din anul 2007, atuul tau de DREPT!


Prima pagină » Jurisprudenţă » Dreptul Familiei » Stabilire paternitate. Acordare pensie de intretinere

Stabilire paternitate. Acordare pensie de intretinere

  Publicat: 13 Sep 2012       3494 citiri        Secţiunea: Dreptul Familiei  


Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
inseamna o persoana fizica sau juridica stabilita in Uniune, desemnata in scris de catre operator sau persoana imputernicita de operator in temeiul articolului 27 din GDPR,
Prin sentinta civila nr. 7979 din 18.12.2009 pronuntata de Judecatoria Slatina in dosarul nr. 5244/311/2009, admite cererea formulata de reclamanta N.M. in numele si ca reprezentant legal al minorului N. D.L.M., in contradictoriu cu paratul I. R. A.
Constata ca paratul I. R.A. este tatal minorului N. D.L.M., nascut la data de 10.02.2009, in mun. Slatina, jud. Olt, nastere inregistrata sub nr. 262/17.02.2009 in Registrul starii civile Slatina, avand ca mama pe N.M.

Suma care se plateste periodic de catre titulsrul unei obligatii legale de
Asigurarea mijloacelor de existenta unui minor sau altei persoane fizice
Oficiu electoral - organism electoral constituit la nivelul sectoarelor municipiului Bucuresti, fara a avea atributia de a constata rezultatele alegerilor la acel nivel,
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Una din masurile preventive privative de libertate reglementata in Codul de procedura penala si prevazuta si de Constitutia Romaniei, revizuita.
Act oficial prin care se confirma (de catre anumite organe de stat)
Act adoptat de organele de stat,
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Ascendenti de gradul I ai unei persoane, tatal si mama, fata de care aceasta are stabilita filiatia din casatorie sau din afara casatoriei, parinti firesti, ori ca urmare a infierii.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale �n interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
Ansamblu de solutii pronuntate de catre organele de jurisdictie in legatura cu probleme de drept sau institutiile juridice examinate cu prilejul desfasurarii litigiilor din competenta lor.
Ascendenti de gradul I ai unei persoane, tatal si mama, fata de care aceasta are stabilita filiatia din casatorie sau din afara casatoriei, parinti firesti, ori ca urmare a infierii.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.
Cercetare pe care delegatul autoritatii tutelare o efectueaza
Este organul de stat caruia ii revin, conform legii, atribute privitoare la stabilirea
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Persoana fizica in virsta de pana la 18 ani.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Asigurarea mijloacelor de existenta unui minor sau altei persoane fizice
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Asigurarea mijloacelor de existenta unui minor sau altei persoane fizice
Asigurarea mijloacelor de existenta unui minor sau altei persoane fizice
Asigurarea mijloacelor de existenta unui minor sau altei persoane fizice
Persoana fizica in virsta de pana la 18 ani.
Presupunere facuta de legiuitor sau judecator prin considerarea unui fapt ca existent, dedus din existenta altui fapt, vecin si conex.
Persoana care, in schimbul muncii, primeste un salariu.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Suma care se plateste periodic de catre titulsrul unei obligatii legale de
Asigurarea mijloacelor de existenta unui minor sau altei persoane fizice
(lat. culpa "vina")Forma a vinovatiei, prevazuta in cap. I, t. II, art. 19, C. pen., partea generala.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Imprimat emis de un organ official, folosit pentru plata unor taxe sau impozite.
Imprimat emis de un organ official, folosit pentru plata unor taxe sau impozite.
Plata a serviciilor de asistenta juridica prestate de catre un avocat, pe care beneficiarul o face colectivului de asistenta juridica.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Cel dintai termen intr-un litigiu civil la care, partile fiind legal citate, pot pune concluzii.
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
(lat. culpa "vina")Forma a vinovatiei, prevazuta in cap. I, t. II, art. 19, C. pen., partea generala.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Asigurarea mijloacelor de existenta unui minor sau altei persoane fizice
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Asigurarea mijloacelor de existenta unui minor sau altei persoane fizice
Schimbarea care se produce in realitatea obiectiva datorita unei cauze. Rezultatul.
Asigurarea mijloacelor de existenta unui minor sau altei persoane fizice
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Asigurarea mijloacelor de existenta unui minor sau altei persoane fizice
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
inseamna o persoana fizica sau juridica, autoritate publica, agentie sau organism altul decat persoana vizata, operatorul,
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale �n interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Asigurarea mijloacelor de existenta unui minor sau altei persoane fizice
Cel dintai termen intr-un litigiu civil la care, partile fiind legal citate, pot pune concluzii.
(lat. culpa "vina")Forma a vinovatiei, prevazuta in cap. I, t. II, art. 19, C. pen., partea generala.
(lat. culpa "vina")Forma a vinovatiei, prevazuta in cap. I, t. II, art. 19, C. pen., partea generala.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Asigurarea mijloacelor de existenta unui minor sau altei persoane fizice
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.

Dispune efectuarea cuvenitelor mentiuni pe marginea actului de nastere al minorului in sensul de a se trece la rubrica ``tata`` numele de ``I. R.A.``, dupa ramanerea irevocabila a prezentei hotarari.
Incredinteaza pe minorul N. D.L.M., nascut la data de 10.02.2009 spre crestere si educare mamei reclamante.
Obliga paratul sa plateasca reclamantei, in favoarea minorului N.D.L.M., o pensie de intretinere in suma de 425 lei lunar, incepand cu data introducerii cererii, 05.06.2009 si pana la majoratul copilului.
Poprire din oficiu .
Obliga paratul la plata catre reclamanta a sumei de 814,3 lei cu titlul de cheltuieli de judecata .
Pentru a pronunta aceasta sentinta instanta de fond a retinut urmatoarele:
In urma relatiei dintre parti s-a nascut la data de 10.02.2009, minorul N.D.L.M.
In retinerea situatiei de fapt astfel cum a fost expusa, s-au avut in vedere atat inscrisurile depuse la dosar, respectiv certificat de nastere (f. 5), cat si raspunsurile formulate de parat la interogatoriul ce i-a fost luat la cererea reclamantei.
Potrivit acestuia (f.14 dosar) paratul a recunoscut ca minorul N. D.L.M., nascut la data de 10.02.2009, in Slatina, avand ca mama pe N. M., este fiul acestuia.
Potrivit dispozitiilor art.56 C.fam. filiatia fata de tata se stabileste, in afara de cazurile prevazute in art. 53, prin recunoastere sau prin hotarare judecatoreasca, iar conform disp art. 59 C.fam. actiunea in stabilirea paternitatii din afara casatoriei apartine copilului si se porneste in numele sau de catre mama.
Fata de considerentele de fapt si de drept aratate mai sus, luand act de faptul ca paratul a recunoscut paternitatea minorului, urmeaza ca instanta sa admita primul capat de cerere si sa stabileasca faptul ca paratul I. R.A. este tatal biologic al minorului N. D.L.M., nascut la data de 10.02.2009, in mun. Slatina, jud. Olt, nastere inregistrata sub nr. 262/17.02.2009 in Registrul starii civile Slatina, avand ca mama pe N.M..
Instanta va dispune efectuarea cuvenitelor modificari in actul de nastere al minorului in sensul de a se trece la rubrica ``tata`` numele de ``I. R.A``.
Referitor la petitoriul privind incredintarea minorului catre mama instanta retine urmatoarele:
In concordanta cu prevederile art.2 din Legea nr. 272/2004, principiul interesului superior al copilului va prevala in toate demersurile si deciziile care privesc copiii, inclusiv in cauzele solutionate de instantele judecatoresti.
Acest principiu este impus inclusiv in legatura cu drepturile si obligatiile ce revin parintilor copilului si trebuie sa prevaleze in toate cauzele solutionate de instantele judecatoresti.
Ambii parinti sunt responsabili pentru cresterea si educarea copiilor lor. In masura in care insa exista neintelegeri intre parinti, care afecteaza in mod direct si pe copil iar instanta judecatoreasca este chemata sa se pronunte cu privire la exercitarea drepturilor si indeplinirea obligatiilor parintesti, este necesar sa fie considerat in primul rand interesul superior la copilului, astfel incat masura dispusa sa asigure bunastarea materiala si spirituala a copilului, in special prin ingrijirea acestuia, prin asigurarea cresterii, educarii si intretinerii sale, prin mentinerea copilului intr-un mediu cat mai apropiat de cel in care a fost crescut.
Interesul superior al copilului urmeaza a fi stabilit prin examinarea tuturor criteriilor consacrate in acest scop de doctrina si jurisprudenta.
Aceste criterii sunt: varsta copilului, posibilitatile parintelui de a-i asigura o buna dezvoltare fizica, intelectuala si morala, atasamentul fata de minor, precum si al minorului fata de parinte, grija manifestata de parinti in timpul convietuirii si dupa despartirea lor si altele asemenea.
Criteriile de apreciere a interesului superior al minorului formeaza un ansamblu guvernat de principiul egalitarii, ceea ce inseamna ca nu se poate retine caracterul primordial sau determinant al unuia sau altuia dintre criteriile respective. Altfel spus, in aprecierea interesului superior al minorului nu se poate absolutiza vreunul dintre criteriile enuntate, instanta urmand a le evalua in ansamblul lor, prin analizarea fiecarui criteriu in contextul celorlalte.
In concret, din declaratia martorei SI se retine ca inca de la nastere minorul s-a aflat in ingrijirea mamei. La locuinta acesteia reclamanta beneficiaza de conditii bune pentru cresterea minorului. Aceasta realizeaza venituri avand calitatea de administrator al unei societati comerciale. Tatal minorului nu a participat la ingrijirea sau intretinerea copilului.
Din referatul de ancheta sociala intocmit de autoritatea tutelara de pe langa Primaria Slatina se retine ca reclamanta locuieste impreuna cu minorul intr-o garsoniera confort I proprietate, mobilata si curat intretinuta, racordata la reteaua de utilitati.
Avand in vedere aspectele de mai sus precum si varsta frageda a minorului instanta urmeaza sa dispuna incredintarea acestuia spre crestere si educare mamei reclamante.
Potrivit dispoz. art.107 al.1 C. Fam. copilul minor este intretinut de parintii sai, iar obligatia de intretinere se executa in natura sau prin plata unei pensii in bani, instanta judecatoreasca fiind cea in masura a stabili felul si modalitatea executarii tinand seama de imprejurari.
In conformitate cu dispoz. art. 94 al. 1 C. fam. intretinerea este datorata potrivit cu nevoia celui care o cere si cu mijloacele celui ce urmeaza a o plati, instanta fiind in masura a mari sau micsora obligatia de intretinere dupa cum se schimba mijloacele celui care da intretinere sau nevoia celui ce o primeste.
Prin art.86 alin. 3 C.Fam. legiuitorul a stabilit in mod expres dreptul la intretinere al descendentului minor oricare ar fi pricina nevoii in care se afla.
S-a instituit astfel o prezumtie cum ca minorul s-ar afla in nevoie pe toata durata minoritatii.
In privinta debitorului obligatiei de intretinere, la stabilirea posibilitatilor sale materiale se va tine seama de veniturile de care acesta beneficiaza, in speta de veniturile realizate de parat in calitate de angajat al Colegiului Tehnic ``Ion Mincu`` Slatina, astfel cum au fost comunicate cu adresa nr. 6956/08.12.2009 (f.19 dosar).
Prin urmare paratul va fi obligat sa plateasca reclamantei in favoarea minorului o pensie de intretinere in cuantum de 425 lei lunar incepand cu data de 05.06.2009 (data sesizarii instantei) pana la majoratul copilului. Urmeaza a se infiinta poprire din oficiu asupra veniturilor paratului.
Potrivit dispoz. art. 274 c.p.c se va dispune obligarea paratului aflat in culpa procesuala la plata catre reclamanta a sumei de 814,3 lei cu titlul de cheltuieli de judecata reprezentand taxa judiciara de timbru si timbru judiciar, onorariu avocat conform chitantelor depuse la dosar.
Sustinerile paratului potrivit carora acesta, recunoscand pretentiile reclamantei la prima zi de infatisare, nu mai poate fi obligat la plata cheltuielilor de judecata, nu pot primi eficienta in cauza.
Astfel, potrivit dispoz. art. 275 C.p.civ. ,,paratul care a recunoscut la prima zi de infatisare pretentiile reclamantului nu va putea fi obligat la plata cheltuielilor de judecata, afara numai daca a fost pus in intarziere inainte de chemarea in judecata .``
Dispozitiile art.275 C.p.civ. nu-si gasesc insa aplicabilitatea in cauza pe de o parte deoarece paratul se afla in culpa procesuala pentru ca ar fi putut sa evite pornirea procesului, recunoscand voluntar minorul, iar pe de alta parte, ca o consecinta a recunoasterii, toate efectele juridice decurgand din rudenia fata de tata, inclusiv obligatia legala de intretinere a tatalui fata de copil, se produc in mod retroactiv de la data nasterii copilului.
Raportat la cele de mai sus obligatia legala de intretinere a minorului exista in persoana paratului-debitor, ca efect al recunoasterii, de la data nasterii copilului, iar in privinta obligatiei de intretinere debitorul-parat este de drept in intarziere, situatie de natura a inlatura aplicabilitatea dispoz. art.275 C.p.civ.
Prin urmare, se va dispune obligarea paratului la plata cheltuielilor de judecata catre reclamanta in cuantumul solicitat.
Impotriva acestei sentinte a declarat apel paratul I. R. A. considerand-o netemeinica si nelegala intrucat cuantumul pensiei de intretinere s-a stabilit in raport de o comunicare nereala a veniturilor realizate de catre parat, si a fost obligat la plata cheltuielilor de judecata catre reclamanta, in mod nelegal intrucat a ajuns la o intelegere cu reclamanta in timpul procesului, iar aceasta nu l-a informat niciodata despre nasterea minorului, astfel ca, nu poate fi considerat ca a fost de drept in intarziere.
Analizand sentinta prin prisma motivelor de apel invocate, tribunalul urmeaza sa constate ca acesta este fondat in parte .
Apelantul a depus in apel adresa nr. 344/15.01.2010 emisa de Colegiul Tehnic ``Ion Mincu`` Slatina in care se solicita anularea adresei 6956/08.12.2009 depusa in dosarul de fond si se mentioneaza veniturile reale ale apelantului in perioada iunie - noiembrie 2009, rezultand un venit mediu net lunar de 1428 lei.
In raport de noile date comunicate prin adresa nr. 344/15.01.2010, cuantumul pensiei de intretinere va fi de 357 lei lunar in favoarea minorului D. L. M.
Critica formulata de apelant cu privire la obligarea sa la plata cheltuielilor de judecata este nefondata, intrucat sustinerile paratului in sensul ca a recunoscut pretentiile reclamantei la prima zi de infatisare in cursul procesului nu pot primi eficienta in cauza, deoarece potrivit practicii judiciare in materie si doctrinei dispoz. art. 275 Cod procedura civila, nu-si gasesc aplicabilitatea in cauza, deoarece paratul se afla in culpa procesuala pentru ca ar fi putut sa evite pornirea procesului recunoscand voluntar minorul, potrivit art. 56 Codul familiei, lucru pe care nu l-a facut si prin urmare este in culpa procesuala de ar fi provocat litigiul.
Paratul poate beneficia de dispozitiile art. 275 Cod procedura civila, numai daca face dovada ca nu a facut recunoasterea copilului din cauze obiective, situatie care nu a fost dovedita in cauza de catre paratul apelant.
In conformitate cu dispozitiile art. 296 Cod procedura civila, tribunalul va admite apelul, va schimba in parte sentinta in sensul ca va obliga paratul la plata unei pensii de intretinere in cuantum de 357 lei lunar in favoarea minorului D.L. M.
Vor fi mentinute restul dispozitiilor sentintei.
Se va lua act ca nu s-au solicitat cheltuieli de judecata
Pronuntata de: Tribunalul Olt - Decizie nr. 46 din data 11.03.2010


Citeşte mai multe despre:    Tribunalul Olt    Paternitate    Judecatoria Slatina    Minori    Pensie de intretinere    Legea 272/2004    Ancheta sociala    Autoritate tutelara
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Recurs admis (cu opinie separata). Casare hotarare pronuntata in apel. Rejudecare. Reparare prejudiciu produs UAT
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia I civila Decizia nr. 760/2020 Sedinta publica din data de 17 martie 2020

ICCJ - Decizia 16/2019: in cadrul procedurii de revocare a suspendarii executarii pedepsei sub supraveghere, serviciul de probatiune este un subiect procesual la care hotararea atacata se refera
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Decizia ICCJ nr. 12/2019: regimul suspendarii conditionate a pedepsei ca efect al aplicarii legii penale mai favorabile sub vechiul Cod Penal se mentine si dupa intrarea in vigoare a Codului Penal actual
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Decizia nr. 854/2018 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate unor dispozitii din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

ICCJ: Cererile de admitere a creantelor, altele decat cele ale salariatilor, trebuie sa fie depuse la tribunal in termenul fixat prin hotararea de deschidere a procedurii
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr. 72/2018

Decizia ICCJ nr. 1/2017, privind clauzele abuzive din contractele incheiate intre profesionisti si consumatori. Credite in Franci elvetieni. Informare privind riscul ratei de schimb valutar
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Decizia 33/2016. Aplicarea in timp a dispozitiilor Legii 124/2014, a amnistiei fiscale. Raspunderea patrimoniala a salariatilor
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Solicitare despagubiri morale pentru incalcarea drepturilor de autor. Contract de cesiune
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia I civila, decizia nr.805 din 5 aprilie 2016

Non bis in idem. Autoritate de lucru judecat
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia penala, decizia nr. 162 din 23 ianuarie 2012

Terenuri afectate de capacitatea energetica. Despagubire.
Pronuntaţă de: Judecatoria Slatina, Sentinta civila 5213 (14.11.2006)Articole Juridice

Motivarea decizie de concediere versus Oportunitatea acesteia. Solutii jurisprudentiale
Sursa: avocat Emilia Alexandra Ioana | MCP Cabinet avocati

Filiatia paterna in contextul reproducerii asistate
Sursa: EuroAvocatura.ro

X v. Letonia. Aspecte civile ale rapirii internationale de copii
Sursa: EuroAvocatura.ro

Stabilirea filiatiei. Dispozitii generale (Art. 408 - 413 - Noul Cod Civil)
Sursa: EuroAvocatura.ro

Prezumtia de paternitate (Art. 414 - Noul Cod Civil)
Sursa: EuroAvocatura.ro

Actiunea in stabilirea paternitatii din afara casatoriei (Art. 424 - 428 - Noul Cod Civil)
Sursa: EuroAvocatura.ro

Actiuni privind filiatia fata de tatal din casatorie (Art. 429 - 434 - Noul Cod Civil)
Sursa: EuroAvocatura.ro