recunoscut in mod legal de catre o autoritate notariala.
Inscris constatator al contractului de mandat care da posibilitatea ca mandatarul sa lucreze in numele si pe socoteala mandatului.
Inscris constatator al contractului de mandat care da posibilitatea ca mandatarul sa lucreze in numele si pe socoteala mandatului.
inseamna o persoana fizica sau juridica stabilita in Uniune, desemnata in scris de catre operator sau persoana imputernicita de operator in temeiul articolului 27 din GDPR,
Inscris constatator al contractului de mandat care da posibilitatea ca mandatarul sa lucreze in numele si pe socoteala mandatului.
Expresie numerica rezultata din compararea a doua niveluri ale aceluiasi indicator, proces, fenomen etc. aflat in situatii diferite (perioade sau locuri diferite).
Inscris constatator al contractului de mandat care da posibilitatea ca mandatarul sa lucreze in numele si pe socoteala mandatului.
Inscris constatator al contractului de mandat care da posibilitatea ca mandatarul sa lucreze in numele si pe socoteala mandatului.
Inscris constatator al contractului de mandat care da posibilitatea ca mandatarul sa lucreze in numele si pe socoteala mandatului.
Inscris constatator al contractului de mandat care da posibilitatea ca mandatarul sa lucreze in numele si pe socoteala mandatului.
Inscris constatator al contractului de mandat care da posibilitatea ca mandatarul sa lucreze in numele si pe socoteala mandatului.
Inscris constatator al contractului de mandat care da posibilitatea ca mandatarul sa lucreze in numele si pe socoteala mandatului.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Una din institutiile fundamentale ale dreptului penal,
Inscris constatator al contractului de mandat care da posibilitatea ca mandatarul sa lucreze in numele si pe socoteala mandatului.
Inscris constatator al contractului de mandat care da posibilitatea ca mandatarul sa lucreze in numele si pe socoteala mandatului.
Componenta a sistemului de protectie sociala, reprezinta ansamblul de institutii si masuri prin care statul, autoritatile publice ale administratiei locale si societatea civila asigura prevenirea, limitarea sau inlaturarea efectelor temporare sau permanente ale unor situatii care pot genera marginalizarea sau excluderea sociala a unor persoane.
Inscris constatator al contractului de mandat care da posibilitatea ca mandatarul sa lucreze in numele si pe socoteala mandatului.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Inscris constatator al contractului de mandat care da posibilitatea ca mandatarul sa lucreze in numele si pe socoteala mandatului.
Denumire generica pentru toate felurile de monede si semne ale valorii. Au aparut din necesitatea de a facilita schimburile de marfuri.
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Inscris constatator al contractului de mandat care da posibilitatea ca mandatarul sa lucreze in numele si pe socoteala mandatului.
Inscris constatator al contractului de mandat care da posibilitatea ca mandatarul sa lucreze in numele si pe socoteala mandatului.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Inscris constatator al contractului de mandat care da posibilitatea ca mandatarul sa lucreze in numele si pe socoteala mandatului.
Inscris constatator al contractului de mandat care da posibilitatea ca mandatarul sa lucreze in numele si pe socoteala mandatului.
Inscris constatator al contractului de mandat care da posibilitatea ca mandatarul sa lucreze in numele si pe socoteala mandatului.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Inscris constatator al contractului de mandat care da posibilitatea ca mandatarul sa lucreze in numele si pe socoteala mandatului.
Inscris constatator al contractului de mandat care da posibilitatea ca mandatarul sa lucreze in numele si pe socoteala mandatului.
Inscris constatator al contractului de mandat care da posibilitatea ca mandatarul sa lucreze in numele si pe socoteala mandatului.
Inscris constatator al contractului de mandat care da posibilitatea ca mandatarul sa lucreze in numele si pe socoteala mandatului.
(Basis) Pretul de cumparare a unui anumit activ, ajustat pentru anumite evenimente cum ar fi acordarea dividendelor in actiuni.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Inscris constatator al contractului de mandat care da posibilitatea ca mandatarul sa lucreze in numele si pe socoteala mandatului.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Inscris constatator al contractului de mandat care da posibilitatea ca mandatarul sa lucreze in numele si pe socoteala mandatului.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Data calendaristica a unui inscris sub semnatura privata, care nu poate fi contestata de terti.
Act normativ care cuprinde principiile si cele mai importante reglementari referitoare la relatiile sociale ce formeaza obiectul specific al dreptului civil:
Inscris constatator al contractului de mandat care da posibilitatea ca mandatarul sa lucreze in numele si pe socoteala mandatului.
Prevedere cuprinsa intr-un contract, tratat etc. ce are drept
Inscris constatator al contractului de mandat care da posibilitatea ca mandatarul sa lucreze in numele si pe socoteala mandatului.
Prevedere cuprinsa intr-un contract, tratat etc. ce are drept
inseamna o persoana fizica sau juridica stabilita in Uniune, desemnata in scris de catre operator sau persoana imputernicita de operator in temeiul articolului 27 din GDPR,
Durata pentru care se aproba si se fac previziuni financiare si in care se executa incasarile si platile privind un plan financiar (bugetar).
inseamna o persoana fizica sau juridica stabilita in Uniune, desemnata in scris de catre operator sau persoana imputernicita de operator in temeiul articolului 27 din GDPR,
Sunt persoanele complet straine de actul juridic, adica persoanele carora actul juridic nu le poate profita in nici un fel ori nu le poate indatora in nici un fel.
Inscris constatator al contractului de mandat care da posibilitatea ca mandatarul sa lucreze in numele si pe socoteala mandatului.
inseamna o persoana fizica sau juridica stabilita in Uniune, desemnata in scris de catre operator sau persoana imputernicita de operator in temeiul articolului 27 din GDPR,
Inscris constatator al contractului de mandat care da posibilitatea ca mandatarul sa lucreze in numele si pe socoteala mandatului.

Altfel spus, procura este un act (document) unilateral care materializeaza manifestarea de vointa a reprezentatului si care concretizeaza continutul si limitele imputernicirilor ce se delega reprezentantului. Este important de conceput ideea ca procura, de fapt, configureaza vointa semnatarului acesteia. Procura este destinata tertului, care, din cuprinsul ei, deduce limitele imputernicirilor reprezentantului. Procura contine formule privind vointa reprezentatului in legatura cu obligatiile pe care doreste sa si le asume in legatura cu actul juridic ce va semnat de reprezentant, precum si drepturile care doreste acesta sa le dobandeasca. Reprezentantul nu dobindeste nici un drept asupra bunurilor primite prin procura sau pe care trebuie sa le transmita tertului in baza procurii. Pentru tert importanta este numai procura, nu si raporturile dintre reprezentant si reprezentat.
Eliberarea procurii, ca act juridic unilateral, si modul de autentificare a acesteia se supun regulilor generale ale actului juridic (Codul civil art. 195-241) si dispozitiilor speciale privind procura (art.252-257). Procura poate fi eliberata de o singura persoana sau de mai multe persoane, iar in calitate de reprezentant poate fi o singura persoana sau mai multe. Daca sunt mai multi reprezentanti, in procura trebuie sa se indice modul in care acestia actioneaza: in comun sau de sine-statator. Daca in procura nu se indica cu claritate modul in care trebuie sa actioneze reprezentantii, se va aplica dispozitia art.1037 alin.(2), potrivit careia �mandatarii urmeaza sa incheie toate actele vizate in mandat daca altfel nu este stipulat sau nu rezulta cu certitudine din mandat".

Forma si felurile procurii

Procura este un act juridic scris (art.252 alin.l). Lipsa unei procuri in forma scrisa lipseste reprezentatul, reprezentantul si tertul de dreptul de a demonstra prin martori existenta ei (art.211). Procura persoanei fizice si procura persoanei juridice se elibereaza in scris sub semnatura privata, iar in cazul in care reprezentatul doreste sau legea prevede, se va intocmi in forma autentica.

Codul civil stabileste, la art.252, ca procura trebuie sa fie in forma autentica daca este eliberata pentru incheierea actelor juridice in forma autentica. Astfel, procura va fi avea forma autentica daca se elibereaza pentru:
- instrainarea sau cumpararea unui teren;
- instrainarea sau cumpararea cotei de participare intr-o societate cu raspundere limitata;
- semnarea actului de constituire a unei societati comerciale;
- semnarea unui contract de ipoteca;
- semnarea unei promisiuni de donatie;
- semnarea unui contract de renta;
- semnarea unei procuri de substituire;
- alte actiuni pentru care legea cere forma autentica.

Nerespectarea forme autentice atrage nulitatea procurii. Autentificarea notariala a procurii se face potrivit regulilor din art.53 al Legii nr. 1453/2002 cu privire la notariat. Dreptul de a autentifica procuri, conform legii mentionate, il au, pe langa notar, consulii si secretarii de primarie. Sunt echivalate procurilor autentificate notarial procurile eliberate de:
- persoane care se afla la tratament stationar in spitale, sanatorii si in alte institutii medicale, in cazul in care sint autentificate de sefii acestor institutii, de adjunctii in probleme medicale sau de medicul-sef, sau de medicul de garda;
-militari, iar in punctele de dislocare a unitatilor militare, institutiilor sau institutiilor de invatamant militar unde nu exista birouri notariale sau alte organe care indeplinesc acte notariale, de salariati si de membri ai familiilor lor si ale militarilor, autentificate de comandantul (seful) unitatii sau al institutiei respective;
- persoane care ispasesc pedeapsa in locuri de privatiune de libertate, autentificate de seful institutiei respective;
- persoane majore care se afla in institutii de protectie sociala a populatiei, autentificate de administratia institutiei respective sau de conducatorul organului de protectie sociala respectiv.

Procurile eliberate pentru primirea salariului sau a altor drepturi la locul de munca, a pensiilor, indemnizatiilor, burselor, corespondentei, inclusiv a coletelor si mandatelor banesti, pot fi autentificate de administratia de la locul de munca sau de studii al persoanei care elibereaza procura, de organizatia de exploatare a locuintelor de la domiciliul persoanei care elibereaza procura sau de administratia institutiei medicale in care este internata persoana care elibereaza procura (C. civil, art.252 alin. (5)). Conform art.57 alin.(5) din Legea nr. 1134/1997 privind societatile pe actiuni, �mandatul de participare la adunarea generala poate fi autentificat de notar sau de administratia organizatiei de la locul de munca, de studii sau de trai al actionarilor, iar pentru pensionari, de organul de asistenta sociala de la locul de trai".

Dispozitiile generale privind reprezentarea ilustreaza ca procurile pot fi de doua categorii: generale si speciale. De asemenea, pot fi procuri de baza si procuri de substituire.

Procura generala este procura prin care reprezentantului i se acorda imputerniciri de a incheia orice act juridic cu un bun al sau. De exemplu, reprezentatul imputerniceste avocatul sa efectueze orice actiune procedurala in exercitarea mandatului de reprezentare, inclusiv cu privire la refuzul de la actiunea civila, incheierea unei tranzactii de impacare, primirea executarii etc.

Procura speciala este procura prin care reprezentantului i se delega imputernicirea de incheia acte concrete, de exemplu, de a vinde, a dona un bun, a primi o suma de bani ori anumite bunuri de la debitori sau creditori.

Procura de baza este procura prin care reprezentatul delega reprezentantului dreptul de a incheia acte juridice. Reprezentantul trebuie sa savarseasca personal actiunile indicate in procura. Cazurile in care reprezentantul poate incredinta, prin eliberarea unei procuri de substituire, unei alte persoane efectuarea acestor actiuni sunt indicate in lege.

Procura de substituire este procura prin care reprezentantul transmite imputernicirea catre o alta persoana, numita substitutitor. Persoana careia ii este eliberata procura poate elibera o procura de substituire, in forma autentica, numai daca:
a) acest drept este stipulat expres in procura;
b) daca este in interesul reprezentatului.

Potrivit art.53 din Legea cu privire la notariat, procura de substituire se autentifica notarial ia prezentarea procurii de baza in care este mentionat dreptul de substituire sau la prezentarea dovezilor ca mandatarul procurii de baza a fost silit de imprejurari sa procedeze astfel pentru a apara interesele persoanei care a eliberat procura. Procura de substituire nu poate contine mai multe imputerniciri decit procura de baza, iar termenul ei de valabilitate nu poate depasi termenul de valabilitate al procurii de baza .

Termenul procurii

Procura este valabila in termenul stabilit in cuprinsul ei, insa nu mai mult de termenul stabilit de lege. Potrivit regulii generale, termenul de valabilitate al procurii este de cel mult trei ani. Procura eliberata pentru incheierea unor acte juridice in afara R. M. si autentificata notarial este valabila pana la anularea ei de catre persoana care a eliberat-o. Daca termenul nu este indicat, procura este valabila timp de un an de la data intocmirii. Termenul de valabilitate al procurii de substituire nu poate sa depaseasca termenul de valabilitate al procurii initiale, in al careia termen a fost data .

Incetarea valabilitatii procurii

Actiunea procurii inceteaza, de regula, o data cu savarsirea actiunilor pentru a caror efectuare a fost eliberata. Pe langa aceasta regula, art.255 din Codul civil stabileste ca valabilitatea procurii inceteaza si la:
- expirarea termenului ei;
- revocarii imputernicirilor de catre reprezentat; persoana care a
eliberat procura poate revoca imputernicirile si anula valabilitatea procurii in orice moment; orice clauza contrara este nula;
- renuntarea reprezentantului de a executa imputernicirile delegate;
persoana careia ii este eliberata procura poate renunta la ea in orice moment; orice clauza contrara este nula;
- dizolvarii persoanei juridice care a avut calitatea de reprezentat, precum si a celei care a avut calitatea reprezentant;
- decesul, declararea disparitiei fara urma a persoanei fizice care a avut calitatea de reprezentat sau calitatea de reprezentant;
- declararea incapacitatii persoanei fizice care a avut calitatea de reprezentat sau reprezentant sau limitarea ei in capacitatea de exercitiu .

Despre revocarea imputernicirilor si incetarea valabilitatii procurii reprezentatul este obligat sa-i informeze pe reprezentant si pe tertii cunoscuti de el cu care reprezentantul urma sa contracteze. Aceeasi obligatie o au succesorii reprezentatului. La incetarea valabilitatii procurii, reprezentatul ori succesorii lui sunt obligati sa restituie imediat procura. Daca valabilitatea procurii de baza a incetat, inceteaza si valabilitatea procurii de substituire. Actele juridice incheiate de reprezentant pana la momentul in care a aflat sau trebuia sa afle despre incetarea valabilitatii procurii ramin valabile pentru reprezentat si pentru succesorii lui, cu exceptia cazului in care acestia demonstreaza ca cealalta parte a stiut sau trebuia sa stie ca procura a incetat.
Citeşte mai multe despre:   

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

In cat timp poate fi aplicata o sanctiune disciplinara unui salariat?
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Concursul si perioada de proba. Modalitati diferite de verificare a aptitudinilor profesionale ale salariatului
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Executarea catre salariati a obligatiilor de plata ale institutiilor publice. Care sume pot fi esalonate?
Pronuntaţă de: Tribunalul BucurestiŞtiri Juridice
Legislaţie

OUG 127/2023 pentru modificarea si completarea unor acte normative, prorogarea unor termene, precum si unele masuri bugetare
Ordonanta de urgenta 127/2023 pentru modificarea si completarea unor acte normative, prorogarea unor ...

OUG 128/2023 pentru unele masuri referitoare la salarizarea personalului din invatamant si alte sectoare de activitate bugetara
Ordonanta de urgenta 128/2023 pentru unele masuri referitoare la salarizarea personalului din invata ...

Legea 414/2023 privind desfasurarea actiunilor in reprezentare pentru protectia intereselor colective ale consumatorilor
Legea nr. 414/2023 privind desfasurarea actiunilor in reprezentare pentru protectia intereselor cole ...