din anul 2007, atuul tau de DREPT!
2671 de useri onlinePrima pagină » Jurisprudenţă » Drept Penal » Evaziune fiscala. Arestare preventiva

Evaziune fiscala. Arestare preventiva

  Publicat: 02 Apr 2013       4279 citiri        Secţiunea: Drept Penal  


Prevazuta in sectiunea II, cap. IV, t. I, C. proc. pen., partea speciala;
Reprezinta o faza a procesului penal, constand in activitatea desfasurata de organele de urmarire penala
Sanctiune care consta in lipsirea actului juridic civil de efectele sale firesti intrucat acesta a fost incheiat cu nerespectarea dispozitiilor legale imperative sau cu incalcarea conditiilor de validitate ale actului respectiv.
Din interpretarea art.228 Cod procedura penala rezulta in mod neechivoc ca inceperea urmaririi penale este obligatorie, iar potrivit art.238 Cod procedura penala extinderea cercetarii penale se poate face doar dupa ce s-a inceput urmarirea penala, astfel ca neincepandu-se urmarirea penala cu privire la acesti doi inculpati, actele desfasurate ulterior sunt in afara procesului penal si prin urmare trebuie refacute, propunerea de arestare preventiva facuta in aceste conditii fiind lovita de nulitate absoluta, in conditiile prev. de art.197 alin.2 Cod procedura penala.

Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Este organul judiciar ce face parte din structura Ministerului Public, incadrat cu procurori care exercita atributiile ce revin acestui minister.
Privare de libertate a unei persoane prin arestarea sa.Arestare preventiva,
Act adoptat de organele de stat,
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Este organul judiciar ce face parte din structura Ministerului Public, incadrat cu procurori care exercita atributiile ce revin acestui minister.
Privare de libertate a unei persoane prin arestarea sa.Arestare preventiva,
Este persoana impotriva careia a fost pusa in miscare actiunea penala, moment din care acesta devine parte in procesul penal.
Semne utilizate de intreprinderi, de fabrici, de comert sau de servici, pentru a deosebi produsele, lucrarile si serviciile lor de cele identice sau similare ale altor intreprinderi si pentru a stimula imbunatatirea calitatii produselor, lucrarilor si serviciilor.
Semne utilizate de intreprinderi, de fabrici, de comert sau de servici, pentru a deosebi produsele, lucrarile si serviciile lor de cele identice sau similare ale altor intreprinderi si pentru a stimula imbunatatirea calitatii produselor, lucrarilor si serviciilor.
Efect negativ, cu caracter patrimonial sau nepatrimonial, produs unei persoane prin fapta ilicita a altei persoane ori prin actiunea lucrurilor sau animalelor care se afla sub paza juridica a altei persoane.
Prevazut in sectiunea II, cap. II., t. I, C. proc. pen., partea generala
Prevazuta in cap. IV, t. I, C. proc. pen., partea speciala, activitate prin care procurorul sau instanta de judecata declanseaza actiunea penala impotriva invinuitului,
Asezata in sectiunea I, cap.II, t.I, C. proc. pen., partea generala ,
Forma a participatiei penale ce consta in fapta unei persoane care, cu intentie, inlesneste sau ajuta in orice mod la savarsirea unei fapte prevazute in legea penala,
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Prevazuta in cap. IV, t. I, C. proc. pen., partea speciala, activitate prin care procurorul sau instanta de judecata declanseaza actiunea penala impotriva invinuitului,
Act normativ care cuprinde principii si reglementari de baza ale regimului vamal.
Legea privind Codul vamal al Rom�niei
Este organul judiciar ce face parte din structura Ministerului Public, incadrat cu procurori care exercita atributiile ce revin acestui minister.
Este organul judiciar ce face parte din structura Ministerului Public, incadrat cu procurori care exercita atributiile ce revin acestui minister.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Este persoana impotriva careia a fost pusa in miscare actiunea penala, moment din care acesta devine parte in procesul penal.
A furniza, a preda marfuri, a presta servicii etc.
Este persoana impotriva careia a fost pusa in miscare actiunea penala, moment din care acesta devine parte in procesul penal.
Este persoana fata de care se efecuteaza urmarirea penala, cat timp nu a fost pusa in miscare actiunea penala impotriva sa.
Institutie specializata a statului din structura M.A.I., a carei organizare si functionare este reglementata prin lege organica.
Plata efectuata din eroare de catre o persoana pentru o datorie inexistenta sau de care nu era tinuta sa raspunda, avand ca urmare obligatia beneficiarului de a restitui cee ce a primit in mod necuvenit.
Asezata in sectiunea I, cap.II, t.I, C. proc. pen., partea generala ,
Forma a participatiei penale ce consta in fapta unei persoane care, cu intentie, inlesneste sau ajuta in orice mod la savarsirea unei fapte prevazute in legea penala,
Forma a vinovatiei , reglementata in cap. I , t. II, art. 19, C. pen., partea generala.Legea arata ca fapta este savarsita cu intentie cand infractorul:
Este persoana fata de care se efecuteaza urmarirea penala, cat timp nu a fost pusa in miscare actiunea penala impotriva sa.
Asezata in sectiunea I, cap.II, t.I, C. proc. pen., partea generala ,
Forma a participatiei penale ce consta in fapta unei persoane care, cu intentie, inlesneste sau ajuta in orice mod la savarsirea unei fapte prevazute in legea penala,
Institutie specializata a statului din structura M.A.I., a carei organizare si functionare este reglementata prin lege organica.
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
Mijloace materiale de proba, prevazute in sectiunea VII, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Este organul judiciar ce face parte din structura Ministerului Public, incadrat cu procurori care exercita atributiile ce revin acestui minister.
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
Ansamblu de solutii pronuntate de catre organele de jurisdictie in legatura cu probleme de drept sau institutiile juridice examinate cu prilejul desfasurarii litigiilor din competenta lor.
Este persoana impotriva careia a fost pusa in miscare actiunea penala, moment din care acesta devine parte in procesul penal.
Venit al societatilor comerciale, al comerciantilor a carui marime se determina ca diferenta dintre pretul de vanzare
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Institutie specializata a statului din structura M.A.I., a carei organizare si functionare este reglementata prin lege organica.
Este persoana impotriva careia a fost pusa in miscare actiunea penala, moment din care acesta devine parte in procesul penal.
Loc in care persoana fizica isi are locuinta statornica sau principala.
Prevazut in sectiunea II, cap. II., t. I, C. proc. pen., partea generala
Reprezinta o faza a procesului penal, constand in activitatea desfasurata de organele de urmarire penala
Este organul judiciar ce face parte din structura Ministerului Public, incadrat cu procurori care exercita atributiile ce revin acestui minister.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Activitate desfasurata de organele de urmarire penala
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Prevazuta in sectiunea II, cap. IV, t. I, C. proc. pen., partea speciala;
Calitate procesuala pe care o are faptuitorul odata cu declansarea procesului penal,
Activitate desfasurata de organele de urmarire penala
Activitate desfasurata de organele de urmarire penala
Este actul procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Activitate desfasurata de organele de urmarire penala
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Reprezinta o faza a procesului penal, constand in activitatea desfasurata de organele de urmarire penala
Persoana care face parte din parchet si care exercita atributiile ce revin acestei institutii judiciare.
Mijloc procesual care da posibilitatea de a se invoca unele stari de fapt si situatii (lipsa unui martor, a unor acte) pe care instanta trebuie sa le solutioneze imediat.
Activitate desfasurata de organele de urmarire penala
Activitate desfasurata de organele de urmarire penala
Prevazuta in cap. IV, t. I, C. proc. pen., partea speciala, activitate prin care procurorul sau instanta de judecata declanseaza actiunea penala impotriva invinuitului,
Schimbarea care se produce in realitatea obiectiva datorita unei cauze. Rezultatul.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Este persoana impotriva careia a fost pusa in miscare actiunea penala, moment din care acesta devine parte in procesul penal.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Cauza de impiedicare a punerii in miscare sau exercitarea actiunii penale,
Concept folosit in C. proc. pen., prin el intelegandu-se situatia,
Asezata in sectiunea I, cap.II, t.I, C. proc. pen., partea generala ,
Prevazut in sectiunea II, cap. II., t. I, C. proc. pen., partea generala
Este persoana impotriva careia a fost pusa in miscare actiunea penala, moment din care acesta devine parte in procesul penal.
Copiere intr-un registru special, de transcrieri si inscrieri, a actelor juridice, cu unele exceptii prevazute de lege, prin care se transmite proprietatea asupra unui imobil,
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Este persoana impotriva careia a fost pusa in miscare actiunea penala, moment din care acesta devine parte in procesul penal.
Este organul judiciar ce face parte din structura Ministerului Public, incadrat cu procurori care exercita atributiile ce revin acestui minister.
Este persoana impotriva careia a fost pusa in miscare actiunea penala, moment din care acesta devine parte in procesul penal.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este organul judiciar ce face parte din structura Ministerului Public, incadrat cu procurori care exercita atributiile ce revin acestui minister.
Privare de libertate a unei persoane prin arestarea sa.Arestare preventiva,
Este organul judiciar ce face parte din structura Ministerului Public, incadrat cu procurori care exercita atributiile ce revin acestui minister.
Debitor care se angajeaza alaturi de debitorul initial (numit delegant) sau in locul acestuia sa execute obligatia pe care delegantul o are fata de creditorul delegatar.
Reprezinta o faza a procesului penal, constand in activitatea desfasurata de organele de urmarire penala
Este actul procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Pedeapsa principala privata de libertate,
Asezate in sectiunea I, cap. I, t. IV, C. proc. pen., partea generala, masuri ce se pot lua in cauzele privitoare la infractiuni pedepsite cu inchisoare,
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Este persoana impotriva careia a fost pusa in miscare actiunea penala, moment din care acesta devine parte in procesul penal.
Participant la savarsirea unei infractiuni,
Participant la savarsirea infractiunii, prevazut in cap. III, t. II, art. 26, C. pen., partea generala.
Este persoana impotriva careia a fost pusa in miscare actiunea penala, moment din care acesta devine parte in procesul penal.
Semne utilizate de intreprinderi, de fabrici, de comert sau de servici, pentru a deosebi produsele, lucrarile si serviciile lor de cele identice sau similare ale altor intreprinderi si pentru a stimula imbunatatirea calitatii produselor, lucrarilor si serviciilor.
Una dintre pedepsele principale, prevazuta in cap. II, t. II, art. 53, C. pen., partea generala.
Una din institutiile fundamentale ale dreptului penal,
Sustragerea de la plata impozitelor si taxelor din partea unor agenti economici, inclusiv a celor care actioneaza in economia subterana. Are loc prin nedeclararea sau falsa declarare a veniturilor impozabile.
Forma a participatiei penale ce consta in fapta unei persoane care, cu intentie, inlesneste sau ajuta in orice mod la savarsirea unei fapte prevazute in legea penala,
Una din institutiile fundamentale ale dreptului penal,
Este persoana impotriva careia a fost pusa in miscare actiunea penala, moment din care acesta devine parte in procesul penal.
Privare de libertate a unei persoane prin arestarea sa.Arestare preventiva,
(in sensul legii contenciosului administrativ, legea 554/2004) Orice drept fundamental prevazut de Constitutie sau de lege, caruia i se aduce o atingere printr-un act administrative.
Privare de libertate a unei persoane prin arestarea sa.Arestare preventiva,
Este persoana impotriva careia a fost pusa in miscare actiunea penala, moment din care acesta devine parte in procesul penal.
Una din institutiile fundamentale ale dreptului penal,
Una din institutiile fundamentale ale dreptului penal,
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
1. Acel fenomen care influenteaza actiunea cauzei, favorizeaza sau franeaza procesul dezvoltarii cauzei in efect.
Una din institutiile fundamentale ale dreptului penal,
1. Acel fenomen care influenteaza actiunea cauzei, favorizeaza sau franeaza procesul dezvoltarii cauzei in efect.
Este persoana impotriva careia a fost pusa in miscare actiunea penala, moment din care acesta devine parte in procesul penal.
Mod de organizare a vietii in comun a oamenilor,
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Prevazut in sectiunea II, cap. II., t. I, C. proc. pen., partea generala
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Reprezinta o faza a procesului penal, constand in activitatea desfasurata de organele de urmarire penala
Sanctiune care consta in lipsirea actului juridic civil de efectele sale firesti intrucat acesta a fost incheiat cu nerespectarea dispozitiilor legale imperative sau cu incalcarea conditiilor de validitate ale actului respectiv.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Prevazuta in sectiunea II, cap. IV, t. I, C. proc. pen., partea speciala;
Reprezinta o faza a procesului penal, constand in activitatea desfasurata de organele de urmarire penala
Sanctiune care consta in lipsirea actului juridic civil de efectele sale firesti intrucat acesta a fost incheiat cu nerespectarea dispozitiilor legale imperative sau cu incalcarea conditiilor de validitate ale actului respectiv.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Este persoana impotriva careia a fost pusa in miscare actiunea penala, moment din care acesta devine parte in procesul penal.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Privare de libertate a unei persoane prin arestarea sa.Arestare preventiva,
Este persoana impotriva careia a fost pusa in miscare actiunea penala, moment din care acesta devine parte in procesul penal.
Este persoana impotriva careia a fost pusa in miscare actiunea penala, moment din care acesta devine parte in procesul penal.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Institutie specializata a statului din structura M.A.I., a carei organizare si functionare este reglementata prin lege organica.
Institutie specializata a statului din structura M.A.I., a carei organizare si functionare este reglementata prin lege organica.
Autovehiculul dotat cu un grup propulsor
Incorectitudine, atitudine a unei persoane care savarseste un fapt sau un act contrar legii sau celorlalte norme de convietuire sociala, pe deplin constienta de caracterul illicit al conduitei sale.
Privare de libertate a unei persoane prin arestarea sa.Arestare preventiva,
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Este organul judiciar ce face parte din structura Ministerului Public, incadrat cu procurori care exercita atributiile ce revin acestui minister.

Prin incheierea penala nr.16/28.01.2011 Tribunalul Harghita in baza art. 1491 alin. 9, 10 Cod procedura penala raportat la art. 143 si art. 148 lit. f Cod procedura penala a admis, in parte, propunerea formulata de Parchetul de pe langa Judecatoria Miercurea Ciuc si a dispus arestarea preventiva a inculpatului C.F.A. pentru 29 de zile incepand cu data de 28 ianuarie 2011 si pana la data de 25 februarie 2011.
A respins propunerea Parchetului de pe langa Judecatoria Miercurea Ciuc in ce-i priveste pe inculpatii L.A. si K.L.
In baza art. 192 alin. 3 Cod procedura penala cheltuielile judiciare avansate de stat au ramas in sarcina acestuia.
Pentru a pronunta aceasta hotarare Tribunalul Harghita a retinut urmatoarele:
Prin propunerea formulata de Parchetul de pe langa Judecatoria Miercurea Ciuc organul de urmarire penala a solicitat arestarea preventiva pentru 29 de zile a inculpatilor C.F.A., L.A. si K.L..
I. In cuprinsul propunerii s-a aratat ca la data de 01.10.2010, orele 02.00, inculpatul C.F.A. a fost depistat pe DN 13 A, in afara localitatii M-Ciuc, la Km. 124+100, conducand autoturismul marca VW Passat cu numarul de inmatriculare --...---...--- dinspre str. Csiba spre orasul Vlahita, in autoturism fiind gasite un numar de 4979 pachete cu tigarete marca JIN LING fara documente de provenienta si fara sa fie marcate cu timbre eliberate de catre unitatea specializata pentru tiparirea acestora, cauzand un prejudiciu in valoare de 31.456 lei bugetului de stat reprezentand accize. Impotriva acestui inculpat s-a dispus punerea in miscare a actiunii penale pentru comiterea infractiunilor de:
- ``detinerea de catre orice persoana in afara antrepozitului fiscal sau comercializarea pe teritoriul Romaniei a produselor accizabile supuse marcarii, potrivit titlului VII, fara a fi marcate sau marcate necorespunzator ori cu marcaje false peste limita a 10.000 tigaretea��``, fapta prevazuta si pedepsita de art. 296 ind. 1, lit. l din Legea nr. 571/2003 si
- ,,evaziune fiscala``, fapta prevazuta si pedepsita de art.9, pct. 1 lit. a din Legea nr. 241/2005.
De asemenea, impotriva inculpatului a fost pusa in miscare actiunea penala pentru complicitate la aceleasi infractiuni intrucat la data de 29.10.2010, cu intentie, a inlesnit comiterea faptelor retinute in sarcina lui S.Z., L.A. si K.L. prin faptul ca l-a trimis pe numitul P.A. sa insoteasca persoanele mentionate mai sus de la intrarea in Sfantu Gheorghe la locul de depozitare a tigaretelor transportate, urmand a achizitiona o parte din aceste bunuri sustrase de la plata taxelor.
Cu privire la faptele retinute in sarcina invinuitului C.F.A. (din data de 01.10.2010 respectiv 29.10.2010) s-a facut aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal precum si art. 33 lit. b Cod penal (cu privire la cele doua infractiuni retinute).
II. Impotriva inculpatului L.A. s-a dispus punerea in miscare a actiunii penale pentru savarsirea infractiunilor de:
- ``detinerea de catre orice persoana in afara antrepozitului fiscal sau comercializarea pe teritoriul Romaniei a produselor accizabile supuse marcarii, potrivit titlului VII, fara a fi marcate sau marcate necorespunzator ori cu marcaje false peste limita a 10.000 tigaretea��``, fapta prevazuta de art. 296 ind. 1, lit. l din Legea nr. 571/2003;
- ,,evaziune fiscala``, fapta prevazuta de art.9, pct. 1 lit. a) din Legea nr. 241/2005;
- ``contrabanda``, prevazuta de art.270 alin.3 din Codul Vamal (Legea 86/2006) si pedepsita de art. 270 alin. 2 din Legea 86/2006.
In fapt parchetul a retinut ca la data de 29.10.2010, dupa ce in prealabil a comandat tigarete provenite din contrabanda de la un cetateanul maghiar F.I. din Szeged (persoana care la data de 20.01.2011 a fost depistata pe raza judetului Covasna, fiind gasite in autovehiculul condus de acesta un numar de 5720 pachete de tigarete netimbrate, fiind intocmit un dosar penal la Parchetul de pe langa Tribunalul Covasna, inculpatul fiind cercetat in stare de arest preventiv), s-a intalnit cu persoana trimisa de cetateanul maghiar pentru a livra marfa respectiv inculpatul S.Z. pe care l-a insotit pana in apropierea municipiului Sfantu Gheorghe cu scopul de a depozita tigaretele in acest oras si sa le imparta cu invinuitul C.F.A.. Aici au fost depistati de organele de politie. Prejudiciul cauzat bugetului de stat este de 269.042 lei, reprezentand taxe vamale, acciza si TVA de plata .
De asemenea, a fost pusa in miscare actiunea penala pentru complicitate la infractiunile de:
- ``detinerea de catre orice persoana in afara antrepozitului fiscal sau comercializarea pe teritoriul Romaniei a produselor accizabile supuse marcarii, potrivit titlului VII, fara a fi marcate sau marcate necorespunzator ori cu marcaje false peste limita a 10.000 tigaretea��``, fapta prevazuta de art. 26 Cod penal raportat la art. 296 ind. 1, lit. l din Legea nr. 571/2003;
- ,,evaziune fiscala``, fapta prevazuta si pedepsita de art. 26 Cod penal raportat la art. 9, pct. 1 lit. a din Legea nr. 241/2005;
In fapt s-a retinut ca la data de 01.10.2010, cu intentie a inlesnit comiterea faptei retinute in sarcina lui C.F.A. prin faptul ca a comandat in vederea achizitionarii tigaretele sustrase de la accizare identificate pe raza municipiului Miercurea Ciuc in autovehiculul condus de catre invinuitul C.F.A., prejudiciul cauzat bugetului de stat fiind de 31.456 lei reprezentand accize.
Cu privire la faptele retinute in sarcina invinuitului L.A. (din data de 01.10.2010 respectiv 29.10.2010) se face aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal precum si art. 33 lit. b Cod penal (cu privire la cele doua infractiuni retinute).
III. Impotriva inculpatului K.L. a fost pusa in miscare actiunea penala pentru complicitate la infractiunile de:
- ``detinerea de catre orice persoana in afara antrepozitului fiscal sau comercializarea pe teritoriul Romaniei a produselor accizabile supuse marcarii, potrivit titlului VII, fara a fi marcate sau marcate necorespunzator ori cu marcaje false peste limita a 10.000 tigaretea��``, fapta prevazuta de art. 26 Cod penal raportat la art. 296 ind. 1, lit. l din Legea nr. 571/2003;
- ,,evaziune fiscala``, fapta prevazuta si pedepsita de art. 26 Cod penal raportat la art. 9, pct. 1 lit. a din Legea nr. 241/2005.
In fapt s-a retinut ca la data de 29.10.2010 a inlesnit comiterea faptelor retinute in sarcina lui S.Z. si L.A. prin faptul ca impreuna cu L.A. a insotit autovehiculul condus de catre cetateanul maghiar, cunoscand ca in autovehicul erau disimulate tigarete, pana in apropierea municipiului Sfantu Gheorghe unde au fost depistati de catre organele de politie.
Parchetul a aratat ca exista probe in sprijinul presupunerii rezonabile ca inculpatii au savarsit infractiunile pentru care a fost pusa in miscare actiunea penala: procese-verbale de constatare a infractiunilor din datele de 01.10.2010 respectiv 29.10.2010, planse-foto criminalistice, dovezi de ridicare si predare la camera de corpuri delicte a tigaretelor, acte de constatare intocmite de catre Autoritatea nationala a Vamilor cu privire la prejudiciile cauzate bugetului de stat, declaratiile inculpatilor, procese-verbale de redare a unor convorbiri telefonice.
In ceea ce priveste existenta in cauza a cazului de arestare prevazut de art. 148 lit. f Cod procedura penala, parchetul a considerat ca probele referitoare la existenta faptelor constituie tot atatea probe cu privire la pericolul concret pentru ordinea publica intrucat prin natura lor au rezonanta si implicatii negative si asupra sigurantei colective.
In lipsa unei definitii legale a notiunii de ``pericol concret pentru ordinea publica`` jurisprudenta a definit aceasta sintagma ca fiind temerea ca, odata pus in libertate, inculpatul ar putea comite noi fapte penale ori ar declansa reactii puternice in randul opiniei publice prin natura faptelor pe care le-a comis.
In speta, inculpatii sunt cercetati pentru infractiuni grave de ``contrabanda`` si ``evaziune fiscala`` si care sunt grave si prin prisma momentului actual de criza economica.
S-a constatat ca inculpatii actionau, oarecum, in mod organizat astfel:
Unele persoane erau ``furnizori`` pentru liderii grupurilor, unii erau transportatori, membrii identificati ai grupurilor livrau la randul lor produsele la alti beneficiari prin adaugarea unui adaos comercial, iar ultimii, ``micii angrosisti`` comercializau in satele si orasele din zona tigaretele la consumatorii finali, prin adaugarea unui adaos comercial.
Tribunalul a retinut reliefarea unor unele elemente de actiune care se circumscriau unei bune organizari a activitatilor infractionale. Din traficul convorbirilor interceptate si inregistrate a rezultat ca inculpatii foloseau pentru transportul tigaretelor autovehicule special modificate cu compartimente care sa permita disimularea bunurilor, foloseau pe timpul efectuarii transporturilor autoturisme ca antemergatori care sa semnaleze prezenta in trafic a organelor de politie, au existat discutii interceptate in care se discuta de catre persoanele implicate ca sa nu se opreasca la semnalul politistilor. S-a constatat ca in convorbirile telefonice purtate de foarte multe ori limbajul utilizat a fost unul codificat tigaretele fiind denumite: ``purcelusi``, ``cartofi`` etc., iar pentru marcile de tigari se foloseau diverse prescurtari.
Cu privire la pericolul social concret s-a apreciat ca acesta este pe deplin dovedit si prin atitudinea pe care au avut-o inculpatii atunci cand au fost depistati de catre organele de politie. S-a retinut ca relevant faptul ca inculpatul C.F.A., imediat dupa punerea sa in libertate din starea de retinere ocazie cu care s-a dispus si masura preventiva a interzicerii de a parasi localitatea de domiciliu a continuat sa organizeze vanzarea-cumpararea de produse din tutun, sustrase de la plata taxelor. Aceste aspecte au rezultat din procesele-verbale de redare a convorbirilor existente la dosar purtate de catre inculpat incepand cu data de 02.10.2010.
Parchetul a mai sustinut existenta cazurilor de arestare prevazute de art. 148 lit. b si d Cod procedura penala.
Inculpatii L.A. si K.L. prin aparatori au invocat nulitatea absoluta a propunerii de arestare preventiva aratand ca fata de ei nu a fost inceputa urmarirea penala. Parchetul a aratat ca fata de acesti inculpati s-a dispus prin ordonanta extinderea cercetarii penale, in temeiul art. 238 Cod procedura penala si nu era necesara inceperea urmaririi penale.
In privinta acestei aparari Tribunalul Harghita a constatat ca aceasta era intemeiata.
Astfel: inceputul urmaririi penale constituie un moment de maxima importanta pentru ca determina limita in timp a declansarii procesului penal. Actele desfasurate de organele de cercetare penala in afara procesului penal, cu exceptia actelor premergatoare desfasurate potrivit dispozitiilor legale, sunt in afara legii. Totodata, inceputul urmaririi penale fixeaza pozitia procesuala a participantilor in procesul penal precum si drepturile si obligatiile acestora. In cazul invinuitului, din acest moment procesual el dobandeste drepturile sale procesuale precum si obligatiile, cum este aceea de a se supune masurilor preventive, in speta masurii arestarii preventive.
In ce priveste dispozitia din art. 238 Cod procedura penala privitoare la extinderea cercetarii penale, instanta a constatat urmatoarele:
S-a observat succesiunea dispozitiilor legale din Sectiunea II Desfasurarea urmaririi penale, extinderea cercetarii penale intervine dupa inceperea urmaririi penale. Atunci cand se constata date cu privire la participarea unor alte persoane la faptele unui invinuit sau inculpat, organele de cercetare penala nu ar putea efectua acte de cercetare cu privire la aceste persoane decat dupa dispozitia procurorului data prin ordonanta . Dispozitiile legale ale art. 238 Cod procedura penala vizeaza exclusiv activitatea de cercetare penala, neavand nicio inraurire asupra actului procesual al inceperii urmaririi penale. In acest sens s-a pronuntat si Tribunalul Suprem, sectia penala, prin decizia nr. 1039/1975 prin care s-a retinut ca atunci cand urmarirea penala este efectuata de procuror art. 238 nu are nicio aplicabilitate, acesta devenind incident doar in cazul urmaririlor penale in care are loc o cercetare penala efectuata de organele de cercetare.
Prin urmare, in opinia tribunalului impotriva inculpatilor L.A. si K.L. procesul penal nu a inceput, iar punerea in miscare a actiunii penale nu are niciun efect procesual, acest act neputand fi efectuat decat in cadrul procesului penal. De asemenea, propunerea de luare a masurii arestarii preventive a inculpatului nu poate fi formulata decat in cadrul procesului penal, dupa inceperea urmaririi penale, asa cum rezulta din economia dispozitiilor art. 136 si urmatoarele Cod procedura penala. Sesizarea instantei cu o astfel de propunere se face sub incidenta dispozitiilor art. 197 alin. 2 Cod procedura penala.
Cu privire la cei doi inculpati tribunalul nu a analizat in fond propunerea.
In ce-l priveste pe inculpatul C.F.A. propunerea parchetului s-a constatat a fi intemeiata. In cauza sunt indeplinite conditiile prevazute de art. 143 Cod procedura penala privitoare la existenta indiciilor de savarsire a faptei .
Inculpatul a fost prins in flagrant in timp ce transporta cantitatea interzisa de tigarete. Aceasta imprejurare constituie un indiciu suficient de vinovatie in aceasta faza procesuala. S-a retinut ca actiunea penala se poate desfasura fata de acest inculpat, el fiind totodata si subiect al obligatiei de a se supune masurii preventive.
Tribunalul a constatat ca exista fata de inculpat cazul de arestare prevazut de art. 148 lit. f Cod procedura penala, constand in aceea ca imediat dupa prinderea sa in flagrant si dupa audierile la organul de urmarire penala, in data de 2 octombrie 2010 inculpatul a continuat sa organizeze activitatea ilicita privitoare la traficul de tigarete. Aceste imprejurari au rezultat din transcrierile convorbirilor telefonice interceptate.
Fata de aceste imprejurari s-a putut presupune, in mod rezonabil, ca lasarea in libertate a inculpatului ar da ocazia acestuia de a continua activitatea infractionala.
Instanta a considerat deosebit de pertinente apararile inculpatului, prin avocatul sau, privitoare la legalitatea procedurii de interceptare, inregistrare si transcriere a convorbirilor sale telefonice. In acelasi timp insa, tribunalul a constatat ca stadiul procedurii este incipient, in acest moment considerand suficiente probele administrate.
Tribunalul nu a retinut celelalte temeiuri de arestare invocate de parchet, acestea nefiind incidente in cauza.
Impotriva acestei hotarari, in termenul legal prev. de art.1491 alin. 13 Cod procedura penala, au declarat recurs inculpatul C.F.A. si Parchetul de pe langa Judecatoria Miercurea Ciuc.
In motivarea recursului, inculpatul solicita cercetarea sa in stare de libertate, intrucat a recunoscut comiterea faptelor, iar instanta de fond a inlaturat doua temeiuri pentru care parchetul a solicitat arestarea preventiva a sa, disp. art.148 lit.f Cod procedura penala, nefiind incidente, intrucat nu prezinta pericol concret pentru ordinea publica.
In motivarea recursului, parchetul solicita luarea masurii arestarii preventive si cu privire la inculpatii L.A. si K.L., intrucat in mod gresit s-a retinut de catre judecatorul delegat ca fata de acesti doi inculpati nu a inceput urmarirea penala aceasta operand prin ordonanta procurorului de extindere a cercetarilor.
Analizand cauza prin prisma motivelor de recurs si din oficiu, Curtea apreciaza ca numai recursul inculpatului C.F.A. este fondat pentru urmatoarele considerente:
Potrivit art.148 alin.1 Cod procedura penala, masura arestarii preventive a inculpatului poate fi luata daca sunt intrunite conditiile prevazute de art.143 si exista vreunul din cazurile prevazute la lit.a-f din acelasi text de lege.
Art.136 Cod procedura penala, care stabileste scopul si categoriile masurilor preventive, prevede ca in cauzele privitoare la infractiunile pedepsite cu detentiunea pe viata sau cu inchisoarea, pentru a asigura buna desfasurare a procesului penal si pentru impiedica sustragerea invinuitului sau inculpatului de la urmarirea penala, de la judecata ori executarea pedepsei se poate lua fata de acesta una din masurile preventive prevazute de lege.
In cauza de fata, inculpatul este cercetat pentru comiterea a doua infractiuni in calitate de autor (art.2961 lit.l din Legea nr.571/2003 si art.9 pct.1 lit.a din Legea nr.241/2005 si pentru doua infractiuni in calitate de complice (art.2967 lit.e din Legea nr.571/2003 si art.9 pct.1 lit.a din Legea nr.241/2005.
In fapt, s-a retinut ca in data de 01.10.2010, orele 02,00 inculpatul a fost depistat pe DN 13A in afara localitatii Miercurea Ciuc la km.124+100 conducand autoturismul marca VW Passat cu nr. de inmatriculare --...--..., in autoturism fiind gasite un numar de 4.979 pachete cu tigarete fara documente de provenienta si fara sa fie marcate cu timbre eliberate de unitatea specializata, precum si faptul ca in data de 29.10.2010, cu intentie, a inlesnit comiterea faptelor retinute in sarcina lui S.Z., L.A. si K.L.
Avand in vedere ca fapta prev. de art.2961 lit. e din Legea nr.571/2003 este pedepsita cu inchisoare de la 1 la 4 ani, potrivit art.148 lit.f Cod procedura penala masura arestarii preventive nu poate fi luata in cazul acestei infractiuni, intrucat pedeapsa nu depaseste 4 ani, astfel ca raman in discutie doar faptele de evaziune fiscala si complicitate la evaziune fiscala, pentru care legea prevede o pedeapsa cu inchisoarea de la 2 la 8 ani.
Asa cum rezulta din actele dosarului, inculpatul a recunoscut comiterea infractiunilor retinute in sarcina sa, iar in fata instantei de recurs a declarat ca doreste sa achite prejudiciul cauzat bugetului de stat pentru a beneficia de disp. art.10 din Legea nr.241/2005.
Prin urmare, avand in vedere ca prima instanta, atunci cand a dispus arestarea preventiva a inculpatului a inlaturat temeiurile prev. de art.148 lit.b si d Cod procedura penala, dispunand arestarea in baza art.148 lit.f Cod procedura penala, Curtea apreciaza ca nu poate fi retinut nici acest temei de drept .
Potrivit art.148 lit.f Cod procedura penala se poate dispune arestarea preventiva daca inculpatul a savarsit o infractiune pentru care legea prevede pedeapsa detentiunii pe viata sau pedeapsa inchisorii mai mare de 4 ani si exista probe ca lasarea in libertate prezinta un pericol concret pentru ordinea publica.
In speta, prima conditie privind pedeapsa inchisorii mai mare de 4 ani este indeplinita, insa cea de-a doua conditie nu poate fi retinuta.
Asa cum aratam mai sus, inculpatul a recunoscut comiterea infractiunilor retinute in sarcina sa, este dispus sa achite prejudiciul cauzat bugetului de stat, caz in care ar beneficia de disp. art.10 din Legea nr.241/2005, putandu-i-se aplica o sanctiune administrativa in aceste conditii, este la primul conflict cu legea penala, are o conduita buna in familie si in societate, astfel ca nu poate fi considerat ca judecarea lui in stare de libertate prezinta un pericol concret pentru ordinea publica.
Parchetul nu a produs nicio proba ca judecarea inculpatului in stare de libertate ar vrea un pericol concret pentru ordinea publica, astfel ca nici acest temei de drept nu poate fi retinut in cauza.
Totusi pentru buna desfasurare a urmaririi penale instanta urmeaza sa dispuna fata de inculpat o masura preventiva neprivativa de libertate si anume masura obligarii de a nu parasi tara, instituind in sarcina inculpatului o serie de obligatii care sa conduca la buna desfasurare a procesului penal.
Cu privire la recursului parchetului, Curtea apreciaza ca aceste nu este fondat pentru urmatoarele considerente:
In mod corect a retinut instanta de fond ca in privinta inculpatilor L.A. si K.L. nu a fost inceputa urmarirea penala si prin urmare propunerea de arestare preventiva este lovita de nulitate absoluta.
Sustinerea parchetului ca ordonanta de extindere a cercetarii penale acopera viciul privind inceperea urmaririi penale cu privire la acesti doi inculpati nu poate fi retinuta.
Din interpretarea art.228 Cod procedura penala rezulta in mod neechivoc ca inceperea urmaririi penale este obligatorie, iar potrivit art.238 Cod procedura penala extinderea cercetarii penale se poate face doar dupa ce s-a inceput urmarirea penala, astfel ca neincepandu-se urmarirea penala cu privire la acesti doi inculpati, actele desfasurate ulterior sunt in afara procesului penal si prin urmare trebuie refacute, propunerea de arestare preventiva facuta in aceste conditii fiind lovita de nulitate absoluta, in conditiile prev. de art.197 alin.2 Cod procedura penala.
Fata de considerentele expuse, Curtea in baza art.1403 alin.5 si 6 Cod procedura penala, urmeaza sa admita recursul declarat de inculpatul C.F.A., sa caseze partial hotararea atacata si rejudecand cauza cu privire la acest inculpat, sa respinga propunerea Parchetului de pe langa Judecatoria Miercurea Ciuc cu privire la arestarea preventiva a inculpatului C.F.A..
In baza art. 1491 alin. 12 Cod procedura penala, urmeaza sa dispuna fata de inculpatul C.F.A. masura obligarii de a nu parasi tara pe o durata de 30 de zile, incepand cu data de 2 februarie 2011 pana la data de 3 martie 2011, inclusiv.
Pe durata masurii obligarii de a nu parasi tara, in baza art. 1451 raportat la art. 145 alin. 11 si 12 Cod procedura penala, urmeaza sa oblige inculpatul sa respecte urmatoarele obligatii:
a) sa se prezinte la organul de urmarire penala sau, dupa caz, la instanta de judecata ori de cate ori este chemat;
b) sa se prezinte la organul de politie din municipiul Sfantul Gheorghe desemnat cu supravegherea sa, conform programului de supraveghere intocmit de organul de politie sau ori de cate ori este chemat;
c) sa nu isi schimbe locuinta fara incuviintarea instantei de judecata;
d) sa nu detina, sa nu foloseasca si sa nu poarte nicio categorie de arme;
e) sa nu ia legatura cu inculpatii cercetati in prezenta cauza;
f) sa nu conduca nici un fel de vehicul .
Curtea, urmeaza sa atraga atentia inculpatului ca in caz de incalcare cu rea-credinta a masurii sau a obligatiilor ce ii revin, masura obligarii de a nu parasi tara va fi inlocuita cu masura arestarii preventive, in conditiile prevazute de lege, sa elimine din incheierea atacata dispozitia privind arestarea preventiva a inculpatului C.F.A. pentru o perioada de 29 de zile, sa dispuna anularea mandatului de arestare preventiva nr. 4 din 28 ianuarie 2011, emis de Tribunalul Harghita si sa dispuna punerea de indata in libertate a inculpatului C.F.A., daca nu este arestat in alta cauza si sa mentina celelalte dispozitii din incheierea atacata si care nu contravin prezentei hotarari.
In baza art. 1403 alin. 5 si 6 Cod procedura penala, Curtea, urmeaza sa respinga ca nefondat recursul declarat de Parchetul de pe langa Judecatoria Miercurea Ciuc impotriva aceleasi incheieri.
Pronuntata de: Curtea de Apel Tg-Mures - Decizia nr. 68/R din 02.02.2011)


Citeşte mai multe despre:    Tribunalul Harghita    Parchetul de pe langa Judecatoria Miercurea Ciuc    Arestare preventiva    Legea 241/2005    Evaziune fiscala    Complicitate    Contrabanda    Legea 86/2006
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

In lipsa unui acord al partilor, in vederea angajarii raspunderii patrimoniale a salariatului este obligatorie promovarea unei cereri de chemare in judecata
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Targu Mures - Decizia civila nr. 487/2020

In cazul producerii prejudiciului de catre mai multi angajati, raspunderea este divizibila, nu solidara
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Targu Mures - Decizia civila nr. 12/R din data de 21 ianuarie 2021

Decizia ICCJ 41/2019: In calculul drepturilor salariale pentru plata cu ora nu se include si gradatia de merit
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr. 41/2019

Decizia C.C.R. nr. 788/2018 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a unor dispozitii din Legea nr. 85/2006
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Acordarea drepturilor cuvenite dupa incetarea motivelor de suspendare a contractului de munca. Recalcularea salariului in conformitate cu vechimea in munca
Pronuntaţă de: Tribunalul Harghita, Sectia Civila, Sentinta civila nr. 934 din 09.06.2016

Decizia 33/2016. Aplicarea in timp a dispozitiilor Legii 124/2014, a amnistiei fiscale. Raspunderea patrimoniala a salariatilor
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Continutul sintagmei "cheltuieli de judecata". Reprezentarea prin consilier juridic a uneia dintre partile in proces
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia I civila, decizia nr. 46 din 20 ianuarie 2016

Conditiile si efectele suspendarii de drept a actiunilor privind realizarea creantelor asupra debitorului aflat in procedura insolventei
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia a II-a civila, Decizia nr. 524 din 17 februarie 2015

Repunere in termenul de recurs. Recurs peste termen. Conditii
Pronuntaţă de: I.C.C.J., sectia penala, decizia nr. 3180 din 18 mai 2006

Repunere in termenul de recurs. Recurs peste termen. Conditii
Pronuntaţă de: I.C.C.J., sectia penala, decizia nr. 3180 din 18 mai 2006Articole Juridice

ICCJ. Decizia de concediere nu mai poate fi revocata dupa comunicarea acesteia catre salariat
Sursa: EuroAvocatura.ro