din anul 2007, atuul tau de DREPT!
1676 de useri onlinePrima pagină » Jurisprudenţă » Dreptul Familiei » Incredinterea minorului si stabilirea domiciliului acestuia la locuinta mama

Incredinterea minorului si stabilirea domiciliului acestuia la locuinta mama

  Publicat: 29 May 2013       8919 citiri        Secţiunea: Dreptul Familiei  


Deliberand asupra cauzei de fata, constata urmatoarele:

Asigurarea mijloacelor de existenta unui minor sau altei persoane fizice
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Persoanele, altele decat cele care apartin familiei extinse, care,
Act procesual pe care paratul are facultatea sa-l indeplineasca inainte de a incepe dezbaterea orala a procesului
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Ascendenti de gradul I ai unei persoane, tatal si mama, fata de care aceasta are stabilita filiatia din casatorie sau din afara casatoriei, parinti firesti, ori ca urmare a infierii.
Denumire data monedei unice europene.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Cercetare pe care delegatul autoritatii tutelare o efectueaza
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Act normativ care cuprinde principiile si cele mai importante reglementari referitoare la relatiile sociale ce formeaza obiectul specific al dreptului civil:
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este institutia de ocrotire a minorului care este lipsit de ingrijire parinteasca, precum si a alienatului si debilului mintal, dar mai ales a persoanei care, din cauza varstei nu se poate apara singura.
Sustinerile si punctele de vedere ale partilor si procurorului exprimate in cursul procesului penal cu privire la solutionarea cauzei deduse judecatii.
Sustinerile si punctele de vedere ale partilor si procurorului exprimate in cursul procesului penal cu privire la solutionarea cauzei deduse judecatii.
Dovada scrisa prin care
Este persoana care are cunostinta despre o fapta sau o imprejurare de natura sa serveasca la aflarea adevarului in procesul penal, avand obligatia de a se prezenta la chemarea organelor judiciare, de a depune marturie si de a relata adevarul si numai adevarul.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Persoana fizica in virsta de pana la 18 ani.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Persoana fizica in virsta de pana la 18 ani.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Ascendenti de gradul I ai unei persoane, tatal si mama, fata de care aceasta are stabilita filiatia din casatorie sau din afara casatoriei, parinti firesti, ori ca urmare a infierii.
Ascendenti de gradul I ai unei persoane, tatal si mama, fata de care aceasta are stabilita filiatia din casatorie sau din afara casatoriei, parinti firesti, ori ca urmare a infierii.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este institutia de ocrotire a minorului care este lipsit de ingrijire parinteasca, precum si a alienatului si debilului mintal, dar mai ales a persoanei care, din cauza varstei nu se poate apara singura.
Persoana fizica in virsta de pana la 18 ani.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Asigurarea mijloacelor de existenta unui minor sau altei persoane fizice
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Asigurarea mijloacelor de existenta unui minor sau altei persoane fizice
(comunitate de bunuri) Regim stabilit de lege sau prin invoiala partilor cu privire la bunurile lor.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Asigurarea mijloacelor de existenta unui minor sau altei persoane fizice
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Asigurarea mijloacelor de existenta unui minor sau altei persoane fizice
Asigurarea mijloacelor de existenta unui minor sau altei persoane fizice
Acea ramura a disciplinei economice consacrata analizei deciziilor de alocare a resurselor monetare in procesele de productie de bunuri sau de servicii,
Este actul juridic procesual, final si de dispozitie prin care se solutioneaza cauza penala de catre instanta de judecata, punandu-se, astfel, capat judecatii.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Asigurarea mijloacelor de existenta unui minor sau altei persoane fizice
Persoana fizica sau juridica, parte in contractul de asigurare, care, in temeiul acestui contract,
Acea ramura a disciplinei economice consacrata analizei deciziilor de alocare a resurselor monetare in procesele de productie de bunuri sau de servicii,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este institutia de ocrotire a minorului care este lipsit de ingrijire parinteasca, precum si a alienatului si debilului mintal, dar mai ales a persoanei care, din cauza varstei nu se poate apara singura.
(in sensul legii contenciosului administrativ, legea 554/2004) Orice drept fundamental prevazut de Constitutie sau de lege, caruia i se aduce o atingere printr-un act administrative.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Denumire data monedei unice europene.
Despagubiri ce se acorda partii vatamate
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Plata a serviciilor de asistenta juridica prestate de catre un avocat, pe care beneficiarul o face colectivului de asistenta juridica.

Prin cererea inregistrata pe rolul Judecatoriei Macin sub nr.832/253/2011, modificata, reclamanta G. J. G. a chemat in judecata paratul G. V., solicitand instantei ca prin hotararea ce se va pronunta sa se dispuna desfacerea casatoriei lor prin acordul partilor, revenirea la numele purtat anterior casatoriei, respectiv C., exercitarea autoritatii parintesti de catre reclamanta cu privire la minora G. D. A., stabilirea locuintei minorei la mama reclamanta, precum si obligarea paratului la plata pensiei de intretinere.
In motivarea in fapt a cererii se arata ca reclamanta este strans legata afectiv de minora si beneficiaza de conditii optime pentru cresterea, ingrijirea si educarea ei.
In drept cererea a fost intemeiata pe disp. art.38, art.40 alin.3, art.42, art.94 Cod fam. si art.274 Cod proc.civ.
In dovedirea cererii reclamanta a atasat certificatul de casatorie in original, copia certificatului de nastere al minorei, copia livretului de familie .
Paratul, legal citat, a formulat intampinare si cerere reconventionala (filele 25-26, 41-42), modificata, prin care a solicitat desfacerea casatoriei prin acordul partilor, revenirea reclamantei la numele purtat anterior casatoriei, exercitarea autoritatii parintesti de catre ambii parinti in ceea ce priveste minora G.D. A., stabilirea locuintei acesteia la mama reclamanta, obligarea reclamantei la plata unei contributii lunare in cuantum de 1/4 din venitul net realizat, precum si instituirea unui program de vizitare a minorei. S-a mai solicitat si obligarea reclamantei la plata sumei de 15000 euro cu titlu de despagubiri pentru prejudiciul suferit prin desfacerea casatoriei, capat de cerere la care paratul a renuntat ulterior.
In drept, cererile au fost intemeiata pe disp. art.115-120 Cod proc.civ., art.373-404 Cod civil.
Instanta a incuviintat si a administrat la solicitarea partilor proba testimoniala cu cate 2 martori, declaratiile acestora fiind consemnate la filele 59-62 din dosar, si proba cu inscrisuri, fiind depuse la dosar certificatul de casatorie in original, certificatul de nastere al minorei in copie, adeverinte de salariu, referatul de ancheta sociala din 24.04.2012 (filele 51-52) efectuat la domiciliile partilor, minora fiind ascultata de instanta.
Analizand materialul probator administrat in cauza, instanta retine urmatoarele:
Partile s-au casatorit la data de 23.11.1988, conform certificatului de casatorie seria CE nr.829984 (fila 4). Din casatoria partilor au rezultat doi copii, dintre care minora G. D. A., nascuta la data de 15.11.1999 (certificat de nastere fila 7).
Potrivit dispozitiilor art.374 din Codul civil divortul prin acordul sotilor poate fi pronuntat indiferent de durata casatoriei si indiferent daca exista sau nu copii minori rezultati din casatorie.
Raportand cererea partilor la prevederile art.374 Cod civil, instanta constata ca actiunea este intemeiata, astfel ca o va admite si va dispune desfacerea casatoriei prin acordul partilor.
In baza art.383 alin.3 Cod civil, instanta va dispune revenirea reclamantei la numele purtat anterior casatoriei, respectiv C.
Conform dispozitiilor art.396 C.civ. instanta de tutela hotaraste, odata cu pronuntarea divortului, asupra raporturilor dintre parintii divortati si copiii lor minori, tinand seama de interesul superior al copiilor, de concluziile raportului de ancheta psihosociala, precum si, daca este cazul, de invoiala parintilor, pe care ii asculta, iar, potrivit art.263 C.civ., in toate masurile care privesc copiii trebuie sa prevaleze interesul superior al copilului.
Probele administrate, respective inscrisurile constand in concluziile raportului de ancheta psihosociala-filele 51-52, adeverinta de salariu-fila 47, precum si declaratiile martorilor audiati in cauza-filele 59-62, dovedesc implicarea ambilor parinti, dar cu preponderenta a mamei, in cresterea si educarea minorei, precum si conditiile materiale de care aceasta dispune.
Instanta apreciaza ca stabilitatea emotionala a minorei reclama mentinerea climatului familial actual de care se bucura aceasta, mai ales ca profesia paratului nu ii permite exercitarea in mod direct si continuu a autoritatii parintesti asupra minorei, ci eventual prin persoane interpuse (aspect relevat de martorul T. G.e-declaratie fila 62).
Coroborand aceste aspecte si avand in vedere varsta minorei, optiunea manifestata in fata instantei cu ocazia ascultarii acesteia, precum si imprejurarea ca aceasta a dezvoltat in mod firesc puternice sentimente de atasament fata de mama, cu care locuieste in prezent, instanta apreciaza ca exista motive intemeiate ca exercitarea autoritatii parintesti sa revina exclusiv reclamantei, aceasta prezentand suficiente garantii morale si materiale pentru a asigura minorei si pe viitor o dezvoltare armonioasa. Instanta are in vedere in acest sens, ca, pentru exercitarea efectiva a autoritatii parintesti se impune efectuarea in mod permanent si continuu de acte privitoare la minor (altele decat cele curente), acte care pot pricinui prejudicii minorului in masura in care sunt efectuate cu intarziere. Or, in cazul de fata, instanta constata ca sotii nu au manifestat o atitudine concilianta, astfel incat sa existe premisele unei bune intelegeri in viitor in scopul indeplinirii in timp util a actelor privitoare la minor. Dimpotriva, instanta apreciaza ca din circumstantele spetei se naste prezumtia ca in viitor exercitarea in comun a autoritatii parintesti va fi o sursa continua de litigii, o sursa care in concret va fi de natura sa aduca atingere interesului superior al minorului.
In acest sens, instanta retine incidenta in cauza a dispozitiilor art.398 C.civ. daca exista motive intemeiate, avand in vedere interesul superior al copilului, instanta hotaraste ca autoritatea parinteasca sa fie exercitata numai de catre unul dintre parinti.
In raport de dispozitiile art.400 C.civ. care prevad in lipsa intelegerii dintre parinti sau daca aceasta este contrara interesului superior al copilului, instanta de tutela stabileste, odata cu pronuntarea divortului, locuinta copilului minor la parintele cu care locuieste in mod statornic, instanta stabileste locuinta minorei la mama reclamanta.
Potrivit dispozitiilor art.402 Cod civil instanta de tutela, prin hotararea de divort, stabileste contributia fiecarui parinte la cheltuielile de crestere, educare, invatatura si pregatire profesionala a copiilor.
Totodata, art.499 C.civ. prevede ca tatal si mama sunt obligati, in solidar, sa dea intretinere copilului lor minor, asigurandu-i cele necesare traiului, precum si educatia, invatatura si pregatirea sa profesionala, iar potrivit art.529 din acelasi act normativ intretinerea este datorata in functie de nevoia celui care o cere si de mijloacele celui ce urmeaza a o plati.
In plus, art.525 C.civ. statueaza ca minorul care cere intretinere de la parintii sai se afla in nevoie daca nu se poate intretine din munca sa, chiar daca ar avea bunuri .
Avand in vedere ca locuinta minorei va fi stabilita la mama reclamanta, care va exercita exclusiv autoritatea parinteasca, iar acesta isi va indeplini in natura obligatia de intretinere fata de copil, instanta constata ca sunt intrunite conditiile legale pentru obligarea tatalui parat la plata pensiei de intretinere in favoarea minorei G. D. A..
Pe cale de consecinta, in conformitate cu dispozitiile art.529 alin.2 coroborat cu art.530 alin.3 C.civ., paratul va fi obligat sa plateasca in favoarea minorei, incepand cu data introducerii actiunii, respectiv 19.07.2011 si pana la majoratul acesteia, o pensie lunara de intretinere in cota de 25% din venitul net efectiv realizat, dar nu mai putin decat salariul minim net pe economie .
In acest sens, avand in vedere principiile care statueaza preeminenta interesului superior al minorului si ca hotararea judecatoreasca isi produce efectele pentru viitor, instanta apreciaza ca dispozitia data in sensul raportarii la venitul efectiv realizat, este de natura sa produca cele mai eficiente efecte practice, intrucat suma urmeaza a fi individualizata la momentul punerii in executare, fapt ce scuteste partea de necesitatea efectuarii de noi demersuri in justitie ori de cate ori se schimba cuantumul veniturilor realizate.
De asemenea in masura in care partea obligata nu realizeaza venituri, atat interesul minorului cat si al debitorului sunt puse la adapost prin faptul ca minimul de intretinere este asigurat prin raportare la salariul minim pe economie .
Cu privire la cererea reconventionala formulata de parat privind stabilirea unui program de vizitare a minorei, instanta va avea in vedere dispozitiile art.401 C.civ., conform carora parintele divortat separat de copilul sau, are dreptul de avea legaturi personale cu acesta. In caz de neintelegere intre parinti, instanta de tutela decide cu privire la modalitatea de exercitare a acestui drept .
La alegerea modalitatii concrete de exercitare a acestui drept, in conformitate cu prevederile art. art.263 C.civ., conform carora in toate masurile care privesc copiii precum trebuie sa prevaleze interesul superior al copilului, instanta urmeaza sa tina cont doar de interesul minorului, respectiv de necesitatea ca parintele sa il poata vedea si sa tina personal legatura cu el, pentru a se putea realiza o apropiere sufleteasca fireasca intre copil si parintele respectiv.
Totodata, instanta retine ca in cauza nu s-a facut dovada existentei unor motive temeinice pentru limitarea dreptului paratului de a avea legaturi personale cu minorul.
In acest context, tinand cont si de pozitia procesuala a reclamantei, care a fost de acord cu privire la acest program, instanta va stabili programul de vizitare, dupa cum urmeaza:
- in prima si a treia saptamana din luna - de vineri ora 18,00 pana duminica ora 18,00;
- a doua zi de Paste si a doua zi de Craciun intre orele 10,00-19,00;
- luna august din vacanta de vara;
- a doua saptamana din vacanta de iarna.
Programul de vizita include posibilitatea paratului de a lua minora de la domiciliul mamei, insa cu obligatia de a o readuce la domiciliul sau la sfarsitul programului.
In temeiul dispozitiilor art. 246 Cod proc.civ., instanta va lua act de renuntarea la judecata cererii paratului privind obligarea reclamantei la plata sumei de 15000 euro cu titlu de despagubiri .
Cu privire la cheltuielile de judecata solicitate in cauza de catre reclamanta, raportat la disp.art.274 C.proc.civ. si la solutia ce se va da in cauza, instanta va obliga paratul la plata catre reclamanta a sumei de 1000 lei, reprezentand onorariu de avocat (chitanta fila 63).
Pronuntata de: Judecatoria Macin, Sentinta civila nr. 342 din 17.05.2012


Citeşte mai multe despre:    Desfacerea casatoriei    Autoritate parinteasca    Stabilirea domiciliului minorului    Pensie de intretinere    Interesul superior al minorului    Intretinere    Drept de vizita    Judecatoria Macin
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Inducere in eroare cu ocazia depunerii demisiei. Nevalabilitatea demisiei pentru vicierea consimtamantului. Revocarea demisiei
Pronuntaţă de: CURTEA DE APEL ORADEA - DECIZIA CIVILa NR. 907 din 2 decembrie 2019

ICCJ: Cu privire la rezolvarea aspectelor accesorii divortului, instanta de judecata poate consfinti acordul de mediere avand acest obiect.
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ

Divort. Reluarea numelui de familie avut anterior. Cerere pentru pastrarea numelui din casatorie formulata ulterior. Inadmisibilitate.
Pronuntaţă de: Sectia civila a Curtii de apel Timisoara Decizie nr. 2288/2002 din 26/09/2002

Divort. Reluarea numelui de familie avut anterior. Cerere pentru pastrarea numelui din casatorie formulata ulterior. Inadmisibilitate.
Pronuntaţă de: Sectia civila a Curtii de apel Timisoara Decizie nr. 2288/2002 din 26/09/2002

Divort. Reluarea numelui de familie avut anterior. Cerere pentru pastrarea numelui din casatorie formulata ulterior. Inadmisibilitate.
Pronuntaţă de: Sectia civila a Curtii de apel Timisoara Decizie nr. 2288/2002 din 26/09/2002

Obligarea ambilor parinti sa ofere intretinere minorului
Pronuntaţă de: Judecatoria Slatina, Sentinta civila nr. 8544 din 23.10.2012

Divort cu minori. Stabilire pensie de intretinere
Pronuntaţă de: Judecatoria Vanju Mare, Sentinta civila nr. 70 din 24.01.2012

Exercitarea autoritatii parintesti in conformitate cu interesul superior al copilului. Cenzurarea tranzactiei partilor de catre instanta de judecata
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Alba Iulia, Decizia nr. 89 din 26 iunie 2012

Dreptul parintelui de a avea legaturi personale cu minorul
Pronuntaţă de: Tribunalul Tulcea, Decizia nr. 2/FM din 11.01.2012Articole Juridice

Autoritatea parinteasca, responsabilitatea parinteasca si custodia. Sunt ele echivalente?
Sursa: Asociatia Romana pentru Custodia Comuna (ARPCC)

Evolutia custodiei copiilor in Suedia
Sursa: EuroAvocatura.ro

Echivalente de termen pentru autoritatea parinteasca in tarile de limba franceza si engleza
Sursa: EuroAvocatura.ro

Divortul international. Din perspectiva reglementarilor Noului Cod Civil
Sursa: EuroAvocatura.ro

ARPCC: Custodia comuna. Concluziile raportului Proksch
Sursa: EuroAvocatura.ro

Noul Cod Civil: Divortul
Sursa: EuroAvocatura.ro

Despre familie. Dispozitii generale (Art. 258 - 265 - Noul Cod Civil)
Sursa: EuroAvocatura.ro