din anul 2007, atuul tau de DREPT!
1799 de useri onlinePrima pagină » Jurisprudenţă » Drept Comercial » Reorganizare judiciara si faliment. Inlocuirea lichidatorului.

Reorganizare judiciara si faliment. Inlocuirea lichidatorului.

  Publicat: 27 May 2007       2084 citiri        Secţiunea: Drept Comercial  


(Bankruptcy) Stare de insolvabilitate a unei persoane fizice sau juridice; cu alte cuvinte, incapacitatea acesteia de a-si plati datoriile.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Persoana desemnata de catre tribunal pentru a reprezenta masa creditorilor unei companii aflata in procedura de lichidare;
Legea privind procedura reorganizării şi lichidării judiciare
Legea privind procedura reorganizării şi lichidării judiciare
Desfiintare a unei hotarari judecatoresti ca urmare a admiterii unei cai de atac (recurs, apel).
Legea privind procedura reorganizării şi lichidării judiciare
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Persoana desemnata de catre tribunal pentru a reprezenta masa creditorilor unei companii aflata in procedura de lichidare;
(Board of Directors) Grup de oficiali alesi de adunarea generala anuala a actionarilor care au fost imputerniciti sa administreze compania si sa puna in aplicare masurile de natura strategica adoptate de adunarea generala.
Persoana desemnata cu intocmirea documentatiei privind lichidarea unei societati comerciale.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Persoana desemnata cu intocmirea documentatiei privind lichidarea unei societati comerciale.
Principiu de baza al procesului penal,
Desfiintare a unei hotarari judecatoresti ca urmare a admiterii unei cai de atac (recurs, apel).
(Bankruptcy) Stare de insolvabilitate a unei persoane fizice sau juridice; cu alte cuvinte, incapacitatea acesteia de a-si plati datoriile.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Persoana desemnata de catre tribunal pentru a reprezenta masa creditorilor unei companii aflata in procedura de lichidare;
Act adoptat de organele de stat,
Persoana desemnata de catre tribunal pentru a reprezenta masa creditorilor unei companii aflata in procedura de lichidare;
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Legea privind procedura reorganizării şi lichidării judiciare
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Infractiune care face parte din grupul infractiunilor contra libertatii persoanei,
Legea privind procedura reorganizării şi lichidării judiciare
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Suma care trebuie inscrisa intr-una din rubricile unui cont pentru a egaliza debitul cu creditul acestui cont;
Reprezinta un mijloc de proba scris ce trebuie sa cuprinda mentiunile necesare si sa aiba forma ceruta de lege.
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Stare a unei persoane de a fi lipsita de capacitate juridica. Nepricepere, nepregatire, lipsa de aptitudini pentru indeplinirea unei activitati,functii, meserii, profesii sau ocupatii.
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.
Persoana desemnata de catre tribunal pentru a reprezenta masa creditorilor unei companii aflata in procedura de lichidare;
Reorganizare judiciara si faliment inlocuirea lichidatoruluiObligativitatea luarii acestei masuri in Camera de Consiliu (decizia nr. 23/c/26.01.2006- Curtea de Apel Oradea -Sectia Comercial si de Contencios Administrativ)Prin incheierea data in sedinta publica din data de 19.10.2005, Tribunalul Bihor prin judecatorul sindic a decis inlocuirea lichidatorului HA cu lichidatorul MA, in temeiul art. 28 alin.1 coroborat cu art.26 alin.3 din Legea 64/1995 modificata si republicata. In considerente, s-a retinut ca lichidatorul desemnat nu si-a indeplinit atributiile prevazute de Legea 64/1995 si nici nu s-a prezentat in instanta, astfel ca se impune inlocuirea sa.Impotriva acestei inlocuiri a declarat recurs lichidatorul HA solicitand casarea incheierii cu trimitere spre o noua judecare sau modificare in totalitate a incheierii recurate.Lichidatorul recurent a invocat nelegalitatea incheierii pronuntate in sedinta publica, precum si caracterul abuziv al acesteia. S-a aratat ca in mod gresit s-a dispus inlocuirea sa in sedinta publica, si nu in camera de consiliu, astfel cum prevede Legea 64/1995. Totodata si-a indeplinit in mod corespunzator atributiile impuse de Legea 64/1995, iar in conditiile in care nu s-a indicat in incheierea recurata care anume atributii nu au fost respectate, este lipsit de posibilitatea de a-si face aparari.Au fost invocate in drept prevederile art. 304 C.pr. Civila . Analizand actele si lucrarile dosarului, Curtea a constatat ca acesta este fondat, pentru urmatoarele considerente :Potrivit art. 26 alin.4 din Legea 64/1995, in vederea adoptarii masurii de inlocuire a administratorului sau lichidatorului, judecatorul sindic il va cita pe acesta si pe comitetul creditorilor, in Camera de consiliu . In speta , inlocuirea lichidatorului s-a facut in sedinta publica din data de 19.10.2005, fara a exista la dosarul cauzei vreo dovada ca recurentul lichidator ar fi fost citat in Camera de consiliu, astfel cum dispune textul de lege. Faptul ca debitoarea S.C. A.T.C. SRL ar fi avut termen in cunostinta prin lichidator nu suplineste cerinta textului legal anterior citat, deoarece termenul se referea la cererea de aplicare a procedurii de faliment, si nu in mod expres la masura inlocuirii lichidatorului , pentru ca acesta sa-si poata exercita dreptul de aparare. In consecinta s-a apreciat ca hotararea atacata a incalcat formele de procedura prevazute sub sanctiunea nulitatii de art. 105 alin. 2 C. pr. civ. , impunandu-se casarea ei si trimiterea spre o noua judecare in temeiul art.304 pct.5 raportat la art.312 alin. 2 si 5 C. pr. Civila.Reorganizare judiciara si faliment.Dovedirea starii de insolventaIncapacitate vadita de plata a debitorului(dec.nr.36/c/08.02.2006 - Curtea de Apel Oradea -Sectia Comerciala si de Contencios Administrativ si Fiscal )Prin sentinta nr. 549/F/2005 pronuntata de Tribunalul Bihor - Sectia Comerciala si de Contencios Administrativ si Fiscal prin judecatorul sindic - a fost admisa contestatia debitorului SC SF SRL si in consecinta s-a respins cerea creditorului SC M SRL pentru deschiderea procedurii reorganizarii judiciare si a falimentului impotriva debitorului.Pentru a pronunta aceasta hotarare judecatorul sindic a retinut ca prin inscrierile depuse le dosarul cauzei, debitoarea a facut dovada ca a efectuat plati catre creditori si ca nu se afla in stare de insolventa. Procedura prevazuta de Legea 64/1995 nu este menita sa serveasca drept mijloc pentru constrangerea debitorului de a-si achita datoriile sub amenintarea falimentului.Impotriva acestei hotarari a declarat recurs recurenta creditoare SC M SRL, solicitand modificarea sentintei, respingerea contestatiei debitoarei si deschiderea procedurii prevazute de Legea 64/1995 impotriva acestuia.Curtea de Apel Oradea, din examinarea actelor dosarului, prin prisma motivelor de recurs invocate, precum si din oficiu, conform art. 304 rap. la art. 304,306 si 316 C.pr. Civila, a retinut ca recursul este fondat, iar sentinta pronuntata este neintemeiata si nelegala, pentru urmatoarele considerente.Debitoarea a depus la dosar doua extrase de cont - unul din 01.01.2005(BRD) si celalalt din 13.01-2005(Unicredit Romania), din care rezulta ca avea total sold disponibil 5.634.440 lei, respectiv, 11.879.754 lei. De asemenea, din procesul verbal nr. 1043/25.01.2006 al executorului judecatoresc rezulta ca debitoarea nu are bunuri mobile sau imobile urmaribile.Or, disponibilul aflat in conturile debitoarei este nesemnificativ raportat la cuantumul creantei recurentei, astfel ca debitoarea se afla in incapacitate vadita de plata a datoriilor sale.Nu prezinta nici o relevanta juridica platile curente facute anterior si dupa pronuntarea cererii de catre creditoare cata vreme debitoarea nu detine disponibil in cont cu care sa poata achita creanta recurentei.In consecinta s-a dispus modificarea sentintei, in semnul respingerii contestatiei debitoarei si trimiterea cauzei judecatorului sindic in vederea deschiderii procedurii.Pronuntata de: Tribunalul Bihor - Sectia Comerciala Sentinta comerciala 549/F (19.10.2005)


Citeşte mai multe despre:   
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Articole Juridice

Nemotivarea deciziei de concediere. Protectia salariatilor impotriva concedierilor abuzive
Sursa: MCP avocati

Oportunitatea - prerogativa angajatorului de a-si organiza activitatea. Rolul activ al instantei de judecata in aflarea adevarului
Sursa: MCP avocati

Perioada de proba si abuzul de drept in relatiile de munca. Sarcina probei
Sursa: MCP avocatiŞtiri Juridice
Legislaţie

OUG 62/2024, privind unele masuri pentru solutionarea proceselor privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, precum si a proceselor p
Ordonanta de urgenta nr. 62/2024 privind unele masuri pentru solutionarea proceselor privind salariz ...

Legea nr. 183/2024 privind statutul personalului de cercetare, dezvoltare si inovare
Legea nr. 183/2024 privind statutul personalului de cercetare, dezvoltare si inovare Publicata in ...

OUG 127/2023 pentru modificarea si completarea unor acte normative, prorogarea unor termene, precum si unele masuri bugetare
Ordonanta de urgenta 127/2023 pentru modificarea si completarea unor acte normative, prorogarea unor ...