din anul 2007, atuul tau de DREPT!


Prima pagină » Jurisprudenţă » Dreptul Muncii » Anulare decizie in partea care priveste data la care a survenit pensionarea. Recalculare pensie magistrat

Anulare decizie in partea care priveste data la care a survenit pensionarea. Recalculare pensie magistrat

  Publicat: 05 Nov 2012       4630 citiri        Secţiunea: Dreptul Muncii  


Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Prin cererea inregistrata la Tribunalul Vrancea sub nr. 2671/91/12.08.2009 contestatorul C.O. in contradictoriu cu intimata C.J.P. Vrancea a formulat contestatie impotriva deciziei nr. 136988/20.07.2009 si a solicitat: sa se anuleze decizia in partea care priveste data la care a survenit pensionarea, sa fie obligata intimata sa inscrie ca data a pensionarii ziua de 14.07.2009 si sa fie obligata sa-i recalculeze pensia in raport de venitul brut realizat incepand cu luna aprilie 2009.

Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Orice informatii privind o persoana fizica identificata sau identificabila (�persoana vizata�);
Reprezinta ansamblul actelor cu caracter normativ emise de catre institutiile comunitare, in principal de catre Consiliul UE si Comisia Europeana, in cursul exercitarii competentelor ce le sunt atribuite prin Tratat. Tratatul CEE enumera cinci astfel de instrumente:
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Dovada scrisa prin care
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Act normativ prin care se reglementeaza situatii generale si impersonale (decrete lege) sau situatii individuale concrete (numirea sau revocarea unui ambasador)
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Din punct de vedere contabil, totalul lichiditatilor monetare curente (piese monetare, bilete de banca nationale si traine)
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Act normativ prin care se reglementeaza situatii generale si impersonale (decrete lege) sau situatii individuale concrete (numirea sau revocarea unui ambasador)
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Perioada in care s-a platit contributia de asigurari sociale atat de catre asigurat, cat si de angajator sau, dupa caz, numai de catre asigurat.
Din punct de vedere contabil, totalul lichiditatilor monetare curente (piese monetare, bilete de banca nationale si traine)
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Dovada scrisa prin care
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Dovada scrisa prin care
Contrarietate intre un fapt sau act juridic si prevederile actelor normative.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Imobil asupra caruia greveaza o servitute.
Dovada scrisa prin care
Perioada in care s-a platit contributia de asigurari sociale atat de catre asigurat, cat si de angajator sau, dupa caz, numai de catre asigurat.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
(termen CNA). Ansamblul programelor de radiodifuziune sau de televiziune, al emisiunilor si al celorlalte elemente ale unor servicii specifice, furnizat de un radiodifuzor,
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Din punct de vedere contabil, totalul lichiditatilor monetare curente (piese monetare, bilete de banca nationale si traine)
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
Dovada scrisa prin care
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Din punct de vedere contabil, totalul lichiditatilor monetare curente (piese monetare, bilete de banca nationale si traine)
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Decizia de neparticipare este o scutire acordata unei tari care nu doreste sa se alature celorlalte state membre ale Uniunii intr-un anumit domeniu al cooperarii comunitare, ca mod de evitare a unui impas general.
Suma care se plateste periodic de catre titulsrul unei obligatii legale de
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Activitate de lamurire, de stabilire a adevaratului inteles al unei opere spirituale.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Suma care se plateste periodic de catre titulsrul unei obligatii legale de
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Concept in temeiul caruia se aproba sau se dezaproba, pe baza unor criterii etice si juridice, obiceiurile,
Persoana juridica sau persoana fizica cu sediul, respectiv domiciliul, in Romania ori sucursala, filiala, agentia, reprezentanta din Romania a unei persoane juridice straine cu sediul in strainatate, autorizata potrivit legii, care incadreaza forta de munca in conditiile legii.
Din punct de vedere contabil, totalul lichiditatilor monetare curente (piese monetare, bilete de banca nationale si traine)
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.


In motivarea cererii a aratat ca a inceput demersurile pentru pensionare in octombrie 2008 conform Legii nr. 303/2004 si ca in luna decembrie 2008 s-a emis decizia prin care i s-a stabilit o pensie de serviciu corespunzator venitului brut realizat.


Prin Hotararea Consiliului Superior al Magistraturii s-a propus Presedintelui Romaniei eliberarea sa din functia de judecator, fiind emis decretul de eliberare din functie.


A solicitat intimatei sa-i recalculeze pensia de serviciu, dar cererea a fost admisa in parte, in sensul ca s-a adaugat la vechime perioada lucrata pana la eliberarea din functie, dar s-a respins cererea privind recalcularea pensiei in functie de venitul brut realizat incepand cu luna aprilie 2009.


Cum, pentru magistrati, nu sunt aplicabile dispozitiile Legii nr. 19/2000, ci legea speciala, contestatorul a solicitat sa se constate ca data pensionarii este data publicarii decretului de eliberare din functie si sa fie obligata intimata sa-i recalculeze pensia in functie de venitul realizat anterior acestei date .


In dovedirea cererii contestatorul a depus la dosar acte .


Prin intampinarea depusa intimata a solicitat sa se respinga contestatia ca neintemeiata cu motivarea ca potrivit art. 82 alin. 1 din Legea nr. 303/2004 la calcularea pensiei de serviciu se are in vedere indemnizatia bruta si sporurile avute in ultima luna de activitate inainte de data pensionarii.


Pentru ca acesta si-a continuat activitatea, in baza art. 95 din Legea nr. 19/2000 si art. 23 din HG nr. 1275/2005, i s-a recalculat pensia in iulie 2009 prin adaugarea perioadei lucrate si prin acordarea procentului rezultat ca urmare a modificarii vechimii in magistratura, dar pensia nu poate fi recalculata pe baza unor venituri obtinute ulterior, care sunt mai favorabile si care nu au fost avute in vedere initial.


Prin sentinta civila nr. 621/19 octombrie 2009 Tribunalul Vrancea a admis in parte contestatia formulata de contestatorul C.I. in contradictoriu cu intimata C.J.P. Vrancea.


A fost obligata intimata sa-i calculeze contestatorului pensia de serviciu in functie de venitul inscris in adeverinta nr. 2510/7A/4.06.2009 eliberata de Tribunalul Vrancea si sa-i plateasca aceste drepturi incepand cu 14.07.2009.


In motivare, instanta retine urmatoarele:


Contestatorul a indeplinit functia de magistrat, iar prin Legea nr. 304/2004 este reglementat statutul magistratilor.


Potrivit art. 2 din Legea nr. 303/2004 judecatorii si procurorii sunt numiti de Presedintele Romaniei, cariera de magistrat neputand incepe mai inainte de aceasta numire.


Potrivit art. 65 din Legea nr. 303/2004 judecatorii si procurorii sunt ,,eliberati din functie`` prin decret al Presedintelui Romaniei la propunerea Consiliului Superior al Magistraturii, la litera b) fiind prevazut ca motiv: ,,pensionarea, potrivit legii``.


Potrivit art. 82 judecatorul beneficiaza de pensie de serviciu care, potrivit art. 82 al. 1 reprezinta 80% din indemnizatia bruta lunara si sporurile avute in ultima luna de activitate inainte de data pensionarii.


Asadar, pentru magistrati este necesar a se stabili care este data pensionarii si care este ultima luna de activitate inainte de data pensionarii.


Pentru ca magistratul nu poate fi eliberat din functie decat pentru ca s-a pensionat, potrivit legii, rezulta ca acesta nu poate solicita eliberarea din functie, mai inainte de a-si exprima optiunea de a fi pensionat si cererea de eliberare din functie motivata pe art. 65 lit. b) trebuie insotita de dovada respectiva.


Aceasta procedura speciala impune ca la data indeplinirii cerintelor legale pentru pensionare, magistratul sa-si exprime optiunea de a fi pensionat si la aceasta cerere casa judeteana de pensii emite o decizie in functie de datele, de vechime si venituri, prezente la acel moment.


Aceasta decizie insa nu este pusa in plata pentru ca magistratul continua sa exercite functia sa pana la eliberarea din functie prin decret al Presedintelui Romaniei.


Dupa publicarea acestui decret, calitatea de magistrat este inlocuita cu calitatea de pensionar.


Cariera de magistrat este cuprinsa intre data numirii si data eliberarii din functie.


Pensia de serviciu se calculeaza prin raportare la veniturile din ultima luna de activitate si aceasta ultima luna nu este cea care a precedat prima cerere, ci este luna in care magistratul a fost efectiv in functie, in cazul in speta, luna iunie 2009 cand contestatorul a desfasurat activitate de magistrat.


Nu ne aflam in situatia unei recalculari a pensiei in temeiul Legii nr. 19/2000 asa cum sustine intimata pentru ca in aceasta lege, la art. 94, se prevad cazurile in care pensia poate fi cumulata cu veniturile realizate dintr-o activitate profesionala, iar la art. 95 se prevede posibilitatea recalcularii pensiei dupa ce se realizeaza un nou stagiu de cotizare (asa cum s-a stabilit acesta prin Decizia nr. 267/2007 a Curtii Constitutionale).


La art. 23 din HG nr. 1275/2005 se prevede ca recalcularea pensiei de serviciu in conditiile art. 95 din Legea nr. 19/2000 se face la cererea persoanei indreptatite.


In cazul in speta este determinant faptul ca operatiunea juridica pe care o face Casa de pensii dupa emiterea decretului de eliberare din functie nu este o recalculare a pensiei in conditiile art. 95 sau 169 din Legea nr. 19/2000 sau ale art. 23 din HG nr. 1275/2005 ci este insasi stabilirea cuantumului pensiei de serviciu care trebuie sa aiba ca baza de calcul datele prevazute la art. 82 din Legea nr. 303/2004.


In cauza, dupa emiterea decretului, contestatorul a depus adeverinta din care rezulta veniturile anterioare lunii iulie, astfel ca pensia de serviciu trebuie calculata in functie de acestea.


In decizia contestata s-a inscris corect data acordarii pensiei de serviciu astfel ca nu poate fi primita cererea contestatorului ca intimata sa fie obligata sa inscrie in decizie o data a pensionarii, pentru ca decizia nu are aceasta rubrica, ci doar rubrica privind data acordarii drepturilor care a fost corect inscrisa.


Pentru considerentele aratate, in baza art. 82 din Legea nr. 303/2004 instanta a admis in parte contestatia si a obligat parata sa-i calculeze contestatorului pensia de serviciu in functie de venitul inscris in adeverinta nr. 2510/2009 si sa-i acorde aceste drepturi incepand cu 14.07.2009.


Impotriva acestei hotarari a declarat recurs intimata C.J.P. Vrancea considerand-o nelegala si netemeinica fara a indica vreun motiv concret de nelegalitate si netemeinicie, asa cum prevad dispozitiile art. 302 lit. c Cod procedura civila.


Lecturand cererea de recurs instanta constata ca recurenta-intimata a reluat intreaga situatie de fapt invocata in fata instantei de fond .


A aratat ca, la stabilirea cuantumului de pensie de serviciu se are in vedere venitul realizat de contestator in luna de activitate anterior datei pensionarii, specificat in adeverinta initiala.


Intrucat contestatorul si-a continuat activitatea dupa emiterea deciziei de pensionare, se afla in situatia unei recalculari reglementata de art. 95 din Legea nr.19/2000 si art. 23 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 303/2004, recalcularea care s-a facut prin adaugarea perioadei de stagiu de cotizare la sistemul public de pensii.


Recalcularea nu poate fi tratata ca o inscriere noua, deoarece legiuitorul a reglementat elementele ce constituie baza de calcul utilizata la actualizarea pensiei de serviciu si anume indemnizatia actualizata si sporurile la data pensionarii, motiv pentru care baza de calcul care se foloseste la recalculare este cea utilizata la stabilire sau dupa caz, la ultima actualizare a pensiei de serviciu .


In consecinta a solicitat admiterea recursului, modificarea hotararii recurata in sensul respingerii contestatiei ca nefondata.


In drept a invocat disp. art. 3041 Cod procedura civila.


Impotriva acestei hotarari a declarat recurs si contestatorul C.I.


In motivarea recursului se arata ca data pensionarii este data prevazuta in Decretul prezidential sau data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei a acestuia iar prima instanta a considerat ca data pensionarii este cea inscrisa in decizia preparatorie initiala emisa de casa de pensii.


Instanta de fond nu a facut referire in dispozitie decat la o adeverinta eliberata de Tribunalul Vrancea, fara a lua in considerare si datele inscrise in carnetul de munca la inchiderea acestuia.


In concluzie a solicitat admiterea recursului, modificarea hotararii recurata in sensul admiterii contestatiei asa cum a fost formulata.


Examinand hotararea recurata prin prisma criticilor formulate de recurenta C.J.P. Vrancea cat si din oficiu sub toate aspectele de fapt si de drept, in conformitate cu disp. art. 3041 Cod procedura civila, curtea apreciaza ca recursul este nefondat pentru urmatoarele considerente:


Conform art. 82 al. 1 din Legea nr. 303/2004 republicata judecatorii, procurorii, magistratii-asistenti de la Inalta Curte de Casatie si Justitie si personalul de specialitate juridica asimilat judecatorilor si procurorilor se pot pensiona la cerere si pot beneficia la implinirea varstei de 60 de ani, de pensie de serviciu, in cuantum de 80% din baza de calcul reprezentata de indemnizatia de incadrare bruta lunara sau de salariul de baza brut lunar, dupa caz, si sporurile avute in ultima luna de activitate inainte de data pensionarii.


Conform art. 65 din Legea nr. 303/2004 republicata, si a Normelor Metodologice aprobate prin HG nr. 275/2005, pensionarea judecatorilor si procurorilor presupune parcurgerea mai multor etape si anume emiterea de catre Casa Judeteana de Pensii a deciziei privind stabilirea pensiei de serviciu urmata de aprobarea Consiliului Superior al Magistraturii al carui plen, dupa verificarea conditiilor de vechime in magistratura, varsta, formuleaza propuneri catre Presedintele Romaniei care, dispune aprobarea propunerii si eliberarea din functia a magistratului prin pensionare.


In cauza reclamantul, in calitate de judecator, a solicitat in baza disp. art. 82 al. 1 din Legea nr. 303/2004 republicata stabilirea pensiei de serviciu sens in care s-a adresat C.J.P. Vrancea care a emis decizie .


In decizia de pensie emisa de recurenta s-a mentionat data de la care se face plata drepturilor de pensie .


Problema este privita diferit de parti functie de interpretarea data notiunii de ``data pensionarii``, sintagma folosita de art. 81 al. 1 din Legea nr. 303/2004.


Instanta de recurs a apreciat ca prima instanta a facut o corecta interpretare a datei corecte ca fiind cea a datei pensionarii in cazul reclamantului.


Astfel, contestatorului i s-a stabilit dreptul la pensie prin decizie dar a continuat sa lucreze in calitate de magistrat, celelalte doua etape pentru eliberarea din functie nefiind indeplinite, respectiv cererea sa fie aprobata de Consiliul Superior al Magistraturii si semnare a decretului de catre Presedintele Romaniei.


Asadar, in cazul magistratilor data pensionarii este data indeplinirii ultimei formalitati pentru ca magistratul sa fie eliberat din functie, respectiv data semnarii decretului de catre Presedintele Romaniei.


In cazul de fata, decretul a fost semnat si, prin urmare, aceasta este data pensionarii.


In speta, contestatorul a solicitat recalcularea pensiei cu luarea in considerare a sporurilor avute la data iesirii efective la pensie or, contestatorului i s-a stabilit dreptul la pensie insa acesta nu a iesit efectiv le pensie, ci a continuat sa lucreze in calitate de magistrat pana la data iesirii efective la pensie .


Aceasta situatie nu este prevazuta de lege, este un vid legislativ si in aceste conditii instanta trebuie sa faca aplicarea principiilor generale de drept pentru ca, potrivit art. 3 din Codul civil, judecatorul care va refuza de a judeca, sub cuvant ca legea nu prevede, sau ca este intunecata sau neindestulatoare, va putea fi urmarit ca culpabil de denegare de dreptate.


Concret, pensia a fost stabilita la data emiterii deciziei de pensionare iar la data iesirii efective la pensie nu se puteau stabili din nou drepturile de pensie insa recurenta C.J.P. Vrancea trebuie sa tina seama de principiul contributivitatii si al echitatii.


In fapt, contestatorul beneficiind de drepturi salariale respectiv sporul de risc si suprasolicitare neuropsihica in cuantum de 50% conform adeverintei emisa de angajator din care s-a retinut contributia de asigurari sociale este firesc sa se aplice principiul contributivitatii.


In atare situatie, la momentul concret al iesirii la pensie casa judeteana de pensii trebuia sa aiba in vedere printr-o recalculare a pensiei si noile drepturi obtinute in aceasta perioada, in caz contrar, contestatorul ar fi prejudiciat de drepturile sale legale.


Este irelevant ca decizia de pensie este definitiva potrivit art. 88 din Legea nr. 19/2000, pentru ca nu se constata legalitatea ei raportat la actele existente la dosarul de pensie la data emiterii deciziei ci, se solicita recalcularea in functie de elemente care nu au fost avute in vedere la acel moment, legea dand dreptul recalcularii pensiei si acest principiu trebuie aplicat si intimatului reclamant.


In ceea ce priveste recursul declarat de contestatorul C.I. s-a apreciat ca nu este fondat intrucat nu exista nici o obligatie legala pentru intimata-recurenta de a insera in decizia de pensionare data pensionarii, acesta solicita de fapt o completare a deciziei de pensionare cu aceasta mentiune.


Corect a retinut instanta de fond ca in decizia contestata s-a inscris data acordarii pensiei de serviciu astfel ca nu poate fi primita solicitarea recurentului contestator ca intimata recurenta sa fie obligata sa inscrie in decizie ca o data a pensionarii, intrucat decizia nu are aceasta rubrica, ci doar rubrica privind data acordarii drepturilor care a fost corect inscrisa.


Contrar celor sustinute de recurentul-contestator, stabilirea sau recalcularea pensiei de serviciu se face pe baza adeverintei eliberata de unitatea de unde persoana a fost eliberata din functie (art. 13 din HG nr. 1275/2005) si nu pe baza mentiunilor din carnetul de munca .


In consecinta, pe baza considerentelor aratate mai sus urmare a examinarii cauzei sub toate aspectele de fapt si de drept, in baza disp. art. 312 al.1 Cod procedura civila curtea a respins ca nefondate recursurile declarate in cauza.

Pronuntata de: Curtea de Apel Galati - Decizie nr.1368 din data 09.12.2009


Citeşte mai multe despre:    Curtea de Apel Galati    Pensionar    Pensionare    Judecator    Drepturi de pensie    Spor de risc    Spor de suprasolicitare neuropsihica    Principiul contributivitatii    Inalta Curte de Casatie si Justitie    Magistrat-asistent    Salariu de baza    Salariat    Angajator    Angajat    Procuror    Tribunalul Vrancea    Legea 303/2004    Pensie de serviciu    Venit brut    Recalculare pensie    Legea 19/2000    Decret de eliberare din functie    Indemnizatie bruta    Magistrat    HG 1275/2005    Magistratura    Statutul magistratilor
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Contestatie tardiva. Apararile pe care le mai poate invoca pensionarul in cadrul unei contestatii, odata ce titlul executoriu este deja pus in executare
Pronuntaţă de: Decizia civila nr.399/14.06.2018 a Curtii de Apel Galati

Conflict negativ de competenta intre sectiile civile ale aceluiasi tribunal
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 48 din 30 mai 2018 a Curtii de Apel Galati

Conflict negativ de competenta generat de obiectul actiunii in materia fondului funciar
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 56 din 18 iunie 2018 a Curtii de Apel Galati

Predare temporara in cazul in care predarea unei persoane in baza unui mandat european de arestare a fost amanata. Inoportunitatea predarii atunci cand persoana solicitata este arestata preventiv in cauza in care este judecata in Romania
Pronuntaţă de: Incheierea din 18 ianuarie 2018 a Curtii de Apel Galati

Revizuire. Inscrisurile descoperite in Arhivele Statului nu reprezinta �inscrisuri noi�
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 19/A din 02.02.2018 a Curtii de Apel Galati

Functionari publici. Contestatie decizie de incetare de drept a raportului de serviciu prin pensionare. Discriminare pe criteriu de gen
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Contencios administrativ si fiscal, Decizia civila nr. 149/26.02.2020

Contestatie impotriva deciziei de pensionare, dovada vechimii in munca, stagiul de cotizare in sistemul public de pensii, dovedirea perioadelor de activitate desfasurate in locurile de munca si activitatile ce se incadreaza in grupele I si II de munca in vederea pensionarii
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Litigii de munca si asigurari sociale, Decizia nr. 403/29.09.2020

Pensionarii militari decorati cu ordinul �Meritul Militar�. Beneficiul semnului onorific se acorda in favoarea beneficiarului pensionar militar sub forma unui spor adaugat la cuantumul pensiei brute
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Litigii de munca si asigurari sociale, Decizia civila nr. 304/16.07.2020

Prelungirea raportului de serviciu dupa implinirea varstei de pensionare, pana la varsta de 65 de ani. Conditii. Aplicarea prioritara a dreptul european
Pronuntaţă de: Curtea de Apel BUCURESTI - 533/28.05.2020

Decizia nr. 30/2020 privind examinarea recursului in interesul legii privind cauza reala si serioasa a concedierii. Selectarea salariatilor ce ar urma a fi concediati
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si JustitieArticole Juridice

Contestarea deciziei de pensionare conform Noii Legi a Pensiilor (Legea 360/2023)
Sursa: MCP Cabinet avocati

Perioadele de crestere a copilului realizate in alte state membre trebuie luate in considerare la calcularea pensiei pentru limita de varsta
Sursa: MCP Cabinet avocati

Revizuire decizie de pensionare. Reintegrarea salariatului dupa incetarea de drept a contractului de munca pe temeiul pensionarii
Sursa: avocat Gales Iulia | MCP Cabinet avocati

Protectia sociala a salariatilor. Drepturi si Proceduri de care acestia pot beneficia (II � pe durata starii de urgenta)
Sursa: avocat Irina Maria Diculescu

Beneficiarii Legii nr. 19/2020. Conditiile de acordare a indemnizatiei
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu

Transferul drepturilor la pensie in strainatate
Sursa: MCP Cabinet avocati

Manevrarea echipamentului de catre persoane neautorizate. Lipsa instructajului SSM. Acordarea de daune morale salariatului
Sursa: Irina Maria Diculescu