din anul 2007, atuul tau de DREPT!
3608 de useri onlinePrima pagină » Jurisprudenţă » Dreptul Muncii » Legea stabileste numai posibilitatea de majorare a salariului, prin urmare nu exista temei pentru ca reclamantii sa apeleze la forta coercitiva a statului

Legea stabileste numai posibilitatea de majorare a salariului, prin urmare nu exista temei pentru ca reclamantii sa apeleze la forta coercitiva a statului

  Publicat: 26 Jan 2019       1361 citiri        Secţiunea: Dreptul Muncii  


Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
Prin cererea inregistrata pe rolul acestui tribunal la data de 27.06.2016, reclamantii S_ A_, C__ M_, B_ N__, A_ M__, B_ M__, B_ I_, B__ C_, G__ L__, G__ L_, M__ V_, I__ F_, B_ C__, D_ E__, G_ V_, B_ E__, J__ E__, V_ M__, P_ L__, P_ E__, P_ M__, C_ N__, S_ M__-M_, NITI? F_, C_ C__, M_ G__, B_ M__, D_ I_, M_ C__, M_ L_, D_ D_, P_ A__, M_ A__ R_, MU?EL I_ M__, O_ M__, N_ M_, S_ N_, C_ D_, M__ M_, ?_ R_ I__, ?_ R_, D__ N__, S_ M_ C__, N_ E__, R_ L__, D_ L_, I__ M__, D_ S_, K_ L_, T_ E__, C__ C__, A_ C_, H_ C_, U_ G_, O_ M_, N_ M_, ?_ A__, F_ G__, V_ L__, S_ M_ F_, V_ I__, V_ E__, C_ M__, ?UFA E__, I__ A__, A_ C_ E__, B_ E__, I__ F_, ?UFA M__, D_ M__, D__ I_, V_ I_, D__ M_, S_ M__, M__ N__, B_ I_, D_ M_, T_ V__, M_ GAROFI?A, T_ V_, T_ A_ M__ V_ G__, ?_ N__, N_ I_, D_ C__, N_ C__ N__, V__ M_, C_ C__, M__ C_, S__ M_, FIN?OIU M_, V_ S_, O_ M__, P__ E__, reprezentati de S_ S_ Arges, au chemat in judecata pe paratii Directia G__ DE asistenta S_ si protectiA C_ Arges si C_ Judetean Arges, solicitand obligarea acestora la acordarea majorarii salariale de 12%, prevazuta de art.1 alin.52 din OUG nr. 83/2014, astfel cum a fost completata de art.I pct.1 din OUG nr. 27/2015, aferente perioadei 1.07-30.09.2015, precum si la acordarea majorarii de 25%, conform art.II alin.1 din Legea nr. 293/2015, la cuantumul majorat cu 12% potrivit primului capat de cerere, precum si la plata cheltuielilor de judecata .

Organizatie a lucratorilor a carui scop este protejarea drepturilor acestora.
Persoana care, in schimbul muncii, primeste un salariu.
Componenta a sistemului de protectie sociala, reprezinta ansamblul de institutii si masuri prin care statul, autoritatile publice ale administratiei locale si societatea civila asigura prevenirea, limitarea sau inlaturarea efectelor temporare sau permanente ale unor situatii care pot genera marginalizarea sau excluderea sociala a unor persoane.
1. (ca probe noi in apel si recurs) orice inscrisuri avand legatura cu obiectul litigiului si fiind de natura sa lamureasca anumite aspecte ale raporturilor dintre impricinati, dar pe care partea interesata, indiferent din ce motive, nu le-a infatisat primei instante pentru ca aceasta sa le poata lua in considerare cu ocazia solutionarii pricinii.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
1. (ca probe noi in apel si recurs) orice inscrisuri avand legatura cu obiectul litigiului si fiind de natura sa lamureasca anumite aspecte ale raporturilor dintre impricinati, dar pe care partea interesata, indiferent din ce motive, nu le-a infatisat primei instante pentru ca aceasta sa le poata lua in considerare cu ocazia solutionarii pricinii.
Totalitatea bunurilor si creantelor (drepturi de incasare) apartinand subiectului economic;
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Facultatea proprietarului de a intrebuinta bunul sau, culegand sau percepand in proprietate toate fructele pe care acesta le produce.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
1. Acel fenomen care influenteaza actiunea cauzei, favorizeaza sau franeaza procesul dezvoltarii cauzei in efect.
1. (ca probe noi in apel si recurs) orice inscrisuri avand legatura cu obiectul litigiului si fiind de natura sa lamureasca anumite aspecte ale raporturilor dintre impricinati, dar pe care partea interesata, indiferent din ce motive, nu le-a infatisat primei instante pentru ca aceasta sa le poata lua in considerare cu ocazia solutionarii pricinii.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
inseamna o persoana fizica sau juridica stabilita in Uniune, desemnata in scris de catre operator sau persoana imputernicita de operator in temeiul articolului 27 din GDPR,
Organizatie a lucratorilor a carui scop este protejarea drepturilor acestora.
Organizatie a lucratorilor a carui scop este protejarea drepturilor acestora.
Organizatie a lucratorilor a carui scop este protejarea drepturilor acestora.
Totalitatea bunurilor si creantelor (drepturi de incasare) apartinand subiectului economic;
Dovada scrisa prin care
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Exceptio non adimpleti contractus este expresia latina ; dreptul oricareia din partile unui cotract bilateral, sinalagmatic, de a refuza indeplinirea obligatiilor pe care si le-a asumat, atata vreme cat cealalta parte nu-si indeplineste propriile sale obligatii.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Facultatea proprietarului de a intrebuinta bunul sau, culegand sau percepand in proprietate toate fructele pe care acesta le produce.
Comune, orase, municipii si judete.
Alaturi de persoanele fizice, persoanele juridice apar in circuitul civil ca subiecte de drepturi si obligatii. In aceasta calitate, ele au aptitudinea generala si abstracta de a dobandi drepturi si de a-si asuma obligatii si, in virtutea acesteia, pot dobandi drepturi si isi pot asuma obligatii.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Latura a capacitatii juridice, care consta in aptitudinea persoanei de a-si exercita singura drepturile
Ansamblul drepturilor si obligatiilor avand valoare economica, apartinand unei persoane fizice sau unei persoane juridice.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Comune, orase, municipii si judete.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Comune, orase, municipii si judete.
inseamna o persoana fizica sau juridica stabilita in Uniune, desemnata in scris de catre operator sau persoana imputernicita de operator in temeiul articolului 27 din GDPR,
Grup de cuvinte prin care se individualizeaza si se identifica o persoana fizica in societate si familie.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Grup de cuvinte prin care se individualizeaza si se identifica o persoana fizica in societate si familie.
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
Latura a capacitatii juridice, care consta in aptitudinea persoanei de a-si exercita singura drepturile
Facultatea proprietarului de a intrebuinta bunul sau, culegand sau percepand in proprietate toate fructele pe care acesta le produce.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
1. (ca probe noi in apel si recurs) orice inscrisuri avand legatura cu obiectul litigiului si fiind de natura sa lamureasca anumite aspecte ale raporturilor dintre impricinati, dar pe care partea interesata, indiferent din ce motive, nu le-a infatisat primei instante pentru ca aceasta sa le poata lua in considerare cu ocazia solutionarii pricinii.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Dovada scrisa prin care
Persoana care, in schimbul muncii, primeste un salariu.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Persoana care, in schimbul muncii, primeste un salariu.
Ansamblul drepturilor si obligatiilor avand valoare economica, apartinand unei persoane fizice sau unei persoane juridice.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.

In motivarea cererii, reclamantul Sindicat a aratat in esenta ca prin dispozitiile legale indicate s-a acordat o majorare de 12% personalului angajat in institutiile publice locale incepand cu data de 1.07.2015, insa prin Hotararea C_ Judetean Arges nr.148/2015 aceasta majorare nu a fost acordata si reclamantilor, angajati ai Direc?iei de asistenta sociala. Acestei categorii de personal i-a fost acordata majorarea incepand cu data de 1.10.2015, dupa ce Ministerul Muncii, Familiei, protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice a confirmat legalitatea acordarii acestei majorari. Apreciaza reclamantul ca aceasta majorare li se cuvenea din data de 1.07.2015, cand a intrat in vigoare norma legala.


In drept, s-au invocat dispozitiile Legii nr.53/2003, ale Legii nr.62/2011 si ale OUG nr. 27/2015.


In dovedirea cererii, reclamantii au solicitat incuviintarea probei cu inscrisuri .


Actiunea este scutita de plata taxei judiciare de timbru, conform art.270 din Codul muncii.


La data de 18.07.2016, parata Directia G__ de asistenta S_ si protectia C_ Arges a depus la dosar intampinare, prin care a invocat exceptia lipsei calitatii sale procesuale pasive, motivat de faptul ca nu este ordonator principal de credite pentru a decide acordarea majorarii, iar pe fondul cauzei a solicitat respingerea actiunii ca neintemeiate, aratand ca nu putea acorda majorari salariale fara acordul Consiliului Judetean Arges, caruia ii revenea obligatia stabilirii bugetului.


In drept, s-au invocat dispozitiile art.205 N C.pr.civ.


In Sustinerea intampinarii, parata a solicitat incuviintarea probei cu inscrisuri .


Prin intampinarea formulata in cauza, paratul C_ Judetean Arges a invocat exceptia lipsei calitatii procesuale active a reclamantilor, intrucat in cauza nu s-a facut dovada ca acestia sunt titularii dreptului afirmat, respectiv ca sunt salariatii paratilor, si exceptia lipsei capacitatii sale de folosinta si a calitatii sale procesuale pasive, motivat de aspectul ca nu este angajatorul reclamantilor, neavand posibilitatea calcularii drepturilor salariale ale acestora, iar conform art.20, 21, 87 si 93 din Legea nr. 215/2001, C_ Judetean Arges nu are personalitate juridica. Pe fondul cauzei, paratul a solicitat respingerea actiunii ca neintemeiate, aratand in esenta ca acordarea majorarii salariale solicitate in cauza a fost conditionata de OUG nr. 27/2015 de incadrarea cheltuielilor de personal in limita bugetului aprobat si in limita plafonului de cheltuieli de personal repartizat conform prevederilor legale, conditie ce nu era indeplinita de angajatorul reclamantilor.


In drept, s-au invocat dispozitiile art.205 N C.pr.civ.


In Sustinerea intampinarii, parata a solicitat incuviintarea probei cu inscrisuri .


Analizand cu prioritate, potrivit art.248 alin.1 N C.pr.civ., exceptiile invocate in cauza de parati, tribunalul retine urmatoarele:


Parata Directia G__ de asistenta S_ si protectia C_ Arges invoca lipsa calitatii sale procesuale pasive intrucat nu are calitate de ordonator principal de credite, calitate ce apartine Consiliului Judetean Arges.


Tribunalul apreciaza neintemeiata aceasta exceptie avand in vedere ca aceasta parata are personalitate juridica si este angajatorul reclamantilor-membri de sindicat, fiind deci subiectul pasiv al obligatiei de plata a drepturilor salariale solicitate in cauza de angajatii sai. In plus, aceasta parata are calitatea de ordonator secundar de credite.


Neintemeiata este si exceptia lipsei calitatii de reprezentant a Sindicatului pentru reclamanti, invocata de paratul C_ Judetean Arges, intrucat la dosar nu s-ar afla dovezi privind calitatea acestora de membri de sindicat.


Instanta va respinge ca neintemeiata aceasta exceptie, dat fiind ca a fost atasata cererii de chemare in judecata imputernicirea scrisa ceruta de art.28 alin.2 din Legea nr. 62/2011, iar membrii de sindicat nu s-au opus in mod expres la continuarea actiunii. Raporturile statutare dintre Sindicat si reclamantii reprezentati exced prezentei judecati, legea impunand doar conditia existentei imputernicirii scrise.


Cu privire la exceptia lipsei calitatii procesuale active a reclamantilor, invocata de parat, avand in vedere ca la dosar a fost depusa adeverinta emisa de parata Directia G__ de asistenta S_ si protectia C_ Arges care atesta calitatea reclamantilor de salariati ai acesteia, instanta va respinge ca neintemeiata aceasta exceptie .


In schimb, instanta admite exceptia lipsei capacitatii de folosinta si a calitatii procesuale pasive a paratului C_ Judetean Arges, invocata de acesta, intrucat, potrivit ar.21 alin.1 si 2 din Legea nr. 215/2001, unitatile administrativ-teritoriale sunt persoane juridice de drept public, cu capacitate juridica deplina si patrimoniu propriu. Acestea sunt subiecte juridice de drept fiscal, titulare ale codului de inregistrare fiscala si ale conturilor deschise la unitatile teritoriale de trezorerie, precum si la unitatile bancare. Unitatile administrativ-teritoriale sunt titulare ale drepturilor si obligatiilor ce decurg din contractele privind administrarea bunurilor care apartin domeniului public si privat in care acestea sunt parte, precum si din raporturile cu alte persoane fizice sau juridice, in conditiile legii. In Justitie, unitatile administrativ-teritoriale sunt reprezentate, dupa caz, de primar sau de presedintele consiliului Judetean.


Iar alineatul 21 al aceluiasi articol, introdus de Legea nr. 74/2012, precizeaza expres ca primarul, respectiv presedintele consiliului Judetean, pentru apararea intereselor unitatilor administrativ-teritoriale, sta in judecata ca reprezentant legal si nu in nume personal.


Fata de aceste prevederi legale exprese, tribunalul retine ca titularul de drepturi si obligatii in raporturile de munca cu reclamantii este Judetul Arges, reprezentat de presedintele Consiliului Judetean Arges, acesta din urma neputand sta in nume propriu in judecata .


De asemenea, C_ Judetean Arges nu are capacitate de folosinta in cauza, acest organism neavand personalitate juridica, fiind, astfel cum se prevede prin art.24 din Legea nr. 215/2001, autoritate a administratiei publice locale, pentru coordonarea activitatii consiliilor comunale, ora?ene?ti si municipale, in vederea realizarii serviciilor publice de interes Judetean.


Instanta a incuviintat si administrat proba cu inscrisuri .


Analizand actele si lucrarile dosarului, instanta retine urmatoarele:


Reclamantii sunt angajati, in calitate de personal contractual, ai paratei DGASPC Arges, aspect confirmat si de parata prin adeverinta colectiva emisa.


Prin OUG nr. 27/2015, in vigoare din data de 30-06-2015, s-a completat OUG nr. 83/2014, privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2015, cu un nou alineat al art.1, alin.52 , prin care s-a reglementat posibilitatea autoritatilor administratiei publice locale de a stabili o crestere salariala pentru personalul angajat in institutiile publice locale de pana la 12%, daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii: a) incadrarea cheltuielilor de personal in limita bugetului aprobat; b) incadrarea cheltuielilor de personal in limita plafonului de cheltuieli de personal repartizat conform prevederilor legale.


De asemenea, prin alin.53, introdus tot de art.I din OUG nr. 27/2015, se prevede ca in aplicarea prevederilor alin.52, autoritatile administratiei publice locale pot stabili cresteri salariale diferentiate pe categorii de personal, in functie de conditiile specifice.


In fapt, in speta, prin Hotararea C_ Judetean Arges nr.148/2015 s-a acordat, incepand cu data de 1.07.2015, o crestere salariala de 12% personalului din aparatul de specialitate si din institutiile din subordinea C_ Judetean enumerate in act, printre acestea neregasindu-se Directia G__ de asistenta S_ si protectia C_ Arges.


Salariatii acestei din urma institutii au beneficiat de cresterea salariala de 12% incepand cu data de 1.10.2015, in baza Hotararii C_ Judetean Arges nr.211/2015.


In cauza, reclamantul apreciaza ca acesti salariati trebuiau sa beneficieze de aceasta majorare salariala inca din data de 1.07.2015, invocand prevederile art.1 alin.52 din OUG nr. 83/2014, astfel cum a fost completata de art.I pct.1 din OUG nr. 27/2015, citate mai sus.


Lecturand temeiul de drept invocat de reclamant, tribunalul constata ca prevederile legale indicate nu stabilesc obligatii pure si simple in sarcina angajatorilor.


In concret, art.1 alin.52 din OUG nr. 83/2014, in forma in vigoare din 30-06-2015, nu prevede un drept al personalului angajat in institutiile publice locale de a primi o crestere salariala procentuala, ci doar stabileste posibilitatea autoritatilor administratiei publice locale de a stabili o majorare de pana la 12%.


Prin urmare, reclamantii nu au in patrimoniu un drept nascut la data intrarii in vigoare a OUG nr. 27/2015, ci doar o vocatie, acestia neavand temei pentru a apela la forta coercitiva a statului, prin instanta de judecata .


Pentru aceste considerente, constatand ca pretentiile reclamantilor nu au suport legal, tribunalul va respinge actiunea ca neintemeiata.PENTRU ACESTE MOTIVE,


IN NUMELE LEGII


HOTARASTERespinge actiunea, formulata de S_ S_ Arges, cu sediul in Pitesti, _, jud. Arges, in numele si pentru reclamantii-membri de sindicat: S_ A_, C__ M_, B_ N__, A_ M__, B_ M__, B_ I_, B__ C_, G__ L__, G__ L_, M__ V_, I__ F_, B_ C__, D_ E__, G_ V_, B_ E__, J__ E__, V_ M__, P_ L__, P_ E__, P_ M__, C_ N__, S_ M__-M_, NITI? F_, C_ C__, M_ G__, B_ M__, D_ I_, M_ C__, M_ L_, D_ D_, P_ A__, M_ A__ R_, MU?EL I_ M__, O_ M__, N_ M_, S_ N_, C_ D_, M__ M_, ?_ R_ I__, ?_ R_, D__ N__, S_ M_ C__, N_ E__, R_ L__, D_ L_, I__ M__, D_ S_, K_ L_, T_ E__, C__ C__, A_ C_, H_ C_, U_ G_, O_ M_, N_ M_, ?_ A__, F_ G__, V_ L__, S_ M_ F_, V_ I__, V_ E__, C_ M__, ?UFA E__, I__ A__, A_ C_ E__, B_ E__, I__ F_, ?UFA M__, D_ M__, D__ I_, V_ I_, D__ M_, S_ M__, M__ N__, B_ I_, D_ M_, T_ V__, M_ GAROFI?A, T_ V_, T_ A_ M__ V_ G__, ?_ N__, N_ I_, D_ C__, N_ C__ N__, V__ M_, C_ C__, M__ C_, S__ M_, FIN?OIU M_, V_ S_, O_ M__, P__ E__, in contradictoriu cu parata DIRECTIA G__ DE asistenta S_ si PROTECTIA C_ Arges, cu sediul in Pitesti, _.8, jud. Arges si C_ Judetean Arges, cu sediul in Pitesti, __, nr.1, jud. Arges.


Cu apel in termen de 10 zile de la comunicare, cererea de apel depunandu-se la Tribunalul Arges.
Pronuntata de: Tribunalul Arges Sectia C.M.A.S., Sentinta civila nr. 172/2017, in sedinta publica din 18 ianuarie 2017


Citeşte mai multe despre:    Majorare salariala    Crestere salariu    Obligatie simpla de crestere a salariului    Revendicare salariala prevazuta de lege
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Valabilitatea actelor aditionale de majorare a salariului nesemnate de salariat
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Timisoara - Decizia nr. 641 din 01.07.2019

Functionar public. Fonduri comunitare. Plata drepturi salariale
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Cluj - Decizie nr.83 din data 13.01.2011

Plata drepturi salariale pentru personal medico-sanitar si auxiliar sanitar din centre de transfuzie sanguina
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Galati - Decizie nr.1388 din data 10.12.2009

Contract colectiv de munca. Stabilire drepturi la nivel inferior celor stabilite in contractele colective de munca incheiate la nivel superior
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bacau � Sectia civila, cauze minori, familie, asigurari sociale, Decizia civila nr. 76/27.01.2010

Contestatie decizie de concediere neacordarea preavizului in natura
Pronuntaţă de: Tribunalul Dolj - Sentinta civila nr. 277 din 25 ianuarie 2010Articole Juridice

Nelegalitatea primei pentru viteza excesiva
Sursa: Av. Costel Gilca