din anul 2007, atuul tau de DREPT!


Prima pagină » Jurisprudenţă » Contencios Administrativ » Participarea procurorului in litigiile avand ca obiect OUG 27/2003 privind procedura aprobarii tacite

Participarea procurorului in litigiile avand ca obiect OUG 27/2003 privind procedura aprobarii tacite

  Publicat: 20 Jul 2011       3996 citiri        Secţiunea: Contencios Administrativ  


Sanctiune care consta in lipsirea actului juridic civil de efectele sale firesti intrucat acesta a fost incheiat cu nerespectarea dispozitiilor legale imperative sau cu incalcarea conditiilor de validitate ale actului respectiv.
Desfiintare a unei hotarari judecatoresti ca urmare a admiterii unei cai de atac (recurs, apel).
Obligativitatea participarii procurorului este reglementata de textul art. 9, alin. 3 iar solutionarea cauzei cu incalcarea acestei dispozitii coroborate cu art. 45. alin. 4 Cod Procedura Civila este motiv de nulitate de ordine publica si impune casarea cu trimitere spre rejudecare.

Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Unitate economica autonoma de productie, de constructii, de circulatia marfurilor, de transporturi
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
(in sensul legii contenciosului administrativ, legea 554/2004) Orice drept fundamental prevazut de Constitutie sau de lege, caruia i se aduce o atingere printr-un act administrative.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Desfiintare a unei hotarari judecatoresti ca urmare a admiterii unei cai de atac (recurs, apel).

Prin sentinta civila nr. 1874 din 22 mai 2007, Tribunalul Harghita - Miercurea Ciuc a respins actiunea formulata de reclamanta S. C. ``ADRIA PROD`` S. R. L. in contradictoriu cu paratul Primarul municipiului Toplita si a obligat reclamanta sa plateasca paratului cheltuieli de judecata in suma de 300 lei.
Pentru a pronunta in acest sens, instanta de fond a retinut ca reclamanta a solicitat, prin actiunea introductiva de instanta, constatarea interventiei aprobarii tacite a actului administrativ si, pe cale de consecinta, obligarea autoritatii administrative sa elibereze autorizatia de construire pentru cladire administrativa si centrala termica si amplasare uscatoare cherestea, avize si acorduri functionare uscatorie si bransament electric pentru imobilul situat administrativ in municipiul Toplita, str. Stejarului, jud. Harghita, inscris in C. F. nr. 155, nr. top 132/1. Reclamanta si-a motivat in drept cererea pe dispozitiile art. 6 alin. 1 din O. U. G. nr. 27/2003.
Prin intampinarea depusa paratul a solicitat prin intampinare, respingerea actiunii, sa aratat in continuare in considerentele hotararii atacate, motivand ca a raspuns cererii reclamantei in cea de a 14-a zi de la inregistrare si nu cu 16 zile inainte de expirarea termenului de 30 de zile in conditiile art. 6 alin. 4 din O. U. G. nr. 27/2003.
Instanta de fond a retinut, in esenta, ca paratul a raspuns reclamantei, notificarea trimisa de parat reclamantei purtand data postei de la locul de expeditie de 07. 07. 2005, in conditiile in care cererea de eliberare a autorizatiei a fost depusa la data de 24. 06. 2005.
Hotararea primei instante a fost atacata cu recurs de catre reclamanta care a solicitat admiterea cererii de recurs si modificarea solutiei in sensul admiterii actiunii sale asa cum a fost formulata.
In motivarea recursului reclamantul a reluat petitele actiunii. Analizand hotararea atacata prin prisma motivelor invocate, tinand cont si de incidenta prevederilor art. 304/1 Cod procedura civila, instanta a constatat ca recursul este fondat fiind, insa, intemeiat pe alte temeiuri de drept .
Instanta constata ca se verifica in primul rand un alt motiv de ordine publica si anume cel prevazut de art. 45 alin. 4 Cod procedura civila, prima instanta solutionand cauza fara participarea procurorului si fara ca acesta sa puna concluzii, desi potrivit art. 9 alin. 3 din O. U. G. nr. 27/2003 participarea procurorului, in litigiile prevazute de acest act normativ, este obligatorie.
In primul rand, pentru acest motiv sa impus casarea cu trimitere spre rejudecare instantei de contencios administrativ cu respectarea dispozitiile imperative prevazute de art. 45 alin. 4 Cod procedura civila raportat la art. 9 alin. 3 din O. U. G. nr. 27/2003.
Pronuntata de: Curtea de Apel Targu Mures - Decizia 23/R din 15.01.2008


Citeşte mai multe despre:    Tribunalul Harghita    OUG 27/2003    Casare    Nulitate absoluta    Nulitate de ordine publica    Curtea de Apel Targu Mures    Casare cu trimitere spre rejudecare
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

In lipsa unui acord al partilor, in vederea angajarii raspunderii patrimoniale a salariatului este obligatorie promovarea unei cereri de chemare in judecata
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Targu Mures - Decizia civila nr. 487/2020

In cazul producerii prejudiciului de catre mai multi angajati, raspunderea este divizibila, nu solidara
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Targu Mures - Decizia civila nr. 12/R din data de 21 ianuarie 2021

Decizia ICCJ 41/2019: In calculul drepturilor salariale pentru plata cu ora nu se include si gradatia de merit
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr. 41/2019

Decizia C.C.R. nr. 788/2018 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a unor dispozitii din Legea nr. 85/2006
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Acordarea drepturilor cuvenite dupa incetarea motivelor de suspendare a contractului de munca. Recalcularea salariului in conformitate cu vechimea in munca
Pronuntaţă de: Tribunalul Harghita, Sectia Civila, Sentinta civila nr. 934 din 09.06.2016

Decizia 33/2016. Aplicarea in timp a dispozitiilor Legii 124/2014, a amnistiei fiscale. Raspunderea patrimoniala a salariatilor
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Continutul sintagmei "cheltuieli de judecata". Reprezentarea prin consilier juridic a uneia dintre partile in proces
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia I civila, decizia nr. 46 din 20 ianuarie 2016

Conditiile si efectele suspendarii de drept a actiunilor privind realizarea creantelor asupra debitorului aflat in procedura insolventei
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia a II-a civila, Decizia nr. 524 din 17 februarie 2015

Repunere in termenul de recurs. Recurs peste termen. Conditii
Pronuntaţă de: I.C.C.J., sectia penala, decizia nr. 3180 din 18 mai 2006

Repunere in termenul de recurs. Recurs peste termen. Conditii
Pronuntaţă de: I.C.C.J., sectia penala, decizia nr. 3180 din 18 mai 2006Articole Juridice

ICCJ. Decizia de concediere nu mai poate fi revocata dupa comunicarea acesteia catre salariat
Sursa: EuroAvocatura.ro