din anul 2007, atuul tau de DREPT!
3275 de useri onlinePrima pagină » Jurisprudenţă » Recursuri in Interesul Legii » Posibilitatea dobandirii dreptului de proprietate asupra terenurilor prin uzucapiune in cazul posesiilor incepute inainte de intrarea in vigoare a Legii nr. 58/1974

Posibilitatea dobandirii dreptului de proprietate asupra terenurilor prin uzucapiune in cazul posesiilor incepute inainte de intrarea in vigoare a Legii nr. 58/1974

  Publicat: 02 Nov 2007       10595 citiri        Secţiunea: Recursuri in Interesul Legii  


Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Posibilitatea dobandirii dreptului de proprietate asupra terenurilor prin uzucapiune in cazul posesiilor incepute inainte de intrarea in vigoare a Legii nr. 58/1974 privind sistematizarea teritoriului si localitatilor urbane si rurale si a Legii nr. 59/1974 privind fondul funciar.

Legea privind organizarea judiciară
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Balta Mihai - membru al Parlamentului Romaniei.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Sustinerile si punctele de vedere ale partilor si procurorului exprimate in cursul procesului penal cu privire la solutionarea cauzei deduse judecatii.
Legea privind sistematizarea teritoriului şi localităţilor urbane şi rurale
Legea cu privire la fondul funciar
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Partea introductive a hotararii judecatoresti, care cuprinde: denumirea instantei; ziua, luna si anul sedintei de judecata, cu mentiunea daca aceasta a fost sau nu publica; numele si prenumele judecatorilor,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Uzucapiune, mod de dobandire a dreptului la proprietate si a altor drepturi reale, usufruct, uz, abitatie, servitute, superficie, prin exercitarea posesiunii asupra unui bun imobil o perioada prevazuta de lege.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Legea privind sistematizarea teritoriului şi localităţilor urbane şi rurale
Pretul la care se vand si se cumpara hartiile de valoare si valuta straina.
Schimbarea care se produce in realitatea obiectiva datorita unei cauze. Rezultatul.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Uzucapiune, mod de dobandire a dreptului la proprietate si a altor drepturi reale, usufruct, uz, abitatie, servitute, superficie, prin exercitarea posesiunii asupra unui bun imobil o perioada prevazuta de lege.
Legea privind sistematizarea teritoriului şi localităţilor urbane şi rurale
Legea cu privire la fondul funciar
Este puterea materiala pe care o exercita o persoana asupra bunului dandu-i posibilitatea de a se comporta ca si cum ar fi adevaratul proprietar al bunului.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Este puterea materiala pe care o exercita o persoana asupra bunului dandu-i posibilitatea de a se comporta ca si cum ar fi adevaratul proprietar al bunului.
Legea privind sistematizarea teritoriului şi localităţilor urbane şi rurale
Legea cu privire la fondul funciar
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
Schimbarea care se produce in realitatea obiectiva datorita unei cauze. Rezultatul.
Grup de cuvinte prin care se individualizeaza si se identifica o persoana fizica in societate si familie.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Legea privind sistematizarea teritoriului şi localităţilor urbane şi rurale
Legea cu privire la fondul funciar
Legea privind sistematizarea teritoriului şi localităţilor urbane şi rurale
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Legea fondului funciar
Facultatea proprietarului de a intrebuinta bunul sau, culegand sau percepand in proprietate toate fructele pe care acesta le produce.
Facultatea proprietarului de a intrebuinta bunul sau, culegand sau percepand in proprietate toate fructele pe care acesta le produce.
Timpul de munca reprezinta timpul pe care salariatul il foloseste pentru indeplinirea sarcinilor de munca.
Legea privind organizarea judiciară
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Nicolae Popa s-a nascut la data de 1 septembrie 1939 in orasul Govora (judetul Valcea). A absolvit in anul 1960 Facultatea de Drept a Universitatii Bucuresti, obtinand apoi si titlul stiintific de doctor in drept al aceleiasi universitati in anul 1975.
Va prezentam in continuare textul integral al deciziei:

DECIZIA Nr. IV din 16 ianuarie 2006
Publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 288 din 30/03/2006Dosar nr. 22/2005
Sub presedintia domnului prof. univ. dr. Nicolae Popa, presedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie,
Inalta Curte de Casatie si Justitie, constituita in Sectii Unite in conformitate cu dispozitiile art. 25 lit. a) din Legea 304/2004 privind organizarea judiciara, republicata, s-a intrunit la data de 12 decembrie 2005, in vederea examinarii recursului in interesul legii declarat de procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, cu privire la posibilitatea dobandirii dreptului de proprietate asupra terenurilor prin uzucapiune in cazul posesiilor incepute inainte de intrarea in vigoare a Legii nr. 58/1974 privind sistematizarea teritoriului si localitatilor urbane si rurale si a Legii nr. 59/1974 privind fondul funciar.
Sectiile Unite au fost constituite cu respectarea dispozitiilor art. 34 din Legea 304/2004, fiind prezenti 87 judecatori din totalul de 108 in functie.
Procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie a fost reprezentat de procurorul Florenta Balta .
Reprezentanta procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie a sustinut recursul in interesul legii, punand concluzii pentru admiterea acestuia in sensul de a se stabili ca intrarea in vigoare a prevederilor art. 30 alin. 1 din Legea 58/1974 si ale art. 44 alin. 1 din Legea 59/1974 nu a intrerupt cursul prescriptiei achizitive, in privinta terenurilor, in cazul posesiei incepute anterior adoptarii acestor acte normative.
In vederea deliberarii, a fost amanata pronuntarea pentru data de 16 ianuarie 2006, cand

SECTIILE UNITE,


examinand recursul in interesul legii, constata urmatoarele:
In practica instantelor judecatoresti nu exista un punct de vedere unitar in legatura cu posibilitatea de a dobandi dreptul de proprietate asupra terenurilor prin uzucapiune, in cazul posesiilor incepute inainte de intrarea in vigoare a Legii nr. 58/1974 privind sistematizarea teritoriului si localitatilor urbane si rurale, precum si a Legii nr. 59/1974 privind fondul funciar.
I. Astfel, unele instante au considerat ca, prin efectele pe care le-au produs, legile nr. 58/1974 si nr. 59/1974 au determinat o intrerupere naturala a cursului prescriptiei achizitive pentru posesiile incepute inainte de intrarea lor in vigoare, astfel ca, dupa ce au fost abrogate prin Decretul-lege nr. 1/1989 si, respectiv, Decretul-lege nr. 9/1989, incepe sa curga un nou termen de prescriptie .
In motivarea acestui punct de vedere s-a aratat ca adoptarea legilor nr. 58/1974 si nr. 59/1974 a determinat o intrerupere naturala a cursului prescriptiei achizitive, deoarece prin prevederile lor terenurile au fost scoase din circuitul civil, astfel ca nu s-a mai putut dobandi nici drept de proprietate pe calea uzucapiunii.
S-a subliniat ca dispozitiile restrictive ale art. 30 alin. 1 din Legea 58/1974 si ale art. 44 alin. 1 din Legea 59/1974, potrivit carora terenurile de orice fel puteau fi dobandite numai prin mostenire legala, au fost de natura sa intrerupa, in momentul intrarii acestor legi in vigoare, prescriptiile achizitive ce erau in curs de derulare.
S-a mai relevat ca terenurile, chiar daca nu au fost declarate in mod expres ca imprescriptibile, prin transformarea naturii sau destinatiei lor in sensul prevazut in art. 1864 din Codul civil, au devenit indisponibilizate totusi, ca efect al dispozitiilor restrictive cuprinse in cele doua acte normative.
S-a mai scos in evidenta ca atat timp cat dispozitiile art. 1864 din Codul civil se refera la situatia cand un lucru este scos din circuitul civil, fiind considerat de lege inalienabil, iar un bun, in masura in care este inalienabil, devine si imprescriptibil, concluzia ce se impune este aceea ca bunul respectiv este neprescriptibil pentru ca altfel indisponibilizarea lui ar deveni formala.
Ca urmare, s-a concluzionat ca, in cazurile in care termenele de prescriptie achizitiva incepusera sa curga, dispozitiile art. 30 din Legea 58/1974 si ale art. 44 din Legea 59/1974 au constituit modalitati de intrerupere naturala cu caracter special, in sensul prevederilor art. 1866-1867 din Codul civil, asa incat posesia exercitata in perioada in care aceste doua legi erau in vigoare nu este apta de a conduce la dobandirea dreptului de proprietate prin uzucapiune, independent de faptul daca termenul necesar s-a implinit sub imperiul acestora sau dupa abrogarea lor.
S-a subliniat ca aptitudinea posesiei de a produce efectele juridice de natura prescriptiei achizitive trebuie luata in considerare numai in raport cu prevederile legale in vigoare atunci cand s-a exercitat, ea neputand retroactiva.
In fine, s-a mai motivat ca efectele produse sub legea veche nu ar putea fi modificate dupa intrarea in vigoare a noilor dispozitii, fara a se incalca principiul neretroactivitatii legii civile noi, incat efectele intreruperii inceteaza numai la data abrogarii legilor nr. 58/1974 si nr. 59/1974, iar posesia devine apta pentru uzucapiune numai pentru viitor.
II. Alte instante, dimpotriva, s-au pronuntat in sensul ca intrarea in vigoare a prevederilor art. 30 alin. 1 din Legea 58/1974 si ale art. 44 alin. 1 din Legea 59/1974 nu constituie o intrerupere naturala a cursului prescriptiei achizitive inceputa inainte de aparitia acestor doua acte normative.
S-a relevat, in sprijinul acestui punct de vedere, ca prin cele doua texte de lege terenurile nu au fost scoase din circuitul civil, ci doar a avut loc o restrangere a atributiei de dispozitie din continutul dreptului de proprietate, ceea ce nu poate echivala cu lipsirea de efect a posesiei utile asupra terenurilor.
S-a mai motivat ca imposibilitatea transmiterii terenurilor prin acte juridice intre vii nu a impiedicat exercitarea posesiunii asupra acestora, cat timp cele doua legi nu au determinat luarea de masuri impotriva actelor de folosinta, in nume propriu, ale beneficiarilor prezumtiei de neprecaritate.
Ca urmare, s-a apreciat ca dupa abrogarea legilor nr. 58/1974 si nr. 59/1974, fiind inlaturata interdictia dobandirii terenurilor in alt mod decat prin succesiune legala, posesorii acestora au devenit indreptatiti sa solicite instantelor de judecata sa constate ca au dobandit drept de proprietate asupra acelor terenuri.
Aceste din urma instante au interpretat si au aplicat corect dispozitiile legii.
In adevar, din examinarea dispozitiilor art. 30 din Legea 58/1974 si ale art. 44 din Legea 59/1974 rezulta ca intrarea in vigoare a acestor acte normative nu a determinat nici o modificare esentiala asupra cursului posesiilor achizitive incepute anterior.
Astfel, prevazand la art. 30 alin. 1 ca "dobandirea terenurilor cuprinse in perimetrul construibil al localitatilor urbane si rurale se poate face numai prin mostenire legala, fiind interzisa instrainarea sau dobandirea prin acte juridice a acestor terenuri", Legea 58/1974 nu contine, in ansamblul sau, nici o dispozitie referitoare la posesiile exercitate pana in acel moment asupra terenurilor.
Tot astfel, nici Legea 59/1974, care reglementeaza in mod similar dobandirea de terenuri agricole, la art. 44, nu contine vreo prevedere referitoare la posesiile exercitate asupra acelor terenuri pana la data intrarii ei in vigoare.
Dar lipsa posibilitatii de a mai fi transmise terenurile prin acte juridice nu atrage si incetarea posesiei asupra lor cat timp exercitarea acesteia nu numai ca nu a fost interzisa prin nici o dispozitie a legii, dar si-a demonstrat in mod neindoielnic utilitatea economica si sociala.
Caracterul real si util al exercitarii posesiei asupra terenurilor a fost confirmat de recunoasterea si protectia acordata actiunilor posesorii in intreaga perioada de aplicabilitate a legilor nr. 58/1974 si nr. 59/1974.
Pe de alta parte, in raport cu dispozitiile legale aplicabile in materie, nu se poate considera ca, in perioada in care s-au aflat in vigoare legile nr. 58/1974 si nr. 59/1974, s-ar fi produs o intrerupere naturala a prescriptiei incepute anterior asupra terenurilor ce au facut obiectul acestor legi.
In aceasta privinta, este de observat ca prin art. 1864 pct. 2 din Codul civil se prevede ca este intrerupere naturala a prescriptiei atunci "cand lucrul este declarat neprescriptibil ca urmare a unei transformari legale a naturii sau destinatiei sale".
Or, prin dispozitiile legilor nr. 58/1974 si nr. 59/1974, terenurile nu au fost scoase din circuitul juridic civil, spre a li se transforma natura sau destinatia legala, ci doar au fost restranse modalitatile de transmitere si dobandire a acestora, astfel ca nu se poate considera intrerupta prescriptia pentru perioada in care acele legi au fost in vigoare.
De altfel, in raport cu dispozitiile art. 1844 din Codul civil, potrivit carora "nu se poate prescrie domeniul lucrurilor care, din natura lor proprie, sau printr-o declaratie a legii, nu pot fi obiecte de proprietate privata, ci sunt scoase afara din comert", terenurile la care se refera reglementarile din legile nr. 58/1974 si nr. 59/1974 si-au pastrat apartenenta la domeniul proprietatii private atat timp cat nu au fost trecute in alta forma de proprietate si, mai mult, au continuat sa fie susceptibile de a fi transmise si dobandite pe calea restransa a mostenirii legale.
Din moment ce in perioada 1974-1989, in care au fost in vigoare dispozitiile legilor nr. 58/1974 si nr. 59/1974, terenurile nu au fost scoase din circuitul civil, ci doar s-au restrans caile de transmitere si dobandire a lor, fara a se inlatura caracterul privat al formei de proprietate, este evident ca nu a putut sa aiba loc o intrerupere naturala a cursului prescriptiei acestora, in sensul prevederilor art. 1864 pct. 2 din Codul civil, care sa poata fi invocata ca piedica la dobandirea dreptului de proprietate pe calea prescriptiei achizitive.
Rezultand astfel ca terenurile ce au facut obiectul reglementarilor din cuprinsul legilor nr. 58/1974 si nr. 59/1974 si-au pastrat caracterul privat, sub aspectul dreptului de proprietate, iar posesorii lor au beneficiat atat de prezumtia de neprecaritate prevazuta de art. 1854 din Codul civil, cat si de dispozitiile art. 1858 din Codul civil referitoare la prezumtia de neintervertire de titlu, se impune concluzia ca intervalul de timp in care aceste legi au fost in vigoare nu a intrerupt cursul prescriptiei incepute anterior, putand fi invocat la calcularea duratei de timp necesare pentru constatarea prescriptiei achizitive asupra acelor terenuri.
Mai mult, fata de caracterul in rem al intreruperii naturale a prescriptiei, dedus din prevederile art. 1866 coroborate cu cele ale art. 1864 pct. 2 din Codul civil, care nu se putea produce atat timp cat in cazul terenurilor ce au facut obiectul prevederilor din legile nr. 58/1974 si nr. 59/1974 se invoca o prescriptie de durata, bazata pe o posesie efectiva si necontestata, inceputa anterior adoptarii acestor legi si incheiata dupa abrogarea expresa a acestora, prin decretele-lege nr. 1/1989 din 26 decembrie 1989 si nr. 9/1989 din 31 decembrie 1989, constatarea prescriptiei achizitive in astfel de cazuri devine de neinlaturat.
O astfel de solutie este in deplina concordanta si cu dispozitiile art. 36 alin. 3 din Legea 18/1991 privind fondul funciar, republicata, prin care s-a stabilit ca terenurile atribuite in folosinta pe durata existentei constructiilor dobandite sa fie trecute in proprietatea celor ce le aveau in folosinta.
Or, daca unor detinatori precari ai terenurilor pe care se aflau constructiile dobandite in perioada in care erau in vigoare prevederile Legii nr. 58/1974 li s-a recunoscut dreptul de proprietate asupra acelor terenuri, cu atat mai mult se cuvine sa li se recunoasca evidenta calitate de posesori celor care au stapanit si folosit terenurile altor persoane fizice o perioada atat de indelungata de timp .

In consecinta, in temeiul dispozitiilor art. 25 lit. a) din Legea 304/2004 privind organizarea judiciara, republicata, si ale art. 329 alin. 3 din Codul de procedura civila, urmeaza a se admite recursul in interesul legii si a se stabili ca, in cazul posesiilor incepute inainte de adoptarea legilor nr. 58/1974 si nr. 59/1974, prescriptia achizitiva asupra terenurilor nu a fost intrerupta prin intrarea in vigoare a acestor legi, astfel ca, dupa abrogarea lor prin Decretul-lege nr. 1/1989 si Decretul-lege nr. 9/1989, posesorii acelor terenuri pot solicita instantelor de judecata sa constate ca ei au dobandit dreptul de proprietate privind acele terenuri.

PENTRU ACESTE MOTIVE
In numele legii
D E C I D:


Admit recursul in interesul legii declarat de procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie.
Stabilesc ca, in cazul posesiilor incepute inainte de adoptarea legilor nr. 58/1974 si nr. 59/1974, prescriptia achizitiva asupra terenurilor nu a fost intrerupta prin intrarea in vigoare a acestor legi, astfel ca, dupa abrogarea lor prin Decretul-lege nr. 1/1989 si Decretul-lege nr. 9/1989, posesorii acelor terenuri pot solicita instantelor de judecata sa constate ca au dobandit dreptul de proprietate privind terenurile respective.
Obligatorie, potrivit art. 329 alin. 3 din Codul de procedura civila.
Pronuntata in sedinta publica din 16 ianuarie 2006.

PRESEDINTELE INALTEI CURTI DE CASATIE SI JUSTITIE, prof. univ. dr. NICOLAE POPA

Magistrat-asistent-sef, Victoria MafteiPronuntata de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectiile Unite


Citeşte mai multe despre:   
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Articole Juridice

Perioada de proba si abuzul de drept in relatiile de munca. Sarcina probei
Sursa: MCP avocati

Obligatiile, drepturile si diligentele angajatorului pe parcursul evaluarii profesionale a salariatului
Sursa: MCP avocati

Aspecte practice privind Cercetarea disciplinara a salariatilor
Sursa: MCP Cabinet avocatiŞtiri Juridice
Legislaţie

OUG 127/2023 pentru modificarea si completarea unor acte normative, prorogarea unor termene, precum si unele masuri bugetare
Ordonanta de urgenta 127/2023 pentru modificarea si completarea unor acte normative, prorogarea unor ...

OUG 128/2023 pentru unele masuri referitoare la salarizarea personalului din invatamant si alte sectoare de activitate bugetara
Ordonanta de urgenta 128/2023 pentru unele masuri referitoare la salarizarea personalului din invata ...

Legea 414/2023 privind desfasurarea actiunilor in reprezentare pentru protectia intereselor colective ale consumatorilor
Legea nr. 414/2023 privind desfasurarea actiunilor in reprezentare pentru protectia intereselor cole ...