din anul 2007, atuul tau de DREPT!


Prima pagină » Jurisprudenţă » Drept Civil » Calitatea procesuala activa a Regiei Nationale a Padurilor - Directia Silvica.

Calitatea procesuala activa a Regiei Nationale a Padurilor - Directia Silvica.

  Publicat: 25 May 2007       2069 citiri        Secţiunea: Drept Civil  


Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Prevazute in sectiunea II, cap.II, t.IX, C. proc. pen., partea generala;
Una din conditiile pentru a fi parte in procesul civil sau pentru exercitarea actiunii civile,
Drept procesual civil. Partile . Calitate procesuala activa. Regia Nationala a Padurilor- Directia Silvica.

Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Una din conditiile pentru a fi parte in procesul civil sau pentru exercitarea actiunii civile,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Grup de cuvinte prin care se individualizeaza si se identifica o persoana fizica in societate si familie.
Oficiu electoral - organism electoral constituit la nivelul sectoarelor municipiului Bucuresti, fara a avea atributia de a constata rezultatele alegerilor la acel nivel,
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Este dreptul subiectiv ce apartine statului sau unitatilor administrativ-teritoriale si are ca obiect bunurile care, fie prin natura lor, fie printr-o dispozitie a legii sunt de uz sau de utilitate publica.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
inseamna o persoana fizica sau juridica stabilita in Uniune, desemnata in scris de catre operator sau persoana imputernicita de operator in temeiul articolului 27 din GDPR,
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Una din conditiile pentru a fi parte in procesul civil sau pentru exercitarea actiunii civile,
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Una din conditiile pentru a fi parte in procesul civil sau pentru exercitarea actiunii civile,
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Notiunea Stat de drept este, in general, utilizata pentru a sublinia diferentele existente intre regimurile democratice si regimurile autoritare (dictatoriale).
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Imobil asupra caruia greveaza o servitute.
C.pr.civ.: art. 41 si urmat.
H.G. nr. 1105/2003: art. 7-8
Legea nr. 213/1998: art. 12 alin. 5

In temeiul art. 7-8 din H.G. nr. 1105/2003 si art. 12 alin. 5 din Legea nr. 213/1998, Regia Nationala a Padurilor are calitatea procesuala activa de a revendica fonduri forestiere in numele statului.

Regia Nationala a Padurilor prin Directia Silvica Vaslui a solicitat ca paratele Primaria comunei Bogdanesti judetul Vaslui si Comisia Locala de aplicare a Legii nr. 1/2000 a comunei Bogdanesti, sa fie obligate a-i lasa in deplina proprietate si posesie terenul forestier in suprafata de 11,6 ha situat in punctul �Ulea�, parcela 1163.
In motivarea actiunii, s-a subliniat ca terenul revendicat a fost trecut in amenajamentul silvic al O.S. Epureni, fiind impadurit de Inspectoratul Teritorial Vaslui si face parte din fondul forestier al statului.
Judecatoria Barlad, prin sentinta civila nr. 2970 din 12 decembrie 2003, a respins actiunea in revendicare, ca fiind introdusa de o persoana lipsita de calitate procesuala activa. In motivarea hotararii, instanta de fond, arata ca, chiar daca anumite dispozitii legale au dat dreptul de a reprezenta in instanta interesele statului, reclamanta a formulat actiune in nume propriu si nu pentru Statul Roman astfel incat va admite exceptia, pe care a invocat-o din oficiu .
Curtea de Apel Iasi, prin decizia civila nr. 440 din 6 aprilie 2004, a respins apelul reclamantei cu aceeasi motivare, adaugand ca reclamanta poate reprezenta in justitie statul numai cu privire la acele interese care au legatura cu obiectul de activitate al regiei nationale si ca, potrivit art. 12 alin. 5 din Legea nr. 213/1998, in litigiile privitoare la dreptul de proprietate asupra bunului, statul este reprezentat de Ministerul Finantelor.
Recursul declarat de reclamant este fondat.
Textul art. 4 din Hotararea Guvernului nr. 173/2003 abrogat in prezent, dar mentinut de art. 7 si 8 din H.G. nr. 1105/2003 privind organizarea si functionarea Regiei Nationale a Padurilor, prevede competenta regiei de a reprezenta in justitie interesele statului in domeniul care constituie obiectul sau de activitate .
Aceste acte normative definesc obiectul de activitate al regiei ca fiind aplicarea strategiei nationale in domeniul silviculturii, apararea, conservarea si dezvoltarea durabila a fondului forestier proprietatea statului, pe care il administreaza.
Este edificatoare si reglementarea, in art. 6 lit. a a Regulamentului privind organizarea si functionarea Regiei Nationale a Padurilor, potrivit careia recurenta �asigura integritatea fondului forestier proprietatea publica a statului�, ceea ce denota ca are dreptul prevazut de lege in virtutea obiectului de activitate de aparare si asigurare a integritatii fondului forestier proprietatea statului sa intreprinda orice actiune in justitie pentru a recupera bunurile statului, ce ii sunt date in administrare respectiv terenurile forestiere.
Interpretarea data de instante art. 12 alin. 5 din Legea nr. 213/1998 este gresita, pentru ca au omis a avea in vedere textul final care se refera la faptul ca in cazul existentei unor legi speciale, se vor aplica acele dispozitii. Intradevar, Legea nr. 213/1998 prevede ca reprezentant al statului, in procesele de revendicare, Ministerul Finantelor. Dar, de la aceasta dispozitie se deroga, existand H.G. nr. 1105/2003 care, in revendicari ale fondului forestier, imputerniceste Regia Nationala a Padurilor de a reprezenta statul.
De altfel, chiar in cuprinsul deciziei Curtii de Apel Iasi, se recunoaste dreptul de reprezentare a statului in justitie de catre recurenta de azi, numai ca instanta de apel nu a verificat si analizat cu atentie obiectul de activitate al regiei, concluzionand gresit ca reclamanta nu ar avea calitate procesuala activa.
Deci, obligatia de aparare si asigurare a integritatii fondului forestier, proprietatea statului, ii confera regiei calitate procesuala activa, actiunea de revendicare promovata avand drept scop, realizarea obiectului sau de activitate .
In sprijinul tezei prezentate sunt si dispozitiile O.U. nr. 226/2000, Legii nr. 66/2002, H.G. nr. 796/2002 si Ordinului nr. 105/2003, care prevad dreptul regiei de a cumpara in numele statului terenuri cu vegetatie forestiera, dar si de a instraina asemenea terenuri. Avand aceste drepturi, are si dreptul de a revendica terenuri pentru stat .
De retinut ca, cele doua parate, nu numai ca au recunoscut calitatea procesuala activa a reclamantei, dar, potrivit adresei nr. 2395/12.11.2003, au fost de acord sa lase regiei terenul revendicat de 11,6 ha.
Chiar daca, in partea introductiva a actiunii, reclamanta nu a subliniat ca revendicarea se face in numele statului, se poate observa, din motivare aceasta situatie.
Fata de cele de mai sus, s-a admis recursul, s-au casat cele doua hotarari, cu trimitere spre rejudecare la Judecatoria Barlad, pentru a se pronunta pe fond .Pronuntata de: I.C.C.J., Sectia civila si de proprietate intelectuala, decizia nr. 2165 din 18 martie 2005.


Citeşte mai multe despre:   
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Articole Juridice

Aspecte practice privind Cercetarea disciplinara a salariatilor
Sursa: MCP Cabinet avocati

Valoarea Tichetelor de masa in anul 2024
Sursa: MCP Cabinet avocati

Valoarea Tichetelor cadou in anul 2024
Sursa: MCP Cabinet avocatiŞtiri Juridice
Legislaţie

OUG 127/2023 pentru modificarea si completarea unor acte normative, prorogarea unor termene, precum si unele masuri bugetare
Ordonanta de urgenta 127/2023 pentru modificarea si completarea unor acte normative, prorogarea unor ...

OUG 128/2023 pentru unele masuri referitoare la salarizarea personalului din invatamant si alte sectoare de activitate bugetara
Ordonanta de urgenta 128/2023 pentru unele masuri referitoare la salarizarea personalului din invata ...

Legea 414/2023 privind desfasurarea actiunilor in reprezentare pentru protectia intereselor colective ale consumatorilor
Legea nr. 414/2023 privind desfasurarea actiunilor in reprezentare pentru protectia intereselor cole ...