din anul 2007, atuul tau de DREPT!
3164 de useri onlinePrima pagină » Jurisprudenţă » Drept Comercial » Incalcarea obligatiei de diligenta si prudenta de catre mebrul al CA

Incalcarea obligatiei de diligenta si prudenta de catre mebrul al CA

  Publicat: 03 Jan 2014       5184 citiri        Secţiunea: Drept Comercial  


Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Contractul in temeiul caruia o persoana numita mandant, imputerniceste pe o alta persoana, numita mandatar, sa incheie in numele ei si pentru ea anumite acte juridice.
O persoana ce detine calitatea de membru al consiliului de administratie al unei banci comerciale are, in raport cu dispozitiile art. 144´┐Ż alin. (1) si (4) din Legea nr. 31/1990, obligatia de a-si exercita mandatul cu prudenta si diligenta unui bun administrator, cu loialitate, in interesul societatii.

Termen sinonim cu arestarea preventiva,
Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.
Termen sinonim cu arestarea preventiva,
Termen sinonim cu arestarea preventiva,
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Institutie specializata care desfasoara o activitate complexa si care are ca functii: efectuarea de operatiuni intre titularii de conturi bancare
Pricipiu prevazut in Codul penal al Romaniei potrivit caruia legea penal se aplica infractiunilor savarsite in afara teritoriului tarii,
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Categorie de operatiuni intalnita in clasa 1 de conturi si care se refera la operatiunile de casa, operatiunile care se realizeaza in relatie cu BNR;
(BNR)Este banca centrala a statului roman si are drept obiectiv principal asigurarea stabilitatii monedei nationale, pentru a contribui la stabilitatea preturilor.
Act procesual pe care paratul are facultatea sa-l indeplineasca inainte de a incepe dezbaterea orala a procesului
Act normativ care cuprinde principiile si regulile referitoare la desfasurarea procesului civil.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Contrarietate intre un fapt sau act juridic si prevederile actelor normative.
Face parte din categoria infractiunilor de serviciu sau in legatura cu serviciul
Pricipiu prevazut in Codul penal al Romaniei potrivit caruia legea penal se aplica infractiunilor savarsite in afara teritoriului tarii,
Sustinerile si punctele de vedere ale partilor si procurorului exprimate in cursul procesului penal cu privire la solutionarea cauzei deduse judecatii.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Alaturi de persoanele fizice, persoanele juridice apar in circuitul civil ca subiecte de drepturi si obligatii. In aceasta calitate, ele au aptitudinea generala si abstracta de a dobandi drepturi si de a-si asuma obligatii si, in virtutea acesteia, pot dobandi drepturi si isi pot asuma obligatii.
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Alaturi de persoanele fizice, persoanele juridice apar in circuitul civil ca subiecte de drepturi si obligatii. In aceasta calitate, ele au aptitudinea generala si abstracta de a dobandi drepturi si de a-si asuma obligatii si, in virtutea acesteia, pot dobandi drepturi si isi pot asuma obligatii.
Alaturi de persoanele fizice, persoanele juridice apar in circuitul civil ca subiecte de drepturi si obligatii. In aceasta calitate, ele au aptitudinea generala si abstracta de a dobandi drepturi si de a-si asuma obligatii si, in virtutea acesteia, pot dobandi drepturi si isi pot asuma obligatii.
Mandatul de arestare european reprezinta o decizie juridica emisa de un stat membru pentru arestarea si predarea de catre un alt stat membru a unei persoane data in urmarire penala sau pentru executarea unei sanctiuni privative de libertate.
Contractul in temeiul caruia o persoana numita mandant, imputerniceste pe o alta persoana, numita mandatar, sa incheie in numele ei si pentru ea anumite acte juridice.
Contractul in temeiul caruia o persoana numita mandant, imputerniceste pe o alta persoana, numita mandatar, sa incheie in numele ei si pentru ea anumite acte juridice.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Contractul in temeiul caruia o persoana numita mandant, imputerniceste pe o alta persoana, numita mandatar, sa incheie in numele ei si pentru ea anumite acte juridice.
Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.
Contractul in temeiul caruia o persoana numita mandant, imputerniceste pe o alta persoana, numita mandatar, sa incheie in numele ei si pentru ea anumite acte juridice.
Examinare, analizare a unei probleme inainte de a se lua o hotarare definitiva.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.
Persoana fizica sau juridica care a primit o suma de bani sau alte valori de la creditor,
Persoana fizica sau juridica proprietara a uneia sau mai multor actiuni emise de o societate comerciala pe actiuni sau in comandita pe actiuni.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Contractul in temeiul caruia o persoana numita mandant, imputerniceste pe o alta persoana, numita mandatar, sa incheie in numele ei si pentru ea anumite acte juridice.
Reprezinta ansamblul de competente profesionale care permit unei persoane sa desfasoare activitati specifice unei ocupatii sau profesii.
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.
Reprezinta procedura prevazuta de prezenta lege, prin care debitorul care indeplineste conditiile prevazute la art. 1 alin. (2)
Examinare, analizare a unei probleme inainte de a se lua o hotarare definitiva.
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Reprezinta un mijloc de proba scris ce trebuie sa cuprinda mentiunile necesare si sa aiba forma ceruta de lege.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.

Este legala hotararea Consiliului de administratie al Bancii Nationale Romane prin care s-a dispus retragerea autorizatiei acordate unei persoane pentru detinerea functiei de membru al consiliului de administratie al unei banci comerciale, fiind dovedita incalcarea de catre aceasta a obligatiei de diligenta si prudenta in exercitarea mandatului de administrator atunci cand, in calitatea sa de membru in consiliul de administratie al institutiei de credit a votat pentru acordarea unui credit avantajos unei societati ce detinea 49% din capitalul social al altei societati la care aceasta avea, de asemenea, calitatea de administrator.

Prin Hotararea nr.27 din 30 iunie 2010, Consiliul de administratie al Bancii Nationale Romane (denumita in continuare B.N.R.) s-a respins, ca nefondata contestatia formulata de GA impotriva Hotararii nr.14 din 3 mai 2010 prin care s-a dispus retragerea aprobarii acordate acestuia pentru detinerea functiei de membru al Consiliului de administratie al Bancii X Romania SA.

S-a retinut, in esenta, ca prin Hotararea nr.14 din 3.05.2010, B.N.R. a dispus retragerea aprobarii acordate recurentului pentru detinerea functiei de membru al Consiliului de Administratie al Bancii X Romania SA, in conformitate cu prevederile art.229 alin.1 lit.d) din O.U.G. nr.99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.227/2007, cu modificarile si completarile ulterioare.

Sanctionarea a intervenit pentru fapta prevazuta de art.288 lit.a) din O.U.G. nr.99/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, care consta in nerespectarea prevederilor art.106 din ordonanta mentionata ca urmare a neindeplinirii atributiilor prevazute de art.1441 alin.1 si 4, art.1443 alin.1 din Legea nr.31/1990 privind societatile comerciale republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si a nerespectarii prevederilor actului constitutiv al bancii potrivit carora ``In cazul unui conflict de interese, membrii Consiliului de Administratie care se afla in aceasta situatie, vor comunica, in scris, consiliului si se vor abtine de la discutia si de la votul asupra problemelor/ operatiunilor care dau nastere/ pot da nastere unui conflict de interese``, intrucat in cadrul sedintelor Consiliului de Administratie din 18.03.2008 si 17.12.2008 a votat pentru aprobarea unor facilitati de credit si a eliberarii unor depozite colaterale aferente debitorului S.C. P SRL, in conditiile unui conflict de interese, astfel cum s-a consemnat in Raportul de supraveghere nr.10865 din 16.12.2009.

Cu ocazia solutionarii contestatiei, impotriva Hotararii nr.14/2010, retinandu-se ca nu au fost dovedite aspecte de natura a modifica situatia de fapt retinuta la adoptarea Hotararii nr.14/2010, s-a dispus respingerea contestatiei ca nefondata.

2. Calea de atac exercitata.

Impotriva Hotararii Consiliului de Administratie al B.N.R. nr.27 din 30.06.2010 a declarat recurs recurentul GA solicitand desfiintarea acesteia si a Hotararii nr.14/2010, apreciate ca fiind nelegale si netemeinice.

In motivarea caii de atac s-au sustinut, in esenta, urmatoarele critici:

Hotararea nr.14 a fost emisa la 3 mai 2010, dupa data de 24.03.2010, cand si-a depus demisia din functia de membru al Consiliului de Administratie al Bancii X SA, astfel ca sanctiunea dupa data demisiei nu mai poate produce efecte juridice, ``fiind lipsita de obiect si finalitate``;

Pe fond s-a aratat ca hotararea atacata este netemeinica si nelegala, aspectele retinute in Raportul de supraveghere nr.10856 din 16.12.2009, incheiat de echipa de inspectie a Bancii Nationale a Romaniei in urma actiunii de supraveghere desfasurata la Banca X SA, fiind neconforme cu realitatea .

Se sustine ca in cuprinsul raportului au fost inserate doar informatiile si punctul de vedere al conducerii actuale a bancii, fara sa-si poata exprima punctul de vedere si sa prezinte argumentele sau documentele in apararea sa, insa, prin scrisoarea transmisa Directiei de Supraveghere din cadrul Bancii Nationale a Romaniei si inregistrata sub nr.5287 din 01.03.2010 a expus neconcordantele si interpretarile eronate din Raportul de inspectie al B.N.R.

Recurentul a mentionat ca la datele precizate si invocate in hotararea contestata nu s-a aflat in conflict de interese in calitatea sa de membru al Consiliului de Administratie al Bancii X Romania SA, intrucat la data cand au avut loc sedintele consiliului de administratie nu a detinut pozitii de natura executiva in cadrul S.C. P SRL, iar votul sau a fost pentru retragerea facilitatilor de credit acordate anterior, cu consecinta eliberarii garantiilor create.

In opinia recurentului, in mod gresit s-a retinut, in raport de dispozitiile art.1441 alin.1 si 4 si art.1443 alin.1 din Legea nr.31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ca a existat un ``conflict de interese`` in ceea ce-l priveste, intrucat Legea nr.31/1990 face referire la ``interese contrare``, cele doua notiuni fiind diferite.

Pe de alta parte, actiunile sale nu pot fi asociate unor interese contrare, intrucat la data la care activitatea decizionala a avut loc nu avea nici un fel de interes sau folos personal din acele operatiuni .

Intimata Banca Nationala a Romaniei a formulat intampinare prin care a solicitat calificarea ``contestatiei`` ca recurs, in raport de dispozitiile art.275 din O.U.G. nr.99/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, coroborate cu dispozitiile art.299 alin.1 din Codul de procedura civila.

Referitor la recursul formulat s-a invocat nulitatea acestuia in raport de art.306 din Codul de procedura civila, iar in subsidiar s-a solicitat respingerea ca nefondat, aratandu-se ca motivele invocate sunt identice cu cele ale contestatiei, care au fost analizate in fapt si in drept in cuprinsul Hotararii nr.27/2010, nefiind invocate in fata instantei judecatoresti motive de nelegalitate.

Cu privire la criticile formulate de recurent, s-a apreciat ca acestea sunt nefondate intrucat recurentul raspunde pentru faptele sale pe timpul mandatului, neavand relevanta data demisiei.

De asemenea, conflictul de interese a fost dovedit, sustinerile recurentului nefiind conforme cu realitatea .

Recurentul a formulat concluzii scrise prin care a precizat calea de atac ca fiind recurs, aratand ca motivele prezentate pot fi incadrate la art.304 pct.9 din Codul de procedura civila, astfel ca este neintemeiata exceptia nulitatii recursului.

Reiterand criticile formulate, s-a solicitat admiterea recursului, desfiintarea Hotararii Consiliului de Administratie al B.N.R. nr.27/2010 si implicit a Hotararii B.N.R. nr.14/2010.

Inalta Curte, analizand cu prioritate exceptia nulitatii recursului invocata de intimata B.N.R., apreciaza ca aceasta este neintemeiata.

Criticile formulate cu privire la Hotararea nr.27/2010 pot fi circumscrise motivului de recurs prevazut de art.304 pct.9 din Codul de procedura civila, cum de altfel a precizat si recurentul, situatie in care devin incidente dispozitiile art.306 alin.(3) Cod procedura civila.

In ceea ce priveste recursul formulat, Inalta Curte retine ca acesta este nefondat, pentru considerentele ce urmeaza a fi expuse.

Critica referitoare la ``lipsa de obiect si finalitate`` a Hotararii nr.14 din 3.05.2010, urmare a incetarii calitatii de administrator al C.R. X SA prin demisia din 26.03.2010, nu poate fi apreciata ca fiind fondata.

Recurentul a avut calitatea de membru al Consiliului de administratie al Bancii X Romania S.A.

Potrivit art.106 din O.U.G. nr.99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, cu modificarile si completarile ulterioare, ``Consiliul de administratie si directorii sau, dupa caz, comitetul de supraveghere si directorul institutiei de credit au competentele si atributiile prevazute de legislatia aplicabila societatilor comerciale si sunt responsabile de aducerea la indeplinire a tuturor cerintelor prevazute de prezenta ordonanta de urgenta si de reglementarile emise in aplicarea acesteia``.

Conform art.108 alin.1 si 3 din acelasi act normativ, membrii consiliului de administratie trebuie sa fie aprobati de B.N.R. inainte de inceperea exercitarii responsabilitatilor, potrivit reglementarilor emise in acest sens.

Art.3 alin.1 lit.b) din Regulamentul nr.6 din 7.04.2008 privind inceperea activitatii si modificarile in situatia institutiilor de credit, persoane juridice romane si a sucursalelor din Romania ale institutiilor de credit din state terte, prevede ca ``sunt supuse aprobarii B.N.R., in conditiile prevazute in sectiunea a II-a, modificarile in situatia institutiilor de credit, persoane juridice romane, referitoare la: b) persoanele nominalizate sa exercite responsabilitati de administrare si/ sau conducere``.

La alin.2 al art.3 mentionat, se prevede ca: ``Institutiile de credit, persoane juridice romane, vor proceda la inregistrarea in registrul comertului a mentiunilor corespunzatoare modificarilor supuse aprobarii prealabile a B.N.R., numai dupa obtinerea acestei aprobari``.

Potrivit art.7 alin.2 din acelasi Regulament, in cazul schimbarii unui membru al Consiliului de administratie ``cererea de aprobare va indica si motivul schimbarii persoanelor care au ocupat anterior respectivele pozitii si va fi insotita de hotararea organului competent si documentatia specificaa´┐Ż´┐Ż``.

Potrivit art.72 din Legea nr.31/1990 privind societatile comerciale, republicata, ``obligatiile si raspunderea administratorilor sunt reglementate de dispozitiile referitoare la mandat si la cele special prevazute in aceasta lege``.

In conformitate cu art.10 alin.2 din Actul constitutiv al Bancii X Romania SA, ``Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor numeste si revoca membrii Consiliului de administratie``.

Din cuprinsul dispozitiilor legale enuntate rezulta ca membrilor Consiliului de administratie ai Bancii X Romania SA le sunt aplicabile dispozitiile referitoare la mandat .

Pe de alta parte, B.N.R. aproba numirea acestora inainte de inceperea exercitarii responsabilitatilor de administrator, iar orice modificare care face obiectul aprobarii, inclusiv in ceea ce-i priveste pe membrii consiliului de administratie ai bancii mentionate, va fi supusa aprobarii prealabile a B.N.R. si numai ulterior se va proceda la inregistrarea in registrul comertului a mentiunilor corespunzatoare modificarilor.

De asemenea, motivul schimbarii unui membru al Consiliului de administratie trebuie adus la cunostinta B.N.R. impreuna cu documentatia specifica.

Prin urmare, Adunarea Generala Ordinara a Bancii X Romania SA dupa ce aproba ``demisia``, respectiv renuntarea la mandatul acordat de membru al Consiliului de administratie, in conformitate cu dispozitiile art.1556 si 1553 din Codul civil, va aduce la cunostinta B.N.R. motivul schimbarii unui membru cu altul, insotit de hotararea organului competent si documentatia specifica.

Prin Hotararea nr.1 din 25 mai 2010, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Bancii X SA a luat act de ``demisia`` reclamantului, inaintand B.N.R. cererea nr.6568 din 1.06.2010 de aprobare a numirii unei alte persoane in locul administratorului recurent, ce a fost inregistrata la intimata sub nr.9191 din 4.06.2010.

Avand in vedere situatia de fapt si dispozitiile legale mentionate, momentul la care a produs efecte ``demisia`` recurentului este data de 25 mai 2010, cand organul competent - Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor ca mandant, a luat act si a aprobat renuntarea la mandatul incredintat acestuia de membru in Consiliul de administratie, fiind pe deplin aplicabil in cauza principiul simetriei actelor juridice.

Prin urmare, la data de 3.05.2010 - data pronuntarii Hotararii nr.14 de catre B.N.R. ``demisia`` recurentului din 26.03.2010 nu fusese aprobata de organul competent si nici notificata B.N.R. cum prevad dispozitiile art.7 alin.2 din Regulamentul mentionat.

In consecinta, toate criticile privind ``lipsa de obiect si finalitate`` a Hotararii nr.14 din 3.05.2010 sunt nefondate.

In alta ordine, conform art.275 alin.4 din O.U.G. nr.99/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, ``In cazul contestarii in instanta a actelor Bancii Nationale a Romaniei, instanta judecatoreasca se pronunta asupra legalitatii acestor acte``.

Prin urmare, Hotararea nr.27 din 30.-06.2010, ce poate face obiectul recursului promovat in temeiul art.275 alin.2 din acelasi act normativ, poate fi analizata doar sub aspectul legalitatii.

Instanta de recurs va analiza motivul de recurs, de nelegalitate, invocat de recurent, respectiv art.304 pct.9 din Codul de procedura civila, potrivit caruia hotararea pronuntata este lipsita de temei legal ori a fost data cu incalcarea sau aplicarea gresita a legii.

Aspectele de fapt sunt aceleasi cu cele expuse in motivele contestatiei si au fost analizate in cuprinsul Hotararii nr.27 din 30.06.2010.

In esenta, recurentul a sustinut in cererea de recurs aplicarea gresita a dispozitiilor art.1441 alin.1 si 4 si art.1443 alin.1 din Legea nr.31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Potrivit art.1441 din Legea nr.31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ``(1) Membrii Consiliului de administratie isi vor exercita mandatul cu prudenta si diligenta unui bun administrator. (4) Membri Consiliului de administratie isi vor exercita mandatul cu loialitate, in interesul societatii``.

Conform art.1443 alin.1 din acelasi act normativ, prevede ca ``Administratorul care are intr-o anumita operatiune, direct sau indirect, interese contrare intereselor societatii, trebuie sa ii instiinteze despre aceasta pe ceilalti administratori si pe cenzori sau auditori interni si sa nu ia parte la nicio deliberare privitoare la aceasta operatiune``.

In cauza se impune a se stabili daca recurentul prin exprimarea votului in cadrul sedintelor Consiliului de administratie din 18.03.2008 si 17.12.2008 privind aprobarea acordarii unor facilitati de credit si a eliberarii unor garantii colaterale aferente debitorului S.C. P SRL a actionat cu nerespectarea prevederilor art.106 din O.U.G. nr.99/ 2006 raportat la art.1441 alin.1 si 4 si art.1443 alin.1 din Legea nr.31/1990 mentionata, dispozitii retinute ca temei legal al Hotararii nr.14/2010 si nr.27/2010 pronuntata de Consiliul de administratie al B.N.R.

Criticile care se refera la aprecierea eronata a situatiei de fapt, au facut obiectul contestatiei formulate impotriva Hotararii nr.14 din 3.05.2010 si potrivit art.275 alin.3 si 4 din O.U.G. nr.99/2006, modificata si completata, instanta de judecata se pronunta numai asupra legalitatii actelor emise de B.N.R., potrivit competentelor acesteia in situatia dedusa judecatii.

Potrivit unui referat aprobat de Comitetul de credite al centralei la data de 21.03.2008, societatile identificate de C.R. X SA ca facand parte din grupul P sunt urmatoarele: S.C. ``P SRL, S.C. M SRL, S.C. ``T`` SA, S.C. ``TG 2000`` SRL, Fundatia MM, S.C. ``LT SRL, S.C. ``WR`` SRL, S.C. ``GPC SC`` SRL si IMM Spa, cu mentiunea ca S.C. P SRL detine participatii si la alte societati comerciale, inclusiv la S.C. ``RFI RE`` SRL, unde detine 49% din capitalul social al acesteia, recurentul avand calitatea de administrator al acestei ultime societati.

De asemenea, la momentul eliberarii garantiei, S.C P SRL avea calitatea de debitor al S.C. ``RFI RE`` SRL iar recurentul avea atributii/ calitati in diverse societati comerciale ale grupului ``P`` sau in alte societati care aveau legaturi comerciale cu S.C. ``P`` SRL care solicitau finantare, situatie care de altfel rezulta din chiar cuprinsul scrisorii adresate de recurent Bancii Nationale a Romaniei.

Este evident ca recurentul, in calitate de administrator/ actionar era interesat ca societatile in cauza sa obtina credite cat mai ieftine, avantajoase, iar pe de alta parte institutia de credit era/ trebuia sa fie interesata, sa acorde credite in conditii de prudentialitate, profitabile si acoperite cu garantii corespunzatoare.

Recurentul, in calitate de membru al Consiliului de administratie al Bancii X Romania SA, in raport de dispozitiile art.1441 alin.1 si 4 din Legea nr.31/1990, mentionate, avea obligatia de a-si exercita mandatul cu prudenta si diligenta unui bun administrator, cu loialitate, in interesul societatii.

Data fiind situatia expusa anterior, chiar daca nu exista o calificare juridica a faptelor care intra in zona conflictelor de interese, este evident ca recurentul, la momentul supunerii spre aprobare a celor doua operatiuni juridice: acordarea unui credit catre S.C. P SRL si eliberarea garantiilor colaterale, nu putea satisface in acelasi timp exigentele atributiilor ce-i reveneau ca membru al Consiliului de administratie al institutiei de credit, cat si interesele obtinerii unor credite avantajoase de catre S.C. P SRL care detinea 49% din capitalul social al societatii mentionate, unde recurentul era administrator.

Prin urmare, date fiind legaturile comerciale si interesele economice ale societatilor comerciale din grupul ``P``, este evidenta lipsa de obiectivitate si impartialitate la momentul exprimarii votului a unei persoane care detine atributii/ calitati, atat in cadrul societatilor comerciale, cat si in cadrul institutiei de credit, dar care nu converg catre un interes comun.

Neindeplinirea obligatiei de diligenta si prudenta in exercitarea mandatului de administrator al bancii, in interesul acesteia, retinuta de B.N.R. in actele contestate, este justificata si de faptul ca ulterior impotriva S.C. ``M`` SRL, societatea grupului ``P`` a fost deschisa procedura simplificata de insolventa, prin Incheierea nr.782/F din 18.06.2009 a Tribunalului Satu Mare - Sectia comerciala, de contencios administrativ si fiscal, in dosarul nr.2359/83/2009.

In consecinta, in mod corect, in cuprinsul deciziilor atacate, s-a retinut nerespectarea dispozitiilor artt.1441 alin.1 si 4 din Legea nr.31/ 1990, cu modificarile si completarile ulterioare.

Pe de alta parte, in acest context, in raport de dispozitiile art.1443 alin.1 din legea mentionata, recurentul trebuia sa nu ia parte la nicio deliberare privitoare la operatiunile juridice de acordare a creditului si eliberarea garantiilor colaterale, insa, acesta a participat la procesul decizional si a votat favorabil, dovada in acest sens fiind procesele verbale ale sedintelor Consiliului de administratie al bancii din 17.12.2008 si 18.03.2008.

Sustinerile recurentului referitoare la faptul ca votul exprimat a fost dat in vederea retragerii facilitatilor de credit acordate anterior sunt neconforme cu realitatea, respectiv cu procesul verbal al sedintei Consiliului de administratie din 18.03.2008 din cuprinsul caruia rezulta fara putinta de tagada ca acesta a votat favorabil pentru aprobarea creditului catre S.C. ``P`` SRL.

Fata de toate considerentele expuse, Inalta Curte apreciaza ca actele a caror anulare se solicita nu sunt afectate de viciul de nelegalitate, fiind emise cu aplicarea corecta a dispozitiilor legale ce au stat la baza emiterii lor.

In consecinta, in raport de dispozitiile art.20 din Legea nr.554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, art.312 alin.1 teza a II-a din Codul de procedura civila, Inalta Curte a respins recursul formulat ca nefondat.
Pronuntata de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr. 2907 din 19 mai 2011


Citeşte mai multe despre:    Legea 227/2007    OUG 99/2006    Consiliul de administratie    Legea 31/1990
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Decizia C.C.R. nr. 141/2019
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Titlu executoriu avand acelasi obiect si cauza cu titlul executoriu constituit de un contract de ipoteca
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia a II-a civila, Decizia nr.143 din 22 ianuarie 2013

Incuviintare executare silita. Contract de credit. Contract de ipoteca
Pronuntaţă de: Judecatoria Ramnicu Sarat - Sentinta civila nr. 1672 din data 19.07.2011

Contract de credit. Contract de asigurare. Executare silita
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti - Decizie nr. 1781 din data 07.09.2011