din anul 2007, atuul tau de DREPT!
1743 de useri onlinePrima pagină » Jurisprudenţă » Drept Comercial » Scrisoare de garantie bancara. Extinderea garantiilor fara acordul bancii

Scrisoare de garantie bancara. Extinderea garantiilor fara acordul bancii

  Publicat: 25 Mar 2014       4685 citiri        Secţiunea: Drept Comercial  


Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Contract prin care este asigurata plata de catre debitor/garantul/garantii sai a obligatiilor sale fata de creditorul sau.
Existenta obligatiei bancii de plata a sumelor ce corespund redeventelor datorate in temeiul unui contract de concesiune, cuprinsa intr-o scrisoare de garantie bancara, nu atrage raspunderea bancii atunci cand contractului i-au fost aduse modificari in privinta carora nu s-a solicitat si nu s-a obtinut acordul bancii pentru amendarea corespunzatoare a scrisorii de garantie, prin extinderea garantiilor si la cazul nerealizarii investitiilor sau pentru penalitati de intarziere la plata redeventei.

Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Denumire data monedei unice europene.
Contract prin care este asigurata plata de catre debitor/garantul/garantii sai a obligatiilor sale fata de creditorul sau.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Institutie specializata care desfasoara o activitate complexa si care are ca functii: efectuarea de operatiuni intre titularii de conturi bancare
Contract prin care este asigurata plata de catre debitor/garantul/garantii sai a obligatiilor sale fata de creditorul sau.
Contract prin care este asigurata plata de catre debitor/garantul/garantii sai a obligatiilor sale fata de creditorul sau.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Institutie specializata care desfasoara o activitate complexa si care are ca functii: efectuarea de operatiuni intre titularii de conturi bancare
Contract prin care este asigurata plata de catre debitor/garantul/garantii sai a obligatiilor sale fata de creditorul sau.
(Concession) (1) In general: drept legal de folosire a unei proprietati in anumite scopuri.
Contract prin care este asigurata plata de catre debitor/garantul/garantii sai a obligatiilor sale fata de creditorul sau.
Institutie specializata care desfasoara o activitate complexa si care are ca functii: efectuarea de operatiuni intre titularii de conturi bancare
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Este un mijloc legal sau conventional de asigurare a executarii obligatiilor;
Contract prin care este asigurata plata de catre debitor/garantul/garantii sai a obligatiilor sale fata de creditorul sau.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
(Concession) (1) In general: drept legal de folosire a unei proprietati in anumite scopuri.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Hotararea unei persoane de a savarsi un act sau un fapt producator de efecte juridice.
Este un mijloc legal sau conventional de asigurare a executarii obligatiilor;
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Ramura a economiei in cadrul careia se realizeaza circulatia marfurilor de la producator la consumator prin indeplinirea functiei de echilibru dintre oferta si cererea de produse si servicii.
Persoana fizica sau juridica care garanteaza cu veniturile sau cu bunurile sale o obligatie a unui debitor fata de creditorul sau.
Desemneaza persoana juridica, autoritatea publica locala, asociatia de persoane juridice/autoritati publice locale, care beneficiaza de finantare provenind din asistenta financiara nerambursabila, ca urmare a selectarii cererii de finantare.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Contract prin care este asigurata plata de catre debitor/garantul/garantii sai a obligatiilor sale fata de creditorul sau.
(Concession) (1) In general: drept legal de folosire a unei proprietati in anumite scopuri.
(Concession) (1) In general: drept legal de folosire a unei proprietati in anumite scopuri.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Este procesul psihic care se manifesta prin actiuni constiente indreptate spre realizarea unor scopuri stabilite.
Obligatie ce revine vanzatorului si care, in linii generale, consta in indatorirea acestuia de a garanta cumparatorului linistita posesiune a lucrului vandut.
Contract prin care este asigurata plata de catre debitor/garantul/garantii sai a obligatiilor sale fata de creditorul sau.
Este un mijloc legal sau conventional de asigurare a executarii obligatiilor;
(Concession) (1) In general: drept legal de folosire a unei proprietati in anumite scopuri.
(Concession) (1) In general: drept legal de folosire a unei proprietati in anumite scopuri.
Contrarietate intre un fapt sau act juridic si prevederile actelor normative.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Contract prin care este asigurata plata de catre debitor/garantul/garantii sai a obligatiilor sale fata de creditorul sau.
Contract prin care este asigurata plata de catre debitor/garantul/garantii sai a obligatiilor sale fata de creditorul sau.
Activitate de lamurire, de stabilire a adevaratului inteles al unei opere spirituale.
Obligatie ce revine vanzatorului si care, in linii generale, consta in indatorirea acestuia de a garanta cumparatorului linistita posesiune a lucrului vandut.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Contract prin care este asigurata plata de catre debitor/garantul/garantii sai a obligatiilor sale fata de creditorul sau.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
O situatie pe piata, in care vanzatorii unui produs sau serviciu actioneaza independent, pentru captarea clientelei, pentru a atinge un obiectiv comercial precis, adica un anumit nivel al beneficiilor, al volumului de vanzari si / sau al cotei de piata.
Obligatie ce revine vanzatorului si care, in linii generale, consta in indatorirea acestuia de a garanta cumparatorului linistita posesiune a lucrului vandut.
Act procesual pe care paratul are facultatea sa-l indeplineasca inainte de a incepe dezbaterea orala a procesului
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Act adoptat de organele de stat,
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
(Concession) (1) In general: drept legal de folosire a unei proprietati in anumite scopuri.
(Concession) (1) In general: drept legal de folosire a unei proprietati in anumite scopuri.
Contract prin care este asigurata plata de catre debitor/garantul/garantii sai a obligatiilor sale fata de creditorul sau.
Este procesul psihic care se manifesta prin actiuni constiente indreptate spre realizarea unor scopuri stabilite.
Contract prin care este asigurata plata de catre debitor/garantul/garantii sai a obligatiilor sale fata de creditorul sau.
Contracte incheiate la bursa bazate pe activele suport (subiacente), precum cele referitoare la valori mobiliare, valute selective, marfuri negociabile la bursa etc.
Contract prin care este asigurata plata de catre debitor/garantul/garantii sai a obligatiilor sale fata de creditorul sau.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Ramura a economiei in cadrul careia se realizeaza circulatia marfurilor de la producator la consumator prin indeplinirea functiei de echilibru dintre oferta si cererea de produse si servicii.
inseamna politicile in materie de protectie a datelor cu caracter personal care trebuie respectate
Contract prin care este asigurata plata de catre debitor/garantul/garantii sai a obligatiilor sale fata de creditorul sau.
(Concession) (1) In general: drept legal de folosire a unei proprietati in anumite scopuri.
(Concession) (1) In general: drept legal de folosire a unei proprietati in anumite scopuri.
Contrarietate intre un fapt sau act juridic si prevederile actelor normative.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
(lat. culpa "vina")Forma a vinovatiei, prevazuta in cap. I, t. II, art. 19, C. pen., partea generala.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):

Nota: In prezenta decizie au fost avute in vedere dispozitiile din vechiul Cod civil

Prin cererea inregistrata pe rolul Tribunalului Bucuresti, Sectia a VI-a comerciala, la data de 30 aprilie 2010, reclamanta A.D.S. a chemat in judecata pe parata SC R. Bank SA solicitand obligarea acesteia din urma la plata de despagubiri in cuantum total de 952.519,56 Euro datorate pentru acoperirea prejudiciului suferit de reclamanta ca urmare a neexecutarii de catre parata a obligatiilor asumate prin incheierea scrisorilor de garantie bancara nr. GI/9090, GI/9091, GI/9100, GI/9095, GI/9096, GI/9097, GI/9098, GI/9099.

La termenul din 3 iunie 2011, reclamanta a precizat ca suma solicitata reprezinta valoarea penalitatilor pentru efectuarea cu intarziere a obiectivelor investitionale si pentru neachitarea in termen a redeventelor. Modul de calcul al penalitatilor a fost expus in continutul inscrisului aflat la filele 216-220 dosar tribunal.

Prin sentinta comerciala nr. 16620 din 23 septembrie 2011, pronuntata in dosarul nr. xx618/3/2010, Tribunalul Bucuresti, Sectia a VI-a comerciala, a respins actiunea formulata de reclamanta, ca neintemeiata.

Pentru a hotari astfel, Tribunalul a retinut ca, potrivit sustinerilor reclamantei din cererea de chemare in judecata coroborate cu raspunsurile R. Bank SA la cererile de plata inaintate de A.D.S. si apararile expuse in continutul intampinarii, banca a executat partial scrisorile de garantie bancara, acceptand numai efectuarea platii redeventei si refuzand plata sumelor reprezentate de daunele pentru neefectuarea investitiilor.

Aceasta conduita a bancii a fost legala, in opinia tribunalului, in masura in care scrisorile de garantie bancara cuprind numai obligatia bancii de plata a sumelor ce corespund redeventelor datorate si neachitate de concesionar, banca executandu-si in mod corespunzator aceasta obligatie, in limitele impuse de chiar continutul garantiilor bancare autonome.

Beneficiarul garantiilor nu a solicitat si nu a obtinut acordul bancii cu privire la adaptarea scrisorilor de garantie prin extinderea garantiilor in mod corespunzator modificarilor intervenite prin actele aditionale nr. 5 din 25 iulie 2007 la contractele de concesiune.

Contractul de garantie bancara autonoma are ca fundament principiul libertatii de a contracta (art. 5 si art. 969-970 C. civ.). Acesta are un caracter unilateral intrucat numai banca isi asuma obligatia de a garanta si un caracter autonom, garantia beneficiind de independenta fata de raportul juridic fundamental.

Raportat la autonomia contractului de garantie bancara, cat si fata de principiul relativitatii efectelor conventiilor, consacrat prin dispozitiile art. 973 C. civ., tribunalul a apreciat ca nu-i sunt opozabile bancii modificarile aduse contractelor de concesiune in ceea ce priveste intinderea obligatiei de garantie, necomunicate acesteia si in privinta carora nu a fost exprimat un acord de vointa .

Tribunalul a constatat inaplicabilitatea regulilor fidejusiunii prevazute de dispozitiile art. 1652 si art. 1657 C. civ., garantia bancara fiind un contract nenumit (nebeneficiind de o reglementare legala in dreptul romanesc). Partile au stabilit aplicabilitatea Regulilor Uniforme pentru garantii la cerere, Publicatia 458 a Camerei de Comert International de la Paris, ceea ce confera un cadru contractual al relatiilor dintre garant si beneficiar .

Impotriva acestei sentinte, in termen legal, a formulat apel reclamanta A.D.S., solicitand schimbarea hotararii atacate si admiterea cererii astfel cum a fost formulata si precizata.

Prin decizia nr. 47 din 30 ianuarie 2012, Curtea de Apel Bucuresti, Sectia a VI-a civila, a respins apelul declarat de apelanta-reclamanta A.D.S. Bucuresti, ca nefondat.

Pentru a hotari astfel, instanta de apel a retinut ca raportul juridic dedus judecatii priveste doar executarea scrisorilor de garantie bancara, iar nu si efectele contractelor de concesiune (modificate ulterior prin acte aditionale). In aceste conditii, sunt corecte considerentele primei instante in sensul ca, raportat la caracterul autonom al garantiei bancare, cat si fata de principiul relativitatii efectelor conventiilor, consacrat prin dispozitiile art. 973 C. civ., nu-i sunt opozabile bancii modificarile aduse contractelor de concesiune in ceea ce priveste intinderea obligatiei de garantie, necomunicate acesteia si in privinta carora nu a fost exprimat un acord de vointa prin amendarea corespunzatoare a scrisorilor de garantie . Scrisorile de garantie au fost emise in baza prevederilor Capitolului VII - Garantia de buna executie contractuala, art. 7.1-5 din contractele de concesiune, in forma anterioara modificarilor aduse art. 7.4 prin actele aditionale nr. 5 din 25 iulie 2007 si nr. 6 din 19 decembrie 2007, doar pentru a garanta executarea obligatiei de plata a redeventei. Desi prin actele aditionale mentionate a fost modificat art. 7.4 din contractele de concesiune in sensul ca s-a prevazut posibilitatea incasarii garantiei bancare de catre A.D.S. si pentru cazul nerealizarii investitiilor prevazute la Capitolul X, aceasta modificare a clauzelor contractelor de concesiune nu a fost adusa la cunostinta bancii, nefiindu-i opozabila.

Impotriva acestei decizii a declarat recurs reclamanta A.D.S. invocand motivul de nelegalitate prevazut de art. 304 pct. 9 C. proc. civ., in temeiul caruia a solicitat admiterea recursului, modificarea in tot a deciziei recurate in sensul admiterii apelului si admiterea cererii reclamantei, astfel cum a fost formulata.

In dezvoltarea in fapt a recursului recurenta a sustinut, in esenta, urmatoarele:

- Instanta a pronuntat decizia cu incalcarea prevederilor legale ce reglementeaza principiul relativitatii efectelor conventiilor si a interpretat in mod nelegal clauzele scrisorilor de garantie bancara, respingand in mod nelegal afirmatiile recurentei potrivit cu care aceste scrisori nu limiteaza executarea numai la plata redeventei, ci si la executarea oricarei sume datorate in baza contractului.

- Dat fiind faptul ca SC P. SA nu si-a indeplinit obligatiile contractuale in ce priveste plata redeventei si realizarea investitiilor la termenele asumate, in cuantum de 1.033.069,56 Euro, recurenta a solicitat R. Bank SA executarea scrisorilor de garantie in 29 martie 2010. R. Bank SA a precizat ca nu poate onora cererea intrucat aceasta nu este intocmita in stricta conformitate cu termenii si conditiile scrisorilor de garantie, in sensul ca acestea au fost emise doar in caz de neonorare a obligatiei de plata a redeventei, iar nu si in caz de penalizare a investitiilor si, ulterior, a inteles sa execute partial sumele solicitate de A.D.S., aceasta procedand la o interpretare proprie si abuziva a conditiilor scrisorilor de garantie .

- Atitudinea abuziva a bancii are drept consecinta prejudicierea Bugetului Consolidat cu o suma considerabila (952.519,56 Euro) ingreunand astfel posibilitatea statului de a recupera rapid creantele sale si anuland practic scopul incheierii acestor scrisori de garantie bancara.

- Intimata avea obligatia de a plati imediat, la prima cerere, orice suma pana la concurenta valorii scrisorilor de garantie .

Intimata SC R. Bank a formulat intampinare prin care a solicitat respingerea recursului ca nefondat, cu obligarea recurentei-reclamante la suportarea cheltuielilor de judecata .

Recursul nu este fondat.

Din examinarea motivelor de recurs prin prisma dispozitiilor legale incidente cauzei se apreciaza ca instanta de apel a pronuntat o hotarare legala si temeinica care nu poate fi reformata prin recursul declarat de reclamanta.

Instanta de apel, interpretand clauzele contractelor de concesiune nr. 252/3 mai 2006, nr. 253/3 mai 2006, nr. 254/9 mai 2006, nr. 255/9 mai 2006, nr. 256/11 mai 2006, nr. 257/11 mai 2006, nr. 258/11 mai 2006, nr. 259/11 mai 2006, ale actelor aditionale incheiate la fiecare dintre contractele de concesiune si scrisorilor de garantie bancara nr. GI/9090, GI/9091, GI/9100, GI /9095, GI/9096, GI/9097, GI/9098, GI/9099, nu a trecut peste vointa clar exprimata a partilor si nu a nesocotit principiile inscrise in art. 969 C. civ. si art. 973 C. civ. In mod legal s-a retinut ca scrisorile de garantie bancara au fost emise in vederea garantarii obligatiei de plata a redeventei, nu si in ceea ce priveste alte obligatii de plata, astfel ca nu se poate angaja raspunderea civila a paratei in lipsa vinovatiei si a unei fapte ilicite constand in neexecutarea obligatiilor derivate din emiterea scrisorilor de garantie bancara.

Partile au stabilit aplicabilitatea Regulilor Uniforme privind Garantiile la Cerere - Publicatia nr. 458 a Camerei de Comert Internationale din Paris, astfel ca raporturile juridice dintre parti sunt reglementate de aceste reguli . Contractul de garantie bancara este un act juridic de sine statator, independent fata de raportul juridic nascut din contractele de concesiune incheiate intre reclamanta si Asocierea P.-A., astfel ca, in mod legal, s-a retinut ca nu-i sunt opozabile bancii modificarile aduse contractelor de concesiune in privinta carora nu s-a solicitat si nu s-a obtinut acordul paratei pentru amendarea corespunzatoare a scrisorilor de garantie, prin extinderea garantiilor in mod corespunzator modificarilor intervenite prin actele aditionale.

Obligatiile bancii sunt strict limitate la termenii si conditiile scrisorii de garantie, iar raspunderea bancii nu putea fi angajata in lipsa acordului acesteia cu privire la extinderea garantiei si la cazul nerealizarii investitiilor sau pentru penalitati de intarziere la plata redeventei.

Pentru considerentele expuse, se apreciaza ca hotararea nu este afectata de motivul de nelegalitate prevazut de art. 304 pct. 9 C. proc. civ., incat in temeiul art. 312 C. proc. civ., Inalta Curte a respins recursul declarat de reclamanta ca nefondat.

Retinand culpa procesuala a recurentei in temeiul art. 274 C.proc.civ. a fost obligata recurenta sa plateasca intimatei-parate SC R. Bank SA Bucuresti suma de 6732,25 lei cheltuieli de judecata .
Pronuntata de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia a II-a civila, Decizia nr. 4982 din 13 decembrie 2012


Citeşte mai multe despre:    Contract de concesiune    Scrisoare de garantie bancara
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Transmitere fictiva a partilor sociale in scopul sustragerii de la urmarirea penala
Pronuntaţă de: R O M A N I A INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 433/RC/2021

Restituire in natura unor bunuri mobile trecute, prin efectul legii, in proprietate publica
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia a II-a civila, Decizia nr. 685 din 5 aprilie 2016

Firma producatoare de automobile Volkswagen a interzis concesionarilor sai din Germania practicarea unor reduceri la vanzarea noului model Passat, rec
Pronuntaţă de: Cazul: Volkswagen AG/Commission, solutie data de TPI, 3 decembrie 2003

Firma producatoare de automobile Volkswagen a interzis concesionarilor sai din Germania practicarea unor reduceri la vanzarea noului model Passat, rec
Pronuntaţă de: Cazul: Volkswagen AG/Commission, solutie data de TPI, 3 decembrie 2003

Firma producatoare de automobile Volkswagen a interzis concesionarilor sai din Germania practicarea unor reduceri la vanzarea noului model Passat, rec
Pronuntaţă de: Cazul: Volkswagen AG/Commission, solutie data de TPI, 3 decembrie 2003

Actiune in raspundere civila delictuala. Noul Cod civil
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia a II-a civila, Decizia nr. 2358 din 24 iunie 2014

Nulitatea hotararii judecatoresti. Lipsa incheierii de dezbateri
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia I civila, decizia nr.38 din 16 ianuarie 2013

Instanta competenta sa judece o actiune avand ca obiect incheierea unui contract de concesiune in temeiul Legii 50/1991
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia contencios administrativ si fiscal, Decizia nr. 3681 din 17 septembrie 2010

Actiune in pretentii. Autorizatie emisa in vederea participarii la licitatie
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia a II-a civila, Decizia nr. 398 din 5 februarie 2013Articole Juridice

Pierderea unui membru de familie. Gradul de apreciere al instantei in acordarea daunelor morale
Sursa: Irina Maria Diculescu

Actele necesare pentru scoaterea unui teren din circuitul agricol
Sursa: EuroAvocatura.ro

Procedura constituirii unei asociatii de proprietari
Sursa: EuroAvocatura.ro