din anul 2007, atuul tau de DREPT!
1704 de useri onlinePrima pagină » Jurisprudenţă » Insolventa si Faliment » Contestatie la tabelul preliminar de creante

Contestatie la tabelul preliminar de creante

  Publicat: 29 Sep 2012       5826 citiri        Secţiunea: Insolventa si Faliment  


Cuprinde toate creantele nascute inainte de data deschiderii procedurii curente, scadente, sub conditie sau in litigiu, acceptate de catre administratorul judiciar in urma verificarii acestora.
Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.
Data la care o obligatie devine exigibila si la care trebuie sa se plateasca o anumita suma, sa se presteze un serviciu,
Prin contestatia inregistrata la 13 februarie 2012, contestatoarea SC .....SRL a solicitat inscrierea in tabelul preliminar de creante a debitoarei SC .....SRL a unei creante in cuantum de 6366,11 lei .
CII ..... a formulat intimpinare la contestatie apreciind ca, in urma verificarii documentelor prezentate, a rezultat ca cele 37 facturi invocate in dovedirea cererii de inscriere la masa credala, au fost emise si scadente in perioada iulie ´┐Ż august 2008. Pentru acest motiv se considera respectiva creanta ca fiind prescrisa, cererea fiind inregistrata cu depasirea termenului general de prescriptie de 3 ani de la scadenta facturilor.

Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Ansamblu de masuri prevazute de lege prin care creditorul realizeaza, cu ajutorul constrangerii de stat, drepturi patrimoniale recunoscute prin hotararea unui organ de jurisdictie sau prin alt titlu, daca debitorul nu-si indeplineste de buna voie obligatiile.
Reprezinta procedura prevazuta de prezenta lege, prin care debitorul care indeplineste conditiile prevazute la art. 1 alin. (2)
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Persoana desemnata cu intocmirea documentatiei privind lichidarea unei societati comerciale.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Reglementata in cap. I, t. II, C. proc. pen., partea speciala, hotarare pronuntata de instanta de judecata in cursul judecatii care nu rezolva fondul cauzei, ci se pronunta asupra diverselor cereri, probleme sau exceptii ori masuri procesuale (ex. arestarea preventiva etc.) care se ivesc in timpul judecatii.
Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Operatiune prin care o persoana fizica sau juridica depune numerar la ghiseul unei banci
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Persoana desemnata de catre tribunal pentru a reprezenta masa creditorilor unei companii aflata in procedura de lichidare;
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.
Inscris intocmit de organul competent si in conditiile prevazute de lege, in baza caruia se poate efectua executarea silita.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Ansamblu de masuri prevazute de lege prin care creditorul realizeaza, cu ajutorul constrangerii de stat, drepturi patrimoniale recunoscute prin hotararea unui organ de jurisdictie sau prin alt titlu, daca debitorul nu-si indeplineste de buna voie obligatiile.
Cuprinde toate creantele nascute inainte de data deschiderii procedurii curente, scadente, sub conditie sau in litigiu, acceptate de catre administratorul judiciar in urma verificarii acestora.
Cuprinde toate creantele nascute inainte de data deschiderii procedurii curente, scadente, sub conditie sau in litigiu, acceptate de catre administratorul judiciar in urma verificarii acestora.
Persoana desemnata cu intocmirea documentatiei privind lichidarea unei societati comerciale.
Persoana care, in cadrul unui raport juridic de obligatie este indreptatita sa pretinda unei alte persoane, denumita debitor, executarea unei prestatii determinate; de a da, de a face ori de a nu face ceva.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,

Contestatoarea a raspuns la aceasta intimpinare, invocand faptul ca a solicitat inscrierea la masa credala in baza unei sentinte definitive si irevocabile cu privire la suma respectiva, ce constituie titlu executoriu, in baza caruia s-a inceput executarea silita impotriva debitoarei, astfel incat termenul general de prescriptie a fost intrerupt.
In dovedire a depus la dosar sentinta nr. 2166/9.03.2009 pronuntata de Judecatoria Sector II Bucuresti in dos. 842/300/2009, incheierea nr.22201/24.11.2009 pronuntata in dos. 15091/318/2009 al Judecatoriei Tg Jiu prin care a fost incuviintata executarea silita a acestei sentinte, cererea de executare silita adresata BEJ .....la data de 3.11.2009.
Judecatorul sindic, analizand contestatia formulata, constata ca aceasta este intemeiata, cu urmatoarea motivare:
Prin incheierea nr. 339/31.10.2011, pronuntata in dosar ..... al Tribunalului Gorj, s-a deschis procedura simplificata a falimentului debitoarei, la cererea acesteia, stabilind drept termen limita pentru depunerea creantelor data de 17.11.2011. A fost desemnat in calitate de lichidator judiciar CII ......
Societatea fusese dizolvata anterior, asa cum rezulta din rezolutia nr. 4980/19.08.2011, data de Directorul ORC de pe langa Tribunalul Gorj, in dosar 19032/18.08.2011.
Incheierea de deschidere a procedurii falimentului a fost publicata in BPI nr. 12678/25.11.2011(fila 32 dosar).
Se constata, astfel, ca publicarea in BPI s-a realizat dupa termenul limita pentru depunerea creantelor, respectiv 17.11.2011, stabilit prin incheierea nr. 339/31.10.2011. Pentru acest considerent nu se poate retine ca imputabila contestatoarei neinscrierea creantei sale in termenul stabilit prin aceasta incheiere .
La data formularii cererii de deschidere a procedurii de insolventa, nefiind depusa o lista cu creditori de catre societatea debitoare, erau aplicabile dispozitiile art. 7(3) in conformitate cu care, pentru creditorii care nu au putut fi identificati in lista prevazuta la art. 28 alin 1 lit. c, procedura notificarii prevazuta la art. 61 va fi considerata indeplinita daca a fost efectuata prin BPI.
Avand in vedere ca incheierea de deschidere a procedurii falimentului a fost publicata in BPI din 25.11.2011 , iar cererea de inscriere la masa credala a fost inregistrata la 28.11.2011, rezulta faptul ca SC .....SRL a depus cererea de creanta intr-un termen rezonabil. Se constata ca aceasta s-a aflat in imposibilitatea obiectiva de a formula cererea in termenul stabilit prin incheierea de deschidere a procedurii falimentului , deoarece a cunoscut acest termen de abia la 25.11.2011, dupa publicarea in BPI.
Pentru acest motiv nu ii sunt aplicabile dispozitiile art. 64 din Legea 85/2006 care impune obligatia legala de depunere a cererilor de admitere a creantelor in termenul fixat prin sentinta de deschidere a procedurii.
Mai mult, judecatorul sindic constata ca suma solicitata drept creanta a fost stabilita printr-un titlu executoriu - respectiv sentinta nr. 2166/9.03.2009 pronuntata de Judecatoria sector II Bucuresti, prin care a fost admisa actiunea formulata de SC .....SRL in contradictoriu cu debitoarea SC .....SRL, aceasta din urma fiind obligata sa-i achite 6366,11 lei, reprezentand contravaloare marfa neachitata.
Sustinerea lichidatorului judiciar in sensul ca respectiva creanta deriva din facturi scadente in perioada iulie - august 2008, suma fiind astfel prescrisa prin implinirea termenului general de prescriptie de 3 ani, nu poate fi retinuta in masura in care, in dovedirea contestatiei, creditoarea se prevaleaza de sentinta civila nr. 2166/9.03.2009 pronuntata de Judecatoria sector II Bucuresti, care a fost investita cu formula executorie, s-a incuviintat executarea silita a acesteia si s-a intocmit dosarul de executare silita inregistrat la 3.11.2009.
Pentru aceste considerente, contestatia urmeaza a fi admisa , asa cum a fost formulata dispunand inscrierea creantei SC .....SRL in suma 6366,11 lei, in tabelul preliminar de creante , tabel ce urmeaza a fi rectificat.
Vazind si disp. art 73(3) din Legea 85/2006,
Instanta
Admite contestatia la tabelul preliminar de creante formulat de contestatoarea SC .....SRL, cu sediul in Bucuresti, ....., in contradictoriu cu debitoarea SC .....SRL, cu sediul social in Tg-Jiu, str......, jud.Gorj, reprezentata prin lichidator judiciar CII ....., cu sediul in Tg-Jiu, ....., jud.Gorj si creditor AFP TG JIU, cu sediul in TG-Jiu, str.Siretului, nr.6, jud.Gorj. .
Dispune inscrierea creantei SC .....SRL in suma 6366,11 lei in tabelul preliminar de creante, tabel ce urmeaza a fi rectificat.
Acorda termen la 27.02.2012 pentru depunerea tabelului preliminar rectificat.
Cu recurs.
Pronuntata de: Tribunalul Gorj - Sentinta civila nr. 217 din data 13.02.2012


Citeşte mai multe despre:    Tribunalul Gorj    Tabel preliminar de creante    Debitori    Creditori    Masa credala    Prescriptie    Titlu executoriu    Executare silita    Judecatoria Sectorului 2 Bucuresti    Faliment    Legea 85/2006    Lichidator judiciar
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Executarea obligatiei de plata a despagubirilor civile. Ridicarea sechestrului asigurator
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia penala, incheierea nr. 100 din 25 februarie 2020

Actiune in pretentii formulata ulterior inchiderii procedurii insolventei. Conditii si efecte
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia a II-a civila, decizia nr. 1395 din 16 iulie 2020

Importanta indicarii unui spor stabilit prin CCM in contractul individual de munca sau actele aditionale la acesta
Pronuntaţă de: Tribunalul Gorj - Sentinta Civila nr. 1003/10.12.2020

Jurisdictia muncii si solutionarea conflictelor de munca. Exceptia necompetentei functionale
Pronuntaţă de: Tribunalul GORJ ´┐Ż Sentinta civila nr. 78/10.01.2019

Concedierea pentru savarsirea unei abateri disciplinare poate fi dispusa numai dupa indeplinirea de catre angajator a cercetarii disciplinare prealabile
Pronuntaţă de: Curtea de Apel CRAIOVA ´┐Ż Decizia civila nr. 02.04.2019

Modificarea unilaterala a felului muncii si implicit a salariului. Nelegalitatea deciziei angajatorului
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Craiova - Decizia civila nr. 459 din data de 28 Octombrie 2020

Nerespectarea regulilor de procedura interna a angajatorului. Abatere disciplinara
Pronuntaţă de: Tribunalul Gorj - Sentita civila nr. 213 din data de 02 Iunie 2020

Nulitatea absoluta a deciziei de imputare. Lipsa unui titlu executoriu
Pronuntaţă de: Tribunalul Gorj - Sentinta civila nr. 372/2019

Obligarea angajatorului la plata orelor suplimentare prestate de salariat. Dispozitii legale incidente
Pronuntaţă de: Tribunalul Gorj ´┐Ż Sentinta civila nr. 534/10.09.2020

Dovada platii contravalalorii orelor suplimentare, a orelor lucrate sambata si duminica si a orelor lucrate pe timp de noapte. Contract de munca temporara
Pronuntaţă de: Curtea de Apel CRAIOVA - DECIZIE Nr. 2152 din 23 Iulie 2020