din anul 2007, atuul tau de DREPT!
2254 de useri onlinePrima pagină » Articole juridice » Noul Cod Civil » Gestiunea de afaceri (Art. 1.330 - 1.340 - Noul Cod Civil)

Gestiunea de afaceri (Art. 1.330 - 1.340 - Noul Cod Civil)

  Publicat: 27 Jun 2011       6494 citiri       Sursa: EuroAvocatura.ro        Secţiunea: Noul Cod Civil  


Cartea V. Despre obligatii

Titlul II. Izvoarele obligatiilor

Capitolul III. Faptul juridic licit

Sectiunea 1. Gestiunea de afaceri

Componentele structurale ale actului juridic civil, adica elementele sale constitutive, care pot fi comune tuturor actelor civile
Totalitate a actiunilor: primire, pastrare, evidenta, manuire, eliberare, care compun activitatea de administrare,
Termen legitim pentru marirea patrimoniului unei persoane si diminuarea corespunzatoare a patrimoniului alteia.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Totalitate a actiunilor: primire, pastrare, evidenta, manuire, eliberare, care compun activitatea de administrare,
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Persoana care din proprie vointa administreaza bunurile altei persoane (gerat) fara a avea incuviintarea acesteia
Persoana care din proprie vointa administreaza bunurile altei persoane (gerat) fara a avea incuviintarea acesteia
Este persoana fizica sau juridica titulara in exclusivitate sau in indiviziune a dreptului real asupra corpului de proprietate supus inscrierii.
Paguba materiala sau prejudiciul material suferit de o persoana sau adus unei persoane ca urmare a savarsirii unei fapte ilicite.
Forma a vinovatiei , reglementata in cap. I , t. II, art. 19, C. pen., partea generala.Legea arata ca fapta este savarsita cu intentie cand infractorul:
(lat. culpa "vina")Forma a vinovatiei, prevazuta in cap. I, t. II, art. 19, C. pen., partea generala.
Persoana care din proprie vointa administreaza bunurile altei persoane (gerat) fara a avea incuviintarea acesteia
Grup de cuvinte prin care se individualizeaza si se identifica o persoana fizica in societate si familie.
Sunt persoanele complet straine de actul juridic, adica persoanele carora actul juridic nu le poate profita in nici un fel ori nu le poate indatora in nici un fel.
Sunt persoanele complet straine de actul juridic, adica persoanele carora actul juridic nu le poate profita in nici un fel ori nu le poate indatora in nici un fel.
(lat. culpa "vina")Forma a vinovatiei, prevazuta in cap. I, t. II, art. 19, C. pen., partea generala.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Persoana care din proprie vointa administreaza bunurile altei persoane (gerat) fara a avea incuviintarea acesteia
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Legea 10 din 2001. Reconstituirea dreptului de proprietate asupra aceluiasi imobil care a fost preluat in mod abuziv in perioada de referinta a legii;
(lat. culpa "vina")Forma a vinovatiei, prevazuta in cap. I, t. II, art. 19, C. pen., partea generala.
Este o modalitate principala de exprimare a consimtamantului de catre statele care au luat parte la negocierea tratatului si care este prevazuta si ceruta de dreptul intern al statelor semnatare, modalitate prin care tratatul este supus controlului parlamentar.
Mandatul de arestare european reprezinta o decizie juridica emisa de un stat membru pentru arestarea si predarea de catre un alt stat membru a unei persoane data in urmarire penala sau pentru executarea unei sanctiuni privative de libertate.

      Art. 1.330. Conditii . (1) Exista gestiune de afaceri atunci cand, fara sa fie obligata, o persoana, numita gerant, gestioneaza in mod voluntar si oportun afacerile altei persoane, numita gerat, care nu cunoaste existenta gestiunii sau, cunoscand gestiunea, nu este in masura sa desemneze un mandatar ori sa se ingrijeasca in alt fel de afacerile sale.
(2) Cel care, fara sa stie, lucreaza in interesul altuia nu este tinut de obligatiile ce ii revin, potrivit legii, gerantului. El este indreptatit la restituire potrivit regulilor aplicabile imbogatirii fara justa cauza.
(3) Nu exista gestiune de afaceri atunci cand cel care administreaza afacerile unei alte persoane actioneaza cu intentia de a o gratifica.
      Art. 1.331. Obligatia de instiintare. Gerantul trebuie sa il instiinteze pe gerat despre gestiunea inceputa de indata ce acest lucru este posibil.
      Art. 1.332. Continuarea gestiunii. Gestiunea de afaceri il obliga pe gerant sa continue gestiunea inceputa pana cand o poate abandona fara riscul vreunei pierderi ori pana cand geratul, personal sau prin reprezentant, ori, dupa caz, mostenitorii acestuia sunt in masura sa o preia.
      Art. 1.333. Continuarea gestiunii de catre mostenitorii gerantului. Mostenitorii gerantului care cunosc gestiunea sunt tinuti sa continue afacerile incepute de acesta din urma, in aceleasi conditii ca si gerantul.
      Art. 1.334. Diligenta datorata de gerant. (1) Gerantul este dator sa se ingrijeasca de interesele geratului cu diligenta pe care un bun proprietar o depune in administrarea bunurilor sale.
(2) Cand gestiunea a urmarit sa il apere pe gerat de o paguba iminenta, gerantul nu raspunde decat pentru prejudiciile cauzate geratului cu intentie sau din culpa grava.
      Art. 1.335. Obligatiile gerantului. La incetarea gestiunii, gerantul trebuie sa dea socoteala geratului si sa ii remita acestuia toate bunurile obtinute cu ocazia gestiunii.
      Art. 1.336. Actele incheiate de gerant. (1) Gerantul care actioneaza in nume propriu este tinut fata de tertii cu care a contractat, fara a limita dreptul oricaruia dintre acestia de a se regresa impotriva geratului.
(2) Atunci cand actioneaza in numele geratului, gerantul nu este tinut fata de tertii cu care a contractat decat daca geratul nu este obligat fata de acestia.
      Art. 1.337. Obligatiile geratului. (1) Atunci cand conditiile gestiunii de afaceri sunt intrunite, chiar daca rezultatul nu a fost atins, geratul trebuie sa ramburseze gerantului cheltuielile necesare, precum si, in limita sporului de valoare, cheltuielile utile facute de gerant, impreuna cu dobanzile din ziua in care au fost efectuate, si sa il despagubeasca pentru prejudiciul pe care, fara culpa sa, gerantul l-a suferit din cauza gestiunii.
(2) Geratul trebuie sa execute si obligatiile nascute din actele necesare si utile care, in numele ori in beneficiul sau, au fost incheiate de gerant.
(3) Caracterul necesar sau util al actelor si cheltuielilor se apreciaza la momentul la care gerantul le-a facut.
(4) In vederea garantarii cheltuielilor necesare, gerantul are dreptul de a cere instantei, in urma unei expertize dispuse de aceasta cu procedura prevazuta de lege pentru ordonanta presedintiala, inscrierea in cartea funciara a unei ipoteci legale, in conditiile legii.
      Art. 1.338. Impotrivirea beneficiarului gestiunii. (1) Cel care incepe sau continua o gestiune, cunoscand sau trebuind sa cunoasca impotrivirea titularului afacerii, poate cere numai restituirea cheltuielilor necesare. In acest caz, instanta, la cererea titularului afacerii, poate acorda un termen pentru executarea obligatiei de restituire .
(2) Cel care ignora impotrivirea titularului este raspunzator pentru prejudiciile cauzate chiar si din cea mai usoara culpa.
      Art. 1.339. Gestiunea inoportuna. Actele si cheltuielile care, fara a fi necesare sau utile, au fost efectuate pe perioada gestiunii il obliga pe gerat la restituire numai in masura in care i-au procurat vreun avantaj.
      Art. 1.340. Ratificarea gestiunii. In privinta actelor juridice, gestiunea ratificata produce, de la data cand a fost inceputa, efectele unui mandat .


Note si Comentarii!


Articol actualizat prin Legea 71/2011

Citeşte mai multe despre:    Izvoarele obligatiilor    Faptul juridic licit    Gestiunea de afaceri    Gerant    Gerat    Mandatar    Gestiunea inoportuna    Ratificarea gestiunii

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Titluri

Gestiunea de afaceri ca izvor de obligatii
Sursa: Stefanescu Laura Oana

Despre obligatii. Dispozitii generale (Art. 1.164 - Art. 1.165 - Noul Cod Civil)
Sursa: EuroAvocatura.ro

Izvoarele obligatiilor. Contractul. Dispozitii generale (Art. 1.166 - 1.170 - Noul Cod Civil)
Sursa: EuroAvocatura.ro

Diferite categorii de contracte (Art. 1.171 - 1.177 - Noul Cod Civil)
Sursa: EuroAvocatura.ro

Incheierea contractului. Dispozitii preliminare (Art. 1.178 - 1.179 - Noul Cod Civil)
Sursa: EuroAvocatura.ro

Capacitatea partilor (Art. 1.180 - 1.181 - Noul Cod Civil)
Sursa: EuroAvocatura.ro

Consimtamantul (Art. 1.182 - 1.224 - Noul Cod Civil)
Sursa: EuroAvocatura.ro