din anul 2007, atuul tau de DREPT!
1822 de useri onlinePrima pagină » Jurisprudenţă » Drept Civil » Cerere de fuziune prin contopire

Cerere de fuziune prin contopire

  Publicat: 01 Oct 2012       3351 citiri        Secţiunea: Drept Civil  


Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Constituirea unei societati noi prin reunirea a doua sau mai multe societati a caror existenta inceteaza avand drept consecinta infiintarea unei societati comerciale noi
Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Prin cererea depusa la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Gorj la data de ��� sub nr���, inaintata Tribunalului Gorj � Sectia a II�a civila cu adresa nr. ����� si inregistrata sub nr. ���., petentele����.au solicitat ca, in contradictoriu cu ORC Gorj, sa se constate legalitatea hotararii asupra fuziunii si a actului constitutiv, sa se dispuna inregistrarea acestora in Registrul Comertului, precum si a modificarilor generate de fuziune, respectiv: fuziunea prin contopire a ����.; autorizarea constituirii, inmatricularea ����.si inregistrarea datelor din declaratia tip pe proprie raspundere in Registrul Comertului; radierea din Registrul Comertului a ���.., publicarea dispozitivului hotararii judecatoresti ce se va pronunta in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV- a.

Constituirea unei societati noi prin reunirea a doua sau mai multe societati a caror existenta inceteaza avand drept consecinta infiintarea unei societati comerciale noi
Mod de reorganizare a persoanei juridice.
Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Constituirea unei societati noi prin reunirea a doua sau mai multe societati a caror existenta inceteaza avand drept consecinta infiintarea unei societati comerciale noi
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Ansamblul drepturilor si obligatiilor avand valoare economica, apartinand unei persoane fizice sau unei persoane juridice.
Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Constituirea unei societati noi prin reunirea a doua sau mai multe societati a caror existenta inceteaza avand drept consecinta infiintarea unei societati comerciale noi
Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Mod de reorganizare a persoanei juridice.
Constituirea unei societati noi prin reunirea a doua sau mai multe societati a caror existenta inceteaza avand drept consecinta infiintarea unei societati comerciale noi
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Constituirea unei societati noi prin reunirea a doua sau mai multe societati a caror existenta inceteaza avand drept consecinta infiintarea unei societati comerciale noi
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Principiu fundamental de drept, prevazut in cap. I, t. I, art. 2, C. pen., partea generala. Legea prevede care fapte constituie infractiuni, pedepsele ce se aplica infractorilor si masurile ce se pot lua in cazul savarsirii acestor fapte.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Forma de fuziune a persoanelor juridice constand in incorporarea patrimoniului unui subiect colectiv de drept, avand forta economica mai mica, in patrimoniul unui alt subiect colectiv de drept, avand forta economica mai mare.
Contrarietate intre un fapt sau act juridic si prevederile actelor normative.
Constituirea unei societati noi prin reunirea a doua sau mai multe societati a caror existenta inceteaza avand drept consecinta infiintarea unei societati comerciale noi
Mod de reorganizare a persoanei juridice.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Legea pentru modificarea şi completarea unor reglementări din legislaţia de asigurări sociale
Mod de reorganizare a persoanei juridice.
Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.
Mod de reorganizare a persoanei juridice.
Data la care o obligatie devine exigibila si la care trebuie sa se plateasca o anumita suma, sa se presteze un serviciu,
Data calendaristica a unui inscris sub semnatura privata, care nu poate fi contestata de terti.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Modalitate procedurala prevazuta de lege, prin care, in cursul judecatii, o terta persoana este introdusa in cauza,
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Mod de reorganizare a persoanei juridice.
Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Orice actiune a autoritatii vamale pentru asigurarea respectarii reglementarilor vamale si,
Constituirea unei societati noi prin reunirea a doua sau mai multe societati a caror existenta inceteaza avand drept consecinta infiintarea unei societati comerciale noi
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Forma a raspunderii juridice care consta in aplicarea unor sanctiuni administrative,
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Constituirea unei societati noi prin reunirea a doua sau mai multe societati a caror existenta inceteaza avand drept consecinta infiintarea unei societati comerciale noi
Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.

In motivarea cererii au aratat ca prin Hotararea nr. a��a��..a a��a��a��Hotararea nr. a��a��a��. a a��a��a��, Hotararea nr. a��. a a��a��.., Hotararea nr. a��.. a a��a��a�� s-a aprobat Proiectul de constituire a a��a��a��a��., prin fuziunea prin contopire a a��a��a��..
Proiectul de fuziune a fost depus la Registrul Comertului si publicat in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV - a nr. a��a��a��a��..
Prin Hotararea nr. a��a��.. a a��a��a��a��., Hotararea nr. a��.. a a��a��a��, Hotararea nr. a��a��. a a��a��a��a��, Hotararea nr. a��a�� a a��a��a��a��. s-a aprobat Proiectul de constituire a a��a��a��a��..prin fuziunea prin contopire si Actul Constitutiv al Societatii Nou Constituite - a��a��a��a��.., administrarea a��a��a��.. in sistem dualist, prin Directorat si Consiliu de Supraveghere, numirea membrilor Consiliului de Supraveghere al a��a��a��., executarea efectiva a procesului de fuziune, radierea a��a��a��a��. din Registrul Comertului de la organele fiscale si de la orice autoritati/institutii la care au fost inregistrate, imputernicirea persoanelor care sa duca la indeplinirea impreuna sau individual a formalitatilor necesare in fata Oficiului Registrului Comertului, a Monitorului Oficial sau a oricarei alte autoritati competente cu privire la radierea societatilor din Registrul Comertului si inregistrarea a��a��a��a��a��.
In drept si-au intemeiat cererea pe dispozitiile legii nr. 31/1990, OUG nr. 116/2009, HG nr. 1024/2011.
In dovedirea cererii, petenta a depus Hotararile Consiliului de Administratie sus mentionate, Hotararile AGEA, certificate constatatoare, declaratie pe propria raspundere a actionarilor societatii, autorizatii, copii de pe actele de identitate ale acestora, acte de patrimoniu ale societatilor care urmeaza sa fuzioneze, dovada publicarii Proiectului de constituire in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV- a nr. a��a��a��.., acte contabile.
Analizand actele si lucrarile dosarului, tribunalul retine ca prin Proiectul de constituire a societatii comerciale a��a��a��a��.. prin fuziunea prin contopire a a��a��a��a��..din a��a��a��, aprobat de membrii Consiliilor de Administratie ale societatilor care fuzioneaza si publicat in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV- a nr. a��a��.., s-a decis ca, in conformitate cu HG nr. a��a��a��..sa se infiinteze o companie integrata, respectiv a��a��a��a��a��care va activa atat in domeniul energiei electrice si termice cat si al exploatarii minelor si carierelor de lignit.
Totodata s-a hotarat ca, in urma procesului de fuziune prin contopire, a��a��a��.. isi inceteaza existenta, in conditiile legii.
Prin hotararile nr. a��a��a�� .aa��a��.. , nr. a��a��a��.. a a��a��a��., nr. a��a��a��.. a a��a��a��, nr. a��a��a��. a a��a��a�� s-a aprobat Proiectul de Constituire a a��a��a�� prin fuziunea prin contopire si Actul Constitutiv al Societatii Nou Constituite - a��a��.., administrarea a��a��a��.in sistem dualist, prin Directorat si Consiliul de Supraveghere, numirea membrilor Consiliului de Supraveghere al a��a��a��., executarea efectiva a procesului de fuziune, radierea a��a��a��.din Registrul Comertului, de la organele fiscale si de la orice autoritati/institutii la care au fost inregistrate, imputernicirea persoanelor care sa duca la indeplinirea impreuna sau individual a formalitatilor necesare in fata Oficiului Registrului Comertului, a Monitorului Oficial sau a oricarei alte autoritati competente cu privire la radierea societatilor din Registrul Comertului si inregistrarea a��a��a��a��a��.
Examinand actele invocate in cauza privind fuziunea prin contopire si infiintarea a��a��a��a��a��a��a��a��., tribunalul constata ca au fost respectate dispozitiile art. 239 si urmatoarele din legea nr. 31/1990, modificata prin OUG nr. 2/2012 si dispozitiile OUG nr. 116/2009, urmand a se constata legalitatea actelor de constituire a noii societati.
In ceea ce priveste cererile de interventie formulate de a��a��a��a��a��., asa cum au fost precizate ulterior, tribunalul constata lipsa de interes a intervenientilor in promovarea cererilor.
In conformitate cu dispozitiile art. 71 din OUG nr. 116/2009, la cererile de inregistrare depuse la Registrul Comertului se pot formula cereri de interventie de catre persoanele interesate.
Obiectul acestor cereri se refera strict la legalitatea mentiunilor de inregistrare in Registrul Comertului privitoare la fuziune .
In speta, din continutul cererilor de interventie rezulta insa caracterul unei opozitii la fuziune, intervenientii antamand aspecte de nelegalitate a actelor constitutive si hotararile Consiliilor de Administratie precum si hotararile adoptate de AGEA a celor 4 societati care au solicitat fuziunea prin contopire.
Opozitia la fuziune se face insa in termen de 30 de zile de la data publicarii hotararii asociatiilor in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a in conformitate cu art. 62 din legea nr. 31/1990. Totodata, in conformitate cu dispozitiile art. 243 din acelasi act normativ pot face opozitie la fuziune numai creditorii societatilor care iau parte la fuziune, fiindu-le recunoscut dreptul la o protectie adecvata a intereselor lor.
In conformitate cu dispozitiile legale numai un creditor, a carui creanta este anterioara datei publicarii proiectului de fuziune si care nu este scadenta la data publicarii, poate formula opozitie.
Intervenientii nu au calitatea de creditori ai societatilor care fuzioneaza astfel incat, nu pot sa-si dovedeasca interesul in promovarea cererilor formulate.
Pentru aceste considerente se va admite exceptia lipsei de interes a intervenientilor urmand ca, pe fond, sa se respinga cererile de interventie .
Vazand si dispozitiile legii nr. 31/1990, OUG nr. 116/2009 si OUG nr. 2/2012.
Instanta:
Admite cererea formulata de societatile comerciale a��a��. in contradictoriu cu a��a��a��a��.si intervenientii a��a��a��a��
Admite exceptia lipsei de interes a intervenientilor in promovarea cererilor.
Pe fond, respinge cererile de interventie
Constata legalitatea Proiectului de Constituire a a��a��a��a��a��prin fuziune prin contopire, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a nr. a��a��.. si a Actului Constitutiv al societatii comerciale nou constituite - a��a��a��.. precum si administrarea a��a��a��a��.. in sistem dualist, prin Directorat si Consiliu de Supraveghere .
Dispune fuziunea prin contopire a a��a��.. si constituirea a��a��a��a��a��
Dispune efectuarea inregistrarii in Registrul comertului de pe langa Tribunalul Gorj a a��a��a��.. si inregistrarea datelor din declaratia tip pe propria raspundere .
Dispune radierea a��a��a��. din evidentele registrului comertului de pe langa Tribunalula��a��a��., precum si radierea a��a��a��a�� din evidentele registrului comertului de pe langa Tribunalul a��a��.., ca urmare a fuziunii prin contopire.
Dispune publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, a dispozitivului prezentei sentinte.
Cu recurs.
Pronuntata de: Tribunalul Gorj - Sentinta civila nr.6 din data 16.05.2012


Citeşte mai multe despre:    OUG 2/2012    OUG 116/2009    Legea 31/1990    Exceptia lipsei de interes    Registrul Comertului    Creditori    Debitori    Cerere de interventie    Fuziune prin contopire    HG 1024/2011
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe