din anul 2007, atuul tau de DREPT!
2528 de useri online
Materiale juridice despre Legea 31/1990 (80)


    Legislatie   Legea societatilor comerciale, actualizata 2024 - Legea 31/1990
  Legea 31/1990 a societatilor, actualizata 2024 - Republicare Actualizata prin Legea 296/2023 privind unele masuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilitatii financiare a Romaniei pe termen lung
   Data aparitiei: 08 Decembrie 2023

    Jurisprudenta   ICCJ: Excluderea asociatului din cauza neintelegerilor grave intre asociati
  Decizia nr. 28/2021 privind examinarea sesizarii formulate de Curtea de Apel Oradea - Sectia a II-a civila privind dezlegarea unei probleme de drept Publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 544 din 26 mai 2021.
   Data aparitiei: 27 Mai 2021

    Legislatie   Legea nr. 102/2020 pentru modificarea si completarea Legii societatilor nr. 31/1990
  Legea nr. 102/2020 pentru modificarea si completarea Legii societatilor nr. 31/1990
   Data aparitiei: 10 Iulie 2020

    Legislatie   OUG 62/2020 pentru adoptarea unor masuri in domeniul societatilor, in vederea desfasurarii reuniunilor organelor statutare
  Ordonanta de urgenta nr. 62/2020 pentru adoptarea unor masuri in domeniul societatilor, in vederea desfasurarii reuniunilor organelor statutare
   Data aparitiei: 13 Mai 2020

    Stiri   Hotarare prealabila pronuntata de ICCJ in materia insolventei - vezi caror cereri nu se aplica cerinta referitoare la cuantumul creantelor bugetare!
  In sedinta din 14 octombrie 2019, Inalta Curte de Casatie si Justitie � Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept in materie civila, a pronuntat Decizia nr. 49 in dosarul nr. 1583/1/2019.
   Data aparitiei: 17 Octombrie 2019

    Legislatie   Legea 31/1990 a societatilor, Actualizata 2019
  LEGEA nr. 31/1990 a societatilor. Republicata si actualizata 2019 Actualizata prin: - Legea 163/2018 pentru modificarea si completarea Legii contabilitatii nr. 82/1991, modificarea si completarea Legii societatilor nr. 31/1990, precum si modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea si functionarea cooperatiei - Legea 152/2015 pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniul inregistrarii in registrul comertului
   Data aparitiei: 26 Decembrie 2018

    Legislatie   Legea 120/2015 privind stimularea investitorilor individuali-business angels
  Legea 120/2015 privind stimularea investitorilor individuali-business angels Publicata in Monitorul Oficial nr. 382 din 2 iunie 2015
   Data aparitiei: 03 Iunie 2015

    Jurisprudenta   Drepturile succesorului cu privire la plata partilor sociale ale antecesorului decedat
  Potrivit dispozitiilor art. 202 alin. (3) din Legea nr. 31/1990, in cazul decesului asociatului, societatea este obligata la plata partii sociale catre succesori, conform ultimului bilant contabil aprobat.
   Data aparitiei: 25 Martie 2015

    Jurisprudenta   Contract de imprumut incheiat de un administrator cu puteri depline in nume personal si in numele societatii
  In materia reprezentarii societatii cu raspundere limitata dreptul de a reprezenta societatea apartine fiecarui administrator, daca nu se prevede altfel prin actul constitutiv, ceea ce inseamna ca fiecare administrator exercita ambele categorii de atributii, de gestiune a patrimoniului si de reprezentare putand sa incheie in numele societatii orice acte juridice, in limitele legii, care sa o angajeze in mod legal in raporturile cu tertii.
   Data aparitiei: 04 Martie 2014

    Jurisprudenta   Incalcarea obligatiei de diligenta si prudenta de catre mebrul al CA
  O persoana ce detine calitatea de membru al consiliului de administratie al unei banci comerciale are, in raport cu dispozitiile art. 144� alin. (1) si (4) din Legea nr. 31/1990, obligatia de a-si exercita mandatul cu prudenta si diligenta unui bun administrator, cu loialitate, in interesul societatii.
   Data aparitiei: 03 Ianuarie 2014

    Legislatie   LEGEA 31/1990, Actualizata 2014, a societatilor
  LEGEA 31/1990, Actualizata 2014, a societatilor
   Data aparitiei: 21 Decembrie 2013

    Jurisprudenta   Transmiterea fictiva a partilor sociale sau a actiunilor in scopul sustragerii de la urmarirea penala ori in scopul ingreunarii acesteia
  Dispozitiile art. 280 ind. 1 din Legea nr. 31/1990 incrimineaza transmiterea fictiva a partilor sociale sau a actiunilor detinute intr-o societate, in scopul sustragerii de la urmarirea penale ori in scopul ingreunarii acesteia.
   Data aparitiei: 23 Octombrie 2013

    Jurisprudenta   Capacitatea de folosinta a unei agentii bancare
  Capacitatea procesuala de folosinta reprezinta alaturi de capacitatea procesuala de exercitiu o conditie de exercitiu a actiunii civile in lipsa careia procesul civil nu poate fi inceput sau continuat.
   Data aparitiei: 15 Octombrie 2013

    Legislatie   OG 26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara
  Ordonanta 26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara Publicata in Monitorul Oficial nr. 549 din 29 august 2013
   Data aparitiei: 15 Septembrie 2013

    Jurisprudenta   Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor. Termen convocare. Nulitate absoluta
  Dispozitiile art.117 alin.6 din LSC, potrivit carora termenul de intrunire in AGA nu poate fi mai scurt de 30 zile de la publicarea convocarii in Monitorul Oficial al Romaniei, au un caracter imperativ, asa incat prin actul constitutiv actionarii nu pot stabili un termen mai scurt de 30 de zile deoarece aceasta ar echivala cu o eludare a Legii nr.31/1990.
   Data aparitiei: 13 Septembrie 2013

    Jurisprudenta   Suspendare executare hotarare AGA pe cale de ordonanta presedintiala
  Renuntarea la judecata actiunii in anulare atrage respingerea cererii de suspendare a executarii hotararii AGA, urmare a neindeplinirii conditiei impuse de articolul 133 alin.1 Legea nr. 31/1990
   Data aparitiei: 12 Septembrie 2013

    Jurisprudenta   Anularea hotararilor AGA. Litigii cu profesionistii
  Hotararea AGA este un act juridic complex care reprezinta manifestarea consimtamantului majoritatii asociatilor prin care a fost decisa respingerea propunerii de majorare a capitalului social.
   Data aparitiei: 12 Septembrie 2013

    Jurisprudenta   Continutul sintagmei �frauda in dauna societatii� in interpretarea dispozitiilor Legii 31/1990
  Frauda poate fi considerata, in principiu, orice actiune sau inactiune intentionala savarsita de asociatul administrator. Sanctiunea excluderii poate fi aplicata asociatului administrator pentru actiunile sau inactiunile frauduloase in dauna societatii, deci pentru un delict intentionat savarsit.
   Data aparitiei: 02 Septembrie 2013

    Jurisprudenta   Actiune in raspundere civila delictuala promovata impotriva administratorului
  Obligatia de prudenta si diligenta, de care fac vorbire dispozitiile art. 1441 din Legea nr. 31/1990, nu este incalcata daca in momentul luarii unei decizii de afaceri, administratorul este in mod rezonabil indreptatit sa considere ca actioneaza in interesul societatii.
   Data aparitiei: 14 August 2013

    Jurisprudenta   Admisibilitatea cererii de excludere a asociatului
  Contractul de asociere in participatiune are temei de drept art. 251 si urm. C. com. si priveste constituirea unei societati lipsita de personalitate juridica, calitatea de asociat intr-o asociere in participatiune neputand fi confundata cu calitatea de asociat intr-o societate cu raspundere limitata.
   Data aparitiei: 30 Iulie 2013

    Jurisprudenta   Nulitatea unor contracte de vanzare-cumparare succesive incheiate cu privire la acelasi bun
  Contractul incheiat de societatea reclamanta prin administrator este valabil in raport de art. 948 C. civ. in lipsa incidentei ipotezei art. 143 din Legea nr. 31/1990, iar succesiunea contractelor de vanzare-cumparare incheiate ulterior cu privire la acelasi bun nu este de natura, prin simpla ei existenta, sa infranga prezumtia de existenta si liceitate a cauzei fiecaruia dintre contractele a caror nulitate absoluta se cere sa se constate, instituita de art. 967 alin. (2) C. civ., art. 966 C. civ. nefiind deci incalcat la momentul incheierii lor.
   Data aparitiei: 19 Aprilie 2013

    Legislatie   LEGEA nr. 31/1990, societatilor. Actualizata 2013
  LEGEA nr. 31/1990, societatilor. Republicata. Actualizata 2013
   Data aparitiei: 02 Aprilie 2013

    Jurisprudenta   Motive de oportunitate. Anulare hotarare AGA
  Din economia art. 153 ind. 18 din Legea nr. 31/1990 rezulta faptul ca adunarea generala a actionarilor trebuie sa se asigure, la stabilirea remuneratiilor sau a altor avantaje acordate administratorului sau membrilor comitetului de directie, ca acestea sunt justificate in raport de indatoririle specifice ale acestor persoane si de situatia economica a societatii.
   Data aparitiei: 01 Aprilie 2013

    Jurisprudenta   Contract de cesiune a partilor sociale. Neindeplinirea formalitatilor de publicitate. Deschiderea procedurii insolventei
  Potrivit art. 95 alin. (1) lit. I din Legea nr. 85/2006, orice modificare a actelor constitutive ale societatii trebuie sa se faca in conditiile legii, iar prima conditie este sa fie cuprinsa in planul de reorganizare al societatii supuse procedurii reglementate de Legea nr. 85/2006.
   Data aparitiei: 25 Martie 2013

    Jurisprudenta   SRL. Solicitare documente de gestiune primara
  Prin cererea formulata la data de 16.11.2010, inregistrata sub nr. 55570/3/2010, reclamanta SC S. SRL a chemat in judecata parata SC K.I. SRL solicitand ca, prin hotararea ce se va pronunta, sa fie obligata parata sa ii permita accesul la actele societatii si sa predea catre reclamanta in copie urmatoarele acte: facturi emise de societatea parata din data de 01.12.2006 pana in prezent; contractele incheiate de parata privind vanzarea de marfuri; contractele si actele aditionale ale acestora, privind inchirierea spatiilor in care societatea parata isi desfasoara activitatea; bilanturile depuse la AFP la 31.12.2007, 31.12.2008 si 31.12.2009; situatia economico-patrimoniala a societatii parate, cu cheltuieli de judecata.
   Data aparitiei: 27 Noiembrie 2012