din anul 2007, atuul tau de DREPT!
2329 de useri onlinePrima pagină » Jurisprudenţă » Dreptul Muncii » Neacordarea tichetelor de masa stipulate prin contractul colectiv constituie o incalcare a art. 1 din Protocolul nr. 1 la Conventia E.D.O.

Neacordarea tichetelor de masa stipulate prin contractul colectiv constituie o incalcare a art. 1 din Protocolul nr. 1 la Conventia E.D.O.

  Publicat: 10 Feb 2019       1819 citiri        Secţiunea: Dreptul Muncii  


Persoana care, in schimbul muncii, primeste un salariu.
Suma stabilita de banca de comun acord cu clientul cu ocazia incheierii contractului de credit,
Prin cererea inregistrata pe rolul Tribunalului C__-S_ sub nr. x/14.11.2016, reclamantul L_ I_ a chemat in judecata pe paratul S__ Ora?enesc M_ N_, solicitand instantei ca, prin hotararea ce o va pronunta, sa dispuna obligarea paratului la plata tichetelor de masa sau echivalentul in lei a acestora pentru tichetele de masa neacordate in perioada iulie 2012-ianuarie 2015, pe care ar fi avut dreptul sa le primeasca in calitate de angajat al paratului, conform legislatiei in vigoare, precum si la actualizarea sumei cu rata inflatiei aplicata la data platii efective.


Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Persoana care, in schimbul muncii, primeste un salariu.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Act procesual prin care reclamantul pune in miscare actiunea civila, sesizand instanta judecatoreasca cu rezolvarea acesteia.
(in sensul legii contenciosului administrativ, legea 554/2004) Orice drept fundamental prevazut de Constitutie sau de lege, caruia i se aduce o atingere printr-un act administrative.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Situatia persoanei care este chemata sau indreptatita sa vina la mostenirea unei persoane,
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Din punct de vedere contabil, totalul lichiditatilor monetare curente (piese monetare, bilete de banca nationale si traine)
Balanta veniturilor si cheltuielilor dintr-o anumita perioada
Substante rezultate �n urma unor procese biologice sau tehnologice care nu mai pot fi folosite ca atare, dintre care unele sunt refolosibile.
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Notiunea Stat de drept este, in general, utilizata pentru a sublinia diferentele existente intre regimurile democratice si regimurile autoritare (dictatoriale).
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Cheltuielile care intervin in derularea proiectelor finantate din instrumentele structurale, implementate de organisme, autoritati, institutii sau societati comerciale din sectorul public,
(al unitatii de protectie speciala). Gestionarea activitatilor si resurselor (materiale, umane, financiare) la nivelul unitatilor de protectie speciala, efectuata de conducerea unitatii, in baza prerogativelor legale.
Reprezinta suma activelor care pot fi utilizate pe teritoriul unei tari pentru cumpararea de bunuri si servicii si pentru achitarea datoriilor,
Act normativ care cuprinde principiile si regulile referitoare la desfasurarea procesului civil.
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
Mijloace de proba, prevazute in cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.Potrivit legii, inscrisurile pot servi ca mijloace de proba, daca in continutul lor se arata fapte sau imprejurari de natura sa contribuie la aflarea adevarului.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Reprezinta mijlocul de stingere a dreptului la actiune in sens material prin neexercitarea acelui drept in intervalul de timp prevazut de lege.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Reprezinta mijlocul de stingere a dreptului la actiune in sens material prin neexercitarea acelui drept in intervalul de timp prevazut de lege.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Reprezinta suma activelor care pot fi utilizate pe teritoriul unei tari pentru cumpararea de bunuri si servicii si pentru achitarea datoriilor,
Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Act normativ care cuprinde principiile si regulile referitoare la desfasurarea procesului civil.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Reprezinta suma activelor care pot fi utilizate pe teritoriul unei tari pentru cumpararea de bunuri si servicii si pentru achitarea datoriilor,
Desemneaza orice persoana care este asigurata, in baza unei asigurari obligatorii sau facultative continue, impotriva unuia sau mai multor riscuri ce corespund ramurilor unui regim de securitate sociala care se aplica salariatilor.
Efect negativ, cu caracter patrimonial sau nepatrimonial, produs unei persoane prin fapta ilicita a altei persoane ori prin actiunea lucrurilor sau animalelor care se afla sub paza juridica a altei persoane.
(lat. culpa "vina")Forma a vinovatiei, prevazuta in cap. I, t. II, art. 19, C. pen., partea generala.
Omul considerat in mod individual, ca membru al societatii, avand calitatea de subiect de drept.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Partea introductive a hotararii judecatoresti, care cuprinde: denumirea instantei; ziua, luna si anul sedintei de judecata, cu mentiunea daca aceasta a fost sau nu publica; numele si prenumele judecatorilor,
1. Persoana careia ii apartine un drept sau ii revine o obligatie in mod direct. De exemplu, o persoana poate fi titulara a dreptului de proprietate, a dreptului de autor, a unui drept de creanta etc.
Ansamblul normelor care reglementeaza relatiile sociale din cadrul unui singur stat.
Dezechilibru de ansamblu al economiei care consta in aparitia sau cresterea discrepantei dintre masa monetara si oferta de bunuri fata de situatia existenta anterior.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Reprezinta mijlocul de stingere a dreptului la actiune in sens material prin neexercitarea acelui drept in intervalul de timp prevazut de lege.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Suma stabilita de banca de comun acord cu clientul cu ocazia incheierii contractului de credit,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Reprezinta mijlocul de stingere a dreptului la actiune in sens material prin neexercitarea acelui drept in intervalul de timp prevazut de lege.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Suma stabilita de banca de comun acord cu clientul cu ocazia incheierii contractului de credit,
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
(in sensul legii contenciosului administrativ, legea 554/2004) Orice drept fundamental prevazut de Constitutie sau de lege, caruia i se aduce o atingere printr-un act administrative.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.

In motivarea actiunii, reclamantul a aratat ca incepand cu data de 01.12.1984 este angajatul paratului, in baza contractului individual de munca nr. 117/01.12.1984, contract incheiat cu norma intreaga de munca, pe perioada nedeterminata, ca in conformitate cu prevederile art. 23 din O.G. nr. 115/24.11.2004 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului contractual din unitatile sanitare publice din sectorul sanitar, care impune ca incepand cu data intrarii in vigoare a Ordonantei de urgenta, personalul incadrat in unitatile sanitare publice finantate din venituri proprii realizate prin sistemul de asigurari sociale de sanatate sa beneficieze lunar de maximum 20 de tichete de masa, ca angajat al spitalului a beneficiat de aceste tichete, dar incepand cu luna iunie 2012 si pana in luna ianuarie 2015 acest drept a fost suspendat abuziv angajatilor spitalului, si ca incepand cu luna februarie 2015, datorita faptului ca o parte a angajatilor paratului au formulat cerere de chemare in judecata in acest sens, s-a reluat acordarea acestui drept . A mai sustinut ca, prin Decizia nr. 5/28.03.2016, Inalta Curte de Casatie si Justitie a interpretat art. 23 din OUG. nr. 115/2004 in sensul ca alocatia individuala de hrana sub forma tichetelor de masa pentru personalul incadrat in unitatile sanitare publice finantate din venituri proprii realizate prin sistemul de asigurari sociale de sanatate reprezinta un drept, iar nu o vocatie .


In continuare, a mai aratat ca in Contractul colectiv de munca nr. 455/01 din 19 iulie 2011 la nivel de G_ de unitati al Ministerului sanatatii si unitatilor din subordine pe anul 2011, la care paratul a aderat, si in Contractul colectiv de munca pe anul 2014, incheiat la nivel de unitate, inregistrat la Inspectoratul Teritorial de Munca C__-S_ la nr. 611/23.07.2014, la art. 141 se prevede ca angajatorul este obligat sa acorde tichete de masa potrivit Legii nr. 142/1998, in conformitate cu prevederile legale prevazute de unitati finantate de la bugetul de stat si de la bugetul asigurarilor sociale de sanatate.


In drept, reclamantul si-a intemeiat actiunea pe prevederile art. 23 din O.U.G. nr. 115/2004 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului contractual din unitatile sanitare publice din sectorul sanitar, ale Deciziei nr. 5 din 28 martie 2016 a Inaltei Curti de Casatie si Justitie, ale art. 40 alin. 2 lit. c) din Codul muncii si ale art. 141 din Contractele colective de munca nr. 455/2011 si nr. 611/23.07.2014.


In dovedirea actiunii, reclamantul a depus la dosar, in xerocopie, cartea de identitate, Contractul individual de munca nr. 117/01.12.1984, tabel cu tichetele de masa neacordate si cu valoarea acestora, extrase din contractele colective de munca nr. 455/2011 si nr. 611/23.07.2014.


Paratul S__ Ora?enesc M_ N_ a formulat intampinare, prin care a solicitat instantei respingerea actiunii reclamantului, aratand ca, incepand cu anul 2012, acesta, la fel ca toate spitalele orasenesti din tara, a fost subfinantat. Astfel, prin contractul cu Casa Judeteana de Asigurari de Sanatate C__-S_ le-a fost alocata pe anul 2012 o suma care reprezenta 70% din suma alocata lunar in anul precedent, acoperind practic cheltuielile de personal, care au devenit 100% din buget, in situatia in care in conformitate cu Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii reprezinta 70% din suma alocata lunar in anul precedent, acoperind practic cheltuielile de personal, care au devenit 100% din buget, in situatia in care in conformitate cu Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii cheltuielile de personal nu puteau depasi 70%, trebuind ca prin mai multe masuri sa fie reduse cheltuielile de personal cu 30% pentru a respecta dispozitiile imperative ale legii. De asemenea, din buget trebuie asigurate toate cheltuielile spitalului, respectiv medicamente si materiale sanitare, hrana pacientilor, materiale de cura?enie si dezinfectan?i, energie electrica, utilitati (apa, canal, salubritate, deseuri din activitati medicale, etc.), alte bunuri si servicii (intretinere aparatura medicala, servicii SSM, PSI, SU, informatizare, formulare medicale si birotica), aceste sume devenind 0, spitalul fiind in pericol de a fi inchis.


Desi au fost reduse atat cheltuielile de personal, cat si celelalte cheltuieli, a acumulat datorii foarte mari, cheltuielile de personal ramanand de 90%.


In anul 2013, s-a aflat in imposibilitate de a mai face Plati catre orice furnizor, deoarece veniturile au scazut sub cheltuielile de personal, avand chiar si datorii care reprezinta contribu?iile catre Bugetul de Stat ?u Bugetul Asigurarilor Sociale de Stat .


Tichetele de masa au fost acordate in functie de posibilitatile financiare si de incadrare in bugetul de venituri si cheltuieli . S__ ca situatia financiara se va imbunatati nu s-a concretizat, starea sistemului sanitar este binecunoscuta, subfinantarea spitalelor mici al caror management a fost transferat autoritatilor locale, fiind o problema de nivel national.


In decembrie 2014, fiind acordata suma necesara acoperirii arieratelor, spitalul a avut o usoara redresare financiara, iar din luna februarie 2015 se acorda din nou cate 20 tichete de masa .


Totodata, a solicitat sa se constate ca pentru o parte a sumelor solicitate a fost depasit termenul general de prescriptie de 3 ani, respectiv cele aferente anului 2012 si o parte a anului 2013.


In drept, a invocat dispozitiile art. 205 din Codul de procedura civila.


In dovedirea apararilor, a anexat situatia lunara a tichetelor de masa neacordate in lunile aprilie si octombrie-decembrie 2013.


Fata de intampinarea paratului, reclamantul a formulat raspuns la intampinare, prin care a reiterat, in esenta, sustinerile din cererea de chemare in judecata .


In cauza s-au administrate probe cu inscrisuri (Contractul individual de munca nr. 117/01 decembrie 1984, Tabel tichete de masa neacordate, Extras din Contractul colectiv de munca nr. 455/01din 19 iulie 2011 la nivel de grup de unitati al Ministerului sanatatii si unitatilor din subordine pe anul 2011, Extras Act aditional nr. 972 din 20 decembrie 2011 la Contractul Colectiv de Munca la nivel de grup de unitati al Ministerului sanatatii si unitatilor din subordine pe anul 2011, adresa nr. 1627/30.07.2014 emisa de S__ Orasenesc M_ N_, Contractul Colectiv de Munca pe anul 2014 S__ Ora?snesc M_ N_, adresa Spitalului Ora?enesc M_ N_ nr. 3238/29.11.2016), material probator din a carui analiza instanta retine urmatoarea stare de fapt:


Avand in vedere dispozitiile art. 248 din Noul Cod de procedura civila, Tribunalul s-a pronuntat cu prioritate asupra exceptiei privind prescriptia dreptului la actiune in sens material, invocata de parat, exceptie pe care a admis-o pentru urmatoarele considerente:


Potrivit disp. art. 268 alin. 1, lit. c si alin. 2 din Codul Muncii republicat, cererile in vederea solutionarii unui conflict de munca pot fi formulate in termen de 3 ani de la data nasterii dreptului la actiune, in situatia in care obiectul conflictului individual de munca consta in plata unor drepturi salariale neacordate sau a unor despagubiri catre salariat, precum si in toate situatiile, altele decat cele prevazute la alin. (1).


Prin urmare, avand in vedere dispozitiile art. 268 alin. 1, lit. c si alin. 2 din Codul Muncii republicat, data inregistrarii actiunii (data postei - 10.11.2016) si pretentiile reclamantului mentionate mai sus, Tribunalul constata ca dreptul la actiune in sens material este prescris in privinta pretentiilor reclamantului aferente perioadei iunie 2012-9.11.2013, considerent pentru care a admis exceptia privind prescriptia dreptului la actiune in sens material in privinta acestora si, in consecinta, va respinge aceste pretentii.


Analizand fondul cauzei vizand pretentiile reclamantului pentru perioada 10.11.x15, in raport de sustinerile reclamantului, dar si de apararile paratului, Tribunalul retine urmatoarele:


Reclamantul L_ I_ este angajatul paratului Spitalului Orasenesc M_ N_, in baza contractului individual de munca nr. 117/01.12.1984, incheiat pe perioada nedeterminata, incepand cu data de 01.12.1984.


Prin cererea de chemare in judecata, care constituie obiectul prezentei cauze, reclamantul a solicitat obligarea paratului la plata contravalorii tichetelor de masa neacordate.


In acest sens, Tribunalul retine ca potrivit dispozitiilor art. 23 din OUG.. nr. 115/24.11.2004 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului contractual din unitatile sanitare publice din sectorul sanitar, incepand cu data intrarii in vigoare a Ordonantei de urgenta, personalul incadrat in unitatile sanitare publice finantate din venituri proprii realizate prin sistemul de asigurari sociale de sanatate beneficiaza lunar de maximum 20 de tichete de masa .


Cu privire la aceste dispozitii legale, prin Decizia nr. 5/2016 din 28 martie 2016, publicata in Monitorul Oficial nr. 391 din 23 mai 2016, Inalta Curte de Casatie si Justitie - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept - a statuat ca in interpretarea si aplicarea dispozitiilor art. 23 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 115/2004 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului contractual din unitatile sanitare publice din sectorul sanitar, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 125/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, alocatia individuala de hrana sub forma tichetelor de masa pentru personalul incadrat in unitatile sanitare publice finantate din venituri proprii realizate prin sistemul de asigurari sociale de sanatate reprezinta un drept, iar nu o vocatie, decizie care este obligatorie, potrivit dispozitiilor art. 521 alin. (3) din Codul de procedura civila.


Analizand solicitarile formulate in cauza, instanta retine ca paratul nu a respectat dispozitiile art. 23 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 115/2004 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului contractual din unitatile sanitare publice din sectorul sanitar, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 125/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, desi reclamantul indeplinea conditiile impuse de acest text legal pentru a beneficia de alocatia individuala de hrana sub forma tichetelor de masa .


De asemenea, paratul nu a respectat nici dispozitiile art. 140 din Contractul colectiv de munca la nivel de grup de unitati al Ministerului sanatatii si unitatilor din subordine pe anul 2012, inregistrat la Ministerul Muncii, Familiei si protectiei Sociale - S.D.S. cu nr. x din data de 3.12.2012, potrivit carora angajatorul este obligat sa acorde tichete de masa potrivit Legii nr. 142/1998, in conformitate cu prevederile legale prevazute pentru unitati finantate de la bugetul de stat si de la bugetul asigurarilor sociale de sanatate, si nici ale art. 141 din Contractul colectiv de munca pe anul 2014, incheiat la nivel de unitate, inregistrat la Inspectoratul Teritorial de Munca C__-S_ sub nr. 611/23.07.2014, conform carora angajatorul este obligat sa acorde tichete de masa potrivit Legii nr. 142/1998, in conformitate cu prevederile legale prevazute de unitati finantate de la bugetul de stat si de la bugetul asigurarilor sociale de sanatate.


Potrivit disp. art. 133 alin 1, lit. a si b din Legea nr. 62/2011, clauzele contractelor colective de munca produc efecte pentru toti angajatii din unitate, in cazul contractelor colective de munca incheiate la acest nivel, respectiv pentru toti angajatii incadrati in unitatile care fac parte din grupul de unitati pentru care s-a incheiat contractul colectiv de munca, iar potrivit de art. 148 alin. 1-2 din acelasi act normativ executarea contractului colectiv de munca este obligatorie pentru parti, iar neindeplinirea obligatiilor asumate prin contractul colectiv de munca atrage raspunderea partilor care se fac vinovate de aceasta.


Prin urmare, in caz de nerespectare a obligatiei, salariatul interesat este indreptatit sa solicite instantei obligarea angajatorului la plata drepturilor banesti, disp. art. 253 alin.1 din acelasi act normativ stabilind ca ``angajatorul este obligat, in temeiul normelor si principiilor raspunderii civile contractuale, sa il despagubeasca pe salariat in situatia in care acesta a suferit un prejudiciu material sau moral din culpa angajatorului in timpul indeplinirii obligatiilor de serviciu sau in legatura cu serviciul``. Neacordarea tichetelor de masa, obligatie stabilita prin lege, constituie deci o incalcare a contractului individual de munca incheiat intre reclamant si angajator, atragand raspunderea civila contractuala a acestuia si, fiind indeplinite conditiile raspunderii civile contractuale, paratul este obligat la plata catre reclamant a contravalorii tichetelor de masa neacordate potrivit legii.


Procedand astfel, se da satisfactie si respectarii dispozitiilor art. 1 din Protocolul nr. 1 la conventia Europeana a Drepturilor Omului, care prevede ca ``orice persoana fizica sau juridica are dreptul la respectarea bunurilor sale`` si ca ``nimeni nu poate fi lipsit de proprietatea sa decat pentru cauza de utilitate publica si in conditiile prevazute de lege si de principiile generale ale dreptului international". In practica instantei europene s-a statuat ca notiunea de ``bunuri", in sensul art. 1 din Protocolul nr. 1 cuprinde atat ``bunuri actuale", cat si valori patrimoniale inclusiv, in anumite situatii bine stabilite, creante al caror titular demonstreaza ca acestea au o baza suficienta in dreptul intern si in virtutea carora reclamantii pot pretinde cel putin o ``speranta legitima" in exercitarea efectiva a dreptului lor.


In ceea ce priveste actualizarea sumei solicitate in raport cu indicele de inflatie la data Platii efective, instanta retine ca aceasta solicitare a reclamantului este indreptatita in conditiile in care devalorizarea monedei nationale este notorie si in care repararea prejudiciului cauzat reclamantului trebuie sa fie integrala (conform principiului `` restitutio in integrum``).


Fata de considerentele expuse, Tribunalul, avand in vedere dispozitiile legale mentionate mai sus, va admite exceptia privind prescriptia dreptului la actiune in sens material, invocata de parat, referitor la pretentiile reclamantului aferente perioadei iunie 2012-9.11.2013, si, in consecinta, va respinge aceste pretentii, va admite in parte actiunea formulata de reclamantul L_ I_ in contradictoriu cu paratul S__ Ora?enesc M_ N_ si in consecinta va obliga pe parat sa-i plateasca reclamantului contravaloarea tichetelor de masa neacordate in perioada 10.11.2013 - 31.01.2015, actualizata in functie de rata inflatiei la data Platii efective, si va respinge celelalte pretentii ale reclamantului.


Avand in vedere disp. art. 453 din Noul Cod de procedura civila, instanta nu va acorda cheltuieli de judecata, deoarece nu au fost solicitatePENTRU ACESTE MOTIVE


IN NUMELE LEGII


HOTARASTE:Admite exceptia privind prescriptia dreptului la actiune in sens material, invocata de parat, referitor la pretentiile reclamantului aferente perioadei iunie 2012-9.11.2013, si, in consecinta, respinge aceste pretentii.


Admite in parte actiunea formulata de reclamantul L_ I_, CNP. x, domiciliat in M_ V__, nr. 296, jud. C__-S_, in contradictoriu cu paratul S__ Ora?enesc M_ N_, cu sediul in M_ N_, __. 1, jud. C__-S_, C.U.I. x, cont bancar RO04TREZ1855041x000055, deschis la Trezoreria M_ N_, si in consecinta:


Obliga pe parat sa-i plateasca reclamantului contravaloarea tichetelor de masa neacordate in perioada 10.11.2013 - 31.01.2015, actualizata in functie de rata inflatiei la data Platii efective.


Respinge celelalte pretentii ale reclamantului.


Fara cheltuieli de judecata .


Executorie de drept .


Cu drept de apel in termen de 10 zile de la comunicare, apel ce se va depune la Tribunalul C__-S_.
Pronuntata de: Tribunalul Caras Severin Sectia I Civila, Sentinta civila nr. 288/2017, in sedinta publica din 10 februarie 2017


Citeşte mai multe despre:    Contravaloare tichete de masa    Tichete bonuri de masa neplatite    Solicitare tichete bonuri masa in bani
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Hotararea de validare a popririi are ca efect iesirea fortata a sumei urmarite din patrimoniul debitorului in cel al creditorului
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Brasov - Decizia civila nr. 339 din data de 05 Iunie 2020

Nicio retinere din salariu nu poate fi operata in afara cazurilor si conditiilor prevazute de lege
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Brasov - Decizia civila nr. 339 din data de 05 iunie 2020

Raspunderea patrimoniala a salariatului. Obligarea salariatului la restituirea tichetelor de masa pentru zilele in care nu a lucrat efectiv
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucureti, Decizia nr. 690/2020 din data de 09.03.2020

Concediul de odihna se acorda proportional cu activitatea prestata intr-un an calendaristic. Restituire sume nedatorate
Pronuntaţă de: CURTEA DE APEL BUCURESTI � Decizia civila nr. 603/05.03.2020

Executarea acestei obligatii de acordare a tichetelor de masa nu este conditionata de posibilitatile economico-financiare ale angajatorului sau de prevederea in buget a sumelor cu o atare destinatie
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti Sectia a VII-a pentru cauze privind C.M.A.S., Decizia civila nr. 330/2017, in sedinta publica din 23 ianuarie 2017