din anul 2007, atuul tau de DREPT!
2503 de useri onlinePrima pagină » Jurisprudenţă » Contencios Administrativ » Act administrativ. Suspendarea executarii. Ordonanta presedintiala. Inadmisibilitate.

Act administrativ. Suspendarea executarii. Ordonanta presedintiala. Inadmisibilitate.

  Publicat: 12 Jun 2007       2423 citiri        Secţiunea: Contencios Administrativ  


Legea nr.29/1990
Codul de procedura civila, art.3191 si art.403 alin.(4)

Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Activitatea de solutionare, de catre instantele de contencios administrativ competente potrivit legii, a litigiilor in care cel putin una dintre parti este o autoritate publica,
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Act adoptat de organele de stat,
Ansamblu de masuri prevazute de lege prin care creditorul realizeaza, cu ajutorul constrangerii de stat, drepturi patrimoniale recunoscute prin hotararea unui organ de jurisdictie sau prin alt titlu, daca debitorul nu-si indeplineste de buna voie obligatiile.
Act normativ care cuprinde principiile si regulile referitoare la desfasurarea procesului civil.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Act adoptat de organele de stat,
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.

Cererea de ordonanta presedintiala formulata cu privire la un act administrativ in fata unei instante de contencios administrativ este inadmisibila.
In materia contenciosului administrativ, suspendarea actului administrativ nu poate fi solicitata pe cale de ordonanta presedintiala in conditiile art.3191 si art.403 alin.(4) din Codul de procedura civila, intrucat in materia contenciosul administrativ exista dispozitii cu caracter derogatoriu cuprinse in Legea nr.29/1990.

Nota: Legea nr.29/1990 a fost abrogata prin art.31 alin.(2) din Legea nr.554/2004.

Prin incheierea nr.581 din 10 noiembrie 2003, Curtea de Apel Timisoara �Sectia comerciala si de contencios administrativ a admis cererea de ordonanta presedintiala formulata de reclamanta S.C. �F.S.Z.� S.A. si, in consecinta, a suspendat provizoriu executarea deciziei civile nr.476 din 30 septembrie 2003, pronuntata de aceeasi instanta, pana la solutionarea cererii de suspendare din cadrul contestatiei in anulare.
Instanta a retinut ca solutia respectiva se impune in raport de inscrisurile prezentate de reclamanta, care confirma atat urgenta masurii cat si temeinicia ei, sub aspectul prejudiciului ce s-ar putea crea societatii comerciale.
In drept au fost invocate dispozitiile art.403 alineatul ultim C.proc.civ..
Impotriva acestei incheieri a declarat recurs parata Directia Generala a Finantelor Publice Arad a Judetului Arad.
Recurenta a sustinut ca, in mod gresit, prima instanta a admis cererea de ordonanta presedintiala, deoarece decizia civila nr.476/CA/2003 a Curtii de Apel Timisoara nu a fost investita cu formula executorie si nici nu s-a trecut la executarea silita a acestei hotarari judecatoresti.
Pe de alta parte, nu exista motive temeinice care sa justifice urgenta ceruta de lege pentru suspendarea executarii titlului executoriu.
Oral, reprezentantul recurentei a invocat la termenul de astazi exceptia de inadmisibilitate a cererii de ordonanta presedintiala formulata de reclamanta la o instanta de contencios administrativ.
Recursul este intemeiat.
Prin decizia nr.476 din 30 septembrie 2003, Curtea de Apel Timisoara �Sectia comerciala si de contencios administrativ a admis recursul declarat de Directia Generala a Finantelor Publice a Judetului Arad si a modificat sentinta civila nr.1192 din 6 mai 1992, pronuntata de Tribunalul Arad in sensul respingerii ca neintemeiata a actiunii formulata de reclamanta S.C. �F.S.Z.� S.A. pentru anularea unor acte administrativ-jurisdictionale si financiare.
Aceasta hotarare nu a fost investita insa, cu formula executorie si nici nu face parte din categoria hotararilor judecatoresti irevocabile care se aduc la indeplinire pe cale de executare silita.
Rezulta deci, ca cererii nu-i sunt aplicabile dispozitiile art.3191 si 403 alin.(4) C.proc.civ., invocate de reclamanta.
Existenta unei reglementari cu caracter derogatoriu, consacrata prin dispozitiile Legii contenciosului administrativ nr.29/1990, obliga partea interesata sa urmeze procedura reglementata prin acest act normativ si nu procedura prevazuta de normele dreptului comun, continute in Codul de procedura civila.
Ignorand toate aceste aspecte si admitand cererea de ordonanta presedintiala, curtea de apel a pronuntat o hotarare cu incalcarea esentiala a legii.
Recursul declarat de parata a fost admis, iar sentinta civila atacata a fost modificata in sensul respingerii cererii formulata de reclamanta ca inadmisibila.Pronuntata de: Decizia nr.1648 din 15 martie 2005, I.C.C.J., Sectia de contencios administrativ si fiscal


Citeşte mai multe despre:   
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Articole Juridice

Contestarea caracterului formal al deciziei de sanctionare disciplinara
Sursa: MCP avocati

Legalitatea procedurilor de organizare a concursului in institutiile publice
Sursa: MCP avocati

Calculul termenului de preaviz prin lumina Deciziei ICCJ nr. 8/20.05.2024
Sursa: MCP avocatiŞtiri Juridice
Legislaţie

OUG 62/2024, privind unele masuri pentru solutionarea proceselor privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, precum si a proceselor p
Ordonanta de urgenta nr. 62/2024 privind unele masuri pentru solutionarea proceselor privind salariz ...

Legea nr. 183/2024 privind statutul personalului de cercetare, dezvoltare si inovare
Legea nr. 183/2024 privind statutul personalului de cercetare, dezvoltare si inovare Publicata in ...

OUG 127/2023 pentru modificarea si completarea unor acte normative, prorogarea unor termene, precum si unele masuri bugetare
Ordonanta de urgenta 127/2023 pentru modificarea si completarea unor acte normative, prorogarea unor ...