din anul 2007, atuul tau de DREPT!
2430 de useri onlinePrima pagină » Jurisprudenţă » Dreptul Muncii » Executarea acestei obligatii de acordare a tichetelor de masa nu este conditionata de posibilitatile economico-financiare ale angajatorului sau de prevederea in buget a sumelor cu o atare destinatie

Executarea acestei obligatii de acordare a tichetelor de masa nu este conditionata de posibilitatile economico-financiare ale angajatorului sau de prevederea in buget a sumelor cu o atare destinatie

  Publicat: 26 Jan 2019       2006 citiri        Secţiunea: Dreptul Muncii  


Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Reprezinta suma activelor care pot fi utilizate pe teritoriul unei tari pentru cumpararea de bunuri si servicii si pentru achitarea datoriilor,
Dezechilibru de ansamblu al economiei care consta in aparitia sau cresterea discrepantei dintre masa monetara si oferta de bunuri fata de situatia existenta anterior.
Balanta veniturilor si cheltuielilor dintr-o anumita perioada
Prin sentinta civila nr. 576/09.06.2016, Tribunalul Teleorman a admis actiunea formulata de reclamanta R_ E__, in contradictoriu cu paratul S__ MUNICIPAL T__ M__. A obligat paratul sa plateasca reclamantei contravaloarea tichetelor de masa cuvenite si neacordate, incepand cu data de 29.04.2013 pana la data pronuntarii sentintei - 09.06.2016, proportional cu perioada de timp lucrata de reclamanta, actualizata cu indicele de inflatie la data Platii efective.

, executarea acestei obligatii legale nefiind conditionata de posibilitatile economico-financiare ale angajatorului sau de prevederea in buget a sumelor cu aceasta destinatie.

Cerere formulata de una din partile procesului civil pentru introducerea in cauza a unei alte persoane,
Contract prin care este asigurata plata de catre debitor/garantul/garantii sai a obligatiilor sale fata de creditorul sau.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
(termen CNA) Drepturile obtinute de catre un radiodifuzor, �n temeiul unui contract, de la organizatorul unui eveniment si/sau de la proprietarul ori, dupa caz, administratorul locului unde se desfasoara evenimentul, de la autori si de la alti detinatori de drepturi vizati,
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Situatia persoanei care este chemata sau indreptatita sa vina la mostenirea unei persoane,
Dezechilibru de ansamblu al economiei care consta in aparitia sau cresterea discrepantei dintre masa monetara si oferta de bunuri fata de situatia existenta anterior.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Denumire generica pentru toate felurile de monede si semne ale valorii. Au aparut din necesitatea de a facilita schimburile de marfuri.
Pagube, stricaciuni produse in contul cuiva ca urmare a unor evenimente neprevazute (incendiu, inundatie etc.).
Data la care o obligatie devine exigibila si la care trebuie sa se plateasca o anumita suma, sa se presteze un serviciu,
Persoana care, in cadrul unui raport juridic de obligatie este indreptatita sa pretinda unei alte persoane, denumita debitor, executarea unei prestatii determinate; de a da, de a face ori de a nu face ceva.
Suma pe care un imprumutat (debitor) o plateste unui imprumutator (creditor), pentru banii imprumutati pe o anumita perioada.
Suma pe care un imprumutat (debitor) o plateste unui imprumutator (creditor), pentru banii imprumutati pe o anumita perioada.
Desemneaza orice persoana care este asigurata, in baza unei asigurari obligatorii sau facultative continue, impotriva unuia sau mai multor riscuri ce corespund ramurilor unui regim de securitate sociala care se aplica salariatilor.
Persoana juridica sau persoana fizica cu sediul, respectiv domiciliul, in Romania ori sucursala, filiala, agentia, reprezentanta din Romania a unei persoane juridice straine cu sediul in strainatate, autorizata potrivit legii, care incadreaza forta de munca in conditiile legii.
Denumire generica pentru toate felurile de monede si semne ale valorii. Au aparut din necesitatea de a facilita schimburile de marfuri.
1. Datoria persoanei creditate.
Dezechilibru de ansamblu al economiei care consta in aparitia sau cresterea discrepantei dintre masa monetara si oferta de bunuri fata de situatia existenta anterior.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Contrarietate intre un fapt sau act juridic si prevederile actelor normative.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Balanta veniturilor si cheltuielilor dintr-o anumita perioada
Reprezinta suma activelor care pot fi utilizate pe teritoriul unei tari pentru cumpararea de bunuri si servicii si pentru achitarea datoriilor,
Din punct de vedere contabil, totalul lichiditatilor monetare curente (piese monetare, bilete de banca nationale si traine)
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Din punct de vedere contabil, totalul lichiditatilor monetare curente (piese monetare, bilete de banca nationale si traine)
Mijloace de proba, prevazute in cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.Potrivit legii, inscrisurile pot servi ca mijloace de proba, daca in continutul lor se arata fapte sau imprejurari de natura sa contribuie la aflarea adevarului.
Potrivit Legii 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, totalitatea bunurilor care formeaza obiectul dreptului de proprietate publica.
Act procesual pe care paratul are facultatea sa-l indeplineasca inainte de a incepe dezbaterea orala a procesului
Cerere formulata de una din partile procesului civil pentru introducerea in cauza a unei alte persoane,
Contract prin care este asigurata plata de catre debitor/garantul/garantii sai a obligatiilor sale fata de creditorul sau.
Persoana fizica sau juridica, parte in contractul de asigurare, care, in temeiul acestui contract,
In contabilitate, ca parte a capitalurilor proprii din cadrul pasivului bilantier, sunt constituite prin modalitati precis explicitate si pentru un scop precizat.
Reprezinta suma activelor care pot fi utilizate pe teritoriul unei tari pentru cumpararea de bunuri si servicii si pentru achitarea datoriilor,
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Situatia persoanei care este chemata sau indreptatita sa vina la mostenirea unei persoane,
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Balanta veniturilor si cheltuielilor dintr-o anumita perioada
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
Alaturi de persoanele fizice, persoanele juridice apar in circuitul civil ca subiecte de drepturi si obligatii. In aceasta calitate, ele au aptitudinea generala si abstracta de a dobandi drepturi si de a-si asuma obligatii si, in virtutea acesteia, pot dobandi drepturi si isi pot asuma obligatii.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Suma de bani provenita de la bugetul de stat,
Reprezinta suma activelor care pot fi utilizate pe teritoriul unei tari pentru cumpararea de bunuri si servicii si pentru achitarea datoriilor,
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Persoana juridica sau persoana fizica cu sediul, respectiv domiciliul, in Romania ori sucursala, filiala, agentia, reprezentanta din Romania a unei persoane juridice straine cu sediul in strainatate, autorizata potrivit legii, care incadreaza forta de munca in conditiile legii.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Mijloc procesual care da posibilitatea de a se invoca unele stari de fapt si situatii (lipsa unui martor, a unor acte) pe care instanta trebuie sa le solutioneze imediat.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Persoana juridica sau persoana fizica cu sediul, respectiv domiciliul, in Romania ori sucursala, filiala, agentia, reprezentanta din Romania a unei persoane juridice straine cu sediul in strainatate, autorizata potrivit legii, care incadreaza forta de munca in conditiile legii.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.

A admis exceptia tardivitatii si pe cale de consecinta a respins cererea de chemare in garantie formulata de paratul S__ Municipal T__ M__,ca tardiva.


Pentru a pronunta aceasta solutie, a retinut urmatoarele:


Reclamanta este angajata paratului cu contract individual de munca incheiat pe perioada nedeterminata.


In conformitate cu prevederile art. 1 din Legea nr. 142/1998, art. 23 din O.U.G. nr. 115/2004 si art. 93 alin. 3 din CCM la nivel de unitate valabil pe perioada 2012-2015 reclamanta avea dreptul sa primeasca lunar cate 20 tichete de masa, de la data de 01.09.2012 si pana in prezent. Angajatorul nu si-a indeplinit obligatia de acordare a tichetelor de masa, nefiind justificat refuzul de a acorda aceste drepturi .


Dreptul salariatilor de a primi tichete de masa are o tripla legitimare juridica - art. 1 din Legea 142/1998, art. 23 din O.U.G. nr. 115/2004, art. 93 alin. 3 din CCM la nivel de unitate valabil in perioada 2012-2015 (?i art. 140 din Contractul Colectiv de Munca la nivel de sector de activitate pe anul 2015).


Astfel, potrivit art. 140 Contractul Colectiv de Munca la nivel de sector de activitate valabil pentru perioada 2015, precum si art. 93 alin. 3 din CCM la nivel de unitate valabil in perioada 2012-2015, in bugetul de venituri si cheltuieli vor fi cuprinse toate drepturile salariale si sumele aferente pentru acordarea tichetelor de masa conform legislatiei in vigoare.


Date fiind prevederile art. 40 alin. 2 lit. c din Codul Muncii, angajatorul are obligatia de a acorda salariatilor toate drepturile ce decurg din lege, din Contractul Colectiv de Munca aplicabil si din contractele individuale de munca, iar din dispozitiile art. 148 din Legea numarul 62/2010 rezulta ca executarea contractului de munca este obligatorie pentru parti, neindeplinirea obligatiilor asumate prin Contractul Colectiv de Munca atragand raspunderea partilor care se fac vinovate de aceasta.


Dispozitiile speciale ale art. 23 din O.U.G. nr. 115/2004, spre deosebire de dreptul comun aplicabil celorlalti salariati, Legea numarul 142/1998, care nu beneficiaza de texte speciale, prevad obligatia de acordare a tichetelor de masa, nu posibilitatea acordarii acestora.


Pe de alta parte, din analiza textelor de lege mentionate, reiese ca in sarcina angajatorului a fost instituita obligatia acordarii unui numar determinat de tichete de masa pentru fiecare luna, respectiv cate 20 de tichete lunar, fara ca aceasta acordare sa fie conditionata de existenta fondurilor necesare Platii prevazute in bugetul de venituri si cheltuieli sau de existenta altor obligatii ale paratului, Asa incat obligatia de acordare a tichetelor de masa personalului sanitar era imperativa.


Intrucat dreptul la acordarea tichetelor de masa pentru perioada in discutie a fost stabilit atat legal, cat si conventional, iar dispozitiile art. 23 din O.U.G. nr. 115/2004 reglementeaza obligativitatea acordarii acestora, s-a apreciat ca pretentiile reclamantului sunt intemeiate, proportional cu perioada de timp lucrata.


Inalta Curte de Casatie si Justitie - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, prin Decizia nr. 5/2016, a admis sesizarea formulata de Curtea de Apel Bucuresti in Dosarele nr. x, nr. x si nr. x, si a stabilit ca in interpretarea si aplicarea dispozitiilor art. 23 din O.UG. nr. 115/2004 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului contractual din unitatile sanitare publice din sectorul sanitar, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 125/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, alocatia individuala de hrana sub forma tichetelor de masa pentru personalul incadrat in unitatile sanitare publice finantate din venituri proprii realizate prin sistemul de asigurari sociale de sanatate reprezinta un drept, iar nu o vocatie .


In ceea ce priveste cererea privind actualizarea cu indicele de inflatie a sumelor cuvenite pentru neplata tichetelor de masa, avand in vedere prevederile art. 278 alin. 1 din Codul Muncii, Tribunalul a apreciat ca in cauza legislatia civila se aplica in toate cazurile in care legislatia muncii nu contine dispozitii indestulatoare.


Astfel, potrivit art. 1516 din Noul Cod Civil, creditorul are dreptul la indeplinirea integrala, exacta si la timp a obligatiei, iar art. 1530 din acelasi cod statueaza: ``Creditorul are dreptul la daune-interese pentru repararea prejudiciului pe care debitorul i l-a cauzat si care este consecinta directa si necesara a neexecutarii fara justificare sau, dupa caz, culpabile a obligatiei.``


Art. 1531 Cod civil, referitor la repararea integrala contine prevederea potrivit careia creditorul are dreptul la repararea integrala a prejudiciului pe care l-a suferit din faptul neexecutarii, prejudiciul cuprinzand atat pierderea efectiv suferita de creditor, cat si beneficiul de care acesta a fost lipsit.


La art. 1535 alin. 1 se prevede expres ca in cazul in care o suma de bani nu este platita la scadenta, creditorul are dreptul la daune moratorii, de la scadenta pana in momentul Platii, in cuantumul convenit de parti sau, in lipsa, in cel prevazut de lege, fara a trebui sa dovedeasca vreun prejudiciu, debitorul neavand dreptul sa faca dovada ca prejudiciul suferit de creditor ca urmare a intarzierii Platii ar fi mai mic.


Totodata, conform alin. 2 al aceluiasi text de lege, daca, inainte de scadenta, debitorul datora dobanzi mai mari decat dobanda legala, daunele moratorii sunt datorate la nivelul aplicabil inainte de scadenta, iar potrivit alin. 3 daca nu sunt datorate dobanzi moratorii mai mari decat dobanda legala, creditorul are dreptul, in afara dobanzii legale, la daune-interese pentru repararea integrala a prejudiciului suferit.


Din interpretarea dispozitiilor legale anterior expuse, rezulta dreptul creditorului salariat de a i se plati de catre debitorul angajator atat suma de bani de care a fost lipsit in concret (contravaloarea tichetelor de masa), cat si actualizarea acestui debit cu indicele de inflatie la data Platii efective.


Din considerentele aratate, a admis actiunea formulata de reclamanta, in contradictoriu cu paratul S__ Municipal T__ M__, conform dispozitivului sentintei.


In termen legal, impotriva acestei sentinte a formulat cerere de apel motivata apelantul S__ Municipal T__ M__, criticand-o pentru urmatoarele motive de nelegalitate si netemeinicie:


Bugetul de venituri si cheltuieli al spitalului s-a intocmit pe baza veniturilor contractate cu CAS Teleorman, bugetul nefiind elaborat in functie de fundamentarea veniturilor estimate a se realiza la nivelul unui an, astfel incat din punct de vedere financiar nu a fost posibila introducerea in buget a sumelor necesare acordarii tichetelor de masa, fapt pentru care nu a fost posibila acordarea tichetelor de masa .


Principala sursa de venit a spitalului o reprezinta sumele incasate pentru serviciile medicale prestate, iar pentru realizarea acestor venituri este necesar ca activitatea medicala prestata sa fie corelata in mod real cu tariful practicat de Casa Judeteana de Asigurari de Sanatate pentru decontarea serviciilor medicale.


In anii 2013, 2014, 2015 cheltuielile spitalului au depasit cu mult veniturile realizate, in principal din cauza necorelarii fondurilor necesare desfasurarii activitatii medicale (cheltuieli de personal si cheltuieli materiale) cu legislatia aplicabila privind valoarea serviciilor medicale prestate si decontate de Casa Judeteana de Sanatate Teleorman. atasat cererii apelantul face dovada prin care a solicitat in repetate randuri suplimentarea contractului deoarece cheltuielile justificate cu inscrisuri au depasit valoarea contractata, insa CAS Teleorman a refuzat tot de atatea ori de a corela situatia, deoarece prin aprobarea suplimentarii contractului ar fi fost posibila suplimentarea sumei alocate cheltuielilor de personal, prin urmare ar fi fost posibila introducerea tichetelor de masa in sec?iunea bugetara acestora conform legislatiei aplicabile in domeniu .


Fata de aceste aspecte solicita apelantul admiterea apelului formulat si pe cale de consecinta desfiintarea sentintei nr. 650 din 09 iunie 2016 a Tribunalului Teleorman pronuntata in dosarul nr. x si respingerea actiunii formulata de reclamanta ca nefondata.


La data de 10.08.2016, prin Serviciul Registratura al Curtii, a depus intampinare intimata R_ E__, solicitand respingerea apelului ca nefondat.


La data de 27.09.2016, apelantul a formulat si a depus la dosar raspuns la intampinare, in combaterea apararilor formulate de intimata.


III.ANALIZA APELULUI


Examinand cererea de apel, Curtea retine ca apelantul nu a criticat solutia primei instante de respingere ca tardiva a cererii de chemare in garantie a CAS Teleorman, insa a solicitat schimbarea sentintei civile apelate in sensul respingerii cererii de chemare in judecata ca nefondata, avand in vedere ca, in ciuda cererilor de suplimentare a bugetului angajatorului, CAS nu a asigurat fondurile necesare pentru acordarea tichetelor de masa .


Curtea va analiza, prin urmare, daca lipsa alocarii fondurilor necesare acordarii tichetelor de masa inlatura obligatia de acordare a acestora.


Hotararea pronuntata este legala si temeinica, in cauza criticile apelantei fiind nefondate.


Curtea constata ca prin decizia nr.5/28.03.2015 pronuntata de Inalta Curte de Casatie si Justitie, Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept prin s-a stabilit ca: ``In interpretarea si aplicarea dispozitiilor art. 23 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 115/2004 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului contractual din unitatile sanitare publice din sectorul sanitar, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 125/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, alocatia individuala de hrana sub forma tichetelor de masa pentru personalul incadrat in unitatile sanitare publice finantate din venituri proprii realizate prin sistemul de asigurari sociale de sanatate reprezinta un drept, iar nu o vocatie .``


Dezlegarea data chestiunii de drept este obligatorie pentru instanta care a solicitat dezlegarea de la data pronuntarii, iar pentru celelalte instante, de la data publicarii deciziei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, conform art.521 alin.3 Cod procedura civila.


Potrivit dispozitiilor art.23 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 115/2004 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului contractual din unitatile sanitare publice din sectorul sanitar, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 125/2005, cu modificarile si completarile ulterioare: ``Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei Ordonante de urgenta, personalul incadrat in unitatile sanitare publice finantate din venituri proprii realizate prin sistemul de asigurari sociale de sanatate beneficiaza lunar de maximum 20 de tichete de masa``


Curtea retine ca apelantul parat este o unitate sanitare publica finantata din venituri proprii realizate prin sistemul de asigurari sociale de sanatate, dupa cum rezulta din prevederile art.190 din Legea nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii: ``Spitalele publice sunt institutii publice finantate integral din venituri proprii si functioneaza pe principiul autonomiei financiare.``


Prin urmare, acesta avea obligatia sa acorde intimatilor reclamanti tichetele de masa, incepand cu data intrarii in vigoare a OUG nr.115/2004, executarea acestei obligatii legale nefiind conditionata de posibilitatile economico-financiare ale angajatorului sau de prevederea in buget a sumelor cu aceasta destinatie.


Art.23 din OUG nr.115/2004 este o dispozitie speciala, derogatorie de la dreptul comun reprezentat de dispozitiile art. 1 alin. (1) si (2) din Legea nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masa, potrivit cu care: ``(1) salariatii din cadrul societatilor comerciale, regiilor autonome si din sectorul bugetar, precum si din cadrul unitatilor cooperatiste si al celorlalte persoane juridice sau fizice care incadreaza personal prin incheierea unui contract individual de munca, denumite in continuare angajator, pot primi o alocatie individuala de hrana, acordata sub forma tichetelor de masa . Tichetele de masa sunt emise fie pe suport hartie, fie pe suport electronic, sunt destinate exclusiv alocatiei individuale de hrana reglementate de prezenta lege si sunt suportate integral pe costuri de angajator . (2) Tichetele de masa se acorda in limita prevederilor bugetului de stat sau, dupa caz, ale bugetelor locale, pentru unitatile din sectorul bugetar, si in limita bugetelor de venituri si cheltuieli aprobate, potrivit legii, pentru celelalte categorii de angajatori.``


Este incident principiul specialia generalibus derogant, cu cele doua reguli de interpretare: norma speciala deroga de la norma generala (specialia generalibus derogant) si norma generala nu deroga de la norma speciala (generalia specialibus non derogant).


Prin urmare, intrucat este certa existenta obligatiei apelantului parat de acordare a tichetelor de masa, Curtea retine ca acesta trebuie sa acopere prejudiciul determinat de neexecutarea obligatiei; lipsa alocarii fondurilor necesare acordarii respectivelor drepturi nu reprezinta o cauza apta sa inlatura executarea obligatiei; astfel, motivele invocate de angajator nu au determinat imposibilitatea obiectiva de executare a obligatiei, existand posibilitatea realizarii unor demersuri juridice/manageriale in vederea asigurarii fondurilor necesare Platii drepturilor ce fac obiectul cauzei.


Pentru aceste considerente, in baza art. 480 alin. 1 Cod procedura civila, Curtea va respinge apelul, ca nefondat.PENTRU ACESTE MOTIVE,


IN NUMELE LEGII


D E C I D E :Respinge apelul declarat de apelantul S__ M_ T__ M__, cu sediul in municipiul T__ M__, __, Judetul Teleorman, impotriva sentintei civile nr. 576/09.06.2016, pronuntata de Tribunalul Teleorman - Sectia conflicte de munca; asigurari sociale si de contencios administrativ si fiscal, in dosarul nr. x, in contradictoriu cu intimata R_ E__, CNP x, cu domiciliul in municipiul T__ M__, __, nr. 64, Judetul Teleorman, ca nefondat.


Definitiva.
Pronuntata de: Curtea de Apel Bucuresti Sectia a VII-a pentru cauze privind C.M.A.S., Decizia civila nr. 330/2017, in sedinta publica din 23 ianuarie 2017


Citeşte mai multe despre:    Contravaloare tichete de masa    Imposibilitate acordare tichete masa    Probleme financiare contravaloare tichete masa    Personal medical tichete masa
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Hotararea de validare a popririi are ca efect iesirea fortata a sumei urmarite din patrimoniul debitorului in cel al creditorului
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Brasov - Decizia civila nr. 339 din data de 05 Iunie 2020

Nicio retinere din salariu nu poate fi operata in afara cazurilor si conditiilor prevazute de lege
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Brasov - Decizia civila nr. 339 din data de 05 iunie 2020

Raspunderea patrimoniala a salariatului. Obligarea salariatului la restituirea tichetelor de masa pentru zilele in care nu a lucrat efectiv
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucureti, Decizia nr. 690/2020 din data de 09.03.2020

Concediul de odihna se acorda proportional cu activitatea prestata intr-un an calendaristic. Restituire sume nedatorate
Pronuntaţă de: CURTEA DE APEL BUCURESTI � Decizia civila nr. 603/05.03.2020

Neacordarea tichetelor de masa stipulate prin contractul colectiv constituie o incalcare a art. 1 din Protocolul nr. 1 la Conventia E.D.O.
Pronuntaţă de: Tribunalul Caras Severin Sectia I Civila, Sentinta civila nr. 288/2017, in sedinta publica din 10 februarie 2017